Kapitalismin keinoin kohti kommunistista maailmanjärjestystä, Osa 6: Korruptio

Artikkelisarjan kuudennessa ja viimeisessä osassa pyrimme tarjoamaan lukijalle tiiviin kokonaiskuvan läntisen maailman tilasta.

Talous

päivitetty

Siinä missä kommunismi valloitti kansakuntia aseilla ja suoritti kansanmurhia tuottamallaan teennäisellä nälänhädällä, niin veljensä kapitalismi taas valloittaa kansakuntia rahan avulla, ja suorittaa kansanmurhia massamaahanmuutolla. Uuden oikeistolaisuuden kapitalistiset periaatteet pääoman vapaasta liikkuvuudesta yli valtionrajojen, on ylipäätään mahdollistanut tämän kansainvälisen finanssieliitin suorittaman taloudellisen valloituksen, ja sitä seuranneen rahaeliitin edunvalvojien, eli äärivasemmistolaisen marxismin pesiytymisen medioihin sekä valtion instituutioihin.

Demokratian heikkoudesta johtuvan, olemattoman taloudellisen maanpuolustuksen väistämättä murentuessa korruptoivan ulkomaisen rahan edessä, on tämä kansainvälinen rahaeliitti ensitöikseen varmistanut täydellisen kontrollin maan tiedotusvälineistä. Tämän saavutetun media-ylivallan avulla painostaen, sekä erilaisilla EU- että pankkiviroilla lahjoen, on finanssieliitti saanut aina vain kiihtyvämmällä tahdilla nämä kansan äänestämät poliitikot, tekemään jatkuvia lisämyönnytyksiä tälle itsenäisten kansakuntien periviholliselle. Kunnes lopulta koko valtion rahanluontimonopoli, sekä täten käytännössä katsoen koko maan taloudellinen ja siten myös poliittinen hallinta, on ulkoistettu näiden kansainvälisten hyeenoiden kontrolliin.

Totaalinen korruptio

Kapitalismille ominaisen korruption keinoin, itsenäisiltä kansakunnilta riistettyjen, nykyisin yksityistettyjen rahanluontimonopolien avulla, nämä ylikansalliset pankit hallitsevat läntisen maailman rahavirtoja suvereenisti. Esimerkiksi rajoittaen tahallaan rahoitusta toisilta (keinotekoinen niukkuus), ja toisaalta taas suorastaan hukuttamalla toiset lähes loputtoman rahan tulvaan. Mittaamattoman omaisuutensa nämä maailmanvaltiaat, eli kansainväliset pankkiirit tekevät korkojen avulla, joita he saavat lainaamalla tätä käytännössä yksinoikeudella painamaansa rahaa niin valtioille, yrityksille, kuin myös yksittäisille kansalaisille.

Miljardien ja taas miljardien budjeteilla pyörivät valtiot, sekä globaalit suuryhtiöt, ovat lopulta vain pelkkiä velkaisia pelinappuloita näiden rahanluontia hallitsevien todellisten kapitalistien, eli kansainvälisten pankkiirien pelilaudalla. Ihmismassoja mielikuvillaan hallitsevista valtamediasta sekä viihdeteollisuudesta, taas on muovattu tämän taustarahoittajansa ylivaltaa, sekä sen äärivasemmistolaisten liittolaisten näkemyksiä puolustavia, räksyttäviä rakkikoiria jotka ovat totuudessa pysymisen sijaan, huolissaan lähinnä ainoastaan omasta hupenevasta uskottavuudestaan.

Tämän ylikansallisen pankkivallan luontaisen liittolaisen, eli itsenäisiä kansoja vihaavan kulttuurimarxismin luomat oireet, kuten esimerkiksi perinteisten perhearvojen vastainen homolobbaus, valkoista alkuperäisväestöä syrjivä tasa-arvokohkaaminen, sekä lasten mieliä myrkyttävä sukupuolineutraalisuus, lienee monen ympäristöä havainnoivan huolestuneen kansalaisen tietoudessa. Kuitenkin koska nämä kansalle tuhoisat marxistiset vitsaukset mahdollistava korruptio, on suoritettu korkeimmalla mahdollisella tasolla, hitaasti ja kertakaikkisen perinpohjaisesti edeten, kattaen kaiken itse valtiosta ja sen instituutioista aina kansalaisten tiedottamiseen tarkoitettuun valtamediaan asti, niin kyseisten marxististen ilmiöiden perimmäisten syiden avautuminen, on tavallista elämää elävälle keskiverto kansalaiselle lähes mahdottomuus.

Asiaa ei tietenkään auta ollenkaan se, että nojatuolinationalistit, sekä muut nykyjärjestelmästä elantonsa tienaavat eturivin ”tolkun kansallismieliset”, tahtovat norsunluutorneistaan ihmisille uskotella, että vihervasemmisto, eli esimerkiksi Li Andersson tai vaikkapa pilveä poltteleva sukupuolineutraali anarkisti, olisivat ongelmien juurisyy. Vaikka todellisuudessa nämä molemmat edellä mainitut tekijät, ovat korkeintaankin vain hyödyllisiä idiootteja tässä syntipukkeja, sekä niitä syntipukkeja syyttäviä valeoppositioita täynnä olevassa, kansainvälisen rahaeliitin hallitsemassa nukketeatterissa.

Hajota ja hallitse

Rotumuukalaisten massainvaasiota, sekä sitä invaasiota tukevan valtamedian kuin myös viihdeteollisuuden suvaitsevaisuuden viittaan puettua propagandaa aseenaan käyttäen, tämä kansainvälinen juutalainen (Rothschild, Soros, Goldman Sachs, Safrat, BlackRock, Blackstone ja niin edelleen) rahaeliitti pyrkii myös tärvelemään eurooppalaisten kansakuntien tärkeimmän yhdistävän tekijän, eli kansan yhteisen geeniperimän peruuttamattomasti. Sillä kun maan populaatio on kansaa repivän marxismin vaikutuksen lisäksi, myös rodullisesti hajautettu erilaisiin kuppikuntiin, on sen täten vaikeaa, tai riittävän pitkälle vietynä jopa mahdotonta yhdistyä tämän pankkivallan riistoa vastaan.

Kansainvälinen rahaeliitti iskeekin siis tätä ideologista perivihollistaan, eli reilua kansallismielistä talousajattelua suoraan sen syvimpään olemukseen, pyrkimällä väestönvaihdolla hävittämään kansallismielisyyden perustavanlaatuisen kulmakiven, eli vuosituhansien aikana biologisesti muodostuneen kansakunnan rodullisen yhtenäisyyden kokonaisuudessaan. Tälle paraikaa käynnissä olevalle, rahaeliitin organisoimalle ja läntisten nukkevaltioiden ylläpitämälle rotumuukalaisten Euroopan invaasiolle, onkin siis tämän juutalaisen rahaeliitin kannalta olemassa täysin loogiset, taloudellisen ylivallan sekä kontrollin säilyttämiseen perustuvat taustasyyt.

Loppusanat

Länsimaiset ”valtaapitävät” (hallitukset, parlamentit, presidentit) kuin myös globaalit suuryhtiöt ja mediatalot, ovat tässä nykyisessä kapitalistis-kommunistisessa järjestelmässä, kaikki yhtä lailla näiden rahanluontia hallitsevien kansainvälisten pankkien rahoituksesta riippuvaisia. Vihapuhelakeja säätävä eduskunta, niitä lakeja jopa ajoittain väkivaltaisesti valvova, mutta samalla rotuhysteriaa ruokkiviin BLM-mielenosoituksiin kylttien kera osallistuva Suomen poliittinen poliisi, sekä sukupuolineutraalisuutta lapsille tyrkyttävä koulutusjärjestelmä, ovat siis kaikki lopulta rahoitettu tämän saman ylikansallisen finanssieliitin toimesta, kuin on tätä valtion virallista itsemurhakulttia kannattava homolobbaava yltiöliberaalinen valtamediakin. Myös koska marxistista äärivasemmistolaista propagandaa syöttävällä valtamedialla sekä viihdeteollisuudella, on sama taustarahoittaja kuin on uutta kapitalistista oikeistolaisuutta edustavilla riistävillä globaaleilla suuryhtiöilläkin, niin voimmekin siis sanoa matkaavamme kapitalismin keinoin kohti kommunistista maailmanjärjestystä.

Ensimmäiset kiistattomat näytöt tästä kapitalismin ja kommunismin välisestä veljeydestä saatiin jo yli 100 vuotta sitten, kun Yhdysvaltojen taloutta sekä mediaa hallitsevat amerikanjuutalaiset finanssielitistit, tukivat avokätisesti venäjän juutalaisia (bolshevikit) saavuttamaan kommunistisen vallankumouksen venäjällä, juutalaisjohtoisen Neuvostoliiton luomiseksi. Myös koska kapitalistinen talousratkaisu ei siis käytännön tasolla juuri eroa kommunistisesta talousratkaisusta, jossa kaikki omaisuus keskitetään lopulta pienen ylikansallisen eliitin hallintaan joko suorasti tai epäsuorasti, onkin siis nykyinen maailmantilanne täysin luonnollinen jatkumo näiden eurooppalaisia kansakuntia vihaavien ideologioiden epäpyhälle liitolle.

Siinä missä oikeistolainen kapitalistinen järjestelmä tarjoaa kansalaisille synkän talousratkaisun, jossa globaalit suuryhtiöt saavuttavat näiden yksityisten kansainvälisten pankkien loputtomien rahatulvien avulla ylitsepääsemättömän edun paikallisiin pien- ja keskisuuriin yrityksiin nähden, sekä kaapaten itselleen esimerkiksi monopoliasemia haalimalla läpikorruptoidulta valtiolta elintärkeitä infrastruktuureja, kuten esimerkiksi sähköverkkoa, riistääkseen kansalaisia jättimäisillä sähkönsiirtomaksuilla. Niin samaan kokonaisuuteen taas tarjoaa vasemmistolainen marxismi, medioiden sekä viihdeteollisuuden välityksellä kansalaisille kulttuurillisen rappiotilan, sekä lainsäädännön kautta hyväksyttyä mielipidekäytävää jatkuvasta kaventavan kommunistisen poliisivaltion.

Molemmat epäinhimilliset ja itsenäisiä kansakuntia vihollisinaan pitävät ideologiat täydentävät toinen toistaan täydellisesti, sillä ovathan ne alun alkaenkin veistetty samasta seemiläisestä puusta. Äärivasemmistolaisen marxismin tuoma kansan tuhoa edesauttava antikulttuuri, ja kommunistiseen pelon ilmapiiriin ja holhoamiseen perustuva poliisivaltio mielipidevainoineen, sekä kapitalismin tarjoama riistoon keskittyvä taloudellinen malli, työskentelevät sulassa sovussa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi, eli itsenäisyyteen pyrkivien eurooppalaisten kansakuntien tuhoamiseksi uuden maailmanjärjestyksen tieltä. Aivan kuten ne tekivät jo toisen maailmansodan aikaan kapitalistisen lännen sekä kommunistisen idän tiiviillä yhteistyöllä, murskaten Keski-Euroopan itsenäistä talouspolitiikkaa harjoittavat kansallissosialistiset voimat.

Tämä nykyinen demokratiaksi kutsumamme, Euroopan vihollisten työkalu sekä poliittisten prostituoitujen hyväksikäyttämä rahanvalta on hylättävä. Rahan palvomisen sijaan, uuden valtion ideologian on nähtävä edustamansa kansa kaikkein tärkeimpänä aarteenaan maan päällä. Tarvitsemme siis historian jo hyväksi osoittaman talouspoliittisen ja ideologisen kolmannen tien, sekä sen mukanaan tuoman itsenäisyyden mahdollistaman kulttuurillisen uudestisyntymisen. Sillä ilman vahvoja ja itsenäisiä talousalueita, nämä Euroopan ikiaikaiset viholliset tulevat lopulta tuhoamaan meidät.

Lue myös sarjan osat 1, 2, 3, 4 ja 5!

Black Lives Matter BlackRock Blackstone George Soros Goldman Sachs Homolobby Kapitalismi Kommunismi Korko-orjuus Koronkiskonta Kulttuurimarxismi Maahanmuutto Marxismi Neuvostoliitto Pankit Pankkiirit Poliisi Poliittinen vaino Poliittiset viholliset Politiikka PolPo Raha Rothschild Rotu Safra Sionismi Talous Väestönvaihto Valtamedia Valtionvelka Velka Ville Vainiomäki Yhdysvallat Yhdysvaltojen juutalaisyhteisö Yhteiskunta

Keskustelu

1 kommentti

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Jones

  Vastaa

  Ja kaikista naurettavinta tässä asiassa on se, että massamaahamuuton maksavat suomalaisetkin itse. Epäilen vahvasti näin, koska olen melkovarma, että Suomen valtio antaa juutalaisten pakolaisjärjestölle verorahoja. Näillä verorahoilla juutalaiset maksvat siirtolaisten matkat. Media, joka on tiettyjen omistuksessa melkein kokonaan, väittää siirtolaisten kärsivän matkoillaan. Mutta tosiasiassa siirtolaiset matkusvat mukavasti. Yöpyvät hotelleissa ja syövät ravintoloissa, välipysähdyksien aikana. Kaiken maksavat suomalaiset veronmaksajat, jos valtio antaa HIAS:kselle verorahoja.
  http://www.jchelsinki.fi/sites/default/files/Hakehila_2_2015_web%20sivut%201%2C%203%2C%204.pdf

  Kaikki tämä johtuu oikeastaan holokaustista, joka oli eräällätavalla huijaus.
  https://ylilauta.org/yhteiskunta/43612730#no92023056

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi