Kapitalismin keinoin kohti kommunistista maailmanjärjestystä, Osa 3: Kapitulaatio

Kuusiosaisen artikkelisarjan kolmannessa osassa pohdimme sitä, miten Suomen rajojen ulkopuolelta peräisin oleva valtionrahoitus vaikuttaa valtion instituutioiden toimintaan.

Talous

päivitetty

Vaikka Suomi saa tänä päivänä edelleen painaa häviävän pienen osan rahastaan itse, on sen kuitenkin kiellettyä käyttää tätä pientäkään rahasummaa valtion omien menojen kattamiseen. Menojen, kuten esimerkiksi teiden kunnossapitoon, sairaanhoitajien tai poliisien palkkoihin, tai ylipäätään mihinkään julkisten palvelujen tai infrastruktuurin ylläpitämiseen. Edes siis tämän pienen kierrossa olevan summan tapauksessa, kyse ei suinkaan missään nimessä ole täysin vapaasta rahasta. Koska kerätyillä verovaroilla, ei voi mitenkään sekä vähentää kansainvälisten pankkiirien luomaa velkaa, että samaan aikaan muodostaa riittävää valtion budjettia, on valtion täten jälleen nojauduttava tämän ulkomaisen velkarahan voimaan, rahoittaakseen omaa toimintaansa. Täten siis Suomen valtion hallinnoimat instituutiot, ovatkin käytännössä katsoen rahoitettu suurelta osin suoraan rajojen ulkopuolelta, näiden yksityisten kansainvälisten pankkiirien toimesta.

Yksinkertaisesti sanottuna, mikään valtiollinen instituutio ei pyörisi ilman tämän ulkomaisen velkarahan jatkuvaa virtaa. Lapsille tuhoisaa sukupuolineutraalisuutta tyrkyttävät koulut, rotumuukalaisten tekemien raiskauksien piilottelemisesta kiinni jäänyt poliisi, sekä esimerkiksi punaviherpropagandaa syöttävä Yle, eivät siis edes teoriassa ole lopulta Suomen valtion hallinnassa, yhtään sen enempää kuin maatilakaan ei todellisuudessa ole rengin hallinnassa, vaan maatilan todellisen omistajan, eli isännän hallinnassa.

Suomen pankki.

Suomen valtio – velkarahalla palkittu renki

Koska rahanluonnin kansallistaminen ja siten valtion sekä kansalaisten korko-orjuuden lakkauttaminen, tarkoittaisi rahaeliitille ainoastaan kultamunia munivan hanhen menettämistä, on siten näiden rahanluonnin kansallistamista myötäilevien ulostulojen esittäminen, pahinta mahdollista myrkkyä tämän Suomea talouden avulla hallitsevan kansainvälisen finanssieliitin korville. Täten ei ole mikään ihme, että kyseinen rahaeliitti vaatii renkinsä, eli Suomen valtion kautta näitä itsenäistä talouspolitiikkaa kannattavien järjestöjen sekä ihmisten päitä vadille.

Täsmälleen siis mitä näimme valtamedian parjaaman Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kohdalla, joka kiellettiin Suomessa ”hyvien tapojen vastaisena”. Tämä varsin leväperäisen tulkinnan mahdollistava pykälä, säädettiin hieman sen jälkeen, kun Suomen korruptoidut päättäjät alkoivat 80-luvulla ensimmäistä kertaa hyväksyä tätä ulkomaisten yksityisten pankkien velkarahaa, talouttamme koron avulla valloittamaan. Kansainvälinen rahaeliitti alkoi siis korruption keinoin hallitsemiensa lainsäätäjien avulla, varmistella tätä tulevaa valta-asemaansa jo heti kättelyssä, kun se alkoi saada jalkaansa Suomen taloutta vartioivan oven väliin. Kuten vanhaan juutalaiseen pankkiirisukuun kuuluvan Mayer Amschel Rothschildin (1744−1812) toisinaan kerrotaan sanoneen: ”Anna minun kontrolloida kansakunnan rahaa, niin minulle on aivan sama kuka kirjoittaa lait.”

Koska kyseisellä lakipykälällä ei siis ole kunnollista tulkintaa, on se kuin suoraan orwellilaisesta dystopiasta, jonka varjolla voidaan kieltää käytännössä katsoen mikä tahansa yhdistystoiminta, yksinkertaisesti ”hyvien tapojen vastaisena”. Kaiken kaikkiaan ei siis liene sattumaa, että tämän pykälän koko 30-vuotisen historian aikana, sitä käytettiin ensimmäistä kertaa juurikin Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kieltämiseen. Eli liikkeeseen, jonka yksi vahvimmista teemoista oli juuri rahanluonnin kansallistaminen, ja ylikansalliseen velkaan perustuvan järjestelmän sijaan, itsenäisen talouspolitiikan kannattaminen.

Kyseisen liikkeen materiaalista löytyvät kannanotot, kuten ”Kansainvälistä rahaeliittiä vastaan”, saivatkin valtiovallan lopulta näyttämään todelliset kasvonsa tämän rahaeliitin palvelijana. Sillä vaikka mitään oikeita lakeja ei tämä liike ollut koskaan keskusjohtoisesti rikkonut, julisti Turun hovioikeus Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kieltopäätöksessä, että ”toiminnan ei tarvitse olla rikollista ollakseen laitonta”.

Mayer Amschel Rothschild.

Marxistit toimivat kansainvälisen rahaeliitin edunvalvojina

Koska tämän nykyisen riistävän talousjärjestelmän täydellinen vastakohta, eli vapaaseen rahaan perustuva korkovapaa talousjärjestelmä sikiää kansallismielisestä ajattelutavasta, ei täten liene mikään ihme, miksi tämä kansainvälinen rahaeliitti käyttää äärivasemmistolaista marxismia aseenaan, aivan kaikenlaista kansallismielisyyttä vastaan. Tämä kansainvälisen rahaeliitin kiistaton taloudellinen vaikutusvalta, onkin lopulta johtanut valtavirtaisen politiikan sekä valtakulttuurin myrkyttämiseen, ja siitä aina homoparaatien kaltaisten katutapahtumien järjestämiseen asti. Kansan henkistä selkärankaa nakertava tuhoisa marxismi, palveleekin siis täydellisesti tämän ylikansallisen finanssieliitin tavoitteita, toimien näin itsenäisiin talousalueisiin pyrkivän todellisen kansallismielisyyden kulttuurellisena, ja luonnollisena vastavoimana.

Täten onkin siis päivänselvää, miksi tämä koko maan taloutta kontrolloiva, ja siten myös valtiollisia instituutioita hallitseva ylikansallinen rahaeliitti, on ylipäätään, ei pelkästään mahdollistanut, vaan suorastaan organisoinut näiden edunvalvojiensa, eli äärivasemmiston sekä muiden kansanvihollisten pitkän marssin läpi instituutioiden. Kapitalismi, tämän korruptoivan ja eksponentiaalisesti kasvavan vaikutusvaltansa avulla, onkin aina vain kiihtyvämmällä tahdilla asettanut näitä omaa kansaansa kohtaan vihamielisesti käyttäytyviä mielenterveyspotilaita, erinäisten instituutioiden vallankahvaan kiinni.

Kansainvälisen rahaeliitin luontaiset liittolaiset, eli äärivasemmistolaiset sekä muut kansallismielisyyden viholliset, voivatkin näistä valta-asemistaan käsin tehokkaasti valvoa sekä peräti kriminalisoida, tämän oikeudenmukaisen talouspolitiikan perimmäisen taustavoiman, eli kansallismielisyyden kulloistakin esiintymismuotoa.

Läpikorruptoitu valtiovalta ahdistelee poliittisia oppositioita

Myös koska rahaeliitin lakeijoiden ajamaa, myrkyllistä marxistista kulttuuria hännystelevän äärivasemmiston käytännön katutason puuhastelu, muistuttaa tänä päivänä pikemminkin sirkustoimintaa kuin varteenotettavaa voimaa, on kansainvälinen rahaeliitti täten muutoinkin kuin pelkkien säätämiensä lakipykälien avulla, joutunut valjastamaan virkavaltaa enenevissä määrin kansallismielisten aktivistien ensisijaiseksi pysäyttäjäksi, myös suoraan katutasolla. Poliisin politisoituminen onkin siis suoraa tulosta tästä ”rahavallan kassaran”, eli äärivasemmiston käytännön katutason tekemisen epäonnistumisesta Suomessa. Kuitenkin tämä poliisin politisoituminen on alkanut jo verottaa kansalaisten suhtautumista virkavaltaan, sillä kansan luottamus poliisiin on laskenut jo neljänä vuotena, eli kahtena mittauskertana peräjälkeen.

Eikä mikään ihme, sillä siinä missä esimerkiksi teinitytön raiskaustapaus saattaa jäädä poliisilta kahdeksi vuodeksi ”unohduksiin”, niin toisaalta taas kansallismielisten jakaessa kaikessa rauhassa kaupungilla taloudellista aihetta käsitteleviä lentolehtisiä, on tällä resurssipulasta kärsivällä ja raiskaustapaukset sivuuttavalla poliittisella poliisilla, kuitenkin riittävästi voimia lähettää erittäin lyhykäisellä varoitusajalla, jopa viisikin partiota ahdistelemaan itsenäistä talouspolitiikkaa vaativia rauhanomaisia kansalaisaktivisteja. Syyttäen näitä aktivisteja juuri näillä orwellilaisilla ja leväperäisen tulkinnan mahdollistavilla laeilla, kuten ”hyvien tapojen vastaisen toiminnan jatkamisella”, tai vaikkapa ”kiihottamisella kansanryhmää vastaan”. Kyse on pohjimmiltaan kuitenkin pelkästä valtion organisoimasta, todellisten oppositiovoimien ahdistelusta sekä niiden toiminnan kieltämisestä.

Lue myös artikkelisarjan osat 1, 2, 4, 5 & 6!

Kapitalismi Keskuspankit Kommunismi Koronkiskonta Korruptio Marxismi Pankit Poliittiset viholliset Politiikka Raha Rothschild Talous Väestönvaihto Ville Vainiomäki Yhteiskunta

Keskustelu

7 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • J.A.W

  Vastaa

  Asiaa! Perkele kun ihmiset lukisivat ja tajuisivat miten hommat toimii ja ketkä naruista vetelee ja miksi!
  Hyvin kirjoitettu!

 • Kyllikki T

  Vastaa

  Osa xxx: Koulutus.
  Koulussa Opetetaan Fasismia

 • sotatila

  Vastaa

  Äärettömän pieni joukko ihmisiä tajuaa mikä on kupletin juoni. Ja tästä äärettömän pienestä joukosta juuri kukaan ei ole valmis tekemään mitään.

  Kansallismielisillä on hyviä julkaisuja kuten tämä Partisaani, mutta ne ovat silti marginaalisia.

  Järkipuhe ja kirjoitukset eivät tehoa ja ihmiset eivät ole vastaanottavaisia tiedolle. Tosin esim. MVlehteä taisi lukea parhaimmillaan lähes miljoona ihmistä kuukaudessa. Mutta kun Ilja asettui kansanedustaja ehdokkaaksi hän ei enää kelvannut rahvaalle. Täytyy olla aivot – ei riitä että on vain pari pientä hernettä aivojen tilalla. Vaalivilppi taisi myös tuhota Iljan mahdollisuudet. Hän oli hyvä ehdokas, mutta ei kelvannut typerille äänestäjille. Siinä se nk. herääminen tyhmän massan osalta.

  Ainoaksi vaihtoehdoksi jää ottaa käyttöön kovat keinot jotka on ilman muuta nähtävä laajennettuna itsepuolustuksena. 

  Taistelutahtoa!

 • Geemies

  Vastaa

  Tässä kurtisaanissa uutisoidaan paljon tärkeitä asioita. Olisi hyvä myös jos olisi juttua EU:n ytimen juonista.

 • Ajomies

  Vastaa

  Eu on luoto tämän rikollisen pankkiirieliitin yhdeksi tukijalaksi.

 • sotatila

  Vastaa

  Meillä on kusiset paikat edessä.

  Toinen sulkutila jos toteutuu se tuhoaa yritykset ja tulee lisää työttömiä massiivinen määrä.

  Oikeusvaltiota ei ole. On vain poliisivaltio joka on velkavankeudessa.

  Suomella on Euroopan paskimmat päätöksentekijät joiden ansiosta maa on turmeltu, mädätetty ja tuhon partaalla. 

  Globaali sätkynukkehallinto hallitsee Suomea. Se vie Suomen tuhoon. 

  Tarvitaan uusi Keltaliivi hallinto.

 • Hyperborean

  Vastaa

  Kupletin juoni on juurikin se, että kipapäisten setämiesten johtama pankkiarmeija on orjuuttanut kansan velkavankeuteen. Samaan aikaan polpon toimista johtuen tai todennäköisemmin niiden ansiosta, kaduilla virtaa huumeita enemmän kuin koskaan. Vasemmiston aivovammapotilaat ja näiden värikkäät lemmikit on asetettu kuninkaan asemaan, ja tavallista, omilla aivoillaan ajattelevaa valkoista jahdataan kuin koiraa sekä pankkimafian, polpon, aivovammaisten ja heidän lemmikkien puolelta. Näkyvimmät esimerkit meille antaa mm. ”humaani” oikeusministeri, joka haalii näitä lemmikkejä maan täyteen ja ajaa huumemyönteistä agendaansa läpi poliisivoimien hyväveli(tai tässä kohti sisar) verkostonsa ja virkansa puolesta, sekä loppu heppatyttökerhosta, joiden yhteenlaskettu elämänkokemus näyttää rajoittuvan kaupan kassaan ja ylioppilastutkintoon.
  Monelta on jo loppunut sietokyky, mutta kauaa ei mene uuteen Bobrikoviin. 

  Sinänsä ihmettelen että millä tämä ennen vahva kansa on saatu näin velttoon tilaan, mutta onneksi nuoriso on jo yllättänyt monellakin kohtaa ja hyvin positiivisesti. 

  Mutta vanhat rakenteet on revittävä rikki ja tuhottava ennen kuin uutta päästään rakentamaan, ja näemmä heppatytöt ehtii runnella maamme siihen tilaan että typerämpikin tajuaa missä mennään.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi