Erään kansallissosialistin herääminen, osa 4

"Sieluttomuudessaan, materialismissaan ja sisällöttömässä mukavuudenhalussaan modernissa yhteiskunnassa elävät ihmiset eivät olisi voineet vähempää välittää mistään, mikä ei suoraan 'koskettanut heitä'."

Rotu

Kirjoittajan huomautus: Seuraava teksti on puhtaasti kaunokirjallinen, ei omaelämäkerrallinen. Vaikka kertojahahmo on fiktiivinen, tekstissä mainitut historialliset tapahtumat, kirjalliset teokset, tieteelliset tutkimukset, lainaukset ja muut viittaukset ovat todellisia ja niihin voi ja kannattaa tutustua tarkemmin omatoimisesti, sillä niiden kaikkien perusteellinen käsittely tässä tekstissä ei ole mahdollista eikä palvelisi tarkoitusta. Tekstin ei ole tarkoitus antaa vastausta siihen, mitä kansallissosialismi on tai miten kansallissosialistin tulisi ajatella, vaan se on ainoastaan eräs kuvitteellinen esimerkki kansallissosialistisen maailmankuvan omaksumisesta modernissa länsimaisessa yhteiskunnassa.

4. Valkoisen rodun itsemurhavietistä

Tutkittuani rotua ja juutalaisten roolia vakuuttauduin erityisesti kahdesta seikasta: vallitsevien aatteiden keinotekoisuudesta ja valkoisen ihmisen selkärangattomuudesta. Valkoinen rotu oli ainoa maan päällä, joka oli kääntynyt tällä tavoin itseään vastaan, kadottanut täydellisesti identiteettinsä ja katsonut vierestä omaa rappeutumistaan hyväksyvästi nyökytellen. Rappion syy ei ollut mustissa tai juutalaisissa, vaan valkoisissa itsessään.

Kenties vahvin todiste tästä oli se, että loppujen lopuksi mikään, mitä olin saanut selville, ei ollut suuri salaisuus. Rotubiologiaa käsitteleviä teoksia löytyi kirjastosta ja Internetistä edelleen lukemattomat määrät. Juutalaisten merkittävä yhteiskunnallinen asema niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin oli kenen tahansa halukkaan nähtävillä. Missään nimessä kyse ei ollut stereotyyppisestä salaliittoteoriasta, vaan yksinkertaisesti siitä, että asioiden vallitseva tila oli kääntynyt valkoisen rodun olemassaoloa vastaan. Silti valtaosa valkoisista kielsi tällaiset tosiasiat välittömästi ”antisemitisminä” ja ”rasismina” toistellen mediasta oppimiaan iskulauseita kuin huonosti ohjelmoidut koneet.

Vaikka rodulliset konfliktit olivat kenties seurausta väestörakenteen muutoksesta ja merkittävimmät ideologiat olivat pohjimmiltaan juutalaisia, nimenomaan valkoinen ihminen oli se, joka levitti näitä aatteita, omaksui ne mukisematta ja hyökkäsi omaa menneisyyttään ja juuriaan vastaan sokealla raivolla. Sen sijaan, että valkoinen ihminen olisi ryhtynyt taisteluun oman olemassaolonsa puolesta, hän kristillisten periaatteiden mukaisesti käänsi toisen posken ja varmuuden vuoksi otti vastaan vielä muutaman ylimääräisenkin iskun. Juutalaisten tai minkään muunkaan väestöryhmän syyttäminen tästä alennustilasta olisi ollut totuuden kieltämistä. Mikäli kyse olisi ollut vain vieraasta vaikutuksesta, olisi valkoinen rotu kauan sitten osoittanut pohjimmaisen heikkoutensa ja menettänyt oikeutensa elämään.

Olin tässä vaiheessa lopulta avannut silmäni rotujen todellisuudelle ja ymmärtänyt olevani ennen kaikkea osa valkoista rotua. Oli kuin jonkun ulkopuolisen ripustama näköäni sumentanut verho olisi yhtäkkiä riuhtaistu sivuun ja sen takaa paljastunut todellinen minäni. Vihdoinkin tiesin, mitä olin ja mikä minut määritteli. Tuo tunne oli yhtä aikaa sekä hämmentävä että äärimmäisen luonnollinen, enkä pystynyt käsittämään, kuinka joku olisi edes voinut nähdä asiat eri tavalla.

Tiesin kuitenkin, että valehtelin itselleni. Ihmiset todellakin näkivät asiat eri tavalla, kuten olin itsekin aikaisemmin tehnyt. En tiennyt, olisiko mikään voinut vakuuttaa heitä toisin, elleivät he itse sitä tehneet – olihan heidän koko elämänkatsomuksensa rakentunut täysin päinvastaisten ajatusten ja arvojen varaan, ja näille asioille he altistuivat joka päivä minne tahansa menivätkin. Loputtomassa informaation virrassa yksittäinen ajatus, kuinka vakuuttava tai todenmukainen tahansa, tulisi lopulta hukkumaan tuhansien ja taas tuhansien muiden ajatusten tulvan alle.

Sieluttomuudessaan, materialismissaan ja sisällöttömässä mukavuudenhalussaan modernissa yhteiskunnassa elävät ihmiset eivät olisi voineet vähempää välittää mistään, mikä ei suoraan ”koskettanut heitä”. Niin kauan kuin heillä oli katto päänsä päällä ja riittävästi viihdykettä, asiat olivat riittävän hyvin. Länsimaisen yhteiskunnan kehitys oli kääntynyt itseään vastaan, korvannut yhteisön puolesta käytävän kamppailun yksilöiden välillä käytävällä taistelulla ja luonut ylenpalttista turvallisuudentunnetta, joka oli hitaasti mutta varmasti rappeuttanut valkoisen ihmisen moraalisen selkärangan ja velvollisuudentunteen.

Yhä arvovapaampi yhteiskunta yhdistettynä todellisen kamppailun puutteeseen oli johtanut päämäärättömyyteen ja ajatukseen maailmasta pelkästä yksilön käyttöön tarkoitettuna leikkikenttänä, josta tämä saattoi hakea välittömiä ja lyhytaikaisia elämyksiä TV-viihteen, huumeiden ja tarkoituksettoman materian avulla. Tämä heijastui jokaiselle yhteiskunnan osa-alueelle. Taiteessa muoto oli korvannut sisällön modernismin ja postmodernismin myötä ja esittävää taidetta syytettiin parhaimmassa tapauksessa ”fasistiseksi”. Oli kuin millään ei olisi saanut olla todellista merkitystä.

Ihmisen toimia olivat aina määrittäneet hänen henkiset juurensa omaan rotuunsa ja yhteisöönsä. Näiden juurien katkettua valkoinen ihminen ei tiennyt, mihin suuntaan hänen olisi pitänyt kaatua. Sen sijaan erilaiset ei-valkoiset vähemmistöt vahvistuivat entisestään haastaen vallitsevan kulttuurin yhä suuremmassa mittakaavassa.

Tämä kehityssuunta juonsi juurensa ainakin Ranskan vallankumoukseen asti vuosille 1789—1815, jolloin suuri osa nykyisen järjestelmän perustasta valettiin muun muassa kansanvallan, uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien muodossa. Vallankumouksen ideologisen pohjan muodostivat pääosin 1700-luvun valistusaatteen ihanteet ja ideologiat, kuten liberalismi, tasa-arvo ja yksilön korostaminen. Eurooppalaisista yhteiskunnista oli seuraavien kahden vuosisadan aikana tullut yhä maallistuneempia, individualistisempia ja sirpaloituneempia.

Jokaisen merkittävän aikakauden loppua edeltää aina rappion kausi, josta syntyy uutta vastavoimana vanhalle. Tämä oli kirjoitetun historian luonnollinen kehityskulku, joka näyttäytyi eri muodoissa läpi Euroopan historian.

Oli selvää, että tismalleen tämä asia oli tapahtumassa juuri nyt ja vallitseva järjestelmä oli menossa kohti loppuaan muutaman seuraavan vuosikymmenen sisällä. Ongelma oli kuitenkin siinä, etteivät ihmiset välittäneet tästä tai olleet kiinnostuneita siitä. Kukaan ei ilmoittanut nousevansa vallitsevaa järjestystä vastaan, kukaan ei tehnyt mitään. Ihmiset luottivat edelleen demokraattiseen päätöksentekoon, maltilliseen politiikkaan ja siihen, että asiat tulisivat ratkeamaan kuin itsestään. Vaikka törmäsin usein keskusteluihin mahdollisista nykyisen kehityksen tulevista ongelmista, olin kuitenkin sitä mieltä, että todellinen rikos oli jo tapahtunut – valkoisen kulttuurin toteuttaminen ja kehittäminen eivät enää olleet mahdollisia monikulttuurisessa ympäristössä. Eurooppa ei ollut eurooppalainen kuin maantieteellisesti.

Kuinka vanhan tilalle sitä paitsi olisi voinut rakentaa uutta, jos kellään ei ollut näkemystä siitä, mitä oikein pitäisi rakentaa? Ei ollut yhtään suurta ideaalia, joka olisi todella noussut haastamaan tuhoutumassa olevan järjestelmän. Tällaisissa oloissa ei ollut mikään ihme, että pieni, voimakkaan ideologinen vähemmistöryhmä oli pystynyt saamaan niin paljon valtaa ja määrittelemään lähes koko yhteiskunnallisen kehityksen suunnan niin täydellisesti.

Olin joka tapauksessa varma siitä, että nyky-yhteiskunta oli kestämättömällä pohjalla. Rodulliset eroavaisuudet tulisivat estämään todella tasa-arvoisen yhteiskunnan syntymisen, sillä yhteiskunnallinen rakenne suosisi aina jotakin rodullista ryhmää ja synnyttäisi luokkia luokkien sisälle siihen pisteeseen asti, ettei tilanteeseen olisi enää rauhanomaista ratkaisua. Ei-valkoisten väestöryhmien huomattavasti kantaväestöä korkeampi syntyvyys, lisääntynyt maahanmuutto ja valkoisten rodullisen identiteetin puute kielivät kehityksestä, joka saattaisi olla tuhoisaa koko Euroopan kannalta. Syntyperäisten eurooppalaisten joutuminen vähemmistöön tarkoittaisi sitä, että eurooppalaisten hyvinvointi olisi kiinni ei-valkoisesta enemmistöstä, joka olisi kokemiensa ”vääryyksien” takia potentiaalisesti hyvin vihamielistä valkoisia kohtaan. Tämä kehitys oli jo nähty monissa entisissä siirtomaissa, kuten Zimbabwessa ja Etelä-Afrikassa, joissa valkoinen väestö oli joutunut vainojen ja väkivallan kohteeksi, puhumattakaan muista historiallisista esimerkeistä (joista kerroin muun muassa luvussa 1).

Sekä juutalaisten, mustien, arabien että aasialaisten keskuudessa oli havaittavissa selkeä rodullinen ryhmäidentiteetti, joka toimi siteenä näiden kansojen sisällä, mutta myös valkoisten keskuudessa oli kaikesta huolimatta havaittavissa sama ilmiö. Valkoiset ihmiset (erityisesti lapset) viihtyivät parhaiten muiden valkoisten seurassa, elivät mahdollisuuksiensa mukaan mahdollisimman valkoisilla asuinalueilla ja osoittivat suurempaa yhteyttä valkoiseen kuin ei-valkoiseen rotuun ja kulttuuriin. Tässä ei sinänsä ollut mitään outoa, sillä esimerkiksi lukuisat psykologiset tutkimukset olivat osoittaneet, että ihmiset pitivät geneettisesti samankaltaisia ihmisiä luonnostaan miellyttävämpinä ja vetovoimaisempina kuin geneettisesti vierasperäisiä ja viihtyivät paremmin näiden seurassa. Rotu todellakin oli perheen ja suvun luonnollisin jatke.

Ongelma oli siinä, että tämä luonnollinen toiminta tapahtui tiedostamattomalla tasolla, ja kaikki tiedostettu oman kansan etua ajanut toiminta oli sosiaalisesti tuomittavaa. En vastustanut mustien tai juutalaisten pyrkimyksiä oman kansansa suojelemiseen, koska mielestäni heillä oli siihen oikeus. Olin kuitenkin varma siitä, ettei näiden kansojen rauhallinen yhdessäolo tulisi koskaan onnistumaan niiden perustavalla tavalla erilaisten arvomaailmojen takia. Niin kauan kuin nämä toistensa kanssa epäsopivat kansat elivät samalla alueella, tulisi seurauksena olemaan kamppailu samasta elintilasta, jossa jokainen ryhmä pyrkisi kehittämään yhteiskuntaa haluamaansa suuntaan kunnes onnistuisi lopullisesti syrjäyttämään muut tieltään. Tämä oli historiallisten rodullisten konfliktien kuva, mutta tällä kertaa taistelussa oli mukana osapuoli, joka ei halunnut taistella lainkaan – valkoiset.

Näkemyksieni mukaan juutalaisten voimakas ryhmäidentiteetti oli osittain seurausta heidän historiastaan, joka juutalaisesta näkökulmasta oli täynnä sortoa ja vääryyttä. Juutalaisessa mentaliteetissa kaikki edes näennäisesti juutalaisvastaiset näkemykset olivat uuden vainon alkua ja uhka kansan olemassaololle. Historiansa saatossa kerta toisensa jälkeen vieraiden kansojen keskuudesta karkotettu vähemmistö oli kehittänyt yhä vahvempaa rodullista tietoisuutta perustuen juutalaisten ja ei-juutalaisten välisiin jatkuviin jännitteisiin.

Mustien kohdalla tämä rodullinen identiteetti juonsi myös juurensa historiaan ja näennäiseen sortoon, jonka vaikutusten nähtiin ulottuvan nykypäivään asti. Kuten juutalaiset, myös mustat uskoivat kaikenlaisen syrjinnän olevan pohjimmiltaan heidän rodustaan johtuvaa, mikä synnytti mustissa yhteisöissä voimakasta halua korjata nämä historialliset vääryydet. Tämä näkyi usein vihamielisyytenä ja kostonhimona valkoisia kohtaan sekä luonnollisesti yrityksenä parantaa mustien oikeuksia nimenomaan rodullisesti määriteltynä ryhmänä.

Sen sijaan valkoisella enemmistöllä ei ollut vastaavankaltaista ”historiallista oikeutusta” rodullisen identiteetin syntymiselle. Monet valkoiset olivat kyllä tietoisia rodustaan ja rodullisista ominaispiirteistään, mutta tämä ei vielä automaattisesti tarkoittanut rodullisen identiteetin olemassaoloa – rotu ei määrittänyt heidän ajatuksiaan ja tekojaan sen enempää kuin se paita, jonka he aamulla pukivat päälleen tai se elokuva, jota he suosittelivat ystävilleen. Valkoinen rotu ei yksinkertaisesti tuntenut itseään uhatuksi samalla tavalla kuin sen keskuudessa elävät, alati voimistuvat vähemmistöt. Selvää kuitenkin oli, että valkoinen rotu todellisuudessa oli uhattuna, ja sen oli jossakin välissä joko noustava puolustamaan itseään tai tuhouduttava ilman taistelua – kenties ensimmäisenä kansana maapallon historiassa.

Läpi historian rotujen tuhoutumisen taustalla oli ollut neljä suurta tekijää: valloitetuksi tuleminen sodassa, laajamittainen (työperäinen) maahanmuutto, sekoittuminen vierasperäisen aineksen kanssa ja kaksi edellistä tekijää yhdistettynä alkuperäisväestön alhaiseen syntyvyyteen. Näistä tekijöistä kolme viimeistä olivat todellisuutta lähes kaikissa länsimaissa, erityisesti Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa, mutta yhä lisääntyvässä määrin myös itäisessä ja pohjoisessa Euroopassa. Nykyisen suunnan jatkuessa valkoiset muuttuisivat vähemmistöksi Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa vuoteen 2050 mennessä ja muualla Euroopassa viimeistään muutama vuosikymmen myöhemmin.

En voinut vain olla tekemättä mitään, vaan minun oli otettava osaa taisteluun. Käsittelen viidennessä ja viimeisessä kappaleessani sitä, minkä takia kansallissosialistinen taistelu tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää koko valkoisen kansan selviytymisen turvaamisessa.

Lue myös artikkelisarjan osat 1, 2 ja 3!

Filosofia Historia Juutalaiset Kansallismieliset Kansallismielisyys Musta rotu Politiikka Rotu Sionismi Väestönvaihto Valkoinen häpeä Valkoinen nationalismi Valkoinen rotu Valkoisiin kohdistuva rasismi Yhteiskunta

Keskustelu

7 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • general

  Vastaa

  Valkoisten suurin ongelma on ollut 1900-luvulla syntynyt naisten emansipaatiota tukevat liikkeet joiden toiminta vaikutti ratkaisevasti naisten äänioikeuden hyväksymiseen ja valkoisen miehen aseman heikkenemiseen perheen patriarkkana. Juutalaiset, arabit ja mustat ovat aina olleet miesten johtamien yhteisöjen jäseniä ja siksi myös pitäneet miehiä johtajinaan.

  Valkoisten kristillinen kasvatus on kääntynyt heitä vastaan kun juutalaisten tehokas media on muuttanut naiset omia miehiään arvosteleviksi ja uutta kumppania etsiviksi sukupuolettomiksi olennoiksi. Rodullisesti valkoiset naiset ovat unohtaneet useimmissa länsimaissa juurensa ja siksi olemme menettämässä kaiken valkoisen miehen rakentaman.

  Oikea kansallismielisyys merkitsee oman kansan ja rodun arvostamista johtaen vieraan saastuttavan viihteen hylkäämistä, sekä velkaorjuuden lopettamista. Oikea patriootti on myös kansallismielinen, mutta kansallismielinen ei aina ymmärrä mitä tarkoittaa olla patrioott! Patriootti ei tuhlaa omaa kansaansa muiden sodissa ja kuvittele olevansa samalla kansallismielinen!

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  Tuohon valkoisen rodun kohtaloon liittyy olennaisella tavalla viimeisen 250 vuoden aikana kehittynyt konekulttuuri, joka on lähes yksinomaan valkoisen rodun luomus. Tätä asiaa on pohtinut varsin seikkaperäisesti filosofi Oswald Spengler erinomaisessa kirjassaan ”Ihminen ja tekniikka.” Konekulttuurin traagisuus on siinä, että se on kehittynyt liian nopeasti ja ihminen ei ole ehtinyt sopeutua kehittämäänsä konekulttuuriin!

  KAIKKI nykyajan ongelmat liittyvät jollakin tavalla valkoisen miehen kehittämään teknologiaan. Hyvänä esimerkkinä pakolaisuus. Ensinnäkin, Afrikan väestöräjähdys on pelkästään valkoisen miehen tekniikan luoma ongelma ja toiseksi, yksikään pakolainen ei ole Afrikasta tänne Suomeen avojaloin kävelemällä tullut. Valkoisen miehen keksimillä kulkuneuvoilla ne on kaikki tänne saapuneet!

  Konekulttuuri on tullut kehityksensä päähän. 2000-luvun puolella valkoinen mies ei ole enää mitään merkittävää keksinyt. Kaikki viime aikojen keksinnöt ovat olleet vain mitättömiä pikku parannuksia vanhoihin keksintöihin. Itse asiassa kehityksessä mennään jo taaksepäin, sillä mitä muuta se on kuin taaksepäin menemistä jos perusenergian tuotannossa joudutaan turvautumaan epävarmaan ja jo keskiajalla käytössä olleeseen tuulivoimaan.

  Valkoinen rotu lähtee täältä ennemmin kuin luomansa konekulttuuri. Sillä jos ajatellaan että jos joskus aikojen päästä ulkoavaruudesta tulee muukalaisia tänne maahan, niin ihmisiä täällä ei enää ole, mutta tulijat löytävät raunioista esineitä joiden alkuperä on kauan sitten eläneiden älykkäiden olentojen luomasta konekulttuurista!

  Maailman perusongelma ei ole juutalaiset, jotka tekevät sitä ja tätä, vaan perusongelma on valkoisen miehen luoma hirviö nimeltä konekulttuuri, joka ei ole enää isäntänsä hallittavissa. Siitä on tullut lähestulkoon eräänlainen superorganismi joka elää ihan omaa elämäänsä.

  Suosittelen Oswald Spenglerin IHMINEN JA TEKNIIKKA-kirjaa ihan kaikille, sillä se auttaa ymmärtämään tämän päivän ongelmia hieman laajemmasta näkökulmasta!

  • kivikausi takaisin

   Vastaa

   Kaikkea tekniikkaa voi käyttää hyvään tai pahaan. Puhut kuin tämä konekulttuuri ei olisi valjastettavissa ongelman ratkaisuun, miksi?

  • neula ja laakeri

   Vastaa

   Nimimerkille ”kivikausi takaisin”. Kaikki kulttuurit syntyvät, kukoistavat ja kuihtuvat lopulta pois. Se on luonnonlaki, niin kaikelle elolliselle tapahtuu. Kaikki tähän asti eläneet korkeakulttuurit ovat mahtavien saavutustensa lisäksi aina kohdanneet vielä suurempia ongelmia, joita ne eivät ole kyenneet ratkaisemaan, eikä tämä länsimainen kulttuuri tule olemaan poikkeus.

   • Nimetön

    Vastaa

    Et vastannut mitenkään kysymykseen.

 • TT

  Vastaa

  Valkoisen rodun tulevaisuus ei todellakaan näytä hyvältä. Jotta rotu alkaisi todella puolustaa ja rakentaa uudelleen omaa elintilaansa, olisi ensin selviteltävä välit rodun aivopestyn ja heränneen osan välillä. Tällä hetkellä valkoisten kotimaissa aivopestyillä on ehdoton valta puolellaan. Määrällisestikin aivopestyjä tai välinpitämättömiä on suuri enemmistö. Jonkin verran liikehdintää heränneiden puolelle kuitenkin on. Näiden pyrkimykset poliittiseen tai mediavaltaan on kuitenkin tehokkaasti sabotoitu mm. nostamalla valtarakenteisiin pelkästään kontrolloituja oppositioryhmiä. Myös sensuuripyrkimyksistä on tullut entistä voimakkaampia. Aivopesty väestönosa on myös radikalisoitunut eikä enää teeskentele sitä, että valkoisissa maissa kunnioitettaisiin sanan tai poliittisen toiminnan vapautta ja aidon (heränneen) opposition oikeutta olemassaoloon. Eräs härski osoitus tästä on USA:ssa hyväksyttävänä oleva laki, jossa kriminalisoidaan ”antisemitismi” ja tämän määrittely luovutetaan ”sysi”-sionistiselle IHRA-organisaatiolle. Perimmäisenä tavoitteena on ehkäistä kokonaan sionismin arvostelu. Sionismi on nimittäin ollut pitkälti vastuussa valkoisen rodun aivopesussa hyväksymään oman elintilansa ja poliittisen merkityksensä mitätöinti.

 • Walter

  Vastaa

  Valkoisten suurin ongelma on mielestäni demokratia.
  Äänioikeuden antaminen kansan käsiin on repinyt länsimaiset drmokraattiset valtiot kahtia ja valtava kuilu kasvaa väestön osien välille. Pahinta on se, että merkittävä osa valkoisen rodun jatkamisen edellyttäjistä, naisista, on tuon kuilun liberaalilla puolella. Tämä johtaa nykymenolla valkoisen rodun sukupuuttoon.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi