Lukijan kynästä: Kolmas näkökulma uskontokeskusteluun

Partisaani julkaisee jatkoa lukijan palstalla käytyyn keskusteluun kansallismielisyydestä ja uskonnosta.

Lukijan mielipide

Partisaani julkaisee jatkoa lukijan palstalla käytyyn keskusteluun kansallismielisyydestä ja uskonnosta. Lukijan palstalla päästämme ääneen kaikki hyvin perustellut kansallismieliset näkemykset, mutta emme takaa, että kirjoitukset vastaisivat aina Partisaanin omaa kantaa. Todellisen sananvapauden hengessä olemme valmiita julkaisemaan myös näkökulmia, jotka voivat hätkähdyttää lukijoita. Mikäli et ole lukenut ajatustenvaihdon aiempia osia, suosittelemme tutustumaan niihin: ”Sananen kansallismielisyydestä ja kristinuskosta”, ”Kansallismielisen kristityn vastaus” & ”Toinen sananen kansallismielisyydestä ja kristinuskosta”.

* * *

Viime aikoina Partisaanin sivuilla on käyty uskontoon liittyvää keskustelua. Ottamatta kantaa aiemmin esitettyihin näkemyksiin, haluamme tuoda esiin myös satanistisen näkökulman aiheeseen. Kuten tunnettua, kansallismielisessä liikkeessä on pitkään vaikuttanut myös satanisteiksi itseään kutsuvia ihmisiä ja ryhmiä. Satanismissakin on kuitenkin monia erilaisia suuntauksia, joten edustamme tässä kirjoituksessa ainoastaan omaa näkemystämme.

Aluksi on pakko todeta, että näkemyksemme mukaan satanismi on aina luonteeltaan elitististä. Tämä tarkoittaa sitä, että aihe herättää vastakaikua vain hyvin pienessä ihmisjoukossa, eikä ole tarkoitettu suurille massoille. Jos joku siis tässä kohtaa esittää väitteen siitä, että satanismi olisi kansallismieliselle liikkeelle huono strategia saavuttaa kannatusta yhteiskunnassa, niin hän on aivan oikeassa. Me emme tavoittele kenenkään ”kannatusta” tai ”suosiota”, emmekä pyri käännyttämään muita ihmisiä satanisteiksi. Satanistit toimivat kulissien takana, käynnistäen ja ohjaillen erilaisia kehityskulkuja. Suuren yleisön ei tarvitse tietää meistä mitään, ei edes sitä, että me olemme olemassa.

Toiseksi tulee käsitellä jonkin verran hyvän ja pahan dilemmaa. Joku saattaa ajatella, että satanismi on yhteiskunnalle pahaa ja vahingollista, miksi siis kansallismielisen ihmisen tulisi olla missään tekemisissä sellaisen kanssa? Hyvä ja paha ovat tietenkin suhteellisia käsitteitä. Miksi paha tulisi tällöin nähdä pahana kansallismielisestä eikä rappiollisen, liberaalin yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna? Joten, jos yhteiskunta opettaa, että ihmisen tulee alistua vaikkapa monikulttuuri-ideologian ja wokehulluuden edessä, sillä nämä ovat ”hyviä” asioita, kun taas pahaa on olla ”rasisti” ja ”suvaitsematon”, niin kyllä, tästä näkökulmasta katsottuna me olemme pahoja, ja ylpeitä pahuudestamme. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta katsottuna satanismi hyödyntää vastakkaisuuden periaatetta, jolloin liberaalissa yhteiskunnassa satanisti voi olla ainoastaan antiliberaali, suvaitsevaisuutta ihailevassa yhteiskunnassa ainoastaan suvaitsematon.

Psykologinen näkökulma satanismiin on kuitenkin paljon tärkeämpi, kuin yhteiskunnallinen. Satanismissa on kyse itsensä muuttamisesta, metamorfoosista, joka tapahtuu paineen alla ja erilaisten koetusten ja haasteiden kautta. Satanisti pyrkii olemaan heikon ja pehmeän sijaan kova ja vahva, ja tätä tavoitellessaan hän on valmis asettamaan itsensä alttiiksi todellisille vaaroille. Satanisti ei tukeudu kenenkään toisen julistamaan opetukseen tai dogmaan, kuten valtauskonnoissa tehdään, vaan etsii itse omat vastauksensa elämän suuriin kysymyksiin. Satanisti ei tarvitse pappia tai muuta auktoriteettia itsensä ja korkeampien totuuksien väliin, vaan on itse oma herransa.

Satanismissa Saatana voidaan nähdä vertauskuvana, filosofisena käsitteenä tai arkkityyppinä, mutta myös todellisena olentona tai voimana. Uskonnollisessa satanismissa, jota nimitämme teistiseksi ja traditionaaliseksi satanismiksi, Saatana on todellinen voima. Tämän voiman alkuperää ja luonnetta ei kuitenkaan tule älyllisesti analysoida, sillä se on kaiken järkeilyn ulottumattomissa. Sen sijaan sitä voidaan lähestyä omakohtaisen kokemuksen kautta. Saatana käsitteenä ei ole riippuvainen kristinuskosta, eikä ole kristinuskon opettaman näkemyksen mukaan ”jumalan vastavoima”. Jumala käsitteenä on nimittäin satanistille jotakin sellaista, joksi hän voi itse pyrkiä tulemaan.

Luciferismissa, jolla on tiettyjä yhteyksiä esoteeriseen kansallissosialismiin, Saatana nähdään valontuojana, jonka vanhatestamentillinen juutalaisten Jahve syrjäytti paikaltaan taivaasta. Myös varhaiskristillisen ajan gnostilaiset pitivät vanhan testamentin jumalaa, joka oli luonut maailman, todellisuudessa paholaisena. Niin sanottu antikosminen satanismi ottaa tämän saman lähestymistavan: se pitää näkyvää maailmankaikkeutta alemman luojajumalan epäonnistuneena rakennelmana, joten kosmos tulee hajottaa ja palauttaa luonnolliseen olotilaansa kaaokseen. Koska Raamatun Jumala on todellisuudessa Saatana, on Saatana tällöin vastaavasti Jumala.

Meidän edustamamme näkökulma, joka ammentaa Order of Nine Anglesin traditionaalisesta satanismista, ei ota lainkaan kantaa tällaisiin eksistentiaalisiin ja ontologisiin kysymyksiin. Jos meiltä kysytään, miten maailma on syntynyt, emme lähde kehittelemään aiheesta mielikuvituksellisia kertomuksia, vaan annamme tieteen vastata tällaisiin kysymyksiin. Pyrimme omakohtaiseen kokemukseen ja yhteyteen näkyvän luonnon taustalla vaikuttavien pimeyden voimien kanssa, mitä ikinä ne sitten ovatkaan. Henkilökohtaisella tasolla nämä voimat voivat ilmentää itseään persoonallisena olentona, jota voidaan nimittää Saatanaksi, mutta yhtä hyvin jollain muullakin nimellä.

Satanisteina näemme, että ihminen on tavanomaisessa tilassaan epätäydellinen ja epätasapainoinen, sillä hän on yhteydessä ainoastaan päivätajunnan ”valoisaan” puoleensa. Tästä syytä käännymme tietoisesti pimeään ja tuntemattomaan, sillä vain löytämällä oman varjosielumme, voimme saavuttaa tasapainon valon ja pimeyden välillä. Luonnossa yö ja päivä, kesä ja talvi, elämä ja kuolema seuraavat aina toisiaan, eikä toista voi olla olemassa ilman toista. Myönnämme kuitenkin, että tämä on vaarallinen matka, ja monet siihen liittyvät kauhukertomukset ovat totta: pimeys voi viedä mennessään, ja vain kyvykkäimmät selviävät synkän polun läpi.

Satanisteina näemmä kristinuskon epäedullisena yhteiskunnalle, sillä sen mukaan jokainen ihminen on jumalan luoma ja siten myös tasa-arvoinen tämän jumalan edessä. Vaikka länsimaiset yhteiskunnat ovat maallistuneet, ovat kristinuskosta alkunsa saaneet ihmisarvon ja ihmisoikeuksien periaatteet siirtyneet osaksi ns. länsimaisia arvoja. Tämä on kohtalokas virhe, joka vaarantaa länsimaisen ihmisen olemassaolon. Satanistisen näkemyksen mukaan ihmiset ovat hyvin eriarvoisia keskenään, jolloin eriarvoisuus on luonnollinen tila maailmassa. Yksilöiden tasolla tämä arvo määräytyy jokaisen tahdon ja kykyjen summana. Kansojen ja rotujen välillä taas tahdon ja kykyjen ilmentymänä ovat niiden saavutukset. Toisin kuin joissakin muissa satanismin suuntauksissa väitetään, meidän näkemyksemme mukana satanismi on siis hyvin vahvasti hierarkioihin perustuvaa ja hierarkioita edistävää.

Saatana on vastavoima sekä juutalaisuudessa, kristinuskossa että islaminuskossa. Voiko siis tänä aikanamme maailmassa, jota hallitsevat juutalaisuus, maallistuneen kristinuskon ihmisoikeusmoraali sekä länsimaita pikkuhiljaa valloittava islam, olla parempaa samaistumisen kohdetta, kuin kaikkia näitä kolmea vastustava Saatana?

Mikäli tahdot kirjoittaa lukijan palstalle vastineen tai täysin toista aihetta käsittelevän tekstin, ota yhteyttä: partisaani_toimitus@protonmail.com

Fenrir Filosofia Kansallismieliset Kansallismielisyys Kristinusko Lukijan mielipide Maailmankatsomus Muinaisusko Pakanallisuus Satanismi Uskonto Yhteiskunta

Keskustelu

14 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Snif

  Vastaa

  Miten olisi jos lopettaisiin vain kaikki uskominen johonkin satuolentoihin, joka uskonto on kehitetty heikkojen ihmisten kuolemanpelkoon, myös joku satanismi.

 • Heil ONA

  Vastaa

  Hyvä kirjoitus, toki raapaisee vain pintaa, mutta toivottavasti ohjaa oikeat ihmiset oikeille poluille.

 • Timo Rumpunen

  Vastaa

  Hyvä kirjoitus.

  • Maku

   Vastaa

   Paradoksaalisestihan Satanismi on uskonto jossa uskotaan korkeampaan voimaan. Nyt on kirjoittaja sekoillut kohdassa: jos jokainen voisi olla se korkeampi voima, koska silloin korkeampaa voimaa ei ole kun kaikki olevat.
   Islamia vastaan voidaan toimia vain omaa uskontoa kantaen, tai toki uskot kieltäen. Maaseudulla se vielä toimii mm. metsäkirkoilla. Kannattaa käydä joskus. Isot kaupungit on menetetty jo. Ei niitä saatana saanut vaan saatanan tunarit eli kommarit.

   • Tura

    Vastaa

    Satanismi vaatii harjoittajaltaan sen, että tämä tunnustaa Jumalan olemassaolon, ehdottomasti. Sitten hän voi ikään kuin vastustaa Jumalaa ja sen manifestaatiota omalla käsityksellään filosofiasta, teologiasta ja okkultismista.

 • taivaanpiika

  Vastaa

  Tämä rukous on yli kaikkien tuulien ja yli kaikkien vesien, ja kaikkien talmusosatanistien sinhogeineen,chabadeineen ja kehiloineen päälle, aina ja kaikkialla ja ikuisesti:

  Sidon Kaikkivaltiaan Taivaiden ja maan Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä ja Mikäel, Salattuel, Yhdyel, Barasel, Kaveriel, Raavael, Auriel arkkienkelien joukkoineen avulla kaikki pahat henget, pahuuden perilliset ja saatanan, luciferin kaikkine joukkoineen ja väkineen Jeesuksen Kristuksen Vereen, ja heitän heidät Ristin juureen tuomittavaksi, ja Kristuksen raudkinnas kädessä, Kristuksen raudnutus, Kristuksen raudkilvin, Kristuksen raudkahlein, Kristuksen raudsaappain kahlitsen pahuuden, saatanan kaikkine kadotuksen väkineen alimpaan helvettiin ikuisiksi ajoiksi, etteivät
  enää koskaan ketään kansastani kiusaa, koronkisko, sorra, kiduta, sido, vangitse, riistä, houkuttele, eksytä tai ota mitenkään muutenkaan yhteyttä. Ja Kristuksen raudsaappaalla murskaan pahuuden, saatanan, käärmeen pään ikuisiksi ajoiksi. Ja Kristuksen raudavaimil lukitsen helvetin portit ikuisiksi ajoiksi.
  Ja Kristuksen Verellä sinetöin helvetin portit, jotta sinne jäävät syvään  tulijärveen, ainiaasta ainiaan. I N R I X

  Magnificat
  https://youtu.be/SLUZM3nJ4sg

 • TT

  Vastaa

  Tämän hetken kansallismielisyys on globalismin vastustamista. Globalismia vievät eteenpäin luciferistiset järjestöt kuten Rockefellereiden perustama YK. Globalismille tärkeät ilmastokultistit puolestaan palvovat Gaiaa eli äiti maata. YK:n ilmastokultistit tai luciferistit ovat saaneet kansallisvaltioista tai isoista yrityksistä yliotteen ja ovat perustaneet ilmastonmuutoksen torjuntaan keskittyvän liikkeen eli suuren ilmastokusetuksen, jonka voimin globalismia viedään eteenpäin. Maailman isorikkaat ja vaikutusvaltaiset ovat olleet tärkeitä ympäristö- ja ilmastoliikkeen suunnittelijoita, esimerkiksi Rooman klubi ja nykyisin Maailman Talousfoorumi. Eräät isorikkaat ovat vaatineet ihmispopulaation määrän rajua rajoittamista esimerkiksi Ted Turner ja kautta rantain myös rokotekeisari Bill Gates.

  Kommunisti ovat usein olleet ateisteja tai saatananpalvojia esimerkiksi kommunistiaktivisti Saul D Alinsky, joka on kirjottanut kommunistikapinallisille oppaan nimeltä ’Rules for Radicals…’ ja on omistanut teoksensa Luciferille. Lucifer mainitaan maailman ensimmäisenä kapinallisena, joka kapinoi luomakunnan järjestystä vastaan. Kaikenlainen luonnottomuus ja moraaliarvojen ylösalaisin kääntäminen viehättää Luciferia, koska voi näillä kiusata Jumalaa, jota huono järjestys ärsyttää kaiketi suunnattomasti. Lucifer on siis kommunisti, Jumalan vastustaja. Tietenkin, jos meilläkin olisi hyvät vakaat ajat niin, ehkä Luciferillakin voi olla jotain annettavaa elämälle, mutta häirikköpirulaisen palvonta silloin, kun maailma on kaaoksessa, on käsittämätöntä. 

  Merkittäviä Jumalan järjestyksen vastustajia ovat myös juutalaiset, jotka ovat kehittäneet käänteisen moraalin oppeja. Maailman pilaaminen kuulemma pakottaa heidän messiaansa ilmestymään. Näitä outoja oppeja ovat levittäneet mm. sabbatealaiset juutalaiset rabbit kuten Sabbatai Zevi tai Jacob Frank. Juutalaisia palvovat sionistikristityt ovat myös erehtyneet voiman pimeälle puolelle. (Ei kuitenkaan pidä erehtyä luulemaan juutalaisia käännyttäviä kristittyjä sionisteiksi). Kaikki juutalaisuuteen vivahtava on hylättävä, mutta heissäkin on kunnon ihmisiä. Islam oikein tulkittuna ei ole niin paha kuin juutalaisuus.

  https://newamericangovernment.org/the-history-of-the-sabbatean-jews-and-their-relationship-to-rothschild-and-satanic-acts/

 • Nimetön

  Vastaa

  Jahve ei ole tai ollut mikään juutalaisten Jumala vaan muinaisten heprealaisten ja isrealilaisten. Juutalaisten jumala on nimenomaan se saatana eli Lucifer, Moolok ja Baal. Vapaamuurarius joka tulee juutalaisuudesta on juurikin pimeyden teoissa viihtymistä.

 • Saatanan tunarit

  Vastaa

  Juutalaisten jumala on juurikin saatana ja Moolok ja Baal, ei Jahve, joka oli muinaisten heprealaisten ja Israelilaisten Jumala. He taas olivat indoeurooppalaista sukulinjaa.

  On narsismin merkki kuvitella voivansa tulla itse Jumalaksi kun ei kykene luomaan edes mitättömän pientä osaa tästä maailmankaikkeudesta. 

  Ja jos kerran Saatana olisi oikeasti hyvä niin miksi pitää puuuhailla siellä pimeyden tiellä eikä tehdä oikeasti hyviä asioita? Tuossahan tyyppi juuri paljastaaa itsensä juutalaisuuden ja vapaamuurariuden kätyriksi joka ei voi saada mitään hyvää aikaiseksi kansalle. Eli kyse ei ole missään mielessä ”kansallismielisyydestä”.

  http://esau.today/100-reasons-israelites-are-white/

  • Hylsy

   Vastaa

   Christian Identity on paskaa. Juutalaiset olivat 3000 vuotta sitten samaa saastaa kuin nyt.

 • Saatanan tunarit

  Vastaa

  Hyvän ja pahan jonkinlainen tasapainottaminen on juutalaisuutta. Suoraan juutalaisten oppikirjoista. Kunnon ihminen kuten kristitty tai veedinen vaisnava soturi taistelee pahuutta vastaan ja paljastaa pimeyden teot. Se että tiedostaa, että maan alla on tarpeellinen jäteviemäri ei edellytä sen läpi ryömimistä kuin jokin dalidi.

  https://www.bitchute.com/video/EOfkvA8yimvX/

 • Minävaan

  Vastaa

  @saatanantunarit ei kyllä tuon pohjalta tiedä veda-filosofiasta tuon taivaallista.

 • Konservatiivi

  Vastaa

  Vihjaisepas nyt vähän mistä löytyy nämä satanistit, tai keitä he ovat. 

  Ihan vaan että tiedän pysytellä etäällä.

  Oikein loistava juttu kyllä tuollainen saatana-tematiikka. Pitää varmasti jatkossakin kaikki järkevät naiset kaukana km-liikkeestä..

 • Taivasvaeltaja

  Vastaa

  Näkemyksemme ylösjohtavalle ja alaspäin suuntautuvalla tiellä on yksinkertaistettuna seuraava:

  https://taivaanmalja.com/2024/03/20/ylospaisen-ja-alaspaisen-tien-kasitteista/

  Älkää kansallismieliset antako maailmankuvaanne hyödynnettävän tuhoisiin tarkoituksiin, kuten saattoi mahdollisesti käydäd kauniiden ideaalien tullessa viime vuosisadalla tuhoisien voimien käyttötavaraksi.

  Kyse ei ole ollenkaan siitä kokeeko ihminen itsensä ”pakanaksi” tai ”kristityksi” tai joksikin aivan muuksi.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi