”Suuri nollaus”, itsenäisyyden kuolema ja Sanna Marin

Kyseessä on vallan ja vaurauden uudelleenjako, jonka tavoite on kansallisvaltioiden tuhoaminen.

Politiikka

Sanna Marin ja Klaus Schwab.

Syyskuussa Yleisradio yllätti julkaisemalla poikkeuksellisen kriittisen uutisen pääministeri Sanna Marinin jäsenyydestä Young Global Leaders (YGL) ‑nimisessä järjestössä. Marin itse oli pyrkinyt piilottamaan järjestöjäsenyytensä poliittiselta sidonnaisuuslistaltaan. Juutalaisen Mariah Levinin johtama YGL toimii huomattavasti tunnetumman Maailman talousfoorumin (World Economic Forum, WEF) alaisuudessa. Keskivertosuomalaiselle niin YGL kuin myös WEF ovat varmasti edelleen täysin tuntemattomia kirjainyhdistelmiä. Kansalaisten tietämättömyys on ongelma, joka täytyy korjata pian. Mikäli suomalaiset eivät tunne itsenäisyytensä vihollisia, kuinka voisimme puolustautua itsenäisyytemme vihollisia vastaan?

Kautta maailmanhistorian eliitti on perustanut enemmän tai vähemmän salaisia seuroja ajaakseen tavoitteita, joiden se tietää olevan kansan yleisen edun vastaisia. Mitä suurempaa kansallista vastustusta poliittinen tai taloudellinen hanke kohtaa, sitä salaisemmin hanke on valmisteltava, jottei sitä kyettäisi torppaamaan. Salailustaan tunnettuja eliittikerhoja ovat olleet muun muassa Bilderberg-yhteisö, Trilateraalinen komissio ja vapaamuurarit. 2000-luvulla niiden vaikutusvaltaa on kuitenkin siirretty ulkomuodoltaan ”nykyaikaisemmille” toimijoille.

Merkittävin nykyaikainen haastaja äärimmäiseen salailuun luottaneille ”herrakerhoille” on juutalaisen Klaus Schwabin perustama WEF, joka kokoontuu vuosittain Sveitsin Davosissa. WEF on pyrkinyt rakentamaan itselleen imagon, joka erottuu julkisuudessa edukseen edeltäjistään. WEF ja sen alajärjestö YGL värväävät mielellään nuoria naisia edustajikseen, mikä erottaa WEF:n esimerkiksi naisia avoimesti karttaneista vapaamuurareista. Lisäksi WEF:n kokoukset ovat osittain julkisia, mikä erottaa järjestön Bilderbergistä. WEF on onnistunut brändäämään itsensä ”moderniksi”, ”avoimeksi”, ”vastuulliseksi” ja ”edistykselliseksi” yhteisöksi, minkä vuoksi se ei ole kohdannut samanlaista vastustusta kuin sitä edeltäneet eliittikerhot. Tämä on taannut WEF-elitisteille työrauhan.

WEF:n kiillotetulla julkisivulla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä järjestön todellisten tavoitteiden kanssa. Vaikka WEF on onnistunut imagollaan hurmaamaan aiemmin globaaliin suurpääomaan epäillen suhtautuneet vihervasemmistolaiset, on yhteisön perimmäinen tavoite alistaa kokonaiset kansat isänmaattomaan korko-orjuuteen. Toisinaan tavoitetta kutsutaan ”suureksi nollaukseksi” (The Great Reset), toisinaan taas ”neljänneksi teolliseksi vallankumoukseksi” (The Fourth Industrial Revolution) tai ”uudeksi normaaliksi”. Nämä ovat WEF-johtaja Klaus Schwabin itse kehittämiä termejä. YGL-jäsenyytensä kautta Sanna Marin, Annika Saarikko, Alexander Stubb, Jyrki Katainen, Sanni Grahn-Laasonen ja joukko muita suomalaisia eturivin poliitikkoja on sitoutunut Schwabin tavoitteisiin uuden maailmanjärjestyksen rakentamisesta. Tarkastellaan seuraavaksi, millainen Schwabin suunnittelema maailmanjärjestys oikein on.

Eliittipoliitikot puoluetaustaan katsomatta yrittävät edistää uraansa osallistumalla WEF:n toimintaan.

2000-luvun Neuvostoliitto

Schwab on kirjoittanut useita teoksia poliittisista tavoitteistaan. Taloudellista oikeudenmukaisuutta, valtioiden itsenäisyyttä ja kansalaisten yksityisyydensuojaa puolustavat asiantuntijat ovat toistuvasti kritisoineet Schwabin visioita, jotka tähtäävät käytännössä 2000-lukulaisen Neuvostoliiton pystyttämiseen. Schwabin ihannemaailmassa kansalaisiin kohdistuva sähköinen valvonta, yritysten ja kuluttajien rahaliikenne, poliittinen päätöksenteko sekä terveyteen ja lääkitykseen liittyvät päätökset on kaikki siirretty ylikansallisen harvainvallan ohjaukseen. WEF-johtajan visioissa rikkaiden finanssimiesten ylläpitämä ”valaistunut” diktatuuri on syrjäyttänyt kansallisvaltiot sekä riistänyt kansalaisilta oikeuden yksityisyyteen, itsenäisyyteen ja elinkeinonvapauteen.

Kirjassaan The Fourth Industrial Revolution Schwab esimerkiksi ehdottaa, että korporaatiot ja hallitukset voisivat asentaa pieniä sensoreita esimerkiksi kansalaisten koteihin ja vaatteisiin keräämään väestöstä jatkuvasti uutta dataa. Vaikka Facebookin kaltaiset teknologiayhtiöt ovat saaneet osakseen kovaa julkista kritiikkiä kansalaisiin kohdistuvan vakoilun vuoksi, Schwab pitää välttämättömänä, että korporaatiot keräävät ja myyvät meihin liittyvää yksityistä tietoa meidän edes tietämättä siitä. Schwab on myös avoin poliisivaltion ystävä. Hän toteaa rehellisesti olevansa iloinen siitä, että kaikkialle asennettavien kameroiden, kasvojentunnistuslaitteiden ja sensorien vuoksi viranomaisten tiedonsaanti tehostuu huomattavasti.

Samassa kirjassa Schwab visioi myös järjestelmää, jossa hiekanjyviäkin pienemmistä hiukkasista koostuvaa älypölyä voidaan levittää kansalaisten kehoihin tarkkailemaan aivojemme ja elintemme toimintoja. Lisäksi WEF-johtaja vaatii, että esimerkiksi valtioiden rajoille asennettaisiin matkustajille pakollisia aivokuvantamislaitteita. Schwabin mukaan tämä voi mahdollistaa tulevaisuudessa jopa sen, että poliisit voivat ”ladata muistoja” epäiltyjen rikollisten aivoista. Internetiin kytketyn älypölyn, implanttien ja aivokuvantamisen avulla eliitti voi rakentaa jokaisesta kansalaisesta yksityiskohtaiset biologiset ja psykologiset profiilit, mikä mahdollistaa kontrollin, josta itse Josif Stalin olisi voinut vain uneksia.

Yleisradion ja Helsingin Sanomien lukijat ovat varmasti törmänneet väitteeseen, jonka mukaan vain ”salaliittoteoreetikot” uskovat, että eliitti tahtoisi asettaa kehoihimme esimerkiksi mikrosiruja. Joko suomalaiset valtamedian toimittajat eivät ole lukeneet Schwabin The Fourth Industrial Revolution ‑kirjaa tai sitten he ovat epärehellisiä. Kirjassaan Schwab vieläpä painottaa, että kansalaisiin kohdistuvan jatkuvan teknologisen vakoilun kautta kerätty data toimii ”neljännen teollisen vallankumouksen” tukirankana. Teoksessaan Covid-19: The Great Reset hän jatkaa aiheeseen liittyen: ”Yhtiöt tulevat lisäämään valvontaa – – ne seuraavat ja toisinaan nauhoittavat työntekijöidensä toimia. Tämä voi saada monia muotoja: lämpökamerat voivat mitata työntekijöiden kuumeen ja älypuhelimet voivat varmistaa, että kaikki pitävät terveyssuositusten mukaisia turvavälejä toisiinsa.”

Korona ja kansallisvaltioiden kuolema

Schwab vastustaa avoimesti kansallisvaltioiden itsenäisyyttä. Covid-19: The Great Reset ‑kirjassa hän toteaa, ettei hänen tavoitteitaan voida saavuttaa ilman ”vahvistettua globaalia hallintoa”. Tällä hetkellä kansallisvaltioilla on Schwabin mukaan liikaa itsenäisyyttä, mikä ylläpitää ”globaalin järjestyksen vajetta”. WEF-johtaja linjaa, että ellei hänen politiikkavaatimuksiaan jalkauteta yhtä aikaa usealla mantereella, ”emme kykene ratkaisemaan yhteisiä globaaleja haasteitamme”. Schwabin mukaan globaali koronahysteria on täydellinen sauma säätää uusia lakeja, jotka lakkauttaisivat kansallisvaltiot ja korvaisivat ne yhdellä ylikansallisella hallinnolla. Schwab kirjoittaa: ”Aiemmin ihmiset tunsivat kohtalonyhteyttä kotimaansa, etnisen ryhmänsä, kulttuurinsa tai jopa kielensä kanssa – – kiitos historiallisen maahanmuuttotrendin ja informaatioteknologian, käsitykset perheestä ja suvusta määritellään kuitenkin nyt kokonaan uudelleen.” Niin sanottu uudelleenmäärittely merkitsee käytännössä muun muassa meidän suomalaisen kulttuurimme kuolemaa.

Vuoden 2018 kirjassaan Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution Schwab totesi, että kansallisvaltioiden alasajo tulee vaatimaan poikkeusolosuhteet, esimerkiksi pandemian, jonka varjolla suuryhtiöt ja hallitukset voisivat tehdä yhteistyötä tavalla, joka olisi ”laitonta normaaliolosuhteissa”. Ja kas, kaksi vuotta myöhemmin maailma saikin ”pandemian”, jota Schwab oli toivonut. Elitistit olivat varautuneet ”pandemiaan” hyvin. 18.10.2019 WEF järjesti yhteistyössä Bill and Melinda Gates ‑säätiön kanssa New Yorkissa Event 201 ‑nimisen pandemiasimulaation, jossa viranomaiset, suuryhtiöt, sairaalat ja turvallisuuspalvelut harjoittelivat yhdessä, kuinka kansalaisten elämää voitaisiin kontrolloida kulkutautiolosuhteissa. Me kaikki tiedämmekin jo, mitä vain muutamaa kuukautta myöhemmin tapahtui.

Kesällä 2020 Schwab julkaisi ”koronapandemiaa” käsittelevän kirjansa Covid-19: The Great Reset, jossa hän kertoo poliitikoille ja liikemiehille, miltä ”pandemian jälkeisen maailman tulisi näyttää”. Schwabin mukaan koronaa voidaan hyvin verrata 11.9.2001 WTC-iskuihin: ”Tuolloin [2001] jalkautettiin kokonaan uudet turvallisuustoimet, valvontakameroita asennettiin, ihmisiltä alettiin vaatia sähköistä tunnistautumista ja työntekijöiden kulkutietojen säilyttämisestä tuli arkea. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten tätä kaikkea pidettiin äärimmäisenä, mutta nykyään pidämme sitä normaalina.” Nyt Schwab tahtoo normalisoida koronan varjolla kansalaisiin kohdistetut entistä tiukemmat kontrolli- ja valvontatoimenpiteet. Hiljattain Suomessakin käyttöön otettu koronapassi on merkittävä askel tähän suuntaan. Schwab toteaa kirjassaan, ettei ”kriisin tarjoamia mahdollisuuksia pitäisi haaskata”, vaan koronan nimissä tulisi tehdä ”pitkävaikutteisia muutoksia” maailmanpolitiikkaan: ”Tämä on suuren muutoksen hetki – – moni asia ei tule enää koskaan olemaan entisensä – – uusi maailma tulee nousemaan.”

Schwab on myös verkostoitunut tehokkaasti maailman tunnetuimpien rokotelobbareiden kanssa. Hänen ystäviinsä lukeutuvat muun muassa rokotefanaatikko Bill Gates ja entinen lääkejätti Pfizerin johtaja Henry McKinnell, joista jälkimmäinen on luonnehtinut Schwabia ”ihmiseksi, joka on omistautunut todella uljaalle asialle”. McKinnellin ollessa yhtiön johtaja Pfizer syyllistyi Yhdysvaltojen oikeusministeriön mukaan ”historian suurimpaan terveydenhuoltorikokseen”, mikä johti useiden miljardien sanktioihin. Tästä huolimatta Schwab jatkaa yhteistyötään koronalla rahaa tahkovan Pfizer-eliitin kanssa vakuuttaakseen kansalaiset siitä, että jokaisen kansalaisen tulisi ottaa koronarokotus.

Greta Thunbergin takana neljättä teollista vallankumousta markkinoiva teksti.

Ilmastohysteria eliitin työkaluna

Koronan ohella Schwabin tärkein työkalu on niin sanottu ilmastonmuutos, johon hän viittaa mielellään vaatiessaan kansallisvaltioiden korvaamista ”globaalilla hallinnolla”. ”Neljäs teollinen vallankumous” ja ”suuri nollaus” johtavat Schwabin visioissa vihreään kapitalismiin, joka on ”luonteeltaan globaalia ja jota täytyy siksi kontrolloida globaalisti”. Covid-19: The Great Reset ‑kirjassa Schwab toteaa, että taistelun etulinjassa ovat ”nuorisoaktivistit”, jotka ”järjestäytyvät sosiaalisessa mediassa” ja jotka vaativat päättäjiltä ”ilmastotekoja – – ja homojen oikeuksien parantamista”. Kulttuurimarxismi ja globalismi kietoutuvat siis sulavasti yhteen Schwabin suunnitelmissa.

Viime vuosina eliitin siunaaman ”nuorisoaktivismin” keulakuviksi on nostettu ruotsalainen Greta Thunberg ja useissa maissa toimiva Elokapina (Extinction Rebellion). Thunberg on jopa valokuvauttanut itsensä ”Fourth Industrial Revolution” ‑plakaatin edessä osoittaakseen tukeaan Schwabille ja WEF:lle. Thunbergin ”kapina” on saanut varauksetonta tukea rahaeliitiltä ja vallanpitäjiltä. Kun hän purjehti syksyllä 2018 New Yorkiin YK:n ilmastokokoukseen, koristivat hänen Malizia-nimistä jahtiaan muun muassa sveitsiläisen eliittipankin EFG Internationalin sponsoritunnukset. Tätä ennen Thunberg oli jo ehtinyt osallistumaan myös WEF:n kokoukseen Davosissa yhdessä maailman vaikutusvaltaisimpien miljardöörien kanssa. Tältäkö ”kapina” näyttää? Eliitti ei vaikuta pitävän ilmastonuoria järin vakavana uhkana vallalleen.

Thunbergin ympärille on rakennettu valtamedian vetoavulla henkilökulttia, mikä on erittäin hyödyllistä Schwabin visioiden toteutumisen kannalta. Henkilökultin mukaan aspergerista kärsinyt pieni ruotsalaistyttö nousi kokonaan omin avuin haastamaan globaalit vallanpitäjät pelastaakseen maailman. Tosiasiassa Greta-brändin takana oli rikas ruotsalainen ilmastoaktivisti Ingmar Rentzhog, joka oli toimittaja Andreas Henrikssonin mukaan tavannut Thunbergin jo ennen tämän ensimmäistä ilmastolakkotempausta. Rentzhogin aktivistiystävät tekivät alaikäisestä Thunbergistä maskottinsa ja mahdollistivat hänelle uran maailmaa kiertävänä ilmastosaarnaajana. Pian Thunbergin noustua kuuluisuuteen Rentzhogia syytettiin sijoittajien huijaamisesta. Rentzhog oli houkutellut ”vihreästä kapitalismista” innostuneita sijoittajia investoimaan yli 1,5 miljoonaa euroa omaan startup-yhtiöönsä hyödyntäen Thunbergin nimeä. Sijoittajat luulivat, että Thunbergilla markkinoitu yhtiö kohdistaisi varansa luonnonsuojeluun. Tosiasiassa vain 10 prosenttia rahoista päätyi hyväntekeväisyyteen, kun taas loput 90 prosenttia jäivät yrityksen omistajille, mikä aiheutti skandaalin Ruotsissa. Tästä ”vihreässä kapitalismissa” on pohjimmiltaan kyse!

Viime aikoina Thunbergiakin kuumempi peruna on ollut Elokapina, joka on saanut poliisin suojeluksessa rikkoa mielin määrin lakeja Suomen suurkaupunkien keskustoissa. Elokapina ja sen kansainväliset sisarjärjestöt ovat saaneet henkistä ja taloudellista tukea poliitikoilta sekä suuryhtiöiltä. Suomessa Elokapina on saanut Veikkaus-rahaa nuorisojärjestö Allianssin kautta. Suomen rikkain suku, Kone-konsernin omistavat Herlinit, ovat ilmoittaneet tukevansa Elokapinaa. (Tiina ja Antti Herlinin säätiö tekee myös suoraa yhteistyötä WEF:n kanssa.) Äkkiseltään voisi tuntua oudolta, että päättäjät ja rahasuvut tukevat ”kapinallisia” kriitikoitaan. Ilmiössä ei kuitenkaan ole mitään kummallista, kun muistamme, että itse Klaus Schwab on todennut, että nuoret ilmastoaktivistit toimivat ”etulinjassa” eliitin käsikassaroina globaalissa vallan uusjaossa. ”Koronapandemian” tavoin ”ilmastokriisi” on Schwabin Covid-19: The Great Reset ‑kirjan mukaan loistava tekosyy siirtää taloudelliset resurssit ja päätäntävalta uudelle kansainväliselle eliitille, jolle päästökauppakin on merkittävä rahasampo.

Uusi globaali hallinto

Schwabilaisen ”vihreän kapitalismin” mallissa yksityinen yrittäjyys saa väistyä korruptoituneiden keskuspankkien johtaman suunnitelmatalouden tieltä. Covid-19: The Great Reset ‑teoksessa Schwab kirjoittaa tuhansien miljardien eurojen elvytyspaketeista, joita valtiot ovat joutuneet järjestämään, koska koronan nimissä asetetut liikkumisrajoitukset ovat ajaneet yritykset konkursseihin. ”Elvytyspaketit” ovat merkinneet sitä, että valtiot ovat nyt korviaan myöten veloissa. Julkista velkaa hallitsevat keskuspankit, jotka pitävät valtioita nyt löysässä hirressä. Poliitikot tietävät, ettei uutta rahaa ole tiedossa, elleivät valtiot tottele velkojiaan. Määräykset otetaankin nyt rahoittajilta eikä äänestäjiltä. Näin pankkiirit ovat nousseet poliitikkojen yläpuolelle nokkimisjärjestyksessä. ”Koronaelvytys” on vain kiihdyttänyt kansallisvaltioiden valtaa rapauttavaa kehitystä.

Koronan aikana erityisen hyvin ovat menestyneet poliittisesti vaikutusvaltaiset suuryritykset, jotka ovat saaneet suoraa rahoitusta Euroopan keskuspankilta. Kirjassaan Schwab visioikin ”yksityisen ja julkisen sektorin” välisen raja-aidan kaatumista. Schwabin mukaan julkisen sektorin rooli suuryhtiöiden rahoittajana tulee entisestään kasvamaan, mikä muuttaa kokonaan käsityksemme talouspolitiikasta. Emme voi taaskaan säästyä Neuvostoliitto-vertauksilta. Kun schwabilainen ”globaali hallinto” saa päättää siitä, mitkä yhtiöt saavat rahoitusta ja mitkä eivät, on menestys taattu ”poliittisesti korrekteille” yrittäjille. Eliitin kannalta epämieluisia yrityksiä puolestaan odottaa nopea konkurssi.

Mikä on siis ”suuri nollaus”, jota pääministerimmekin YGL:n riveissä ajaa? Kyseessä on vallan ja vaurauden uudelleenjako, jonka tavoite on kansallisvaltioiden tuhoaminen. Raja yksityisen ja julkisen sektorin välillä katoaa, kun superrikkaat liikemiehet, pankkiirit ja epäisänmaalliset poliitikot muodostavat yhdessä ”uuden globaalin hallinnon”. Uusi hallinto päättää, kuka voi menestyä liike-elämässä. Erityisen suuria tuottoja on luvassa rokotevalmistajille, päästökauppiaille ja Rentzhogin kaltaisille tekopyhille ”vihreille kapitalisteille”. Uusi hallinto pyrkii kirjaimellisesti lukemaan kansalaisten ajatuksia selvittääkseen, syyllistyvätkö kansalaiset esimerkiksi konservatiivisiin arvoihin tai muihin ajatusrikoksiin. Uusi hallinto tuhoaa perinteiset kulttuurit ja etniset ryhmät korvaten ne juurettomalla 2000-luvun neuvostokansalaisella.

Tämä ei ole ”salaliittoteoria” tai pessimismiä, vaan visio, jonka Klaus Schwab meille kertoo omissa kirjoissaan. Tämän vuoksi kansalaisten on kohdistettava ennennäkemätöntä painetta poliitikoihin, jotka osallistuvat WEF:n tilaisuuksiin. Kuten Samuel P. Huntington on todennut, WEF-yhteisöön kuuluvat niin sanotut Davos-ihmiset näkevät ”valtioiden rajat esteinä ja kansalliset hallitukset menneisyyden jäänteinä, joiden ainoa hyödyllinen tehtävä on edistää eliitin globaaleja toimia”. Toisin sanoen he ovat kansanpettureita, jotka on kammettava pois vallan kahvasta, jotta voisimme olla jälleen itsenäisiä.

Bilderberg Bill Gates Elokapina Globalismi Greta Thunberg Hallitus Herlinin suku Homolobby Ingmar Rentzhog Itsenäisyys Keskuspankit Klaus Schwab Kommunismi Korko-orjuus Koronarajoitukset Koronavirus Kotimaa Kulttuurimarxismi Lääketeollisuus Liittovaltio Mariah Levin Neljäs teollinen vallankumous Pankit Pfizer Poliisivaltio Poliittiset viholliset Politiikka Rikos Rokotepassi Rokotteet Rotu Sanna Marin Sionismi Suomalaisvastaisuus Taloudellinen riisto Talous Teknologia The great reset Tiedustelu Trilateraalinen komissio Ulkomaat Vakoilu Valvonta Valvontakamerat Valvontakapitalismi Vapaamuurarit Vihreä kapitalismi World Economic Forum Yhteiskunta Young Global Leaders

Keskustelu

23 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Vuosi 1984 on myöhässä mutta lähestyy koko ajan.

  • Ajatusrikollinen

   Vastaa

   Mitenniin myöhässä? 2010 lähtien on ollut melkein pahemmat setit kuin 1984:ssä. Orwellin kuvailemalla tavalla on pitkään pidetty aseteollisuutta yllä sotimalla lähi-idässä ja Oseania (U.S.A.), Itä-Aasia (Kiina), sekä Euraasia (Venäjä) ovat luoneet toistensa välille jännitteitä. Juuri kuten Orwell ennusti. Kiinassa valvonta on jo paljon pahemmalla tasolla, kuin Orwellin kuvailemassa Oseaniassa. Ja onhan meillä Länsimaissakin seurattu ihmisiä jo pitkään tarkemmin, kuin Orwellin kirjassa. Somen avulla meistä tiedetään kaikki.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Nyt on yksi parhaimmista Partisaanin artikkeleista ikinä, tämä kannattaa lukea ajatuksella, miettiä mennyttä ja tulevaa, sekä laittaa tämä artikkeli jakoon.

  Kansalaiset tietää ihan liian vähän asioista, koska monet seuraavat asioita vain pintapuolisesti sen enempää tutkimatta mitään taustoja, tähän pitää saada ehdottomasti muutos ja kansalaisten tietoisuutta lisättyä poliitikoiden toimista ja yhteyksistä.
  Seuratkaa esimerkiksi sitä, millaisiin kokouksiin poliitikot osallituvat, keitä he tapaavat ja millaisia asioita he pyrkivät väkisin ajamaan läpi.
  Esimerkkinä Elina Valtonen (entinen sukunimi Lepomäki), osallistuttuaan aikoinaan Bilderberg-kokoukseen, hän alkoi välittömästi lobbaamaan liittovaltiokehitystä.
  Tällaiset poliitikot EIVÄT aja Suomen kansan etua!

  Moni varmasti muistaa Sanna Marinin aiemmat kirjoitukset lääkeyhtiöistä ja lääkebisneksestä, niissä paistoi aito kritiikki.
  Katsokaa tätä itsensä pankkiireille ja Davosiin itsensä myynyttä pääministeriä nyt, lääkeyhtiöiden puolestapuhuja, rokotelobbari ja kansallisvaltion alasajaja, lisävelkaa otetaan sen minkä ehditään, vailla huolta huomisesta.
  Keväällä hän olisi ollut valmis asettamaan jopa ulkonaliikkumisrajoituksia, mutta hänen harmikseen ne eivät menneet läpi. Omituista kaavailluissa rajoituksissa oli se, että ne olisivat nimenomaan kohdistuneet moniin pienyrityksiin, mutta esimerkiksi suuren kauppakeskuksen markettiin olisi saanut mennä.

  ” WEF-johtajan visioissa rikkaiden finanssimiesten ylläpitämä ”valaistunut” diktatuuri on syrjäyttänyt kansallisvaltiot sekä riistänyt kansalaisilta oikeuden yksityisyyteen, itsenäisyyteen ja elinkeinonvapauteen.”

  Juuri tätä suunnitelmaa ”koronapandemia” on edistänyt.
  Kansa on jatkuvalla pelkopropagandalla saatu ottamaan kokeelliset piikit ja saatu luopumaan perusoikeuksista, yksityisyydensuojasta.
  Jos tämä kaikki olisi tapahtunut ilman väkisin luotua uhkakuvaa, moni olisi aivan varmasti kyseenalaistanut touhun ja alkanut kapinoimaan vastaan, nyt tämä askel otettiin kuin itsestään ja kansa hurraa, koska ”onhan se terveysturvallisuuden edistämistä”.
  Valtion velka on ennätyslukemissa, voitte kuvitella mitä tapahtuu jos ja kun korot nousevat, sekä inflaatio kiihtyy, edessä saattaa olla kovat ajat monessa kotitaloudessa.

  Siksi on tärkeää, että mahdollisimman monet silmäparit saadaan avattua ja ihmiset ymmärtämään, että kaikki ei ole todellakaan sitä, mitä heille joka päivä uskotellaan ja valehdellaan.

 • Venla

  Vastaa

  Niinpä meni Suomi suohon.…

 • TT

  Vastaa

  Hieno kirjoitus, mutta vain harva suomalainen näistä mitään ymmärtää. Suomalaisten tyhmyys koronan aikana on ylittänyt pahimmatkin aavistelut. Korona- ja resettipolitiikan ilkeyden ymmärtäminen vaatii paitsi älyä, myös tervettä vaistoa ja sydäntä, muuten sorrutaan kansaa eri ryhmiin jakavaan globalistiseen totalitarismiin. Tekopyhät vihervasurit ovat nyt innolla mukana schwabilaisessa koronapolitiikassa ja lähes demonisessa rokote-kultissa. On myös havaittu, ettei Suomessa ole oikeistolaisia. On vain lauma rahanhimoisia kommunisteja, jotka ovat järjestäytyneet oikeisto-nimikkeen alle ainakin Kokoomuksessa. Persujen lepsuus oppositiona on tullut myös hyvin esiin. Suomi taitaa olla menetetty. Kaikki tämmöiset NWO-tyyppiset jutut ovat ”äärioikeiston salaliittoteoriaa”, kunnes ne toteutuvat.

  • Nationalisti

   Vastaa

   Tätä olen myös sanonut monelle ihmiselle, että viimeistään tämä ”pandemia-aika” on paljastanut sen, kuinka vähä-älyistä, laiskaa ja auktoriteettiuskovaista kansaa valitettavan iso osa suomalaisista on.

   • pää määrää

    Vastaa

    Kommenttisi ei ole totta, suomalaiset lienevät edelleen Euroopan älykkäintä kansaa, mutta myös altruistista ja auktoriteettiuskovaista historiallisista syistä. Siinä se ongelma.
    Suomalaisissa on myös piirre, jos aiheutetaan valtavan suuri uhka kansalle, se pystyy puolustautumaan – jopa suurvaltoja vastaan. Suomi oli sodassa useaa suurvaltaa vastaan, mutta itsenäisyys säilyi ja 30 vuodessa sodan aiheuttamat vahingot oli maksettu, Suomi oli liki velaton. Yksikään pikkuvaltio ei ole sellaiseen pystynyt. Kateellinen Saksa otti käyttöön pilkkasanan suomettuminen.

    Ongelmia on ollut. 1990 hallituksen järjetön toiminta ajoi Suomen lamaan ja sen seurauksena liittymään EUnioniin. Äänestin vastaan, mutta hallituksen typerien tekojen vaikutuksesta kuitenkin olin iloinen liittymisestä. No alussa olikin etuja, mutta valitettavasti EU on politiikaltaan rappeutunut vielä pahemmin. Ainoa turva Suomelle olisi erota ja ryhtyä 1950 luvun tapaiseen kaupalliseen yhteistyöhön itänaapurin kanssa. Halpaa energiaa olisi saatavissa ja suomalainen tavara menisi jälleen hyvin kaupaksi.

   • Passipoliisi

    Vastaa

    Psykologi pohtii, mistä rokotevastaisuus kumpuaa – Yksi keskeinen selittävä tekijä on jäänyt lähes huomiotta
    Koronakriisi on henkisen kasvun paikka. Se on pakottanut meidät kaikki kohtaamaan riippuvuutemme.

    Mistä rokotevastaisuus kumpuaa? Miksi järkevät ja jopa korkeasti koulutetut ihmiset eivät ota koronarokotetta tai kritisoivat aktiivisesti rokottamista? Syinä pidetään väärää tietoa, pelkoja tai välinpitämättömyyttä.

    Yksi keskeinen selittävä tekijä on jäänyt lähes huomiotta. Se on ihmisen itsemääräämispyrkimys. Ihminen on synnynnäisesti olento, joka haluaa määrätä itse itsestään. Tämän halun jokainen vanhempi kohtaa lapsessaan varhain ja usein rajuna protestointina murrosiässä. Ihminen ei halua olla vain toisten kasvatettavana, määräiltävänä tai vallan käytön kohteena. Hän haluaa herra tai rouva talossaan.

    On ihmisiä, jotka eivät pyydä apua työpaikalla, vaikka sitä annettaisiin. Monet eivät mene lääkäriin tai ota lääkkeitä, koska pelkäävät menettävänsä autonomiansa ja joutuvansa riippuvuussuhteeseen tai jollakin tavoin alisteiseen asemaan.

    PANDEMIA on koetellut meidän kaikkien itsemääräämispyrkimystämme ohjeineen, suosituksineen, rajoituksineen ja pakkoineen. Se on tuonut voimallisesti esiin vahvan riippuvuutemme asiantuntijoista, terveydenhuollosta, lääkkeistä, hallituksesta ja viimeisimpänä viruksen muuntautumiskyvystä. Kaiken keskellä olemme tajunneet, että terveytemme ja koko taloutemme riippuu myös ventovieraista ihmisistä: miten he pitävät turvaväliä, karanteenia ja maskia – ja ottavat rokotteen.

    Olemme joutuneet toteamaan, että elämämme ja hyvinvointimme ei ole vain omissa käsissämme. Emme hallitsekaan kaikkea. Emme olen niin itsenäisiä kuin olemme ehkä kuvitelleet tai toivoisimme.

    Ihmisen elinikäinen tehtävä on tasapainoilla itsemääräämispyrkimyksen ja riippuvuuden välillä. Toisaalta oppia toimimaan tarvittaessa itsenäisesti ja toisaalta osata ottaa huomioon toiset ihmiset, realiteetit ja myöntää oma avun tarve. Jos itsenäistymiskehitys on jäänyt vajavaiseksi, henkilö saattaa protestoida tai vastustaa milloin mitäkin ulkopuoleltaan tulevaa vaatimusta turvavyöpakosta lähtien säilyttääkseen autonomian tunteensa.

    Koronakriisi on henkisen kasvun paikka. Se on pakottanut meidät kaikki kohtaamaan riippuvuutemme. Emme selviä yksin. Joudumme kysymään itseltämme, vaarantuuko itsenäisyyteni, jos suostun noudattamaan terveysviranomaisten ohjeita? Onko kuitenkin minun etuni ja vapauteni paras tae, että otan rokotteen muiden kanssaihmisten tavoin? Voinko mennä piikille kokematta sitä henkilökohtaisena loukkauksena, kajoamisena itseyteeni tai mukautumisena muiden tahtoon?

    • TT

     Vastaa

     Oliko psykologin nimi Jim Jones kenties?

     • Passipoliisi

      Pekka Järvinen

      organisaatiopsykologi, ryhmäpsykoanalyytikko

  • Plääh

   Vastaa

   Tai sitten ihmisillä on taipumus alistua sekä yrittää selvitä ryhtymällä vihollisen kätyriksi.

   Toisaalta ulkomailla kansakunnat astelivat sotaan ja kuolemaan juutalaiseliitin puolesta riippumatonta Saksaa vastaan. Helpompaa ja oikeampaa olisi ollut tappaa Churchillit ja elää sovussa.

   Nyt koko Eurooppa astuu nöyrästi tuhoonsa. Kuten amerikkalaiset. Pian kai valkoisten on kiellettyä avioitua ja lisääntyä

 • Juha Pekkala

  Vastaa

  Köyden päivä voi olla hyvinkin lähellä… Lyhtypylväät täynnä poliitikkoja, pankkimiehiä ja muita maanpettureita…
  Vienossa kesätuulessa keinahteleva Sanna olisi balsamia sielulle

  • Jari

   Vastaa

   Se oli hyvä näky ihan sielua hivelee kun korruptio petturit saavat ansion mukaan

 • rellinen

  Vastaa

  Sosialistisen internationaalin pulvaani- ja peiteorganisaatioiden kilometrien pituisen listaan yksi nimi lisää WEF.

 • J. Jörgensen

  Vastaa

  Näin juuri, J. Pekkala. Schwabillekin voisi kautta rantain huomauttaa, että suuri nollaus tulee koskemaan kyllä häntä ihan perskohtaisesti, jos rohkenee joskus Suomeen tulla.

 • J.K.

  Vastaa

  Todella hyvin kirjoitettu uutinen nykyisestä menosta. Nyt piti jakaa todella monelle ihmiselle tämä via sähköposti / tekstiviestinä. Kiitos ja käsi lippaan.
  Toivotaan että muuttuu kiertokirjeeksi, että ihmiset vihdoin ymmärtävät yskän.

 • Tomppa

  Vastaa

  Agenda 2030 lähestyy toteutumistaan. Kun se toteutuu, jaamme asuntomme tuntemattomien ihmisten kanssa ja kulutamme päivästä suurimman osan jossakin poliittisesti korrekstissa kansalaisvelvollissuustoiminnassa. ”Olet onnellinen, kun et omista mitään”, kuuluu Uuden maailmanjärjestyksen ilosanoma.

  https://www.youtube.com/watch?v=NcAO4-o_4Ug

 • ValhallaX

  Vastaa

  Kyllä, näin se prikulleen on.

  Länsimaiden valkoiset ”johtajat” ovat järjestään sionistien huoria. Katsokaa heitä, joko he ovat ostettuja, passutettuja huoria, jotka tekevät mitä tahansa, kunhan vain oma tili pulskistuu. Näitä näkee aina, kun televisiolkamera kuvaa EU:n päättäjiä. Lipevä hymy, ”asiantuntemus” ja kävelykin on jotenkin liskomaista, lipuvaa. Maastamme löytyy yllinkyllin esimerkkejä, nuoret kokoomusjohtajat palkittiin ”pankin varapääjohtajan” ja ”komissaarin” (suoraan Neuvostoliitosta, sielläkin ”komissaarit” teurastivat kansaa julmasti) viroilla. Hammaskeiju taitaa nyt ollakin jonkin sortin ”professori” Milanossa ja toinen maanpetturi valittiin suojatyöpaikkaan Suomessa. Riittää, kun näytät sionisti-isännälle myyväsi kansasi ja maasi niin hunajaa virtaa.

  Ja sitten nämä erilaiset mannekiinihuorat: On jos jonkinlaista narsistia. Meillä Suomessa päämannekiinin mies sai satojatuhansia euroja ”korona-apua” ja teki sitten konkan. Näin toimii vasemmistokeiju. Raha puhuu, aatteesta viis.

  Entä sitten viherfanaatikot? Pääpiru itse tuli jopa raskaaksi heti, kun mies oli tienannut omaisuuden hämärillä ”tuulivoimalakapasiteettikaupoilla”. Fanaatikkokin ymmärtää rahan, kun sitä on itselle tulossa.

  Ja entäs USA? Tämä on jo suoraan Danten helvetistä, viimeisestä piiristä. Kaikkien pitää iankaikkisesti polvistua mustien narkomaanien ja murhaajien edessä, pyytäen anteeksi sitä, että sallivat poliisin tehdä työnsä. Ja unohtaen sen, että mustia tappaa toinen musta, kymmenintuhansin, vuosittain. USA:n ”presidentti” on selkeästi dementoitunut, hädin tuskin pystyy lausetta muodostamaan, mutta häntä kutsutaan ”Vapaan maailman johtajaksi”. Sionisti nauraa koko matkan pankkiin. Tämä’n ns. presidentin poika on huumehörhö ja huorien tukkuasiakas, joka on myös sekaantunut äärimmäiseen korruptioon mm. Ukrainassa. Mutta tutkiiko prestituutti asiaa? Ehei, huora on nimenomaan huora lehdistössä.

  Kuinka kauan tätänyt kestää? Neuvostoliitossa meni yli 70 vuotta ja kolmasosa (ainakin) lukutaitoisesta kansasta saatiin hengiltä. Voitte olla varmoja, että tähän, täsmälleen tähän, pyrkii sionisti nytkin. Tämä herra Schwab kuulostaa ilkeätä ja on sitä, mutta verrattuna Neuvostoliiton kaganeihin hän on kuin viaton pikkulapsi.

 • Horst Wessel

  Vastaa

  Suomi liitettävä Saksaan ja heti!

  • Kirsti Mikkola

   Vastaa

   Ei liitettävä !!! Vaan Erottava Eu.sta Roistojen, Rikollisten ja Isämaansa pettäjien alaisuudesta! Valta kuuluu kansalle!!!!

 • Nimetön

  Vastaa

  Mulla nousee niskakarvat pystyyn heti kun kuulen sanat ”vastuullisuus” ja ”edistyksellisyys”.Edistykselliksihän itseään nimittivät myös 60- ja 70-luvun vaihteessa Suomessa vaikuttaneet kommunistiräyhääjät.Poliittinen korrektius taas on uudempi termi,mutta muistaakseni ehkä Euroopan tämän hetken lahjakkain poliitikko,unkarilainen Viktor Orban sanoi:”Poliittinen korrektius on poliittista pelkuruutta.”

 • Regedit

  Vastaa

  ” Schwab kirjoittaa: ”Aiemmin ihmiset tunsivat kohtalonyhteyttä kotimaansa, etnisen ryhmänsä, kulttuurinsa tai jopa kielensä kanssa – – kiitos historiallisen maahanmuuttotrendin ja informaatioteknologian, käsitykset perheestä ja suvusta määritellään kuitenkin nyt kokonaan uudelleen.” ”

  Ja tuntee vieläkin.

  Jopa kielensä?? Ai, että kourallinen hulluja kokee nyt muutamassa vuodessa syntyneen muka tarpeen muutokselle, joka on syntynyt, muovautunut ja kehittynyt satojen- tai oikeastaan tuhansien vuosien aikana.

  Harmi, kun meillä on niin selkärangattomat johtajat, jotka on valtiopetoksilla, lahjonnalla ja pelkuruudella helppo houkutella oman kansansa vastaisiin toimiin vieläpä syyllistäen tätä kansaa.

  Suku ja perhe määritellään uusiksi?
  Koskeeko tämä siis esim. jutussa mainittua Herlinin sukua? Mikä etuoikeus heillä olisi, jos noin hulluja asioita esitetään?
  Käsitystä suvusta tai perheestä ei voi määritellä uudestaan, koska se on perheen sisäinen asia ja subjektiivinen asia.
  Ei sitä ulkopuolelta tule kukaan ”kuoleman morsian” K. Schwab niminen pervo meille kertomaan, pitäköön vain käsityksensä omana tietonaan siellä hunnun sisällä.

 • Harry Kaye

  Vastaa

  En oikeastaan edes halua tarttua lillukanvarsiin, jo todettuani aivan muiden lähteiden kautta että partisaanin artikkeli on pelkkää rautaa, asia on juuri niinkuin tässä sanotaan, Jos Suomi ei tästä herää niin olemme kusessa ja syvään. Jos sopii niin käytän sekä artikkelin linkkiä, että osioita jakelussani. On nimittäin niin että sellaisenaan Facebook kielsi artikkelin heille vastaisena ja uhkasivat bannilla. En tarkkaan sanoen tiedä miksi, koska jos katsoo asiaa tarkkaan niin mitään varsinaista kohtaa ei artikkelista löydy mutta luulen että WEF vastus on se isoin asia. FB ja WEF tekevät yhteistyötä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi