Hallituksen rasisminvastainen kampanja tilattiin vihreän johtamalta konsulttiyhtiöltä, asiantuntijaraadissa äärivasemmiston edustaja

Perussuomalaisten ja kokoomuksen johtaman suomalaisvastaisen jättihankkeen esikuvana toimii Valtioneuvoston kanslian mukaan Sanna Marinin hallituksen aikana toteutettu Olen Antirasisti -kampanja.

Poliittiset viholliset

Riikka Purra.

Toim. Huom. Artikkelin julkaisupäivämäärän 1.4.2024 huomioon ottaen tahdomme painottaa, ettei sisältö ole aprillipilaa, vaan se on rehellinen kuvaus perussuomalaisten täydellisestä alennustilasta.

Valekansallismielinen puolue perussuomalaiset jatkaa suomalaisperheisiin kohdistuvaa kurjistuspolitiikkaa samalla, kun hallitus valmistautuu jalkauttamaan yhteensä 6 000 000 euron rasisminvastaisen budjettinsa erilaisten suomalaisvihamielisten hankkeiden kautta.

Eräs oikeistohallituksen hankkeen kulmakivistä on 12 kuukautta kestävä ”rasisminvastainen kampanja”, joka alkaa toukokuussa. Partisaani selvitti, että kampanja toteutetaan tilaustyönä. Veronmaksajien taskusta ryövätyt eurot kanavoidaan valtiovarainministeri Riikka Purran siunauksella aiemminkin kähminnästä epäillyn vihreän poliitikon johtamalle Motiva Oy:lle.

Kampanjaa koordinoivassa ”asiantuntijaraadissa” istuu äärivasemmistolaisen ja radikaalifeministisen Fem-R-järjestön edustaja. Fem‑R on ollut itsenäisyyspäivinä järjestämässä 612-soihtukulkuetta vastaan osoitettuja Helsinki ilman natseja ‑marsseja, jotka ovat johtaneet äärivasemmistolaiseen väkivaltaan, kiinniottoihin ja rikostutkintoihin.

Mikä rasisminvastainen kampanja?

Helsingin Sanomat (HS) kirjoitti aiemmin tässä kuussa, että Purran ja Petteri Orpon hallitus käynnistää loppukeväästä ”rasisminvastaisen kampanjan”, jolla ”haastetaan ja kannustetaan yhteiskunnan eri tahot toimiin, joilla edistetään yhdenvertaisuutta ja torjutaan rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa”.

Valtioneuvoston kanslian (VNK) mukaan ”rasisminvastaista” eli äärivasemmistolaista ja kulttuurimarxistista ideologiaa tullaan kampanjan yhteydessä juurruttamaan suomalaisiin muun muassa työpaikoilla ja harrastuksissa. Näin poliittinen aivopesu voidaan ulottaa niin lapsiin kuin aikuisiinkin. Hanke on vaarallinen oire ilmiöstä, jossa työnantajat edellyttävät yhä useammin palkansaajia sitoutumaan haitallisiin poliittisiin ideologioihin, kuten maahanmuuttomyönteisyyteen. Toisinajattelijoita voivat uhata potkut ja sosioekonominen eristäminen.

Merkillepantavaa on, että juuri perussuomalaiset edesauttaa myrkyllistä trendiä nyt hallituksesta käsin. Vaikka moni pitää puoluetta (virheellisesti) tärkeimpänä pakkomonikulttuurisuuden ja ääriliberalismin vastavoimana, on se kautta historiansa pyrkinyt saamaan hyväksyntää vihollisiltaan – epäonnistuen surkeasti kerta toisensa jälkeen.

Myös tällä kertaa vihervasemmistolaiset ovat haistaneet perussuomalaisten heikkouden ja vaatineet puolueelta jälleen uusia myönnytyksiä. Vaikka Fem‑R:n edustaja istuu hallituksen ”antirasistisessa asiantuntijaraadissa”, sen ja lukuisten muiden äärivasemmistolaisten aktivistijärjestöjen tuoreessa tiedonannossa julistetaan, ettei toukokuussa alkava kampanja ole yksinään tarpeeksi. Äärivasemmisto vainuaa konservatiivisen oikeiston puolustuskyvyttömyyden ja tahtoo nyt lisää liekaa.

”Suomen tulee vahvistaa lainsäädäntöä rasistisen vihapuheen torjumiseksi. Suomea uhkaa joutuminen EU-tuomioistuimen eteen, jos Suomi ei viimein toimeenpane EU:n rasismipuitepäätöstä täysimääräisesti. Myös etnisen profiloinnin kieltoa tulee selkeyttää laissa ja tehostaa kiellon toimeenpanoa,” Fem‑R:n Setan, Helsinki Pride ‑yhteisön, Pakolaisneuvonnan, Sateenkaariperheiden, Trasekin, Turvapaikanhakijoiden tuen, Amnesty Internationalin ja useiden muiden vastaavien ryhmien kannanotossa todetaan.

Kuvakaappaus: VNK:n esitelmä tulevasta rasisminvastaisesta kampanjasta.

Oikeistohallituksen rasisminvastainen tiedonanto

Toukokuussa käynnistyvä kampanja perustuu Purran, Orpon ja muiden ministereiden yhteiseen rasisminvastaiseen tiedotteeseen, joka annettiin elokuussa 2023. Myös perussuomalaiset on puolueena sitoutunut tiedotteen mukaan seuraaviin Euroopan unionin sanelemiin periaatteisiin ja hankkeisiin:

”Unionissa Rasismin ja muukalaisvihan vastainen puitepäätös tarjoaa yleisiä raameja. Lisäksi toteutetaan useita strategioita, jotka vahvistavat rasismin vastaista työtä ja yhdenvertaisuutta. Näitä ovat EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelma 2020–2025, EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva toimintasuunnitelma 2020–2024, Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä käsittelevä (HLTBIQ) strategia 2020–2025 ja EU:n antisemitismin vastainen strategia 2021–2030.

Komissio kannustaa jäsenvaltioita myös omiin kansallisiin strategioihin. EU:lla on myös useampia rahoitusinstrumentteja, joita Suomi on hyödyntänyt omassa työssään.

Suomi on johdonmukaisesti kuulunut ja kuuluu myös tämän hallituksen aikana siihen EU-maiden joukkoon, joka rakentaa unionia, jossa yhdenvertaisuutta edistetään ja rasismia torjutaan. Suomi korostaa sukupuolten tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämistä sekä rasismin vastaista työtä EU:n ulkoisessa toiminnassa.”

Vaikka perussuomalaiset väittää olevansa sananvapauden ja avoimen maahanmuuttokritiikin asialla, selviää tiedonannosta, että puolue on valmis kaventamaan kansalaisten oikeutta puhua esimerkiksi rotuun liittyvistä tabuaiheista julkisesti. Puolue on tiedonannon mukaan sitoutunut ”rasistisen, homofobisen, seksistisen, naisvihamielisen ja muutoin sukupuolittuneen vihapuheen torjuminen niin verkossa kuin sen ulkopuolella”. Lisäksi puolue on valmis kieltämään rikosoikeuden keinoin kokonaan kriittisen keskustelun siitä, onko valtavirtahistorian versio niin sanotusta holokaustista todenperäinen vai ei.

Partisaani selvitti rasisminvastaisen kampanjan taustat

Koska perussuomalaiset ei ole halunnut oma-aloitteisesti tiedottaa rasisminvastaisen kampanjan edistymisestä äänestäjilleen, jäi Partisaanin tehtäväksi selvittää hankkeen taustat ja nykytila. Lähestyimme VNK:n erityisasiantuntija Sanna Malkkia ja pyysimme saada nähtäväksemme projektiin liittyvät julkiset asiakirjat.

Malkin mukaan ”kampanjalla on tarkoitus haastaa mukaan organisaatioita (erityisesti työmarkkinajärjestöt, urheilu‑, kulttuuri- ja kansalaisjärjestöt, yritykset ja muut yhteisöt), jotka antavat sitoumuksia konkreettisista toimista, joiden mukaisesti he torjuvat rasismia toiminnassaan ja edistävät yhdenvertaisuutta”.

Malkki kertoi, että VNK vastasi kampanjaan liittyvien 100 000 euron viestintäpalveluiden hankinnasta ja ”kahdeksanhenkisen asiantuntijaraadin” kokoamisesta. Fem‑R:n ja muiden aktivistijärjestöjen edustajien ei tarvitse kokoustaa pelkän aatteenpalon voimalla: ”Asiantuntijaraadin jäsenelle maksetaan kokouspalkkiota 250 euroa/kokous. Kokouspalkkion enimmäismäärä on 1500 euroa/asiantuntija,” Malkki taustoitti.

VNK:n Partisaanille toimittamassa projektin kuvauksen dokumentissa todetaan, että Purran ja Orpon kampanja ottaa inspiraatiota Sanna Marinin pääministerikaudella toteutetusta Olen antirasisti ‑kampanjasta, joka sai – varsin ironisesti – oikeistolta toteutuksensa aikana kovaa kritiikkiä. Perussuomalaiset ja kokoomus on toteuttamassa hallituksessa samanlaista kulttuurimarxistista politiikkaa kuin vihervasemmistolaisten edeltäjien kaudella toteutettiin, mikä on tökerö loukkaus kaikkia isänmaallisia äänestäjiä kohtaan.

Motiva Oy:n toimitusjohtaja Elina Moisio.
Kuvakaappaus: Elina Moision Linkedin-profiili.

Palvelut ostetaan vihreän johtamalta konsulttiyhtiöltä

VNK:n laatiman kampanjan viestintäpalveluita koskevan tarjouspyynnön diaarinumero on VN/2499/2024. Palveluiden toimittajan etsintä ei kestänyt kauaa, sillä pian tarjouspyynnön julkaisemisen jälkeen VNK laati sopimuksen ”Rasisminvastaisen kampanjan toteuttamisesta” Motiva Oy:n kanssa (Dnro VN/2499/2024). Sopimuksen allekirjoittajia olivat VNK:n strategiaosaston osastopäällikkö Harri Martikainen ja neuvotteleva virkamies Jouni Varanka sekä Motiva Oy:n toimitusjohtaja Elina Moisio.

Motiva Oy:n toimialoja ovat kaupparekisterin mukaan konsultointi‑, kehittämis‑, viestintä- ja koulutuspalvelujen tuottaminen sekä kansallinen ja kansainvälinen projektitoiminta, joiden tavoitteena on kestävän kehityksen edistäminen. Yhtiö on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397 / 2016) 15 §:n tarkoittama sidosyksikkö, jolta valtionhallinto voi ostaa palveluja ilman kilpailutusta.

Perussuomalaiset on ollut erityisen hissukseen Motivan ja Moision rooleista hallituksen kampanjassa, sillä Moisio on ääriliberaali vihreä poliitikko, joka joutui Antti Rinteen kaudella jättäytymään pois hallitusneuvotteluista lobbaus- eli kähmintäepäilyjen vuoksi. Kohun taustalla oli Moision osakkuus globalistisessa ja suomalaisvastaisia arvoja ajavassa Miltton-viestintätoimistossa.

Perussuomalaisten äänestäjät auttoivat puolueen hallitukseen kahdesta syystä: Suitsimaan väestönvaihtoon johtavaa maahanmuuttopolitiikkaa ja toimimaan vastavoimana pääkaupunkiseudun vihervasemmistolaisille liberaaleille. Nyt puolue ostaa helsinkiläiseltä vihreältä eliittilobbarilta asiantuntijapalvelut vuoden kestävään ”antirasistiseen” hankkeeseen, joka pyrkii rajoittamaan suomalaisten poliittista sananvapautta sekä ulottamaan kulttuurimarxistisen aivopesun niin harrastuksiin kuin työpaikoille. ”Sitä saat mitä tilaat,” kuten puolueen virallinen iskulause kuuluu!

Fem‑R:n hallituksen puheenjohtaja Hải Nguyễn.

Äärivasemmistolainen edustus ”asiantuntijaraadissa”

Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen VNK ja Motiva kokosivat ”asiantuntijaraadin” koordinoimaan kampanjaa. VNK:n tiedonannossa raadin roolia kuvataan muun muassa seuraavasti:

”Rasismin vastaisen kampanjan ideana on haastaa ja kannustaa yhteiskunnan eri tahot toimiin, joilla edistetään yhdenvertaisuutta ja torjutaan rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on saada mukaan tulevat organisaatiot antamaan sitoumuksia konkreettisista toimista, joiden mukaisesti ne edistävät yhdenvertaisuutta ja torjuvat rasismia toiminnassaan. Kampanja käynnistyy toukokuussa 2024 ja jatkuu aktiivisena 12 kuukautta, jonka jälkeen tavoitteena on jatkaa sitoumuksien antamista ja niistä viestintää.”

”Valtioneuvoston kanslia kokoaa kampanjan valmistelun tueksi asiantuntijaraadin, jossa on laajaa yhdenvertaisuusosaamista eri elämänalueilta. Asiantuntijaraati tuottaa kampanjalle tietopohjaa ja auttaa luomaan kampanjaviestintää varten kriteeristön hyvien sitoumuksien laatimiseksi. Raati voi myös tukea kampanjaviestintää omia verkostojaan hyödyntämällä. Asiantuntijaraati sparraa osana kampanjavalmistelua Kestävän kehityksen toimikunnan jäseniä heidän sitoumustensa muotoilemisessa. Raadin jäsenen tehtävään kuuluu osallistuminen kevään 2024 aikana kokouksiin, joissa konseptoidaan ja luodaan edellä mainittuja kampanjan kannalta olennaisia sisältöjä.”

VNK:n mukaan raadissa istuu muun muassa Fem‑R:n hallituksen puheenjohtaja Hải Nguyễn. Fem‑R on ollut järjestämässä anarkistisen A‑ryhmän ja avoimesti poliittista väkivaltaa kannattavan Varisverkoston kanssa itsenäisyyspäivien Helsinki ilman natseja ‑marsseja. Fem‑R:n yhteistyöjärjestö Varisverkosto on uhannut julkaisuissaan hyökätä ”fyysisesti” kansallismielisten kimppuun. Sama järjestö on julkaissut myös tietoja kansallismielisten aktivistien alaikäisistä lapsista ja kotiosoitteista uhkailutarkoituksessa. Viime itsenäisyyspäivänä Helsinki ilman natseja ‑tapahtumassa puhkesi väkivaltainen yhteenotto. Poliisi otti kiinni 54 tapahtumaan osallistunutta äärivasemmistolaista, joista osa kantoi kommunistisia sirppi ja vasara ‑lippuja.

Partisaanin toimitus kannustaa lukijoita boikotoimaan perussuomalaisia aktiivisesti ja antamaan tulevissa eurovaaleissa kaiken tuen Sinimustalle Liikkeelle. Purra ja Halla-aho ovat toistuvasti osoittaneet olevansa sionistisen eliitin kuuliaisia renkejä, jotka osaavat räksyttää äänekkäästi, mutta jotka eivät koskaan pure heitä ruokkivaa globalistin kättä.

Lue myös: Perussuomalaiset: Ruoan hintaa voidaan nostaa rajusti, kehitysapuun silti 1,2 miljardia euroa

Lähteet: Helsingin Sanomat, Seta, Yle (1, 2), Oikeusministeriö, Kulttuurivihkot, Etelä-Suomen Sanomat

612 Äärivasemmisto Äärivasemmistolainen väkivalta Fem-R Globalismi Helsinki ilman natseja Itsenäisyyspäivä Kokoomus Kotimaa Kulttuurimarxismi Maahanmuutto Marxismi Miltton Motiva Oy Perussuomalaiset Petteri Orpo Poliittiset viholliset Politiikka Rappiokulttuuri Riikka Purra Rotu Seta Suomalaisvastaisuus Väestönvaihto Varisverkosto Vihreä korruptio Vihreät Yhteiskunta

Keskustelu

23 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

  Vastaa

  Mot rasism – kohti rasismia!

 • Schlageter

  Vastaa

  Sionistipuolue Perussuomalaisten boikotointi on tietysti tärkeää.
  Vallanpitäjät käyttävät verorahojamme meitä vastaan. Meidän täytyy taistella vastaan!
  Mitä aiot tehdä? Vältä veronmaksua! Toimi! Itse lupaan tämän vuoden aikana, alkaen jo tuosta mainitusta ”rasisminvastaisen kampanjan alusta” toukokuusta auttaa julkaisemaan tänä vuonna kaksi painotuotetta, jotka todennäköisesti saavat muukalaisten ystävillä herneet neniin.
  On aika toimia!

  • Olen rasisti

   Vastaa

   Paras tapa on raha. Mitään muuta ne ei pelkää kuin rahavirtojen tyrehtymistä. On siis aika miettiä ostotottumuksia ja keskittää hankinnat nille tahoille jotka eivät tue valtaapitäviä. Se on paljon tehokkaampi keino kuin äänestäminen.

 • TT

  Vastaa

  Rasismin vastaisuus on tekopyhää vastenmielistä ”pakotettua hyvesignalointia”, kuten eräs sakemanni toisessa Partisaanin jutussa asian ilmaisi. Oikeuslaitoksen pistoolin piippu takaraivolla pakotetaan ihminen käyttäytymään luontaisen rotuvaistonsa vastaisesti. Karmeinta on, että kaikenlaiset ”pikkutytöt” ovat ottaneet hyvin militantin asenteen taistelussa rasismia vastaan. Murjaaneja ei kuitenkaan oikeasti puolusteta, vaan puolustetaan sitä, että Suomi pilaa elinympäristönä ennätysajassa ja peruuttamattomasti, kuten EU haluaa.
  Tämä kaikki hyväsignalointi suoritetaan aikana, jolloin Euroopassa ja Lähi-Idässä ovat käynnissä sodat, joissa valkoisia tai ruskeita ihmisiä tapetaan tai tapatetaan läjiin kuin kärpäsiä. Elämme ennennäkemätöntä murhaamisen ja murhanhimon aikaa ja suomalaisia kiinnostaa vain ”rasismi” eli se, että joku vielä kehtaa vastustaa Suomen pilaamista. 

  Puolueeton Suomi olisi voinut em. konflikteissa voinut toimia rauhanvälittäjänä. Lottovoiton kaltainen historian lahja Suomelle eli puolueeton asema ei typerille suomalaisille kelvannut ja tilalle hyve- ja älyvajeeseen otetaan kaikkein löyhkäävin hyvesignaloinnin muoto eli antirasismi ja pyritään tunkemaan se väkisin kansalaisten kurkusta alas. Jokainen kotimaastaan ja elinympäristöstään välittävä suomalainen yritetään leimata rikolliseksi vihapuhujaksi. Suomalaisten kiusaamista hengiltä ja näiden hermojen tuhoamista, mitään muuta nämä kampanjat eivät ole.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Älkää äänestäkö Persuja missään vaaleissa koskaan enää, tuo valekansallismielinen puolue ei ole äänen arvoinen, eikä muuta suuntaa – ainakaan paremmaksi.

  Kuinka saatanan idiootti pitää olla, että heidän jo traditioksi muodostunut takinkääntönsä menee läpi aina uudestaan ja uudestaan.
  Ennen vaaleja on kova populismi menossa, vaalit kun ovat ohi, ne todelliset kasvot paljastuvat jälleen.

  Kun katsoo tässäkin hallituksessa Persujen taivalta, heidän suurin saavutuksensa on duunareiden ja lapsiperheiden kasvoille sylkeminen, vastenmielinen puolue.

  • Tapiola

   Vastaa

   Eihän tuossa ole päätä ei häntää sinun jutuissa.
   Juuri taas eduskunnassa haukuttiin Persuja vasemmiston puolelta kuten sinäkin, kun Purra pitää kiinni siitä ettei EU:n tasolla oteta yhteisvelkaa enää yhtään. Orpo pysynee tässä kohtaa ruodussa. Hallituksen teot on kompromissi. Orpon kanssa on sovittu viime kesänä, että yhteisvelkaan ei lähdetä.
   Entäs se populismi?
   Ennen vaaleja luvataan mitä oma puolue haluaa, ja jos ja kun vihdoin kun itsekin tilasin Persut ÄÄnestämällä, niin hallituksessa joudutaan ottamaan muut huomioon, Ei se ole sentään punikkien esikunta missä huutamalla hoidetaan asiat. Jos muutama tuhat olisi enemmän ollut Persujen tilaajia viime vaaleissa niin RKP:tä ei olisi tarvittu hallitukseen.
   Ette tilanneet. Saitte RKP:n viime kesänä myötäilemään punavihreitä. Ette tilanneet, saitte punavihreää rasismiöyhötystä RKP:n tuella.

   Sopii muistaa, että RKP vaalien jälkeen oli hallituksessa se joka ylläpiti sitä rasismimölyä.
   Persut ajaa voimakkaasti maahanmuuttoasioihin muutosta. Se ”hienovarainen käänne” josta olen itsekin puhunut ennen vaaleja jo, se alkaa toteutua!
   Voisitte kaikki ulisijat jotka ette tilanneet, mutta valitatte olemattomasta tilauksestanne katsoa Wigeliuksen videon n 11pv vanha, niin maahanmuuttoasiat muuttuu!

   • Plääh

    Vastaa

    Joku raja pitäisi olla ja todellakin tehdö kompromisseja eikö antaa kaikessa perään. Holokaustin kieltämisen kriminalisointi olisi pitänyt olla hallituskysymys eli mieluummin ulos hallituksesta kuin tuollaista.

    Tällä samalla argumentoinilla olette luikerrelleet kaikista tempuistanne. Demokratiauskonto estää kansalaisia äänestämästä fasismia. Se kuuntelee aina ennen vaaleja, miköä kuulostaa kivoimalta ja vähiten pahalta. Ei katso sitä, mitä kukin on tehnyt. Sitäpaitsi ette edes ennen vaaleja aja kuin lähinnä juutalaistahojen asioita. Ette edes lupaa nykyisin juuri mitäään kunnollista

   • Nimetön

    Vastaa

    Tsiisus olet kyllä idiootti. Persut ei aja mitään muutosta yhtään mihinkään. Lue tämä artikkeli vielä pari kertaa uudestaan.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Valta korruptoi. Olen yhä vakuuttuneempi, että kansallismieliset eivät kykene kääntämään venettä vaaleissa äänestämällä. Vuosikymmeniä kestänyt propaganda ja kansallismielisyyden demonisointi on jo liian syvällä ihmisten aivoissa. 

  Poikkeukselliset ratkaisut vaativat poikkeukselliset olosuhteet. Niin kauan, kuin telkkarista tulee Salkkarit ja Woltti tuo pitsaa, vene ei käänny.

 • Nimetön

  Vastaa

  Niin sanotusta ”holokaustista” eli massakaasutuksista ei ole 80 vuodessa löytynyt yhtään teknistä todistetta. Tuossa hyvä kirja ”Dissecting the Holocaust” aiheeseen liittyen:
  https://armreg.co.uk/product/dissecting-the-holocaust-the-growing-critique-of-truth-and-memory/

 • Eugen

  Vastaa

  Jos etninen profilointi olisi sallittua niin poliisi saisi kerättyä mustalaisilta laittomia aseita.

 • Salomon

  Vastaa

  Tähän käy hyvin yksinkertaiset kaavat:
  Ei neekereitä = ei rasismia
  Ei juutalaisia= ei anti- semitismiä
  Hyvin yksinkertaista! Eikä menny penniäkään rahaa. Onkohan meidän valtionjohdossa vähän tyhmiä ihmisiä töissä?

 • herrman@luukku.com

  Vastaa

  Onko teistä suuri osa jotain koulukiusaajia? Mitä te olette tilanneet Persuilta? Äänestittekö? Ette!
  Ette saaneet mitä tilasitte kun ette tilanneet. Ihan turha ulista, että hampparista puuttuu pihvi. Ette tilanneet!

  • Ei kun tota noin...

   Vastaa

   Minulle Persujen toiminta selvisi aikoinaan kun oli vaalivalvojaiset ja joku nainen kiihkoissaan tuli siihen ”sisäpiirin” rinkiin selittämään ”joko kuulitte, meille luvattiin kahdeksan paikkaa lisää”, vaikka ääntenlaskentaa ei oltu edes aloitettu. Ja kun hän tajusi että kaikki eivät olleetkaan ”sisäpiiriläisiä” niin koitti viedä asiaa toisaalle. Mutta vahinko oli jo tapahtunut.

   Silloin tajusin että lehmänkaupoilla sitä edetään, äänestyksissäkin.

   • herrman@luukku.com

    Vastaa

    Kiitos kommentista, mutta ei nyt sentään. Jos ollaan vaalivalvojaisissa jo.…… niin kyllä jotain tuulihattuista naisten elämöintiä voi syntyä kertomallasi tavalla. Jotain tietoa voi jostain vuotaa. Jotain puolitotta höperöintiä.Tuskin on mitään varmaa tietoa ollut ja huomasitko kun joku napautti kengän kärkeen vähän sitä naista ”älä nyt leena taas innostu liikaa” tyyliin?

    Sen mahdollisuuden voin uskoa, että vilppiäkin voi tapahtua jossain määrin.

  • Nimetön

   Vastaa

   tossa muutama vuosi takaperin oli ”tilaajia”, jotka potkittiin vittuun puolueesta, remember?

   • herrman@luukku.com

    Vastaa

    Niin sitä harjaamista varmaan. Kun Persut haluttaisiin hävittää kokonaan. Oli SKE, jossa alkoi taistelu milloin mistäkin. Persujen asemassa olevan puolueen on pakko ”harjata” ettei ole joku entinen SKE. Älkää luulko Sinimustat tai kukaan muukaan saavanne ne äänet sitten. Se tilaus ei mene perille!
    Sitä harjaamista tapahtuu jossain määrin ihan pakosti. Jopa Ano syrjäytettiin ”omassa” puolueessaan. Vaikea uskoa VKK:n menestyvän?
    Jos puhut sinisistä uuwateista, niin anna olla. Sitten oli pj. vaaleissa Tiihonen, mutta hännystelijöinä oli mukana kaksi pellepukuista pölvästiä, jotka kyllä ovat ansiokkaasti hyviäkin asioita tehneet.
    Pakko vain sietää. Nyt on Halla-aho Stupelon kanssa Ukrainassa. Tehty jokin 10v puolustus- vai peräti YYA sopimus. No Sinimustathan on riemuissaan vai, kun 10 vuotta lapataan rahaa Ukrainaan veljeskasaareille.

    • Plääh

     Vastaa

     Ei kai sinimustat mitään sionistien lampaiden äöäniä haluakaan. Mieluummin ilman ja näiden lampaiden valistamista. Mitä tehdä vihollisen äänillä?

     Persujen puolestapuhujan on aika onnetonta puhua kasaareista. Juutalaisin puolue Suomessa

    • Nimetön

     Vastaa

     Te läskit alkoholistit voisitte pysyä siellä hommaforumin puolella jos argumentointi on alkeellisella tasolla.

  • Plääh

   Vastaa

   Vielä enemmän siis olisi persuja pitänyt saada eli Gazan kansanmurhaa ja sananvapauden rajoittamista?

 • Perusrotupetturit

  Vastaa

  Teuvo Hakkaraisellakin taas uusi latino kainalossa. Mikä fiksaatio persuilla on näihin tuontivaimoihin? Osoittaa kyllä ettei suomalaiset merkitse heille mitään.

 • Hakkarainen euparlamenttiin

  Vastaa

  Miia, 37 on jälkeenjäänyt. Työttömän juopon tarina on
  yleinen safariklubilla. Miian kolmas epäonninen avioliitto ulkomaalaisen kanssa
  päättyi tänä syksynä. Feministisessä perheessä varttunut nainen
  avioitui kaikkien ex-miestensä kanssa vain muutaman kuukauden
  yhdessäolon jälkeen. Kaikki miehet
  käyttäytyivät väkivaltaisesti Miiaa kohtaan. He kaikki olivat myös
  Miiaa useita vuosia nuorempia. Kaikesta kokemastaan huolimatta hän
  tapailee taas tummia miehiä.
  ”Naisia tummissa rytmeissä”

 • Purran petos on raskas

  Vastaa

  Kun sadat naiset pääkaupunkiseudulla sai h*i*v*n steven thomasilta ja george kingsiltä( Neek.) niin kalliiksi tuli veronmaksajille. Tulleet maksamaan jo satoja miljoonia noiden hoidot, kalliiksi kävi eukkojen viidakkokuume. siinä varsinaiset rikastajat, ysäriltä

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi