Radikaali arkisto: Juutalaisuuden kasvava valta – kansojen turmio

Liike-elämän ja varsinaisesti kaupan alalla he ovat alkaneet ja saavuttaneet siinä vähitellen sellaisen aseman, että ovat kyenneet levittämään vaikutusvaltaansa sivistyselämän kaikille aloille.

Sionismi

Vapaamielisten aatteiden päästyä valtaan on juutalaisuus viime vuosisadalla kyennyt melkeinpä rajattomasti lujittamaan asemaansa ja vaikutusvaltaansa kaikissa sivistysmaissa. Kun tämän isänmaattoman, ahneen ja vallanhimoisen rodun jäsenet keskiajalla ja vielä uudella ajallakin aina 17:nnen vuosisadan loppupuolelle saakka pieninä, arkoina ja nöyrinä siirtokuntina saivat oleskeluluvan Europan ylpeiden ruhtinasten maissa, ei silloin voitu aavistaa, että tämä hyljeksitty ja halveksittu Juudaksen suku — joka silloin kuten kaikkina aikoina kantoi ”Kainin merkkiä” otsassaan, ennen pitkää kohoaisi sellaiseen arvoon ja asemaan, jossa eri maiden varsinaiset asukkaat joutuisivat heistä tavalla taikka toisella riippuvaisiksi. 

Tätä ei osattu aavistaa vielä silloinkaan, kun tälle kiertävälle nurkkakuntalaiselle annettiin kaikissa maissa täydet kansalaisoikeudet.

Meidän maassamme juutalainen siirtokunta on siksi pieni, ettei sen vaikutus ole päässyt vielä yhteiskunnallisessa elämässämme suurestikaan näkymään. Juutalaiset, mooseksenuskolaiset, saivat meillä kansalaisoikeudet vasta vapaussodan jälkeen. Mutta merkkejä on ollut sittenkin havaittavissa, kuinka pienen juutalaisvähemmistön itsetunto meilläkin on sen jälkeen kasvanut ja kuinka se liike-elämän piirissä on pyrkinyt röyhistämään rintaansa – miltei ainoa ala muuten, jossa juutalaisia Suomessa on tähän asti siedetty. Mutta niin on asia aluksi ollut niissäkin maissa, joissa juutalaisuus on nyttemmin päässyt valta-asemaan.

Liike-elämän ja varsinaisesti kaupan alalla he ovat alkaneet ja saavuttaneet siinä vähitellen sellaisen aseman, että ovat kyenneet levittämään vaikutusvaltaansa sivistyselämän kaikille aloille. Niin on käynyt Ranskassa ja Englannissa ja ennen kaikkea Saksassa, joka parhaillaan taistelee katkerasti olemassaolostaan juutalaisvallan kouristuksissa. Niin on käynyt myös Skandinavian maissa, varsinkin Ruotsissa. Nämä maat ja kansat ovat liian myöhään huomanneet, ottaessaan hyvinä päivinä vastaan ”Juudaksen suudelman”, mitä se on tullut niille myöhemmin maksamaan. Nyt ne saavat tuntea sen kirouksen ja häpeän painon kaikessa alastomuudessaan. Salaisuuksista perillä olevilla juutalaisilla ei ole koskaan ollut rehellisiä aikomuksia niitä kansoja ja valtakuntia kohtaan, jotka ovat heille suojeluksensa suoneet.

Kun juutalaisuuden tarkoitus ja perusolemus kertakaikkiaan on toisten kansallisuuksien orjuuttaminen ja suoranainen tuhoaminen niin pitkälle kuin se heidän käytettävissään olevin keinoin on suinkin mahdollista, on aivan luonnollista, että nyt, vaikkakin myöhäisellä hetkellä, kansakunnille tahdotaan osoittaa se vaara, mikä niiden olemassaoloa juutalaisuuden taholta uhkaa. Tällaista valistustyötä tehdään voimakkaasti kaikissa sivistysmaissa, ja sellaisissa maissa, joissa juutalaisuuden valta tuntuu raskaimpana, on syntynyt voimakkaita kansallisia, juutalaisvastaisia liikkeitä.

Kun juutalaisuus on meidänkin yhteiskuntaamme päässyt käenmunansa munimaan ja siitä syntynyt poikanen yleisestä, ”kansainvälisestä kutsumuksestaan” tietoisena pyrkii täälläkin vaikutusvaltaansa laajentamaan, on oikeus ja kohtuus, että suomalaisellekin yleisölle tulee tiedoksi, mitä juutalaisuus on ja millä perusteilla sen pyrkimykset lepäävät.

Juudan kansan köyhempi ja sivistymättömämpikin osa Israelin heimoa eristäytyy täydellisesti toisista kansoista, joita se pitää itseään paljon ala-arvoisempina ja halveksii niitä syvästi. Sen sijaan se pitää ankarasti kiinni oman heimonsa yhteydestä, elää tarkasti vanhojen juutalaisten lakien ja säännösten mukaan, joiden noudattamista heidän rabbininsa ja kirjanoppineensa ovat vuosisadasta vuosisataan valvoneet ja yhä edelleen valvovat. Heidän pyhä kirjansa ”Talmud” opettaa, että heidän jumalansa on luvannut Juudan kansalle koko maailman valtiuden, niin että kaikki kansat tulevat sen alamaisiksi ja palvelijoiksi.

Tämä on juutalaisen uskonopin ydinajatus. Tuon suuren lupauksen täyttyminen on ollut ja yhä edelleen on sen elämän ja toiminnan korkein päämäärä, jonka saavuttamiseksi salaisuuksista perillä oleville juutalaisille ovat kaikki keinot luvallisia. Taistelussa päämääränsä saavuttamiseksi salaisuuksista perillä olevilla juutalaisilla ja jesuiitoilla on sama historialliseksi tullut ohjelmalause: ”Tarkoitus pyhittää keinot”. 

Mutta saadaksemme elävämmän kuvan ja selvemmän käsityksen juutalaisuuden päämääristä ja toimintatavoista, annamme sananvuoron Juudan kansan suurille miehille ja oppi-isille itselleen. Näin nämä ”Siionin viisaat” puhuvat:

” – Ei ole mitään rotua, joka olisi varustettu siinä määrin itsepintaisuudella ja järjestelykyvyllä kuin juutalaiset. Nämä ominaisuudet ovat varmistaneet heille ennenkuulumattomia omaisuuksia ja luottoa. – Kieli ja uskonto eivät muodosta mitään rotua – sen tekee veri.”
Benjamin Disraeli (Lordi Beaconsfield).

”Kaste ja jopa sekautuminenkaan eivät hyödytä mitään. Me pysymme sadannessakin polvessa juutalaisina kuten 3000 vuotta sitten. Me emme kadota rotumme tuntoa kymmenkertaisenkaan sekautumisen kautta. Sekautuessamme minkä muun rotuisen vaimon kanssa hyvänsä, on meidän rotumme vallitseva; jälkeläisistä tulee nuoria juutalaisia.”
Prof. Eduard Gans.

”Israel on kansallisuus –. Israelilaisuuden leima painetaan meihin syntymässämme, emmekä me voi tätä leimaa koskaan hävittää, emme koskaan sitä poistaa. Jopa sellainenkaan israelilainen, joka kieltää uskontonsa ja antaa kastaa itsensä, ei lakkaa olemasta israelilainen, ja israelilaisen kaikki velvollisuudet kuuluvat hänelle jatkuvasti.”
Archives Israelites (Paris 1864).

”Omituinen näky! Saksalaisen elämän keskellä eriskummallinen, vierasperäinen kansanheimo: loistavasti ja silmiinpistävästi kaunistettuja, kuumaverisiä, vilkkaita olentoja. Aasialainen lauma hedelmällisellä tasangolla – Kiinteässä yhteydessä keskenään, ankarasti eristäytyneenä ulospäin. Niin he elävät puoleksi vapaaehtoisessa, näkymättömässä vankeudessa, ei minään maan varsinaisen kansan elävänä osana, vaan vieraana elimenä sen ruumiissa.”
Walter Rathenau, (Impressionen, Leipzig 1902).

”Sitä tosiasiaa, että voimakas juutalaisuus on vaarallinen kaikelle ei-juutalaiselle elämälle, ei mikään voi järkyttää. Määrättyjen juutalaisten piirien kaikki yritykset koettaa todistaa päinvastaista ovat merkittävät yhtä pelkurimaisiksi kuin huvittaviksikin! Onko meillä valtaa tai ei, se on ainoa kysymys, joka meitä kiinnostaa, ja siksi meidän on ponnisteltava sekä olemaan että pysymään valtatekijänä.”
Cheskel zur Klötzel, (”Das grosse Hassen”, Janus N:o 2, 1912.)

”Älkäämme etsikö juutalaisten salaisuutta heidän uskonnostaan, vaan etsikäämme uskonnon salaisuutta todellisista juutalaisista. Mikä on juutalaisuuden maailmallinen perustus? Käytännöllinen tarve, itsekkyys. Mikä on juutalaisten maailmallinen jumalanpalvelus? Kaupustelu. Mikä on heidän maailmallinen jumalansa? Raha. Sellainen järjestö, joka poistaisi kaupustelun edellytykset, siis kaupustelijain mahdollisuudet, tekisi juutalaiset mahdottomiksi. Juutalaiset ovat vapauttaneet itsensä juutalaiseen tapaan, ei ainoastaan siten, että he ovat omistautuneet palvelemaan rahavaltaa, vaan siten, että raha on tullut heidän kauttaan maailmanvallaksi ja käytännöllinen juutalaishenki kristittyjen kansojen käytännölliseksi hengeksi. Juutalaiset ovat saavuttaneet jopa siinä määrin voittoja vapaudelleen, että kristityt ovat tulleet juutalaisiksi. Juutalaisten jumala on maailmallistunut ja tullut maailmanjumalaksi. Juutalaisten todellinen jumala on vekseli. —Juutalaisuus ei voi uskontona kehittyä edelleen, koska juutalaisten luonteen käytännöllisen tarpeen mukainen maailmankatsomus on typerä ja muutamin piirtein väsähtänyt.”
Karl Marx, (Urteil über die Juden, 1844.)

”Kastetut juutalaiset jäävät juutalaisenkin käsityskannan mukaan juutalaisiksi, koska juutalaisuus ei koskaan tunnusta mitään uskonnon vaihtoa ja pitää kastetuita juutalaisia edelleenkin juutalaisina kuten ennenkin – tosin sellaisina, jotka ovat poikenneet uskonnon määräyksistä ja herättäneet pahennusta. Jos kastettu juutalainen tuntee tämän takia tunnonvaivoja, voi hän sitä sovittaa siten, että hän vilpittömästi katuu tekoaan ja elää muuten juutalaisten tavoin. Muodollinen takaisinottaminen juutalaisuuteen voi tapahtua myöhemmin.”
Tri S. Bernfeld. (Allg. Isr. Wochenschrift, 1895.)

Heinrich Heine kirjoitti päiväkirjaansa heti kastamisensa jälkeen:
”Ja sa ryömit ristin luokse,
jota äsken halveksit,
jota muudan viikko sitten
sa tomuun tallasit.”

Eräälle ystävälleen hän kirjoitti: ”Mieleni olisi kovin paha, jos minun oma kastetuksi tulemiseni osoittautuisi Sinulle edullisessa valossa, ja minä kadun kovasti, että olen kastattanut itseni.”

Eräälle toiselle ystävälleen Heine lausui: ”Minä en pidä juutalaisuuttani ollenkaan salassa, enkä ole siihen kääntynyt takaisin siitä syystä, etten ole sitä koskaan hyljännyt.”

”Me elämme kristillisessä valtiossa, mutta se ei sovi yhteen juutalaisuuden etujen kanssa; kristillisen valtion täytyy väistyä syrjään.”
Asianajaja Loeb. (Versammlung der gesetzestreuen Juden, 1912.)

”Ei mikään ole valtiolle sortuessaan tai kruunulle pudotessaan niin vaarallinen kuin juutalaiset. Vuosi 1848 on siitä selvä esimerkki. Sellaisia luonnonlahjoja kuin juutalaisilla kapinan nostamiseen ja lietsomiseen on kristityillä harvoin, ja vaikka juutalaiset ovatkin lukumäärältään pienemmät, he ovat valtiolle kuitenkin hyvin vaarallisia.”
Rabbi A. M. Levin, (”Vertrauliche Mitteilungen eines Patrioten”, Berlin 1856.)

”Juutalaiset eivät ole vielä tuottaneet siunausta millekään puolueelle, johon he ovat ehdottomasti ja täydellä antaumuksella liittyneet. Kehittäkäämme vain sosialidemokratiaa parhaan mukaan, mutta olkaamme siinä kuitenkin varovaisia, etteivät suuret laumat huomaisi, että sosialidemokratia on ainoastaan juutalaisten suojavarustus, ja ettei vastustajilla olisi aihetta leimata puheenalaista puoluetta juutalaisten orjien puolueeksi tai nimittää sitä muilla sen tapaisilla rakastettavilla nimityksillä.”
”Judisches Volksblatt” (Wien 1899.)

”Valkoisten orjatarten häpeälliseen myyntiin ja kaupankäyntiin ottavat suuressa määrin osaa Galitsian juutalaiset. Melkein jokainen oikeudenkäynti, joka nostetaan tällä synkällä alalla, todistaa sen.”
”Israelitische Wochenschrift”, 1899.

”… että tytöt muodostavat meidän, juutalaisten, kauppatavaran maailman markkinoilla ja että näistä kauppiaista ja kaupustelijattarista, välikäsistä ja asiamiehistä on tavattoman suuri määrä juutalaisia miehiä ja naisia.”
Bertha Pappenheim (”Ost und West”, illustrierte Monatsschrift für das gesamte Judentum, August, 1913.)

”Erästä oikeusjuttua käsiteltäessä Lembergin maaoikeudessa juutalainen asianajaja, tri Alexander Klaften selitti syyttömästi syytettyjen talonpoikain asiamiehenä juutalaisia vastaan, joita syytettiin väärästä valasta, että juutalaisten uskonto ja juutalaisten yhteisen vastuunalaisuuden velvoitus hyväksyvät väärän valan silloin, kun on kysymys jonkin juutalaisen pelastamisesta.”
”Jüdische Rundschau”, (Nov. 1913.)

Nämä muutamat otteet huomattavien juutalaisten omista lausunnoista puhuvat selvää ja lahjomatonta kieltä. Niidenkin perusteella voidaan huomata, mikä ”arvo” juutalaisilla yksilöinä ja sitä suuremmalla syyllä heidän muodostamillaan yhteisöillä ja järjestöillä on valtiossa tai yhteiskunnassa, joka vielä toden teolla aikoo kantaa valistuneen kristillisen valtion tai yhteiskunnan nimeä. 

Maamme pohjoinen asema ja kansamme suoramielisyys ja haluttomuus kaikenmoiseen kaupantekoon ovat pysyttäneet juutalaiset ainakin näennäisesti terveellisen välimatkan päässä julkisesta elämästämme, vaikka heidän ulkomailta suuntautunut henkinen ja taloudellinen vaikutusvaltansa on meilläkin suunnaton. 

Suomen tervevaistoinen kansa ei ole koskaan kyennyt tätä ”luomakunnan kukkasta” keskuudessaan ruumiillistuneena oikein sietämään, sen edustajat ovat aina pysyneet kansan silmissä narinkkatasolla, olipa heillä ulkokuori millainen hyvänsä. Sanottu tähänastinen käsityksemme on kuitenkin aivan liian pinnallinen, sillä juutalaisuuden vaikutusvalta on todellisuudessa meidänkin oloissamme paljoa suurempi ja vaarallisempi.

Lähde: Tapparamies

Finanssikeinottelu Globalismi Juutalainen etuoikeus Juutalainen lobby Juutalainen rasismi Juutalainen ylivalta Kansallissosialismi Kotimaa Lobbaus Politiikka Rappiokulttuuri Sionismi Suomen juutalaisyhteisö Talous Tapparamies Yhteiskunta

Keskustelu

18 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Jutikat on myrkkyä

  Vastaa

  Jutikat, maailman syöpä.

 • TT

  Vastaa

  Juutalaisvetoinen ’Babylonin portto’ USA on lumonnut suomalaiset ja olisi häpeällistä edes väittää, että Suomen kansa olisi ”tervevaistoinen”. Ehkä se oli sitä sata vuotta sitten, mutta ei lainkaan enää. Juutalaisen vaikutuksen valtaa vastaan taistelu on toivotonta, mutta kerran lumouksesta heränneen on vaikea vaivuttaa itseään takaisin uneen.

  • pää määrää

   Vastaa

   Aivan sama millä ideologialla sinut houkutellaan tai tarkemmin sanottuna maashypnotisoidaan johonkin aatteeseen. Näkemyksesi rajoittuu ja näet maailman vain tuon aatteen mukaisesti.
   Näyttää siltä, että holokausti-ilmiö on luonut hyvän leviämis pohjan juutalaisuusaatteelle. Onneksi maailmassa on tätäkin aatetta vain vähän ja on syntymässä BRICS ryhmittymä, jossa aate ei taida olla määräävässä asemassa. Toivottavasta juutalaisuusaatteen alaiset havaitsevat olevansa vähemmistö eivätkä innostu maailmasodasta.

   • Plääh

    Vastaa

    Ainakin Venäjällä holokaustiuskonto elää ja on lailla suojattu

  • Nimetön

   Vastaa

   Samaa mieltä.. Suomalaista on helppo hallita Ryssällä koska se uhkaa taukoamatta meitä.. Emme näe metsää puilta ja mies väestö alkaa olla suurimmilta osin kuohittu LGBTQIA +++ avulla.

 • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

  Vastaa

  Juutalaisille on menneinä vuosisatoina sallittu vain muutama ammatti joissa he ovat sitten pärjänneet hyvin, ja sekös sitten muita harmittaa. Ensimmäinen juutalaisvaino Euroopassa on tapahtunut melkein 1000 vuotta sitten, ja kaikissa näistä on ollut perimmäisenä syynä raha, kun pankkiirit ovat esimerkiksi kertoneet velkaantuneille ruhtinaille että velkoja olisi välillä hyvä maksaakin.

  Juutalaisten mytologia on aivan yhtä himmeää kuin kansallissosialisteilla ja monilla muillakin uskonlahkoilla.

  • Plääh

   Vastaa

   Kyllä hallitsijat yleensä velkansa maksoivat. Juutalaisvainot ovat yleensä olleet nimenomaan alhaalta päin syntyneitä eli juutalaisten kiusaaman kansan kapinareaktioita. Juutalaiset ovat olleet aina hallitsijoiden hyvän tahdon varassa ja hallitsijat ovat suojelleet heitä ja laittaneet pogromit kuriin. Joskus hallitsijat ovat huomanneet jotain tai joutuneet taipumaan paineen alla ja karkottamaan juutalaiset yhteiselon osoittauduttua mahdottomaksi. Usein tämä karkotus on ollut vain nimellistä eli juutalaiset ovat voineet kääntyä kristinuskoon. Tällöin se helvetti vasta onkin usein päässyt irti, kun juutalaiset ovat saaneet kaikki oikeudet, mutta jatkaneet edelleen juutalaisina ja vain ulospäin kristittyinä, jos kauheasti ulospäinkään

   • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

    Vastaa

    Katin kontit ne mitään velkoja maksaneet. Kun talous oli kuralla ja juutalaisilla meni paremmin, niin oli helppo usuttaa kansa heidän kimppuunsa. Kun talouseliitti oli karkotettu niin velat katosivat ja omaisuutta voitiin jakaa köyhillekin. Osa vainoista perustui uskontoon, mutta sehän oli menneinä aikoina hyvä syy melkein mihin tahansa kansallisessa politiikassa ja tietenkin sotimiseen.

    Kyllä ne isot velat katosivat joskus muistakin syistä. Ranskan valtiovelka oli aikanaan käsittämättömän suuri, ja sen takaajana oli kuningas. Vallankumouksen jälkeen se sitten katosi!

    On käsittämätöntä että menneiden vuosisatojen nyt niin hupaisen kuuloisia perusteluita edelleen esitetään ihan vakavissaan. Olisipa näppärää jos Wegelius ja Riikonen olisivat olleet juutalaisia, sekin romahdus olisi nyt helppo laittaa juutalaisten syyksi. Tai ehkäpä olisivat osanneet hoitaa asian paremmin jos olisivat olleet juutalaisia ja romahdusta ei olisi tullut..

    Jacob Fugger, yksi kaikkien aikojen rikkaimmista henkilöistä, ei ollut juutalainen.

    • Plääh

     Vastaa

     Fugger vaikuttaa vahvasti käännynnäiseltä. Ainakin hepreankielen kiinnostuksen perusteella. Tosiasiassa keskiajalla kyllä juutalaispankit olivat jo niin vahvoilla, että Lutherin aikana kontrolloivat täysin Saksan taloiutta. Juutalaiset rahanlainaajat olivat välttämättömyys eli heistä oli tehty välttämättömiä.

     Ranskan vallankumouksessa juutalaiset saivat täydet oikeudet ja pääsivät blokkina rellestämään. Mielestäsi kuninkaan velat olivat siis juutalaisille? Toisaalta vallankumouksessa juutalaiseliitti pääsi suoraan hallitsemaan Ranskaa

     • Plääh

      Vallankumouksen jälkeen kuningasvalta palasi takaisin. En kyllä tosiasiassa vielä osta tuota velkojen katoamista siinä välissäkään. Napoleon tosin halusi olla itse oma pankkiirinsa, mikä vaikutti Rothschildien liittoutumiseen häntä vastaan ja tuhoon

     • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

      Onkohan missään vaiheessa kaduttu sitä että yksi harvoista juutalaisille sallituista elinkeinoista oli pankkitoiminta?

     • Plääh

      Kyllä niille olsii sallittu vaikka mitä. Mutta maanviljelyhän heitä ei kiinnosta. Vain kolhoosien/plantaashien omistaminen

 • Benjamin Rock

  Vastaa

  Nykyajan kristityt luulevat juutalaisia ”jumalan omaisuuskansaksi” ja hyväksyvät Israelin rikokset. Mitä juutalaisten pyhä kirja Talmud kertoo juutalaisuuden suhteesta kristinuskoon. Tässä lainauksia: Tässä muutamia otteita Talmudista koskien kristittyjä:
  Sepher Or Israel 177b: Ota kristityt hengiltä; tapa heidät, niin miellytät Jumalaa kuin suitsuttaisit hänelle.
  Hilkoth Akum X,1: Kristityt joko käännytettävä tai tapettava.
  Zohar I 219b: Kristittyjen johtajat epäjumalanpalvelijoita, heidät on tapettava.
  Zohar II, 43aa: Kristittyjen hävittäminen on välttämätön uhritoimitus.
  Hilkoth Akum X,2: Kristinuskoon kääntyneet juutalaiset tulee tappaa ja heitä on vainottava loppuun asti.
  Jalkut Simoni 245: Jokainen, joka vuodattaa kristittyjen veren, saa Jumalan hyväksynnän aivan kuin olisi uhrannut hänelle.
  Zohar I, 160a: Juutalaisten täytyy aina yrittää pettää kristittyjä. Juutalaisten täytyy vapautua heistä ja tulla heidän hallitsijoikseen.
  Iore Dea 148: Juutalaista kehotetaan aina pitämään piilossa viha, joka hänellä on kristittyjä kohtaan.
  Baba Kama 113b: Jumalan nimi ei tule häväistyksi, kun kristityille valehdellaan; kristittyjä saa huijata.
  Sanhedrin 99a: Kun Messias tulee, hän tuhoaa kristityt.

  Ja Talmud Jeesuksesta:
  Jebamoth 49a: Jeesus oli aviorikoksen tuloksena syntynyt äpärä.
  Kallah 1b: Jeesus oli avioton lapsi, joka oli siitetty kuukautisten aikana.
  Sanhedrin 67a; Abodah Zarah II; Sabbath XIV: Jeesus oli Pandiranimisen sotilaan poika.
  Sabbath 104b: Jeesus oli noita ja hullu. Maria oli aviorikoksen tekijä.
  Sanhedrin 90a: Jeesuksella ei ole osuutta tulevaan maailmaan.
  Zohar III, 282: Jeesus kuoli kuin elukka, ja hänet haudattiin siihen saastaiseen kasaan, johon heitetään kuolleitten koirien ja aasien ruumiit ja johon on, kuin koirat, haudattu Eesaun pojat (kristityt) ja Ismaelin pojat (muslimit), myös Jeesus ja Mohammed, sekä ympärileikkaamattomat ja saastaiset.
  Koska Talmud sisältää näin kauheita ohjeita, on sillä myös puolustus:
  ”Ei-juutalainen, joka vain vilkaiseekin Talmudiin on tuomittu kuolemaan (Sanhedrin 59a) ja ”Keskusteleminen ei-juutalaisen kanssa uskonnollisista asioistamme olisi samaa kuin tappaa kaikki juutalaiset, sillä jos ei-juutalaiset saisivat tietää, mitä me opetamme heistä, tappaisivat he meidät avoimella kadulla” (Lib-bre David 37).
  Talmudin mukaan juutalaisten tulee valloittaa maailma ja tuhota kristityt, sillä he ovat muka itse kansana ”Messias”:
  ”Esittääkseni Messiaksen – ilman metafooraa, juutalainen kansa” (Kethubth IIIa, viite 4).
  Talmud on tämän päivän ”juutalaisten” virallinen ideologia. Se on myös Israelin valtion virallinen ideologia. Israelin todellinen tarkoitus on koko maailman valloittaminen ja kristinuskon tuhoaminen Talmudin mukaisesti. Mutta juutalaiset ovat onnistuneet salaamaan tämän, ja moni luulee Israelia tavalliseksi valtioksi ja jopa ”jumalan valtioksi”. Jokainen ihminen, joka on omaksunut Talmudin opit, on kahdella jalalla kävelevä ilmielävä perkele ja Israelin valtio kirjaimellisesti perkeleen maanpäällinen valtakunta, jonka hävittämiseen jokaisen kristityn tulisi täydestä sydämestään pyrkiä.

 • Salomon

  Vastaa

  Kaveri sanoi loistavasti yksi päivä: juutalaiset eivät ole kuin pieni kompastuskivi valkoisen miehen taipaleella.

 • Mikä on olennaista

  Vastaa

  Jos kukaan kiinnitti huomiota noihin viittauksiin entisiltä ajoilta, niin montakos kertaa sielä asia esitettiin kysymyksenä? Ei kertaakaan !

  Suomalaiset ovat niin lampaita että teksteissään kyselevä asioita. Tai sitten rohkeammat uskaltavat joka kirjoittaa väitteen, mutta pelkuruuksissaan laittavat kuitenkin kysymysmerkin perään. Ja se että näin kirjoittaa on ehkä huonoin vaihtehto. Sillä silloin kansa jakaantuu ja lukijat muodostavat mielissään monia eri mielipiteitä.

  Saas nähdä milloin Suomessa uskalletaan kirjoittaa taas jälleen sitä mitä ajatellaan. Ja kirjoittaa totuuksia julki. Sillä niin näiltä kuin monilta muiltakin sivuilta on totuudenmukaiset tekstit hävinneet.

  • Plääh

   Vastaa

   Persut kieltävät holokaustifaktojen lisäksi pian kaikki juutalaisaiheiset tekstit ja paljon muuta. Itse suljin blogoni heti, kun näin perusjen nousseen hallitukseen

 • kukuju1

  Vastaa

  Voi teitä nykypäivän antisemiitit🤦ei teitä jaksaasi kuunnella..jos ette osaa ku paskaa puhua ja kattella mitä talmudis ja vanhas testamentis sanotaan niin lukekaa uutta testamenttia,napsikaa sieltä elämänohjeita ja keskittykää elämäs olennaaseen

 • Äärimmäinen pahuus

  Vastaa

  Pornomoguli Al Goldstein: ” Ainoa syy, miksi juutalaiset ovat pornoteollisuudessa on kristillisen moraalin tuhoaminen”. USA:n demokraattinen puolue ajaa samaa agendaa Soroksen rahoituksella. Tuo sama iljettävyys on levinnyt Eurooppaankin ja pyrkii tekemään tuhojaan niin vihervasemmisto kuin globalistisen oikeistonkin kautta.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi