Rodun uudelleensynty

Pitkällä aikavälillä viimeiset noin seitsemänkymmentä vuotta nähdään poikkeuksena; aikana, jolloin ihmiset huijattiin ajattelemaan, että biologisen todellisuuden perusosa, rotu, oli pahantahtoista fiktiota.

Rotu

Julkaisemme käännöksen yhdysvaltalaisen National Vanguard ‑lehden artikkelista ”The Rebirth of Race”. On tärkeää, että jokainen kansallismielinen nuori ymmärtää, etteivät nykyiset yhteiskunnalliset ongelmat kumpua lähtökohtaisesti ”kulttuurieroista” vaan huomattavasti perustavammista rodullisista eroista eri ihmisryhmien välillä. Artikkeli on kirjoitettu amerikkalaisesta perspektiivistä eivätkä kaikki sen näkemykset välttämättä vastaa Partisaanin toimituksellisia kantoja.

Hauska asia tapahtui matkalla ”post-rodulliseen”, värisokeaan nykyhetkeen. Vastoin kaikkia odotuksia rotu syntyi uudelleen. Eikä se ollut yllätys kenellekään, joka on kiinnittänyt huomiota yhteiskunnallisen ilmapiirin kehitykseen: Rotu on sekä elämän vanhin että uusin aspekti, ja ohut maailmankuva ei koskaan tyydytä ihmistä. Kun puhumme sivilisaatiosta, kulttuurista tai politiikasta, puhumme pinnalla olevista ilmiöistä; mutta kun alamme puhua rodusta, sukellamme perusteisiin.

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä monet todella luulivat kyenneensä viimein lyömään paalun rodun sydämeen. Rotuajattelun viholliset nostivat ideologiseksi möröksi Adolf Hitlerin hahmon: Hän oli tehnyt rodullisen ajattelun keskeiseksi liikkeelleen, joten nyt rotuajattelu oli leimattu pahuudeksi. Epäilyksen kipinä jäi kuitenkin kytemään monien mieliin.

Monet hölmöt todella luulivat, että ideologia oli voittanut rodun, että he olivat tappaneet rodun käsitteen, olivat mukamas työntäneet pahuuden hengen takaisin pulloon. Mutta sitten tapahtui jotain hauskaa – rotu syntyi uudelleen.

Ihmiskunta saapui erottelun aikakaudelle; se oli painostuksen aikaa apartheidin lopettamiseksi; vihollisillamme oli UNESCO:n lausunto rodusta, jossa sanottiin, ettei rotuja ole, eikä ainakaan toistaan parempia sellaisia; tällä aikakaudella puhuttiin ”luonnollisesta tasa-arvosta” sekä kiistettiin synnynnäiset erot, verenperimä ja kansalliset rajalinjat.

Se oli me-olemme-maailma ‑ajattelua pahimmillaan. Se oli aikaa, jolloin väitettiin, että olimme jättäneet rasismin kauas taaksemme; aikaa, jolloin mulatti saattoi nousta presidentiksi ja taikoa maailman ”post-rodulliseksi”. Se oli aikaa, jolloin ”monimuotoisuutta” julistettiin universaaliksi parannuskeinoksi, ja jolloin valkoiset valtiot muuttuivat paljon vähemmän valkoisiksi. Se oli aikaa, jolloin Coca-Cola saattoi saada sekarotuiset nuoret kertomaan meille, että he ”haluavat maailman laulavan täydellisessä harmoniassa”. Se oli aikaa, jolloin vihollisemme saivat George Wallacen pyytämään anteeksi; se oli Uuden Etelän aikaa – kaupunkien, jotka olivat ”liian kiireisiä vihaamaan”. Se oli ”yhteen tulemisen” aikaa, ja aikaa, jolloin valkoinen rotu oppi olemaan nöyrä.

He olivat niin varmoja, että rotu oli menneisyyden asia. He yrittivät tuomita rodun unohdukseen. Mutta rotu ei kuollut vaan odotti hetkeään nousta jälleen pinnan alta näkyville. Ja nyt se on palannut ehkäpä raivokkaampana kuin koskaan. Hauska asia tapahtui matkalla ”tasa-arvoon”: Rotu syntyi uudelleen.

* * *

Kun rodut olivat pääosin erillään, kukaan ei puhunut paljoa rodusta. Rotu oli jotain, joka meillä yksinkertaisesti oli. Elimme täydellisessä, alkukantaisessa rodun viattomuudessa. Rodusta ei ollut juurikaan kieltä, koska sitä ei tarvittu. Kuin kalat vedessä, rotu oli jotain, jossa uimme, mutta harvoin jäimme pohtimaan sitä. Koska aiheesta ei muinaisissa yhteiskunnissa ollut usein tarvetta puhua paljoakaan, vihollisemme väittävät, etteivät esi-isämme olleet kiinnostuneita rodusta — tämä on kuitenkin virheellinen käsitys. Esi-isämme eivät tarvinneet kirjallisia teorioita roduista, sillä heille rodullisesti eheä kansakunta oli arkea.

* * *

Vahvan valkoisen amerikkalaisen rotutietoisuuden synty tapahtui suunnilleen 1830-luvulla. Amerikassa orjuuden lakkauttamisen liike alkoi muuttua radikaalimmaksi. Vaikka orjuuden ja valkoisen herruuden puolustaminen oli pitkään perinne, Etelän älymystö tajusi, että tarvittiin enemmän.

Herrasmiehinä Etelän valkoiset rotuajattelijat ymmärsivät, että valkoisen herruuden moraalinen perustelu oli tarpeen. Aina nerokkaan John Calhounin johdolla he totesivat, että orjuus oli positiivinen ilmiö. Tämä perustui ilmeiseen ja tärkeään seikkaan, että valkoiset ja mustat olivat erilaisia, olisivat aina erilaisia, ja että tämä valtava eroavaisuus perustui luontoon.

Tämän jälkeen ”luonnollisen tasa-arvon” harhaluulo ei koskaan pitänyt enää vettä. Vuoden 1790 naturalisaatiolaissa, jonka ensimmäinen kongressi hyväksyi ja jonka George Washington allekirjoitti, määriteltiin, että vain valkoiset saattoivat tulla kansalaisiksi. Mutta seuraavien kolmen vuosikymmenen aikana ei syntynyt kirjallisuutta tästä aiheesta.

Mutta sitten valkoiset etelävaltiolaiset alkoivat pitää niin kovaa ääntä aiheesta, että muutama vuosikymmen myöhemmin Stephen Douglas saattoi todeta sen, minkä kaikki olivat tiedostaneet mutta eivät olleet halukkaita tai kyenneet sanoittamaan: Että Amerikka oli valkoinen maa, perustettu valkoiselle perustalle; luotu valkoisten toimesta ja valkoisille — ja oli tarkoitettu yksinomaan valkoisille ja tulisi aina olemaan niin. ”Kenelläkään muulla ei ole oikeuksia, joita valkoisen miehen tarvitsee koskaan kunnioittaa.”

Valkoisuus, tietenkin, oli aina ollut olemassa — mutta, kuten nykyään sanotaan, valkoisuuden ”intellektuaalinen rakentaminen” (oikeastaan sen löytäminen ja ymmärtäminen) otti viimein tuulta alleen.

Samaan aikaan Euroopassa julkaistiin kreivi Gobineaun merkittävä teos (hänen Esseensä ihmiskuntien eriarvoisuudesta). Yhdellä määrätietoisella eleellä kirjailija leikkasi historian analyysin sotkun läpi. Talous, ideologia, suuret miehet, ilmasto, poliittinen rakenne – kaikki työnnettiin toisarvoisiin rooleihin historiallisina tekijöinä; niiden tilalle tuli määräävä elementti: rotu.

Hän oli rotuessentialisti ja rodullinen reduktionisti. Hän väitti, että rotu oli kaiken perusta; että rotu oli historian avain, elämän Rosetta-kivi, prisma, jonka kautta kaikki maan päällä voitiin ymmärtää. Kun hänen entinen mentorinsa, heikkomielinen Alexis de Tocqueville, luki tämän merkittävän kirjan, hän sanoi, että Gobineau menisi hyvin pitkälle ja tekisi paljon pahaa. Ensimmäisessä arviossaan hän oli oikeassa; jälkimmäisessä hän ei olisi voinut olla enemmän väärässä.

Euroopassa Gobineaun jälkeen tulivat Wagner, Chamberlain, de Lapouge. Amerikassa tuli Jim Crow ‑lakien aika, eugenistit, rotuun perustuva vuoden 1924 maahanmuuton rajoituslaki ja saman vuoden Virginian rotuhygienialaki. Kaikkialla valkoisessa maailmassa valkoiset heräsivät vaaroihin keskuudessaan ja ryhtyivät massiivisiin toimenpiteisiin rotunsa säilyttämiseksi. Sitten, tietenkin, tulivat saksalaiset, rodullisen ajattelun suuret mestarit. Alfred Rosenberg meni niin pitkälle, että sanoi, että kansallissosialismi oli olennaisesti vain sovellettua biologiaa.

* * *

Juutalaiset säikähtivät valkoisen rotuajattelun aallosta niin paljon, että he nousivat kaikin voimin sitä vastaan. He raivasivat Hitlerin pois tieltään (tai niin he luulivat) ja käynnistivät massiivisen propagandakampanjan rotuajattelua vastaan. Väitettiin, että rotu oli tullut historiassa viimein tiensä päähän. Juutalaisten rakentama monikulttuurisuuden ideologia oli kuitenkin korttitalo, joka tulisi kaatumaan helposti.

Ja niin tapahtui, että hauska asia tapahtui matkalla post-rodulliseen, värisokeaan maailmaan: Rotu syntyi uudelleen.

Revilo P. Oliverin ja William Piercen kaltaiset ajattelun ammattilaiset harjoittivat ylevää työtään; Gobineaun, Grantin, Stoddardin sekä Hitlerin ajatusten perilliset ja täydentäjät, he istuivat filosofian huipulla ja tarkastelivat maailmaa kokonaisvaltaisesta perspektiivistä.

Heidän ajattelunsa oli ylittämätöntä. Heitä kuitenkin demonisoitiin rajusti. Oli helppo vaipua harhaluuloon, etteivät heidän ajatuksensa valtavirtaistuisi enää koskaan. Jotain hauskaa kuitenkin tapahtui: Rodun idea nousi jälleen pinnalle tällä kertaa vihollistemme – kriittisten rotuteoreetikoiden – myötävaikutuksella. Niin me kuin raivokkaimmat vihollisemmekin olemme kaikki rotuessentialisteja, mikä raivostuttaa ”värisokeita” keskitien kulkijoita.

Rotu on olennainen. Ja sen aika on taas tullut.

* * *

Äskettäin Brownin yliopiston ja Wisconsinin yliopiston tiedemiehet suorittivat tutkimuksen nimeltä ”Kuka on samaa mieltä Hitlerin kanssa?”. He esittivät koehenkilöille lainauksia rodusta Hitleriltä, Stephen Douglasilta ja White Fragility ‑kirjan tekijältä Robin DiAngelolta. Sitaattien lähteitä ei kuitenkaan kerrottu. Kaikki kolme olivat samaa mieltä monista peruskysymyksistä. Tietyllä tavalla leppymättömät vihollisemme kriittisten rotuteoreetikoiden leirissä ovat samanaikaisesti salaisia liittolaisiamme. Me kaikki pidämme rotua yhteiskunnallisten kysymysten avaimena. Olemme saman kolikon kaksi puolta, toinen hyvä (me) ja toinen paha (he) — mutta silti sama kolikko.

Tutkijat havaitsivat, että laajat väitteet tiettyjen demografisten ryhmien kaikista jäsenistä näyttävät olevan nousussa eräissä piireissä.

Alamme siis jälleen havahtua rotuerojen todellisuuteen. Kaikki ne artikkelit, jotka puhuvat ”rasismista”, kaikki ne seminaarit ”valkoisuuden taakasta”, kaikki viittaukset ”valkoiseen ylivaltaan”, kaikki Whiteness Studies ‑tutkimukset, kaikki koulut, jotka opettavat etnistä tutkimusta tai kriittistä rotuteoriaa, kaikki ne, jotka menevät televisioon ja valittavat ”valkoista etuoikeutta”, kaikki kirjat ja paperit ”antirasismista” — meidän tulisi toivottaa ne tervetulleiksi, sillä kaikki ne ovat paradoksaalisesti hyviä meille. Ne edistävät dialektista kehitystä ja korostavat ristiriitoja. Sanalla sanoen, ne laittavat sanan ”valkoinen” jokaisen huulille ja pakottavat meidät ajattelemaan tuota taikasanaa.

Tämä on vain esinäytös väistämättömälle voitollemme, uudelle aikakaudelle, jolloin Oliver ja Pierce saavat kunnianpalautuksensa.

* * *

Konservatiivit ja keskitien liberaalit, jotka takertuvat kuluneeseen teoriaan ”yhdestä rodusta, ihmisrodusta”, värisokeudesta ja post-rodullisesta utopiasta, ovat kaikki järjiltään. He ovat puolustuskannalla ja perääntyvät jatkuvasti. Rotu on todellisuuden peruskallio; se hallitsee kaikkea yhteiskunnallista elämää; se hallitsee ideologiaa, politiikkaa, kulttuuria ja sivilisaatiota; kaikki on sen johdannaista. Pitkällä aikavälillä viimeiset noin seitsemänkymmentä vuotta nähdään poikkeuksena; aikana, jolloin ihmiset huijattiin ajattelemaan, että biologisen todellisuuden perusosa, rotu, oli pahantahtoista fiktiota.

Mikään, mikä kiistää totuuden, ei voi säilyä, eikä ansaitsekaan säilyä; lopulta raivokkaimmat ”antirasistit” ja rotuajattelijat nousevat huipulle lopulliseen taisteluun. Voittomme todennäköisyys on suuri. Lopulliset vihollisemme tekevät nimittäin ratkaisevan virheen ajatellessaan, että valkoisuus on kaikkien ongelmien juurisyy ja maailman syöpä. Todellisuudessa valkoisuus on eliksiiri, joka ravitsee meidät uusiin kukoistuksen ja kunnian päiviin. Rotumme, valkoinen rotu, tulee jälleen omaksumaan oikeutetun herra-asemansa, josta sitä ei koskaan enää syrjäytetä.

Lähde: National Vanguard

Filosofia Historia Juutalainen lobby Juutalainen rasismi Kansallisradikalismi Kansallissosialismi National Vanguard Poliittiset viholliset Politiikka Rotu Sionismi Väestönvaihto Yhteiskunta

Keskustelu

9 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • EU rules

  Vastaa

  Kun Toimitusjohtaja syrjäytettiin, se oli tarkoin harkittu juttu. Se loi pohjan EU:n perustamiselle, joka tosiasiassa kopioitiin Rooman vallasta. Sieläkin herrarotu käytti alusmaita hyväkseen niinkuin nykyäänkin EU:ssa.

  Kannattaa uhrata hetki ja katsoa youtubevideo:

  https://youtu.be/JpAz0FoNazU?si=LB-noaLUNeQSVqV9

  Eikä kannata kiinnittää huomiota historian virheisiin vaan siihen, miten tietty rotu hallitsee meitä tänäkin päivänä. Ja koko ajan otettaan kuristaen. Ja jos hitasti puhuminen ei miellytä, niin 1.5x nopeus päälle niin puhe tulee lähes normaalilla nopeudella. Jolloin sitä viitsii katsella.

  Josta seuraakin kysymys: Kuvitteleeko joku joka hakee EU:n MEP:iksi että voisi vaikuttaa yhtään mihinkään?

 • Puolueeton

  Vastaa

  Juttu on eettistä höpinää. Rotu ja kulttuuri ovat liki sama asia, koska asukkaiden henkiset ja fyysiset ominaisuudet määräävät kultuurin piirteitä. Mitä sitten on rotu? Kaipa se on vuosisatojen aikan syntyneen ihmisryhmän ominaisuus tai miksei myös ihonväri, joka syntyy luonnon olosuhteiden mukaan. Valkoinen rotu on vähäaurinkoisilla alueilla syntynyt geenimutaatio. Siellä vaaleihoiset selvisivät paremmin. Tummaihoiset kärsivät D‑vitmiinin vähyydestä.

  Suomalaiset olivat vielä 50 vuotta sitten huippuälykästä väkeä. Tämäkin oli luonnonolosuhteista johtuva etu. Pohjoisen ankarissa oloissa vauvojen (imeväisten) kuolleisuus oli suurta (jopa 50%) ja tämä aiheutti huonojen mutaatioiden vähenemistä ja hyvien mutaatioiden lisääntymistä. Mutaatiot heikentävät terveyttä, mikä aiheuttaa vauvojen kuolemisia. Suurin osa mutaatioista tapahtuu aivoissa ja heikkolahjaiset vähenevät, kun eivät jatka sukuaan. Nyt Suomen vauvakuolleisuus on ollut maailman pienimpiä (0,2%) ja sen johdosta huonojen aivomutaatioiden määrä on lisääntynyt ja mitattu älykkyystaso on siitä syystä heikentynyt. Samoin on käynyt Ruotsissa.

 • Hema

  Vastaa

  Ilman valkoisia, maailma tarpoisi yhä mudassa, eikä kukaan saisi vesijohtovettä juodakseen. Muutoin tuo oli typerän ylistävää saarnaa ilman oikeita argumentteja. Vasemmalta huudellaan että ”valkoinen etuoikeus” vääristää ajatteluanne, ja heidän ”hyvä” on alistumista ja flegmaattisuutta ideologisen vihan ja IDIOTISMIN edessä.
  No; Se on ainoastaan typerää, menköön ketjuttamaan itsensä metsäkoneisiin. Toisaalta rotuylpeys suojelee myös järjetöntä agressiivisuutta, kaikkien rotujen keskuudessa. Harvat ovat niin rasistisia, kuin jengiytyneet tai avustetusti collegen käyneet mustat. Todellisuudessa tuo kommunistijuutalaisten keksimä termi on ENNAKKOLUULO.
  ”Hei kaikki; Olen ___, ja olen ennakkoluuloinen muiden rotujen – varsinkin tunnetusti ideologialtaan ja uskonnoltaan poikkeavien rotujen edustajia kohtaan.” Ennakkoluuloisuus on järkevää, vai voiko valheiden kuorolaiset vakuuttaa meille, ettei esim. suomessa kukaan ‑ei kantasuomalainen- äityisi rodullisesti motivoituihin agressioihin. Taisi se juna mennä jo.
  Ennakkoluulot ovat pitäneet meidät elossa pitkin historiaa. Yritys kitkeä se pois, on yhtä typerää kuin yrittää vakuutella 79 uutta sukupuolta kahden olemassaolevan rinnalle.
  Yksi maailmamme perustavimmanlaatuisia faktoja on, että typeryys tappaa. Transut ja tupakoijat kuolevat nykypäivänä vain hitaammin kuin ennen, koska jotkut ovat tajunneet alkaa puristaa heistä täyden hyödyn ennen kuin he saavat kuolla. Nyt yritetään uskotella että sallimalla Bangladeshilainen – äo 12 – hampaaton sankari lastemme joukkoon raiskaamaan, on ”rohkeutta” ja ”inklusiivisuutta”. Tarkoittaako tämä siis sitä että Netanjahu on Hitler, kun ei päästä maahansa ketään pakolaista? Kuinka hän sitten saattaa pyytää muita valtioita vastaaottamaan niitä? Teidän kaikkien on korkea aika herätä näkemään, että rotat pyörivät aina sen rikkaimman talon tunkiolla, ja meidän talomme on niitä harvoja missä hoimmat toimivat ja hoituvat. Lisäksi kukaan joka ei elä täällä suomessa arkeaan – mukaanlukien poliitikot, 100% harhassaelävät marionetit – ei saa mahdollisuutta kertoa mikä olisi meille parasta.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Kansat sekoittuvat toisiinsa, sulautuvat yhteen ja muodostavat uuden kansan. On kuitenkin eri asia, jos valkoiset kansat sekoittuvat keskenään, ja jos rotuja sekoitetaan. Valkoisten kansojen sekoittuminen luo uuden, ehkä vahvemman valkoisen kansan voi vielä sietää, mutta rotusekoitus tuhoaa rodun, ja muodostaa kyvyttömän sekarodun.

  Jos katsoo karttaa, mitä vaaleampi ihonväri kansalla on, sitä kehittyneempi se on. Mitä tummemmaksi kansan ihon väri muuttuu, sitä kehnommin kansalla menee. Valkoiset Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat pärjänneet loistavasti, samoin vaaleahkot (eivät kuitenkaan valkoiset) Aasian maat. Afrikka, Intia ja rotusekoitettu Latinalainen Amerikka eivät ole kehittyneet maanosiensa valtavien voimavarojen mukaisesti.

  • Observer

   Vastaa

   Tästä voin olla vain tasan samaa mieltä. Geenien sekoitus valkoisten kesken ei tuhoa rotua vaan päinvastoin vahvistaa valkoista geeniperimää. Ihmiset ovat kautta aikojen matkustelleet ja muutelleet paikasta toiseen siihen malliin, että nk. puhdasta rotua ei taida paljon Islannin ulkopuolelta löytyä. 

   Oma poikani on kahden eurooppalaisen blondin aikaansaama blondi. Luokkansa paras jokseenkin kaikissa lukuaineissa, mestariuimari ja kickbokseri, joka on omaksunut isältänsä tietyn suuntaisen maailmankatsomuksen ja aseenkäsittelytaidon. Joku sellainen, joita tullaan tarvitsemaan.

   • Perusrotupetturit

    Vastaa

    Juurikin esim. venäläiset ovat rodullisisti lähempänä meitä suomalaisia toisin kuin PS:a äänestävien suosimat thaimaalaiset tai latinot. PS-poliitikot ja niiden kannattajat ovat konkreettinen esimerkki rodullisesta itsetuhoisuudesta. Suomalaisista eivät välitä missään muodossa, ei edes siitä että meillä olisi jatkossakin valkoisia ihmisiä maan päällä.

 • TT

  Vastaa

  Suomalaisella rodulla ei ole tällä hetkellä omaa kotimaata tai kotiseutua, jossa sitä suojeltaisiin. Juutalainen rotu on turmellut suomalaisuuden kahta eri reittiä pitkin. Uusmarxistinen ideologia poistaa valkoisilta rodun tai geneettisen heimomuistin käsitteet ja suosii monikulttuurisuutta, joka lopulta turmelee suomalaisen rodun kotikonnut mahdottomiksi ylläpitää ja kehittää Suomen heimojen tarinaa. On olemassa myös oikeistolaisempi reitti eli sionismi, jossa suomalaisista tehdään välikäsien kautta Israelin geopoliittisia orjia ja käskyläisiä. Vapaamuurarit lupaavat rahaa, valtaa ja etuoikeuksia. Muut juutalaista messiasta palvovat kultit kuten helluntailaisuus lupaavat sielun pelastusta. Tietyt uusliberaalit tahot kuten kokoomus, haluavat yhdistää kaikki mahdolliset juutalaislähtöiset myrkyt yhteen eli he suosivat heimoaatteen vastaista kulttuurimädätystä sekä palvovat ja palvelevat sionismin voimalinnakkeita kuten USA:n hallintoa ja keskuspankkia. Kokoomus onkin USA:n voimavaroilla kammennut itsensä Suomessa absoluuttiseen valtaan yhdessä apupuolueensa persujen kanssa. Suomen heimon tarina on siten umpikujassa.

 • Eugen

  Vastaa

  Vasemmisto vihaa valkoihoisia, valkoihoisia on maapallon väestöstä vain 6–7% ja määrä jatkaa kutistumistaan, osittain myös venäjän hyökättyä Ukrainaan. Venäjä on maailman vasemmistolaisin maa joka ihailee sekarotuista yhteiskuntaa ja vihaa valkoisia eurooppalaisia eritoten ukrainalaisia, baltteja sekä suomalaisugrilaisia kansoja.

 • Observer

  Vastaa

  Aina kun joku vasuri alkaa meuhkaamaan siitä, että ei ole rotuja, olemme kaikki samoja, niin kysyn häneltä että miksi sitten väitätte, että on rasismia? Sehän ei ole mahdollista, jos on vain yksi rotu.

  Toinen tapa saada heidät hiljaiseksi on todeta, että oikeassa olette ja se on sama juttu koirien kanssa. Chihuahua ja Berhandilainen ovat presis yksi ja sama. Yleensä aikaansaa ”mutku ja sitku”-tyylistä mutinaa.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi