Kapitalismin keinoin kohti kommunistista maailmanjärjestystä, Osa 2: Taloudellinen valtatyhjiö

Kuusiosaisen artikkelisarjan toisessa osassa käsittelemme demokratian perimmäistä ongelmaa, ja lopuksi tarkastelemme hieman kansallismielistä talouspoliittista vaihtoehtoa.

Talous

päivitetty

Kuten ensimmäisessä osassa totesimme, yksittäiset taloudet on ajettu ylikansallisen rahaeliitin hallitseman ostovoimaa laskevan ja toisaalta taas hintoja nostavan kapitalistisen talousjärjestelmän avulla tilaan, jossa kansalaiset tarvitsevat monesti itsekin jossain kohtaa elämäänsä lainoja tältä samaiselta rahaeliitiltä. Täten yksittäiset taloudet päätyvät näiden valtion ja yritysten luomien korko-orjuuttavien mutkien sijaan, itsekin suoraan tämän ylikansallisen rahaeliitin riistolistalle ja velkaorjaksi.

Näin siis alammekin tämän kapitalistisen järjestelmän avulla pääsemään pikkuhiljaa siihen samaan vääjäämättömään kommunistiseen lopputulemaan, jossa tavallinen kansalainen ei omista mitään vaan kaikki sen arvokkain omaisuus on lopulta pienen eliitin, eli tässä tapauksessa yksityisten pankkien ja rahoituslaitosten hallinnassa. Kapitalismin hienot lupaukset ”omaisuuden ja sen tuotantovälineiden yksityisestä omistuksesta”, näyttävätkin siis koskevan ainoastaan tätä korkeinta rahaeliittiä ja sen ryöväämänsä rahanluontimonopolin avulla, koronkiskonnalla tehtyyn jättimäiseen omaisuuteen.

Tavalliselle kansalle taas käytännön kapitalistinen talousratkaisu on vain sivistyneemmällä otteella ja siten paremmalla imagolla varustettua, samaa vanhaa valtiotasolla suoritettua omaisuuden keskittämistä ylikansallisen eliitin kynsiin kuin kommunismikin.

Filosofi Platonin mukaan demokratia on kestämätön valtiomalli, sillä se johtaa tyranniaan.

Demokratia – paras valtiomuoto jonka rahalla saa

Tämän koko taloudellisen noidankehän alkusysäyksen eli kansallisen rahanluontimonopolin yksityistämisen, suorittivat juurikin nämä demokraattisissa vaaleissa kansan valtaan äänestämät poliitikot. Koska demokratian äänestämiseen perustuva antiikkinen sekä nykymittapuulla vajavainen ideologinen pohja on täysin puolustuskyvytön modernin maailman uhkia vastaan, ei se siis luonnollisestikaan käsitä ollenkaan esimerkiksi ulkomaisen rahan korruptoivaa vaikutusta, eikä siten myöskään ymmärrä koko taloudellisen maanpuolustuksen merkitystä.

Täten esimerkiksi rahanluontimonopolin luovuttamisen kaltaiset kohtalokkaat päätökset, joiden seurauksena kansakunnan koko talouden kontrollointi voidaan ulkoistaa yksityisen tahon riistotyökaluksi tuhoisin seurauksin, ovatkin demokratiassa lopulta aina vain kiinni tiettyjen avainhenkilöiden voitelemisesta. Kunhan vain nämä kansainvälisen rahan mädättämät urapoliitikot siis ovat äänestämällä valittuja, niin kukaan ei voi koskaan osoittaa yhdenkään heidän myrkyllisen päätöksensä olevan milloinkaan demokratian vastaisia.

Me elämme brutaalissa luonnonlakeja noudattavassa maailmassa, jossa tämän demokratian onnettoman taloudellisen maanpuolustuksen omaavien heikkojen valtioiden luomat taloudelliset valtatyhjiöt käytetään tehokkaasti hyväksi, valloittamalla ne rahan avulla lopulta tämän kansainvälisen finanssieliitin käskyvallan alle. Maailman parhaastakaan sotilaallisesta maanpuolustuksesta ei ole mitään hyötyä, mikäli niitä puolustusvoimia ohjaava taho eli valtiovalta voidaan helposti kaapata korruption avulla palvelemaan tämän vierasperäisen taloudellisen valloittajan agendaa.

Demokratia ei ole myytävänä, koska se on myyty jo ajat sitten

Mikäli valtionideologia ei siis kykene puolustamaan edes omaa itsemääräämisoikeuttaan näitä ylikansallisia korruptoivia voimia vastaan, niin on turha olettaa sen kykyenevän toimimaan myöskään pääsääntöisenä kansan etujen varjelijana sekä turvaajana. Kansainvälisen rahaeliitin hallinnoimalle maailmanlaajuiselle markkinataloudelle, sekä samaa markkinataloutta palvelevalle demokratialle on myös täysin yhdentekevää, onko esimerkiksi suomalaisia enää edes olemassa vaikkapa sadan taikka kahdensadan vuoden päästä vai ei.

Demokratian mainostetulla ”vapaudella” tarkoitetaankin siis lähinnä sen kyvyttömyyttä asettaa tiukkoja rajoituksia esimerkiksi juuri ulkomaisen rahan liikkumiselle, täten antaen kansainväliselle rahaeliitille koko sikalan kokoisen porsaanreiän asteittain valloittaa koko maan talous kuin myös sen instituutiot käskyvaltansa alle. Länsimaiden keskuudessa tämän ”vapaan” demokratian saavuttamat käytännön tulokset ovatkin helposti jokaisen nähtävillä, sillä tänä päivänä kaikkien länsimaiden talouden hallinta on tämän rahanluontimonopolin menettämisen muodossa, käytännössä yksityistetty näiden kansainvälisten korppikotkien hallintaan. Tämän taloudellisen hallinnan avulla kokonaiset valtiot on siis valjastettu palvelemaan kansanhyvinvoinnin sijaan, niitä hallitsevan yksityisen kansainvälisen rahaeliitin taloudellisia sekä poliittisia päämääriä.

Kansallismielinen talouspolitiikka ja sen tärkein kulmakivi

Koko tämä yksityisen pankkisektorin luomasta velkarahasta johtuva taloudellinen noidankehä vältettäisiin, jos alkaisimme painaa kaikki kansakunnan pyörittämiseen tarvittava raha valtiotasolla itsenäisesti ja velattomasti. Pankkitoiminnan kansallistaminen sekä koronkiskonnan kieltäminen lailla estäisi tehokkaasti yksityisen finanssieliitin nousun kansan, sekä lopulta valtioiden yläpuolelle.

Kansalaisten kuin myös yritysten olisi edelleen mahdollista hakea lainaa tästä kansallistetusta pankista, mutta koska pankkitoiminnassa kyse ei olisi enää yksityisestä bisneksestä vaan kansallistetusta palvelusta, niin korkoa kyseisestä lainasta ei tarvitsisi maksaa penniäkään. Näin siis kansallisella tasolla painetun korkovapaan vaihdon välineen, eli vapaan rahan ansiosta, kansakunnan ei tarvitsisi enää alentua tämän teennäisesti kiristyneen verotuksen varjolla kohonneiden hintojen sekä hiipuneen ostovoiman saattelemana rahaeliitin lypsylehmiksi.

Tämän itsenäisen ja korkovapaan talouspolitiikan yleinen toimivuus – ja voisiko jopa sanoa ylivertaisuus – on jo historian aikana kiistatta osoitettu, eikä tänäkään päivänä maailmassa ole yhtäkään taloudellista syytä siihen, miksi se ei olisi edelleenkin kansakunnan kannalta se kaikkein terveellisin talouspoliittinen vaihtoehto.

Tämä koko talousuudistus toteutettaisiin ja ylläpidettäisiin vahvan sekä autoritäärisen valtiovallan toimesta. Valtiovalta keskittyisi uuden ja terveen valtakulttuurin avustuksella kasvattamaan täyspäisiä kansalaisia sekä jalostamaan näistä kaikkein suoraselkäisimmistä, pyyteettömimmistä sekä etevimmistä kansalaisistaan, jälleen seuraavat kansakuntaa ohjaavat johtajat. Suomalaisten onkin siis korkea aika nousta tästä korko-orjuuden ikeestä takaisin oman kohtalonsa herraksi, ottamalla kansakuntansa kohtalo jälleen takaisin sen omiin kykeneviin käsiin.

Lue myös artikkelisarjan osat 1, 3, 4, 5 & 6!

Kapitalismi Kommunismi Koronkiskonta Korruptio Marxismi Pankit Poliittiset viholliset Politiikka Raha Talous Ville Vainiomäki Yhteiskunta

Keskustelu

3 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • sotatila

  Vastaa

  Hyvä kirjoitus mutta pahoin pelkään että olemme jo ohittaneet sen kriittisen aikaikkunan (window of opportunity) joka vielä antaisi meille mahdollisuuden muuttaa suuntaa radikaalisti.

  Ruotsin kohtalo sinetöityy jo seuraavan 10–20 vuoden aikana. Ellei se jo ole sinetöity. Ruotsi jossa ruotsalaiset ovat vähemmistönä omassa maassaan. Suomen tilanne muuttuu myös koko ajan yhä tukalammaksi.

  Yleisesti ottaen olisi parasta kun valtio puuttuisi ihmisten asioihin mahdollisimman vähän. Nythän valtioista on jo tehty aika hirveitä poliisivaltioita ja koronaa käytetään aseena jolla meitä terrorisoidaan. 

  Parasta olisi kun voisi ottaa parhaat palat eri puolilta maailmaa ja soveltaa niitä käytäntöön täällä Suomessa. Sveitsin mallinen kansanäänestys, Japanin mallinen etnonationalismi. Yhdysvaltojen mallinen oikeus omistaa ja kantaa aseita jne. 

  Tämä feministinen pissislinja johtaa Suomen tuhoon. Marinin hallituksen työpaikkojen taikominen on otettu mustasta aukosta. Täyttä teatteria, siis kusetusta.

  Suomea ollaan laittamassa kiinni globaalin viherkommunismin kahleisiin. 

  TILANNE ON TODELLA PAHA.

  Joka päivä YLE hehkuttaa tätä irvokasta saastaa jota meidän päälle kaadetaan. Mutta ei ole esim kertonut mikä poliisivaltio Australiasta on tehty koronan varjolla! Tämä poliisivaltiomalli yhdessä kiinalaisten ”ihmisoikeuksien” kanssa on tulossa laajemmin länteen.

  YK on yksi keskeinen valtakeskus jolla maailmaa juuri nyt laitetaan globaalin, uuden maailmanjärjestyksen, viherkommunismin/sosialismin kahleisiin. 

  Kun valtio ja yhteiskunta ovat lähellä romahduspistettä, silloin voi olla tarpeellista että ohjakset ottaa joku kykenevä yksinvaltias. Siinä on toki aina myös epäonnistumisen
  mahdollisuus. 

  Ei vaikuta realistiselta että kansallismielisillä olisi niin paljon resursseja ja uskallusta että tilanne Euroopassa voidaan muuttaa. Muuttaa siis sellaiseksi että pääsemme eroon monikulttuurisuudesta ja monirotuisuudesta. Rauhanomaisesti tämä ei ikinä tule toteutumaan. Mutta jos mitään ei yritetä edessä on varma tuho kuten valkoisilla Eteläafrikassa. Ruotsista tulee jo uusi Etelä-Afrikka jossa ruotsalaiset ovat kohta vieraina omassa maassaan uusien isäntien armoilla. 

  On mahdollista ja jopa todennäköistä että tarvitaan ydinaseita tai niihin tuhovoimaltaan rinnastettavia aseita joilla tilanne kyetään muuttamaan Euroopassa ja saadaan neuvoteltua ratkaisu joka on uusi alku ja uusi mahdollisuus Euroopan kantaväestölle.

 • Puolueeton

  Vastaa

  Maan asukkaiden velka on yhteensä 69 000 000 000 000 $. Tämä tekee maapallon asukasta kohti noin 6900 $. Suomalaisen velka on 50 000 $, josta valtion velan souus on 22 500 €.
  Epäselviä lukuja, mutta olemattoman rahan korot menevät joidenkin ahneitten taskuun.

  Diktaattori Gaddafin Libyassa korkonkiskonta oli laitonta. Tällaista johtajaahan eivät länsimaat voineet hyväksyä. Maassa järjestettiin pommittamalla vallanvaihdos. Neuvostoliitto saatuaan tukikohtia Baltian maissa järjesti myös vallanvaihdoksen. Ainahan kansan joukosta löytyy vallanahneita idealisteja, jotka ryhtyvät maan pettureiksi olipa demokratia, totalitarismi tai diktatuuri. Demokratiassa idealistit ovat yleensä aina vallassa yhdessä median kanssa. Nyt tiedonvälityksen halpuus on uhka, joten sananvapautta täytyy rajoittaa tai kuten Halla-aho on esittänyt, tiedoittamiseen tulee käyttää ”laadunvalvontaa”, se ei saa pettää.

 • adolf-ahmed-von-muhammad-sieg-heil

  Vastaa

  Mitä tarkoitat ”koronkiskonnalla”, aikana jolloin korot ovat olleet vuosikymmeniä nollan tienoilla ellei jopa alle. Älä nyt sekoita pikavippeilijöitä, niiden taustalla on valkoisia oligarkkiveljiämme.

  Sitten olis vielä noin 100 muuta kysymystä, mutta jätänpä kysymättä :). 

  Muuten, miksi tällä sivustolla puhutaan paljon ongelmista meillä ja muualla, mutta entäs Venäjän ongelmat? Ne sivuutetaan tarkoituksella?

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi