Partisaani perkasi Runo Kurkon sananvapaustuomion ja rikosilmoituksen – vahvistavat poliisin ja oikeuden korruption

Tuomari alusti päätöstään vahvistamalla, etteivät hän tai syyttäjä löytäneet paikkansapitämättömiä väitteitä Kurkon teksteistä.

Yhteiskunta

Runo Kurko.

Kuten olemme uutisoineet, Suomen Kansallisen Kivääriyhdistyksen NRA:n pitkäaikaisena puheenjohtajana tunnettu Runo Kurko istui tänä syksynä käräjillä syytettynä ajatusrikoksesta. Syytteeseen johtaneen rikosilmoituksen taustalla oli Kivääriyhdistystä jo pitkään vainonnut poliisi. Tällä viikolla käräjätuomari Anu Vannassalo linjasi Kurkon syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Kurkoa vastaan rakennettiin poliittinen ajojahti jo ennen oikeudenkäyntiä. Erityisesti juutalaisen Erkko-säätiön omistama Helsingin Sanomat (HS) käytti runsaasti palstatilaa asevapausaktivistin mustamaalaamiseen. Valtamedia manipuloi tuomioistuimia Suomessa järjestelmällisesti leimaamalla ei-toivotut henkilöt syyllisiksi jo ennen oikeudenkäyntiä. Näin lehdistö asettaa vahvaa poliittista painetta tuomaria kohtaan.

Kurko toimi NRA:n puheenjohtajana 7.7.2006 lähtien aina viime kevääseen asti, jolloin hän irtisanoutui tehtävästään kuultuaan saamastaan syytteestä. Tietoa hän ei saanut kuitenkaan syyttäjältä itseltään vaan hän luki syytteen nostamisesta ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomista. Kurkolle toimitettiin haastehakemus vasta useita päiviä HS:n artikkelin julkaisemisen jälkeen. Vaikuttaakin siltä, että syyttäjä pyrki voittamaan oikeudenkäynnin käyttämällä valtamediaa röyhkeästi omana äänitorvenaan.

NRA:n logo.

Helsingin Sanomat paljasti jälleen puolueellisuutensa

Vaikka HS oli osallistunut Kurko-vastaiseen kampanjointiin ennen oikeudenkäyntiä, ei aihetta seurannut toimittaja Lasse Kerkelä saapunut käräjäoikeuteen seuraamaan oikeudenkäyntiä. Lehteä ei siis kiinnostanut lainkaan se, mitä puolustuksella oli sanottavaa aiheesta. Valtamedia asettui tapauksessa tukevasti syyttäjän puolelle. Lehti jopa käytti Kurkon tapausta perusteena vaatimukselle, että suomalaisilta kansallismielisiltä takavarikoitaisiin kaikki ampuma-aseet.

Syyttäjän mukaan Kurkon julkaisemat faktapitoiset kirjoitukset loukkaavat afrikkalaisten ihmisarvoa. Kurko on kirjoittanut Kivääriyhdistyksen sivuilla roduilla olevan merkittäviä eroja.

Kurko esimerkiksi totesi, että musta väestö ei ole kyennyt eikä koskaan kykene ”käyttämään tehokkaasti suotuisaa lämmintä ilmastoa kasvattaakseen edes tarvitsemansa viljan ja ravinnon itselleen sekä karjalle”. Syyttäjä ei väittänyt kirjoitusten olevan valheellisia. Sen sijaan syyttäjän mukaan ne ovat ristiriidassa lain kanssa, koska ne ovat poliittisesti epäkorrekteja.

Kurkon kirjoitus perustui tieteellisiin lähteisiin, kuten emeritusprofessori Tatu Vanhasen ja tohtori Richard Lynnin tutkimuksiin rodun, älykkyyden ja yhteiskunnallisen menestyksen yhteydestä. Lisäksi Kurko viittasi muun muassa Yhdysvaltojen oikeusministeriön rodullisiin rikostilastoihin. Koska syyttäjä ja HS eivät kyenneet kumoamaan puolustuksen argumentteja, päättivät nämä vaieta Kurkon esittämät todisteet kuoliaiksi.

Rikosilmoituksen teki politisoitunut poliisi

Kuten todettua, tuomioon johtaneen rikosilmoituksen taustalla oli poliisihallituksen ylitarkastaja Reima Pensala, joka tunnetaan voimakkaista poliittisista motiiveistaan. Pensala on usein ollut häviäjäosapuolena oikeustapauksissa, joissa todistajat ja asianajajat ovat olleet NRA:n järjestämiä. Syyte vaikuttaakin katkeralta kostoyritykseltä. Tapaus on myös oppikirjaesimerkki PolPo-ilmiöstä (poliittinen poliisi).

Voit tutustua Pensalan tekemään rikosilmoitukseen alla. Teksti paljastaa mielenkiintoisia yksityiskohtia virkaintoisen mielipidevainolaisen synkästä mielenmaisemasta.

Rikosilmoituksesta käy ilmi, että Pensala on ”jälleen” kantelemassa Kurkon isänmaallisista mielipiteistä poliisikollegoilleen. Tämä maalaa kuvan katkeroituneesta ja pikkumaisesta vallan väärinkäyttäjästä, joka pitää herkeämättä NRA:n kotisivuja silmällä kostaakseen aiemmissa oikeudenkäynneissä kokemansa nöyryytyksen.

Pensala paheksuu muun muassa Kurkon kirjoitusta, jossa Kivääriyhdityksen puheenjohtaja tuomitsi ”marxilaisen äärivasemmiston” ja ”frankfurtilaisen koulukunnan”. Aiemmin Suomessa lähinnä PolPon ylikomisario Jari Taponen on kunnostautunut julkisessa toveruudessa anarkistien ja kommunistien kanssa. Pensalan teksti kuitenkin osoittaa, ettei ilmiö rajoitu vain Taposeen.

PolPo: Maahanmuuttajarikollisia kunnioitettava

Pensala on kiukkuinen lisäksi siitä, että Kurko vaatii maahanmuuttajamellakoiden tukahduttamista Euroopassa välittömästi. Kurko käy myös poliittisesti korrektia valtavirtaa vastaan, koska hän ei suostu osoittamaan kunnioitusta väkivaltaiselle mustalle huumerikolliselle George Floydille.

Ilmeisesti valkoisten eurooppalaisten tulisi PolPon mielestä kääntää toinen poski mustille väkivaltarikollisille ja hyväksyä kotikaupunkiensa katujen asteittainen muuttuminen afrikkalaisiksi viidakoiksi. Pensalan menettely on hyvä muistutus siitä, etteivät suomalaiset voi luottaa siihen, että poliisi suojelisi meitä maahanmuuttajien väkivallalta.

Pensalan laatiman rikosilmoituksen sävy muuttuu kuvottavaksi loppua kohden:

”Käsityksen mukaan edellä oleva kirjoitus menee yli sen mitä perustuslain sananvapauden kannalta voidaan pitää hyväksyttävänä ja lisäksi solvaa ankarasti sekä täysin perustelematta [sic!] ihmisryhmää rodun ja etnisen alkuperän perusteella.

Puheenjohtaja Kurko on aikaisemminkin, viimeksi talvella, esittänyt palstallaan julkisesti vastaavanlaisia, nykyään vihapuheeksi tulkittavia mielipiteitä.

Saatan tällä viestillä edellä mainitun kirjoituksen poliisin tietoon ja pyydän poliisilaitosta selvittämään, onko edellä olevan kirjoituksen johdosta mahdollisesti syytä aloittaa esitutkinta rikoksen selvittämiseksi.

Selvyyden vuoksi totean, että olen ylitarkastajana Poliisihallituksen virassa. – – Lähetän tämän viestin myös tiedoksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Reima Pensala”

Heppoinen syyte

Tuomioon johtanut tapahtumaketju oli siis farssi jo rikosilmoituksesta lähtien. Sama tragikoominen ilveily jatkui myös syytettä nostettaessa. Syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen kertoi oikeudessa valmistelleensa syytteen jo viime vuoden syksynä ilman valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen valtuutusta. Valtuutuksen syyttäjä sai vasta useita kuukausia myöhemmin. Toisinajattelijan ristiinnaulitseminen vaikutti olevan niin painava prioriteetti, ettei ”oikeusjärjestelmässä” maltettu noudattaa virallista komentoketjua.

Syyte on paikoitellen huvittavaa luettavaa. Hämäläinen pitää rikollisena sitä, että Kurko kysyi artikkelissaan retorisesti, ovatko arkkitehtuurin kuolemattomat taidonnäytteet, kuten Notre Dame, Kölnin tuomiokirkko tai Turun tuomiokirkko mustien vai valkoisten rakentamia. Kukaan ei voi kiistää mustan mestariarkkitehtuurin vähäistä edustusta maailmalla, mutta tosiasian ilmaiseminen julkisuudessa oli syyttäjän ja lopulta myös tuomarin mukaan rikollista.

Syyttäjä piti rikollisena myös sitä, että Kurko viittasi länsimaiden viranomaisten kokoamiin rikostilastoihin ja akateemiseen tutkimukseen eri ihmisryhmien älykkyysosamääristä sekä yhteiskunnallisesta menestyksestä. Syyttäjä ei luonnollisesti kyennyt kiistämään Kurkon argumentteja, vaan syytteessä annetaan ymmärtää, että kyse on ”vihafaktoista”, joiden mainitseminen ei ole sallittua nyky-Suomessa.

Kurko toimitti todisteiksi oikeuteen muun muassa emeritusprofessori Tatu Vanhasen rotututkimukseen liittyviä artikkeleita. Hän myös muistutti, ettei Vanhasen tutkimuksista loputa aloitettu esitutkintaa, sillä kyse ei ollut ”loukkaavista mielipiteistä” vaan objektiivisista totuuksista. Suomen oikeusjärjestelmä on kuitenkin korruptoitunut dramaattisesti Vanhasen tapauksen jälkeisinä vuosina.

Kurko kertoi oikeudessa olevansa huolissaan maahanmuuttajaväkivaltaisuuksista, jotka ovat yleistyneet länsimaissa.

Oikeus ei löytänyt valheita Kurkon tekstistä

Syyttäjä sai lopulta tahtonsa läpi, ja Kurko tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomion perustelut olivat yksinomaan surkuhupaisia. Tuomari alusti päätöstään vahvistamalla, etteivät hän tai syyttäjä löytäneet paikkansapitämättömiä väitteitä Kurkon teksteistä: 

Asiassa on riidatonta, että teonkuvauksessa mainitut sitaatit ovat Kurkon kirjoittamia. Vaikka sitaatit ainakin joltain osin, kuten esimerkiksi mainittujen kirkkojen rakentajien ihonvärin osalta, olisivat totuudenmukaisia, kirjoituksen sävy on epäasiallinen.

Totuuden kertomista on tuomarin mukaan pidettävä rikollisena silloin, kun totuus on ”sävyltään epäasiallinen” tai se ”vahvistaa tiettyyn ryhmään kokonaisuudessaan kohdistuvia ennakkoluuloja”. Mikäli Kurko tahtoi kirjoittaa afrikkalaisista, olisi hänen pitänyt tuomarin mielestä siis kehittää mieluummin fiktiivinen tarina esimerkiksi mustasta astronautista kuin siteerata Tatu Vanhasen akateemisia tutkimuksia tai Yhdysvaltojen virallisia rikostilastoja.

Tuomio

Tuomarin mukaan ”kirjoitusta ei ole pidettävä sananvapauden rajoissa esitettynä asiallisena, ankarassakin muodossa hyväksyttävänä kritiikkinä taikka sallittuna liioitteluna tai provokaationa”. Huomioitavaa on, ettei Kurkon teksti tosiasiassa liioitellut tai provosoinut vaan ainoastaan teki johtopäätöksiä virallisten tilastojen ja akateemisen tutkimuksen pohjalta.

Käräjätuomari Anu Vannassalo määräsi syyttäjän vaatimusta myötäillen Kurkon maksamaan 40 päiväsakkoa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Tapaus vahvistaa suomalaista oikeuskäytäntöä, jossa kansalaiset pakotetaan vaikenemaan maahanmuuton aiheuttamista ongelmista ja teeskentelemään, ettei rotujenvälisiä eroja ole olemassa. Koska eliitti ei kykene esittämään uskottavia argumentteja rotujen yhdenmukaisuuden puolesta, on heidän ainoaksi keinokseen jäänyt väärinajattelijoiden hiljentäminen pakkokeinoin.

Anu Vannassalo George Floyd Helsingin Sanomat Juha-Mikko Hämäläinen Kansallinen kivääriyhdistys Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Korruptio Kotimaa Maahanmuutto Musta rotu Oikeuden korruptio Poliisihallitus Poliisin korruptio Poliisivaltio Poliittinen korrektius Poliittinen vaino Politiikka PolPo Raija Toiviainen Reima Pensala Richard Lynn Rotu Rotuerot Rotututkimus Runo Kurko Sananvapaus Tatu Vanhanen Valkoinen rotu Yhteiskunta

Keskustelu

19 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • NS

  Vastaa

  Erimerkillisen Miehen haastattelu

  ”Kansallisen kivääriyhdistyksen puheenjohtaja Runo K. Kurko on poliitikoille kova luu purtavaksi. Nyt legendaarinen aselobbari, turvallisuuskouluttaja ja provokativiinen herrasmies avautuu Perttu Häkkisen haastattelussa kouluampumisista, isäsuhteesta, naisvallasta ja siitä, mikä ase on kaikista esteettisin.”

  https://areena.yle.fi/audio/1–1684407

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Neekereiltä puuttuu Afrikan ulkopuolella asuvilla ihmisillä olevat neandertalilaisgeenit. Neekerit voivat olla eri lajia tai ainakin eri ihmislajia kuin Afrikan ulkopuoliset ihmiset. 

  Mahdollisesti rotuja ei ole, kuten suvakistit ovat sanoneet. Geenitutkimus voi tulevaisuudessa paljastaa nykyisin eri rotuina pidettyjen kansanryhmien olevan homo sapiens-lajin rinnakkaislajeja tai kokonaan eri ihmislajia.
  Mikä on ihminen? Sitä ei ole tiettävästi koskaan kyetty pitävästi määrittelemään. Ihmisyys on määrittelykysymys.

 • Taas kerran

  Vastaa

  Jos jokin on epäasiallista, niin ns. ”viranomaisten” toiminta.
  Korruptoituneita pellejä kaikki.
  Luotto: 0

 • N.N.

  Vastaa

  Naurettava, niin hullua koko juttu, ”ajatusrikos”, muka.
  Kuka, ketkä oikein ajattelee rikollisesti jos sellaista edes voi sanoa.

  Tämä tuomio perustuu luotuihin mielikuviin, ei todellisuuteen olleenkaan.

  Kuvitellaan nyt sitten, että somaalit rakensikin eduskuntatalon ja että heillä on oikeus hajottaa sitä niin kuin joku somalityttö väitti videolla.
  Saisko vielä nähtäväksi sitä videota, se hiertää minua aina kun ajattelen sitä.

  Eikä tuo vanhaspoika ole koskaan ollut isänsä veroinen.

  Juu, ei voida enää luottaa oikeuslaitokseen, onko sen sanominen ääneen ajatusrikos.

 • Juha Pekkala

  Vastaa

  Poliittisella tuomarilla ei minun silmissäni ole ihmisarvoa, joten toivon koko sydämestäni, että joku ”suojaavan” diagnoosin omaava…huomioisi tuomarin siviliminän, kotiovella, kadulla, tahi kauppakeskuksessa..sama tosin koskee syyttäjää ja ketään nimeltä mainitsematta REIMAA

  • puolueeton

   Vastaa

   Olisipa kysymyksessä vain poliittinen tuomari! Tuomari toimi kuitenkin lain tarkoittamalla tavalla.
   Lue fuzzy-laki, Suomen rikoslaki 11 luku 10 pykälä. Poliittinen eduskunta on laatinut lain ja lain allekirjoitti Halonen ja Brax 13.5.2011. Pitää siis syyttää suomalaisia äänestäjiä, jotka ovat valinneet suunnittelijat typerään lakiin, jossa tietojen levittäminen julkisesti voidaan tuomita. Tosiasioitten levittäminen kansalaisten tietoon on siis joissakin tapauksissa laitonta. Tästä laista valtamedia on erittäin tietoinen ja noudattaa lakia tunteen omaisesti.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Siis mitä helvettiä?
  Tuot kirjoituksessa julkisia tilastoja esille ja kerrot faktoja väestöryhmien menestyksestä tai menestyksettömyydestä —> saat tuomion.
  Kyllähän sitä luulisi, että kun oikeuteen mennään, niin siellä myös osoitetaan se, missä kohtaa syytetty on syyllistynyt siihen ”kiihottamiseen”, tuossakin myönnetään, että kirjoittajan tekstit kyllä pitää paikkansa. Tuomio on täysin poliittinen, tuolla tavalla yritetään vain tukkia suomalaisten suut.

  Olihan se aikoinaan myös Kärkkäisen oikeudenkäynnissä nähtävissä, tuomioita jaetaan poliittisin perustein, eikä edes yritetä kumota sitä, mitä syytetyn penkillä oleva on sanonut tai kirjoittanut.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Tulevaisuudessa syyttäjällä on oikeussalissa mukana neekeri, joka edustaa kaikkia uhreja ja tuomio annetaan välittömästi. Siihen sisältyy, että mm. syyllinen joutuu polvistumaan neekerin edessä ja samalla katuu syntejänsä. Myös kirjallinen sitoumus antirasismiin sisältyy tuomioon.

  Paikalla oleva valtamedia sitten välittää uutiskuvaa oikeussalista, jotta kansalaiset voivat paheksua väärintekijää!

  Toisaalta tulevaisuudessa syyttäjänä esiintyvältä pikkusieluiselta virkamieheltä sopii kysyä, että montako valtamerilaivaa tai vaikkapa kerrostaloa ovat neekerit suunnitelleet ja rakentaneet?

 • Jones

  Vastaa

  Naurettavaa, sillä jotkut saavat harjoittaa vihapuhetta aivan rauhassa eikä kukaan ole puuttunut tähän asiaan.
  Esimerkki:
  Suomen laissa lukee näin:
  “Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihi rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

  Tästä lainkohdasta huolimatta saa mormoonien uskontoa harjoittaa Suomessa sillä onhan meillä uskontojen harjoittamisen vapaus, puhumattakaan muista uskonnoista. Mormoonien uskonnon mukaan alkuperäisiä Amerikkalaisia ovat juutalaiset. Intiaanit ovat uskostaan luopuneita juutalaisia, siksi Jumala muuttanut intiaanit eri näköisiksi. Intiaanit ovat mormoonien kirjan mukaan lamanilaisia ja juutalaiset nefiläisiä. Intiaaneista kirjoitetaan mormoonien kirjassa näin:

  1. Nefi 12: 23
  Ja tapahtui, että minä näin, että heidän vaivuttuaan epäuskoon heistä tuli tumma ja inhottava ja saastainen kansa, täynnä joutilaisuutta ja kaikenlaisia iljetyksiä.

  2. Nefi 1: 17
  Murhe on painanut sydäntäni kerran toisensa jälkeen, sillä olen pelännyt, että teidän sydämenne paatumuksen tähden Herra, teidän Jumalanne, kävisi teidän kimppuunne vihansa täyteydessä, niin että teidät erotettaisiin pois ja hävitettäisiin iäksi.

 • suomalaisasiamies

  Vastaa

  Kaikessa maahanmuuttoon ja mamuihin liittyvissä asioissa valtava korruptio. Alkaa jo rajalla ja KO siunaa kaiken…

 • N.N.

  Vastaa

  ”Mustilla ihmisillä on oikeus rikkoa talot Suomessa?”

  Se on siis niin, että kun oikeasta suusta tulee uhkauksia ja rikollisia ”ajatusrikoksia”, se ei ole uhkaus eikä rikos, eikä puheen sävy ole epäasiallinen eikä solvaava.

  Ja me emme ole muka Ruotsin tiellä!

 • N.N.

  Vastaa

  ”Somalit_rakensivat_Helsingin_keskustan_ilmaiseksi”

  Hieno keskusta, onneksi somalit tulivat tänne rakentamaan, ja vielä ilmaiseksi, kiitoksia heille, muuten Helsinki olisi ollut vain yhtä hökkelikylä.

  Tässä on varmana ollut kyseessä aikamatkustusta, sillä ”Somalien tulo ajoittui Suomessa juuri 1990-luvun laman alkuun” Wikipedian mukaan, mutta historia kirjoitetaan niin kuin jotkut haluaa ja oikeus päättää mitä on totta, todellisuudesta viis. 

  ”Suomen kehitysyhteistyö Somaliassa tukee valtion rakentamista sekä parantaa naisten ja tyttöjen asemaa.”

  Me olemme siis se saamapuoli, tuo lainattu Ulkoministeriön otsikko on luultavasti väärää.

  Yhteenveto on, että suomalaiset ovat olleet patalaiskoja ja tyhmiä ja tänne on pitänyt haalia sitä parempaa ja taitavaa väkeä ja niinpä suomalaisten oikeuksia omaan maahan rajoitetaan rajusti ja jos haluat puutua siihen aukaisemalla suutasi, olet jollakin ihmeellisillä tavalla rikollinen ja siitä hyvästä seuraa julkinen ”hirttäminen”.

  Miten muuten on mahdollista, että tänne tulleet elää niin suuressa harhaluulon vallassa, niin kuin tuo hyvin koulutettu tyttö.

 • Nimetön

  Vastaa

  https://tykistomies.blogspot.com/2021/09/7‑tuleeko-yhteiskunnallisesti.html

  Syytäjä ”Reenilän manipulointiyrityksistä huolimatta Kurko kertoi oikeudenkäynnin kohteen kannalta asian oikean laidan. Kun edellä selvitetyksi tulleen lisäksi otetaan huomioon se, että Kurko oli kutsuttu asiassa R 186214 oikeuteen kuultavaksi jo marraskuussa 2020, mutta Reenilän vaatimuksesta jo aloitetun asian käsittelyn pääkäsittelyä siirrettiin pidettäväksi 4. helmikuuta 2021 sekä syyttäjäviranomaisen ratkaisut imaami Abbas Bahmanpourin rikosasiassa ja kansanedustaja Hussein al-Taeen rikosasiassa, ei voida välttyä vaikutelmalta, että syyttäjäkollega Raija Toiviaisen myötävaikutuksella syyttäjäkollega Juha Mikko Hämäläinen on epäasiallisessa työtuttavuuksien joukkuehengessä nostanut kostoksi Kurkoa vastaan syytteen”

  Verrattaessa imaami Abbas Bahmanpourin tapausta

  https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/dcd1a6d3-7a7e-4cd6-8a85-1ea2bde3e0f5

  ja kansanedustaja Hussein al-Taeen tapausta

  https://syyttajalaitos.fi/-/ei-syytetta-epaillysta-kiihottamisesta-kansanryhmaa-vastaan

  Kurkoon kohdistettuun menettelyyn, voidaan todeta, että oikeuden ylivertaisuus ja oikeudenmukaisuus on pitkälti illuusio. Oikeus ei ole ihmisen mielipidettä kummallisempaa. Toisin sanoen edellä mainitut tapaukset ovat osaltaan oikein hyviä esimerkkejä lain lukijapainotteisuudesta.

 • Entinen kokoomukselainen

  Vastaa

  Meitä aseharrastajia ja samanmielisiä löytyy varmaan yli 300000. Miten saataisiin äänestettyä koko joukolla yhteinen puolue/asiamiehet eduskuntaan, että loppuisi tämä käsittämätön feministinen uhriutuminen ja pelleily ja saataisiin sanan ja mielipiteen vapaus takaisin. Myös aselakien järjettömyydet jengoilleen.

 • N.N.

  Vastaa

  Luulen ymmärtäväni, että laki on nykyään melko merkityksetön, sitä voidaan vääntää tarkoittamaan mitä tahansa, vaikkapa tuomarin henkilökohtainen mielipide.

  ”Muutamia yleisohjeita, joita tuomarin tulee tarkoin noudattaa”

  ” Mutta missä paha ja väärä tuomari on, siinä ei auta hyvä laki mitään, sillä hän vääntää ja vääristelee sitä oman mielensä mukaan.”

  ”Joka ei pysy laintekijän ajatuksessa, hän vääntää lakia, ja se on vastoin neuvonantajain valaa, jossa luvataan olla lakia väärentelemättä. ”

  ”Kaikki lait pitää olla sellaiset, että ne ovat yhteiseksi hyödyksi, ja sentähden, kun laki tulee vahingolliseksi, ei se enään ole laki, vaan vääryys, ja on hylättävä.”

 • Nimetön

  Vastaa

  Syyttäjien, Juha-Mikko Hämäläisen ja Raija Toiviaisen sekä käräjätuomari Anu Vannasalon ratkaisut kertoo hyvin paljon siitä, miten oikeus määrittyy, se ei tule lakikirjasta jonkinlaisena selvänä yhtenä oikeana tulkintana lain sisällöstä, vaan ratkaisijoiden omien mieltymysten sävyttämänä selityksenä lain sisällöstä.

  Jokaisessa asiassa ratkaisija kykenee halutessaan päätymään lähes minkälaiseen lopputulokseen tahansa, kuten tapaukset imaami Abbas Bahmanpour, Hussein al-Taee ja Kurko osaltaan osoittavat. Lakikirjasta löytyy kyllä argumentit. Tähän faktaan harvoin kiinnitetään riittävästi huomiota, se söisi oikeusjärjestelmän hyväksymisenarvoisuutta kansalaisten silmissä, mikä taas voisi aiheuttaa yhteiskunnallista levottomuutta.

 • EinoP

  Vastaa

  Jos jotakuta kiinnostaa niin näitä rotuasioihin ja kulttuurimarxilaisuuteen liittyviä asioita käsittelee Englannissa historioitsija Simon Webbs.
  Hänellä on YouTubessa oma kanava, History Debunked. Uusia videoita tulee 1–3 kpl/päivä.
  Kieli voi olla hiukan vaikeaa, tekstitys päälle ja pausea aina silloin tällöin niin helpottaa.
  Filmit ovat lyhyitä, 5–10 minuuttia.

  https://www.youtube.com/c/HistoryDebunkedsimonwebb/videos

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi