Palkittu suomalainen ylilääkäri transuaktivistien ja kommunistien tähtäimessä

Siinä missä Kaltialan argumentit pohjautuvat lääketieteelliseen ammattitaitoon ja laajaan dataan, hänen kulttuurimarxistiset vihollisensa joutuvat tukeutumaan uhkailuun, ideologisiin julistuksiin ja hysteerisiin kiukunpurkauksiin.

Hyvinvointi

Tänä keväänä Tampereen lääkäripäivillä palkitusta nuorisopsykiatrian professorista, ylilääkäri Riittakerttu Kaltialasta on muodostunut paitsi suomalaisen myös kansainvälisen äärivasemmiston silmissä eräs aikamme vaarallisimmista ideologisista vihollisista. Syy tähän on yksinkertainen: Tampereella sijaitsevan nuorten transpolin johtajanakin toimiva Kaltiala on julkaissut suuren määrän tieteellistä dataa nuorten ”sukupuolenvaihdosten”* vaaroista. Hän on henkilökohtaisesti arvioinut yli 500 sukupuolidysforiasta kärsivää nuorta.

”Kaltialaa kuvataan palkintoperusteluissa kokeneeksi kliinikoksi, tutkijaksi ja opettajaksi, joka on tehnyt menestyksellistä ja pitkäjänteistä työtä nuorisopsykiatrian kehittämiseksi Suomessa. Hän on toiminut Tampereen yliopistollisessa sairaalassa valtakunnallisen erityisen vaikeahoitoisten alaikäisten psykiatrisen tutkimus- ja hoitoyksikön ylilääkärinä sen perustamisesta eli vuodesta 2002 lähtien,” Lääkärilehti taustoitti Kaltialan palkitsemista koskevaa uutistaan.

Palkintopuheessaan Kaltiala otti kantaa yhteiskunnan pirstoutumista vastaan ja varoitti riskeistä, joita nuorten ”transhoitoihin” ja yleisesti itsekeskeiseen sekä todellisuudesta irtaantuneeseen moderniin kulttuuriin sisältyy. Kaltialan mukaan monien nuorisoa vaivaavien ongelmien keskiössä on se, että oman identiteetin löytäminen on yhä hankalampaa nyky-yhteiskunnassa. Kun yhteisöllisyyteen perustuvaa identiteettiä ei ole, nuorilta puuttuvat ankkurit, jotka suojelisivat heitä esimerkiksi mielenterveysongelmilta vastoinkäymisten sattuessa.

”Viimeisten kymmenen vuoden aikana kautta länsimaiden valtavasti nuoruusikäisten joukossa lisääntynyt transgender-identifikaatio saati hätäinen ahdistus sukupuolestaan vakavien mielenterveyshäiriöiden kontekstissa eivät välttämättä tarkoita sellaista pitkäaikaista ja vakaata biologisesta sukupuolesta erkanevaa sukupuoli-identiteettiä joka saattaa hyötyä fyysisistä korjaushoidoista,” Kaltiala totesi myös palkintopuheessaan.

”Hollannin protokolla” ja tappavan trendin synty

Militantti transuliike sekä sen taustalla olevat kommunistiset ja anarkistiset ryhmät ovat vähemmän yllättäen olleet raivoissaan Kaltialan sanoista sekä ryhtyneet kampanjoimaan tätä vastaan aggressiivisesti pienjulkaisuissaan, sosiaalisessa mediassa ja podcasteissa. Kaltialaan kohdistuvaa vihaa on ruokkinut entisestään se, että hän on jo pitkään ollut transuasioissa kansainvälinen tieteellinen auktoriteetti, jonka tutkimuksia ja papereita siteerataan niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa.

The Free Press ‑lehdessä julkaistussa artikkelissaan Kaltiala toi julkisuuteen huolensa nuorten ”lääketieteellisistä sukupuolenvaihdoista”. Tekstissä hän kävi läpi teemaan liittyvää tutkimusta ja julkista keskustelua viime vuosien ajalta.

Vuonna 2011 hollantilaiset lääkärit julkaisivat uraauurtavan tutkimuksen, joka suositteli nuorten sukupuolidysforiasta kärsivien henkilöiden murrosiän estämistä hormonilääkityksellä, mitä seuraisi vastakkaisen sukupuolen hormonien antaminen osana prosessia. ”Hollantilainen protokolla” hyväksyttiin nopeasti kansainvälisesti standardihoitona. Protokollan tavoitteena oli estää nuoria kokemasta aikuisilla transuilla havaittuja vaikeuksia, ja protokollan puolestapuhujat uskoivat, että varhainen hormonihoito voisi parantaa nuorten mahdollisuuksia sopeutua vastakkaisen sukupuolen elämään.

Kaltiala kertoo, että hänen ensimmäiset epäilyksensä heräsivät, kun hänen klinikalleen tulevat potilaat eivät vastanneet hollantilaisten kuvausta. Yllättäen 90 prosenttia potilaista oli tyttöjä, pääasiassa 15–17-vuotiaita, joilla oli vakavia psykiatrisia ongelmia. Monet potilaat olivat autismikirjolla, ja useimmilla ei ollut aiempaa sukupuolidysforiaa ennen murrosikää. Potilaiden taustat olivat usein monimutkaisia, ja niihin liittyi vaikeita lapsuuden kokemuksia, kuten äärimmäisiä raivokohtauksia ja sosiaalista eristäytymistä.

Potilasjoukon profiili ei vastannut kulttuurimarxistien kuvausta

Kaltiala alkoi keskustella kollegoidensa kanssa Euroopassa ja huomasi, että samankaltaisia havaintoja tehtiin muissakin maissa. Monissa maissa nähtiin samanlainen potilasjoukko, jossa oli paljon psykiatrisia ongelmia. Vaikka havainnot olivat samanlaisia eri maissa, ”sukupuolenvaihdoshoidot” jatkoivat yleistymistään.

Vuonna 2015 Kaltiala julkaisi tutkimuksen, joka kuvasi hänen potilaidensa psyykkisiä ongelmia ja kuinka ne erosivat hollantilaisten potilaista. Hänen tutkimuksensa osoitti, että sukupuolidysforiasta kärsivistä lapsista noin 80 prosenttia paranee itsestään murrosiän myötä ilman lääketieteellisiä toimenpiteitä. Tämä havainto on ristiriidassa sen kanssa, mitä ”sukupuolenvaihdoksia” puolustavat tahot väittävät.

Vuonna 2020 Suomen kansallinen terveydenhuollon elin COHERE julkaisi suositukset, joissa todettiin, että alaikäisten ”sukupuolenvaihdos” on kokeellista hoitoa. Suosituksissa todettiin, että nuorten aivojen kehitys on kesken, mikä heikentää heidän kykyään arvioida päätösten pitkäaikaisia seurauksia. COHERE suositteli, että ”sukupuolenvaihdoshoitoja” pitäisi lykätä aikuisikään saakka, sekä varoitti hormoneihin liittyvistä fyysisistä ja psyykkisistä haittavaikutuksista.

Kaltialan mukaan Suomi ei ole ainoa maa, joka on tehnyt muutoksia hoitokäytäntöihin. Iso-Britannia ja Ruotsi ovat tehneet samanlaisia johtopäätöksiä, ja monet muut maat arvioivat uudelleen niin sanottuja sukupuolta vahvistavia hoitoja eli ”sukupuolenvaihdoksia”. Näissä maissa on alettu kyseenalaistaa aikaisemmat hoitokäytännöt ja tutkimusten luotettavuus.

Huuhaa on korruptoinut lääketieteellisiä yhteisöjä aiemminkin

Kaltiala on huolissaan siitä, että amerikkalaiset lääkärit ja lääketieteelliset järjestöt, kuten American Academy of Pediatrics, jatkavat ”sukupuolenvaihdosten” suosimista. Hän kritisoi erityisesti väitteitä, joiden mukaan ”hoidot” vähentäisivät itsemurhariskiä, kutsuen niitä epäeettisiksi ja harhaanjohtaviksi. Kaltiala painottaa, että tällaiset väitteet perustuvat heikkoon näyttöön ja voivat johtaa vanhempien painostamiseen hyväksymään ”hoidot”, jotka eivät välttämättä ole lapsen parhaaksi.

Kaltiala vertaa nykyistä tilannetta 1980- ja 1990-lukujen muistoterapiailmiöön, jossa monet naiset uskoivat vääriin muistoihin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Hän korostaa, että lääketieteellisen yhteisön on vältettävä vaarallista ryhmäajattelua, joka voi johtaa potilaiden vahingoittumiseen. Hän muistuttaa, että lääketieteen on jatkuvasti korjattava itseään ja perustuttava vahvaan näyttöön potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Hän kertoo artikkelissaan myös, että monilla hänen tapaamillaan nuorilla, jotka ovat katuneet ”sukupuolenvaihdostaan”, on ollut vakavia elämänlaatuongelmia, kuten heikentynyt seksuaalitoiminta ja vaikeuksia löytää romanttisia kumppaneita. Näiden nuorten mielestä he eivät olleet täysin ymmärtäneet päätöstensä pitkäaikaisia seurauksia.

Marxistien ideologinen raivo

Siinä missä Kaltialan argumentit pohjautuvat lääketieteelliseen ammattitaitoon ja laajaan dataan, hänen kulttuurimarxistiset vihollisensa joutuvat tukeutumaan uhkailuun, ideologisiin julistuksiin ja hysteerisiin kiukunpurkauksiin. Esimerkiksi Vallankumouksellisen Kommunistisen Internationaalin alaisuudessa toimivalla Marxisti.com-alustalla julkaistava Vallankumous-lehti hyökkäsi Kaltialaa vastaan artikkelissa, joka alkaa mahtipontisin sanoin:

”Todistamme parhaillaan maailmanlaajuista hyökkäysten aaltoa transihmisiä vastaan. Yhä useammassa maassa oikeistopuolueet ottavat tähtäimiinsä transihmiset ja heidän oikeutensa, yleensä porvarillisen lehdistön myötämielisellä tuella.

Transfobian ja ‑vihan aalto nousee juuri nyt, kun kapitalismi on aggressiivisesti syöksymässä historiansa syvimpään kriisiin – kriisiin, josta sillä ei ole mitään tietä ulos. Tämä ei ole sattumaa. Tämä kriisi ajaa hallitsevan luokan sortamaan työläisiä yhä pahemmin, koska ainoa todellinen ratkaisu olisi itse kapitalismin tuhoaminen, mitä nämä porvarivaltioon ja kapitalismiin sitoutuneet poliitikot eivät tietenkään voi esittää.”

Tekstissä Kaltiala mainitaan nimellä ja liitetään ”vihanlietsontaan, joka johtaa transihmisten korkeisiin itsemurhalukuihin”. Tosiasiassa tilastot osoittavat, että juuri Setan ja Priden kaltaiset, biologiasta irtaantuneita perverssejä sukupuolikäsityksiä propagoivat ryhmät ajavat nuoret mielenterveysongelmiin ja lopulta riistämään henkensä. Pride-marssien yhteydessä suomalaisia onkin syytä tiedottaa myös tänä kesänä siitä, etteivät tiede ja transuideologia voi ikinä kulkea käsi kädessä.

* Partisaanin toimitus ei pidä uskottavana ajatusta ”sukupuolen vaihtamisesta”. Ihmisen synnynnäinen sukupuoli ei vaihdu sukuelimiä silpomalla tai biologista kehitystä haittaavien hormonien syömisellä, vaikka ne vääristävätkin ihmisen ulkoisen olemuksen.

Lähteet: The Free Press, Lääkärilehti, Marxisti

Äärivasemmisto Hyvinvointi Kotimaa Kulttuurimarxismi Rappiokulttuuri Riittakerttu Kaltiala Sukupuoli Transpolit Transut

Keskustelu

19 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Diabolik

  Vastaa

  Todella hyvä artikkeli, jota täytyy jakaa ehdottomasti eteenpäin!!
  mitä enemmän ihmiset tulevat tietoiseksi näistä seikoista, joita tässä hienosti esille tuodaan, sitä parempi..

 • Juha

  Vastaa

  Heh Kommunistit eivät siedä yhtään kritiikkiä järjen vastaiselle ideologialleen. Tämä erottaa hyvin marxilaiset normaalista sivistyneistöstä, että käytöstavat unohtuvat eikä tunteiden vallassa oleva henkilö kykene käsittelemään totuutta, jota hänen naamaansa hierotaan.

 • nimellinen

  Vastaa

  Tuo että lähdetään sukuelimiä silpomaan, ei ole ratkaisu. Ihminen kyllä tietää huvin nopeasti onko poika vai tyttö. Kyllä se on aivoissa se väärinymmärrys, eli suosittelen kaikille lbgt-pedareille lobotomiaa.
  Vanhaan hyvään aikaan noita vitun perverssejä ei päästetty ihmisten ilmoille…

 • Peter Kreisler

  Vastaa

  Mikä ihme siinä on niin vaikeaa ymmärtää, että ihmisiä on kahta sukupuolta, miehiä ja naisia, kieroutunut vietti omaan sukupuoleen ei muuta sukupuolta.

  • Jupi

   Vastaa

   luulis Nobelin saanut se tutkija joka hoksaksi että niitä on enemmän kuin kaksi

 • Salomon

  Vastaa

  yes, but, in my imagination it was true…

  • whiteNationalOccupation

   Vastaa

   😂😂😂👌🏻

 • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

  Vastaa

  Luulen että suurin osa lävistyksiä ja tatuointeja näkyviin paikkoihin laittaneista alkaa jossain vaiheessa kaivata niiden poistoa julkisessa terveydenhoidossa. Joskus olen Keski-Euroopassa nähnyt vanhempia ihmisiä joiden ”taideteokset” ovat ilmeisesti aika vanhoja, ja näyttävät tosi karmeilta. Täälläkin päin oli muutama viikko sitten rasismin vastainen marssi, ja muutama kymmenen osallistujista näytti siltä että tarvitsivat kehopositiivisuuden sijaan painonhallinta-interventiota.

  • A-K

   Vastaa

   Ei nämä transaktivistit sallisi alaikäisen ottaa tatuointia ja mennä plastiikkakirurgille leikkaamaan itseään korealaisen pop-tähden tai kissanaisen näköiseksi. Alaikäinen ei saa ostaa alkoholitonta siideriäkään.

   Tatuointi on tosin poistettavissa, vaikka se on tatuoinnin ottamista kalliimpi toimenpide, kun taas omat genitaalinsa leikannut ei saa enää koskaan leikeltyjä genitaaleja takaisin alkuperäiseen muotoon eikä aikuisuudessa alkaneita kognitiviisia ongelmia, sydän- ja syöpäsairauksien, veritulppien yms. riskejä pysty poistamaan. Tatuoinnin ottamisesta ei sentään tule mielenterveydellisiä ongelmia, kognition heikentymistä, hedelmättömyyttä, seksitöntä elämää ja aikaista dementian riskiä, vaikka en nyt suosittele ketään ottamaan hetken mielijohteesta tatuointia, vaikka itseltäni löytyy yksi sellainen, jota olen pitkään miettinyt. Kyllä jos omat vanhemmat olisivat ruokkineet alaikäisen minän halujani ottaa tatuoinnin, niin sitä olisi paheksuttu muiden aikuisten toimesta. Sen sijaan sukupuolen korjausprosessiin olisin ollut kypsä, jos vielä 2010-luvun alussa olisi tällainen älynväläys ollut, että alaikäinen voi oikein mennä kokonaisuudessaan terveyttä tuhoaviin hoitoihin. 

   Olen seuranut välillä uteliaisuutta tunnettua ”translasta” nimeltä Jazz Jennings, jonka puberteetti estettiin 5‑vuotiaana ja joka on ihan konkreettinen esimerkki, että alaikäiselle ei pidä missään nimessä tarjota noin riskialttiita leikkauksia ja hormoneja. Blokkereiden ansiosta hänellä oli mikropenis, josta ei keinovaginaa saatu tekemälläkään ja leikattiin kolme kertaa komplikaatioiden takia. 

   Henkinen ahdistus ei ole helpottunut ja on ahmimishäiriön seurauksena tullutta ylipainoa
   Blokkereiden pysäyttäessä normaalin pojan murrosiän, on Jazz henkisesti esimurrosikäisen tasolla, mitä tulee hänen mielenkiinnon kohteisiin. Hän ei kykene tuntemaan henkistä vetoa keneenkään, eikä tule kokemaan orgasmia, koska hän ei ole biologinen nainen, hänellä ei ole naisen kromosomeja (eri asia sitten intersukupuolisuudet ja kromosomipoikkeavuudet, joita ei lääketiedekään kiellä). Jazz ei ole samalla viivalla meidän biologisten naisten kanssa, mitä tulee anatomiaan.

   Tämä on oikein tosielämän Frankenstein-meininkiä, johon lapsetkin ollaan valmiita a
   uhraamaan. Olin todella järkyttynyt lukiessani artikkelin kehitysvammaisesta nuoresta, jonka suotiin mennä noin riskialttiisiin leikkauksiin ja vieläpä alaikäisenä. Artikkelissa oli myös mainintaa masennustaustasta ja autismin kirjosta. Ihan heräsi kysymys, että onko terapeutti enää se luotettava henkilö, jonka pitää luoda realistisuuden tajuntaa ja käsittelykykyä sen sijaan, että näkisi ihmisen vain helposti lypsättävänä rahasampona, jonka voi sitten tuupata oman lypsyn jälkeen toiselle kollegalle. Siinä on oikein sairas esimerkki Suomesta, missä kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleva henkilö on ollut täysin lääketeollisuuden näpeissä laittaen täysin peruuttamattomiin leikkauksiin, jossa mitään ei voi enää palauttaa ennalleen ja ihmistä ei saa enää takaisin fyysisesti saati henkisesti terveeksi, vaan vanhuus alkaa liian varhain.

 • Normit, normaalit

  Vastaa

  Miksei asiaa sanota niinkuin se on? Transut, homot ja lesbot ovat mielenterveyongelmasia. Niillä on mielisairaus joka saa ne käyttäytymään evoluutiota vastaan. Ja jos ne mieltävät itsensä toiseen kehoon, sitä enemmän ne ovat mielenterveys ongelmista kärsiviä.

  En tiedä… entinen määritelmä että ne olisivat rikosoikeuden alla, siihen en usko. Mutta että laitoksiin tuollaiset kuuluvat. Kyllähän ne itsekkin sen ymmärtävät että elämä olisi helpompaa normaalina.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  (Länsi)maailma on tullut hulluksi. Edessä on uusi pimeä keskiaika, jolloin totuus taipuu ”oikean uskon” edessä. Inkvisitiot on jo perustettu.

 • Ismo Meinander

  Vastaa

  Kaikki pisteet ja kunnioitus Kaltialalle!

 • Nimetön

  Vastaa

  Loistava kirjoitus. Kouluissa myös alakouluissa käy SETAn väki jauhamassa lapsille paskaa että voitte valita oman sukupuolenne ja se voi vaihtua myös päivittäin ja poikien on ok pitää tyttöjen vaatteita. Kohderyhmä tuntuu olevan 10–12 vuotiaat niin että SETAn väki käy jauhamassa useana vuonna tuota paskaa lasten korvat täyteen. Puoli vuotta noista kahden tunnin pervohetkistä 10–11 vuotiaiden luokassa, lähes puolet luokan tytöistä uskoo olevansa muunsukupuolisia, lesboja, bi ja tai therian turre eläimiä. 10–12 vuotiaille puhutaan seksistä liian ronskiin sävyyn, puhutaan pornosta, sukuelinten nuolemisesta ja tuota rataa. Ei tarvitse ihmetellä kun on lapset ja nuoret sekaisin. Omat lapset pysyy kotona noiden SETA n pervoilu päivien ajan ja on kerrottu että ko. asiat on kommareiden ja juutalaisten mädätyksiä.

  • A-K

   Vastaa

   Porno on yksi salaisia aseita länsimaita, perheitä, kristinuskoa ja varsinkin valkoisia miehiä vastaan. Myös konservatiiveihin on soluttautunut ihmisiä, jotka pitävät seksiä ja pornoa samana asiana ja samaan aikaan kirjoittelevat nettipalstoille ”Matut ja homot v*ttuun”-kommentteja. Raukat eivät tajua, että pornoteollisuus on samaa läntistä mädätystä siinä missä LGBTABCD-ideologia, feminismi ja mokutus. Koko porno on horjuttanut tervettä, heteroseksuaalista kanssakäymistä, mitä pidän osasyyllisenä siihen, miksi miehet ja naiset eivät kohtaa. Eräskin tuttava on tällainen ”konservatiivi”, jonka mielestä siinä ei mitään pahaa ole, jos oma alakoululainen näkisi pornoa, kunhan ei ole millään drag-satutunnilla. No, tuollaisia ne PS:ää äänestävät ovat, huomio kiinnitetään vain matuihin, homoihin ja kukkahattutäteihin, mutta sairauden nimeä ei tiedetä. Nuo kaikki ovat juutalaisten aikaansaanoksia ja keinoja heikentää valkoisia kansoja. Porno, myös se heteroporno, on sitä samaa juutalaista mädätystä. Miksi siellä ”valitun kansan” maassa ei pornoa katsota, kun se kerta tuo piristystä parisuhteisiin.

   • Nimetön

    Vastaa

    Samaa mieltä. Olen siis se kelle vastasit. Äitinä ja mummona tässä tätä nykymenoa ahdistuneena seurannut. Koulu ei ota mitään vastuuta, kuulema normaalia ja kuuluu opetussuunnitelmaan. On kuin tuulimyllyjä vastaan taistelisi..

 • A-K

  Vastaa

  25-vuotias ei saa sterilisaatiota omasta toiveestaan ennen kuin täyttää 30 vuotta, mutta alaikäisiä ollaan mielellään laittamassa peruuttamattomiin hoitoihin, jotka vievät lopullisesti lisääntymiskyvyn. En vain ymmärrä tätä…

 • Herr Doktor

  Vastaa

  Edesmennyt Tiina Wiik siteerasi aikoinaan yhtä amerikkalaista lääkäriä joka oli saanut vastaavia tuloksia kuten tämä Kaltiala. Yksi esimerkki oli että yli puolet sukupuolenvaihdoksen tehneistä teki itsemurhan seuraavan 10 vuoden aikana eli se ”toivottu/haluttu” muutos ei tuottanutkaan sellaista mitä fantasioissaan kuvitteli.

 • SE

  Vastaa

  Tyttöjen on kohdattava se riski, että mieheksi muuttuminen ei välttämättä johda kuviteltuun
  mielikuvaan lopputuloksesta. Leikkausten ja hormonihoitojen jäljiltä voi tuloksena olla lyhyt, ylipainoinen, leveälanteinen, huonoihoinen ja kalju kummajainen.

 • Nimetön

  Vastaa

  Vanhassa neukkulassa nämä nykyiset marxistit olisivat löytäneet itsensä hyvin nopeasti jostakin siperialaiselta ja reippaalta työleiriltä missä ei tarvitse pohtia sukupuolien moninaisuutta tai muita turhuuksia.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi