Marinin hallitus tahtoo Internet-palomuurin, joka suojelee Suomea ”rasismilta”

Teleyritykset tahdotaan painostaa estämään suomalaisten Internet-käyttäjien pääsy "sopimattomiksi" luokitelluille sivuille.

Teknologia

Sanna Marinin hallitus tahtoo rakentaa Suomeen poliittisen Internet-palomuurin, jollaisia tavataan lähinnä ”totalitaarisina” pidetyissä maissa. Lakiuudistuksen mennessä läpi Suomi liittyy Saudi-Arabian kaltaisten valtioiden joukkoon pyrkiessään sensuroimaan vallanpitäjille epämieluisat Internet-sivut.

Hallituksen ajama lakiuudistus tähtää siihen, että suomalaiset teleyritykset voidaan painostaa estämään suomalaisten Internet-käyttäjien pääsy ”sopimattomiksi” luokitelluille sivuille. Tällä hetkellä vastaavia estoja sovelletaan ainoastaan lapsipornoa ja piratismia sisältäville sivuille, mutta hallitus tahtoo lisätä mustalle listalle myös poliittisesti ei-toivotut julkaisut.

”Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta” ‑sensuurihanketta johtaa Marinin puoluetoveri, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka. Hänen ohella allekirjoittajana toimii viestintäneuvos Emil Asp.

Hälyttävintä prosessissa on ollut se, ettei edes ”sananvapauden” nimiin julkisuudessa vannova Perussuomalaiset ole torpannut lakia kokonaan. Perussuomalaisten mukaan suomalaisten pääsyn voisi estää esimerkiksi sivuille, jotka sisältävät kulttuurimarxististen byrokraattien mukaan ”törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan”.

Vihreää valoa Washingtonista

Lakimuutos koskee laaja-alaisesti sähköisen viestinnän eri muotoja, erityisesti 5g-verkkoja. Internetin ohella hallitus pyrkii puuttumaan myös muun muassa radiosisältöihin varmistaakseen, ettei ”kiihottamista kansanryhmää vastaan” eksyisi vahingossakaan eetteriin.

Harakan mukaan hallitus on saanut lakihankkeesta runsaasti kehuja Suomen globalistisilta käskyttäjiltä. Laki vastaa sisällöltään Euroopan unionin vaatimuksia, minkä lisäksi Harakka kertoo ”Washingtonin” näyttäneet Suomelle vihreää valoa.

Hanke on saanut jo runsaasti vastustusta sananvapautta sekä avointa Internetiä kannattavilta tahoilta. Esimerkiksi Ficomin toimitusjohtaja Elina Ussa on arvostellut lain ”blokkauspykälää”, joka velvoittaa teleyhtiöitä estämään suomalaisten pääsyn vallanpitäjien vihaamille verkkosivuille.

”Siinä on liian epäselvästi määritelty, mitä tapauksia säännös koskee. Se voi olla vaikutuksiltaan merkittäväkin”, Ussa kommentoi ”blokkauspykälää”. Hänen mukaansa Suomi on kiristämässä rajusti kybervalvontaa.

Timo Harakka.

”Tarpeellisuutta perusteltu huonosti”

Electronic Frontier Finland ‑asiantuntijajärjestö on huolissaan siitä, että ”väliaikaisiksi” tarkoitetut sivublokkaukset voivat jäädä pysyviksi. Laki antaa viranomaisille oikeuden sensuroida verkkosivuja, mutta se ei määrittele selkeästi, miten ja milloin sensuuri voidaan purkaa – ja kuka sen tekee.

”Esityksestä ei ilmene mitään oikeusturvakeinoa, jolla sivuston ylläpitäjä voisi hakea sivustoon kohdistuvan eston poistamista, mikäli tutkinta pitkittyy”, järjestön esittämä kritiikki jatkuu ja summautuu sanoihin: ”Esitetyn muutoksen tarpeellisuutta on perusteltu huonosti.” Vaikuttaakin siltä, että hallitus tahtoo saada massasensuurin mahdollisimman nopeasti käyntiin, eikä käytäntöjen tasapainoiselle punnitsemiselle ole kiireessä jäänyt aikaa.

Vaikka kansalaiset kykenevätkin kiertämään sensuuria vastaisuudessakin Vpn- ja Tor-ohjelmilla, perustuu esimerkiksi maahanmuuttokriittisiin verkkojulkaisuihin kohdistetun sensuurin voima siihen, että yhä harvempi uusi ihminen törmäisi sivuihin ja arvioisi omat arvonsa uudelleen. Massasensuurilla pyritään estämään tavallisen kansan pääsy ”kielletyn tiedon” äärelle.

Myös PolPo (poliittinen poliisi) kannattaa antamassaan lausunnossa poliittisen sensuurin tiukentamista. Poliisihallituksen edustaja, poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi totesi kannanotossaan: ”Lakiin sähköisten viestinnän palveluista ehdotetaan lisättäväksi 226 c §, jonka mukaan videonjakoalustapalveluiden tulisi muun muassa käyttöehdoissaan varmistaa, että yleisöä suojellaan ohjelmilta, käyttäjien tuottamilta videoilta ja audiovisuaaliselta viestinnältä, joka sisältää – – kansanryhmää vastaan kiihottamista.”

Lain henki

Poimimme muutamia kuvaavia otteita hallituksen esityksestä (HE 982020 vp), jotta lukijamme itse saavat kuvan lakiuudistuksen luonteesta:

”Sääntelyn nojalla käräjäoikeus voi syyttäjän tai tutkinnanjohtajan hakemuksesta taikka sen hakemuksesta, jonka oikeutta asia koskee, määrätä tiedon tallennuspalvelua tarjoavan tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajan sakon uhalla estämään tallentamansa tiedon saannin, jos tieto on ilmeisesti sellainen, että sen pitäminen yleisön saatavilla tai sen välittäminen on säädetty rantaistavaksi tai korvausvastuun perusteeksi.

”Esimerkkejä soveltamisalaan kuuluvista rikoksista ovat esimerkiksi sotaan yllyttäminen (rikoslain (39÷1889) 12 luvun 2 §), turvallisuussalaisuuden paljastaminen (rikoslain 12 luvun 7 §), uskonrauhan rikkominen (rikoslain 17 luvun 10 §), yksityiselämää koskevan tiedon levittäminen (rikoslain 24 luvun 8 §), kunnianloukkaus (rikoslain 24 luvun 9 §), kiihottaminen kansanryhmää vastaan (rikoslain 11 luvun 10 §) – –”

”Tästä huolimatta sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 185 §:n mukainen tiedon saannin estoa koskeva määräystä on poliisin arvion mukaan sovellettu hyvin vähän. Poliisin mukaan vähäinen soveltaminen johtuu osittain siitä, että vakavienkin rikosten kohdalla tiedon saannin estoa koskeva määräys osoittautuu yleensä tehottomaksi, kun sitä ei pystytä kohdistamaan tallennuspalvelun tarjoajaan, joka sijaitsee ulkomailla tai on tuntematon. Tästä syystä sisäministeriön hallinnonalalta on nostettu esille tarve mahdollistaa määräyksen kohdistaminen näissä tilanteissa toissijaisesti tietoa välittävään teleyritykseen.”

Perustuslakivaliokunta on linjannut, ettei esim. rikoslaissa rangaistavaksi säädetty kiihottaminen kansanryhmää vastaan nauti sen paremmin perustuslain turvaaman sananvapauden kuin esimerkiksi yhdistymis- ja kokoontumisvapauden suojaa (PeVL 402017 vp, PeVL 10/2000 ja PeVL 191998 vp). Perustuslakivaliokunta on niin ikään pitänyt sananvapausrajoituksen hyväksyttävyyden kannalta ongelmattomana esimerkiksi säännösehdotusta, jonka mukaan tietoyhteiskunnan palvelun tulee viipymättä toimia tallentamansa tiedon saannin estämiseksi, kun tallennettu tieto on sisällöltään selvästi rikoslain kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan rangaistussäännöksen vastainen – –”

Partisaani tulee seuraamaan orwellilaisen sensuurilakihankkeen edistymistä. Kannustamme lukijoitamme ottamaan yhteyttä erityisesti perussuomalaisiin kansanedustajiin sekä vaatimaan heitä vastustamaan lakiuudistusta täysiverisesti. Tällä hetkellä puolue osallistuu röyhkeästi suomalaisen sananvapauden polkemiseen.

Lähteet: Helsingin Sanomat, Eduskunta (1, 2, 3)

Electronic Frontier Finland Elina Ussa Emil Asp Euroopan unioni Ficom Internet Kiihottaminen kansanryhmää vastaan Kimmo Ulkuniemi Kotimaa Kulttuurimarxismi Kunnianloukkaus Maahanmuutto Perussuomalaiset Perustuslaki Poliisi Poliisihallitus Poliisivaltio Poliittinen syrjintä Poliittinen vaino Poliittiset viholliset PolPo Sananvapaus Sanna Marin Sensuuri Sosialidemokraatit Teknologia Timo Harakka Tor Uskonrauhan rikkominen Valeoppositio VPN Yhdysvallat Yhteiskunta

Keskustelu

27 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Tilanteen täytyy muuttua pahaksi ennen kuin tilanne voi muuttua hyväksi.

  Toistaiseksi valkoinen saa olla lännessä kansallismielinen ja nimellisesti valkoiset ovat tasa-arvoisia muitten rotujen kanssa mutta ruuvi kiristyy jatkuvasti.

  Jossain vaiheessa meitä potkitaan niin kovaa päähän, että on pakko tapella vastaan. Käynnissä on operaatio valkoisen rodun hävittämiseksi maailmasta sulauttamalla meidät tummiin rotuihin. Käynnissä on kansanmurha ja valkoisiin kohdistetut henkirikokset ovat osa sitä.

 • Tikkakosken Manne

  Vastaa

  Tämähän on vain terve merkki siitä että heidän sairas ideologiansa on oikeasti kusessa eikä enää vähäisimmässäkään määrin uskottava. Siinä vaiheessahan kommunistit ovat aikaisemminkin pystyttäneet muureja jotka ovat kaikki kaatuneet koska ihmiset eivät niihin alistu vaan tahtovat paremman äärelle. Niin käy tämänkin muurin kohdalla. VPN- ym. koulutusta vain muksuille, samalla tietenkin kertoen että tämän hetken vallanpitäjät eivät tahdo teidän tietävän totuutta 🙂

 • Ehdottaja

  Vastaa

  Ehdotan että Marin muuttaisi Pohjois-Koreaan, siellä on jo sellainen valmiina

 • Ensa no Kuka

  Vastaa

  Sensuuri ja sanomisen vapauden rajoittaminen ei toimi ratkaisuna. Sitä kierretään. Parempi olisi sallia vapaa keskustelu ja tiedon välitys. Jos ei pysty vapauden vallitessa saamaan ajatuksiaan läpi, niin ilmeisesti ajatuksissa on vikaa. Sananvapauden rajoittaminen on rajoittajien tapa tehdä selväksi, että he eivät pysty muuhun kuin muiden suiden tukkimiseen.
  Jos nyt esimerkiksi joku Harakka on mielestään oikeassa, hänen tulisi pystyä perustelemaan kantansa siten, että ihmiset vapaaehtoisesti ja iloiten omaksuisivat hänen kantansa. Mutta tähän hän ei pysty. Siksi jää jäljelle pakottaminen, kieltäminen ja tiedon pimittäminen. Tätä hän kutsuu demokratiaksi. 

  Yhteiskunnissamme, siis länsimaissa, on käynnissä muutos kohti totalitarismia. Tästä aiheesta on kirjoituksia blogissa ”alkonkassalla.blogspot.com”. Erikoista on, että totalitarismia haluavat suvaitsevaisina itseään pitävät. Suvaitsevaisuus on siis tosiasiassa suvaitsemattomuutta.

  Tulevan sensuuri on vasta alkua. Se ei korjaa monikulttuurisuussuvaitsevaisuuden ongelmia. Se mahdollistaa niiden syvenemisen. Se taas johtaa kiristyvään sensuuriin. Kierre on loputon. Lopussa kukaan ei voi sanoa yhtään mitään. Saavutetaan sananvapauden singulariteetti, jossa mitään ei saa ja voi sanoa.

  • Twinsohn Mits

   Vastaa

   How many fingers, please?’ O’Brien asked.

   ’Four! five! Four! Anything you like. Only stop it, stop the pain!’ replied Winston.

   Abruptly Winston was sitting up with O’Brien’s arm round his shoulders. He had perhaps lost consciousness for a few seconds because of the pain 

   ’You are a slow learner, Winston,’ said O’Brien gently.

   ’How can I help it?’ Winston blubbered. ’How can I help seeing what is in front of my eyes? Two and two are four.’

   ’Sometimes, Winston. Sometimes they are five. Sometimes they are three. Sometimes they are all of them at once. You must try harder. It is not easy to become sane.’

 • Minä

  Vastaa

  Noita voi kiertää ja ne jotka ehdoin tahdoin haluavat sivuille, joita toiset ehdoin tahdoin estelevät, pääsevät minne haluavat.

  Oli hyvinkin arvattavissa, että kun ensin saadaan estosyteemi kasaan perustein, jotka kansa hyväksyy, seuraa siitä ennemmin tai myöhemmin poliittisia himoja kieltää lopulta kaikki mitä hallitus ei pidä sopivana.

 • Porky Pie

  Vastaa

  Tällainen ”palomuurihan”saattaisi bannata itse Marinin Hallituksen rasistisena?

 • Aleksi

  Vastaa

  Hei. Minusta yli just nyt rasisti. Ja vihaan syvästi somppuja ja muslimeja!!!

 • Plääh

  Vastaa

  Persukusetus on helpompaa, kun tituussivustot pimenevät. On ne sionisteja!

 • Nationalisti

  Vastaa

  Hallituksen kansanpetturit tekevät kaikkensa, että suomalaiset eivät saisi tietää totuutta. Tämä on aivan käsittämätöntä, että tuollaisia kommunisteja voi olla ministereinä.
  Heitä on alkanut pelottaa, sillä heidän valheellinen politiikkansa ei ole tuottanut toivottua tulosta, vaan päinvastoin. Entistä suurempi osa kansasta näkee tämän kusetuksen läpi ja kohtaa jokapäiväisessä elämässään poliitikoiden harjoittaman politiikan seurauksia mm. Suomen kaduilla.
  Suomi muokkaa jatkuvasti lakejaan Euroopan Unionin lakeihin sopiviksi ja lähentyäkseen liittovaltiokehitystä.
  EU on Neuvostoliitto 2.0.

 • Juha6

  Vastaa

  mitä muuta kommunistihallitukselta voisi odottaa..

 • Vuoroin vieraissa

  Vastaa

  Kalergisuunnitelman toteuttamisen varmistamisesta tässä on kyse ja tietenkin se on osa kasaarisionistien Uutta Maailmanjärjestystä. On se kumma miten hyvin ne ovat kulttuurimarxismillaan onnistuneet mädättämään suomalaisten mielet kun hälytyskellot eivät soi eikä kansa asetu vastarintaan. SDP tartutti tähän kansaan kulttuurimarxismin ja jatkaa tuhotyötä edelleen, vieden sen loppuun.

  Tämä sivusto on ensimmäisten estettävien joukossa, koska totuutta vihataan. No, sitten vaan darkwebiin ja sieltä erilaisia linkkejä tänne sekä kuvakaappauksia, niin estot ovat tehottomia.

 • Kohta ei saa olla erimieltä

  Vastaa

  Ne jotka eivät vielä tiedä niin käytössä on jo melkoinen määrä suodatusta sivustoille joille ei reititetä liikennettä. Ei sen enempää DNS:ien kautta kuin IP-numeroihin perustuen. Mutta ne perustuvat rikoslakiin.

  Nyt siis etsitään vaihtoehtoa jossa estetään valtaapitävien poliittisten tahojen kritisoiminen ja vaihtoehtoisten ryhmien toimiminen. Se on eri asia kuin rikoslaissa määritelty toiminta.

  Tästä on hyvin lyhyt matka siihen kun esim. henkilöiden puhelinliikennettä ruvetaan rajoittamaan. Tai kun heiän pankkitilinsä jäädytetään, kuten jo nyt on mahdollista mutta sitä ei vielä saa käyttää. Sähköposteista puhumattakaan.

  Joten, on aika ryhtyä valmistautumaan ”toimintaonnilla” ja vaihtoehtoisilla kommunikaatiovälineillä. Sitten kun nämä suunnitellut rajoitteet astuvat voimaan, silloin voi hyvin vähän pyristellä jos ei ole valmistautunut. Ja ne tulevat, kyse on vain ajasta.

  Ihmisten pitää ymmärtää että aika ei ole näille valtaa hamuaville tärkeä. Vain määränpää on tärkeä. Ne voivat odottaa vaikka 100 vuotta. Mutta ne pääsevät määränpäähänsä.

  Ja sitten Adminille tiedoksi: Tämän sivuston koodi ja coociesit kannattaa perata huolella. Kun sivuston avaa niin prossujen käyttöaika pomppaa yli 50% ja muistia kuluu heti ~700MB. Ja jos avaa usemman niin lisää muistia käytetään ”jonnekkin”.

 • Nimetön

  Vastaa

  Kommunistien valtaannousu tarkoittaa aina sanavapauden rajoittamista, yksityisomaisuuden sosialisointia, pakkokeinoja ja ruumiskasoja

 • rellinen

  Vastaa

  Kgb-mafia jyrää. Persutkin ovat ”sinisten”(punaisten) lähdettyäkin edelleen feikkioppositiota.

 • Ensa no Kuka

  Vastaa

  Ehkä vielä näemme ajan, jolloin ihmiset tilaavat Hesarin näyttääkseen tavallisilta hallintolampailta. Ei kiinnitä niin huomiota, kun naamioituu monikulttuuriuskovaiseksi. Kannattaa seurata valtamediaa, niin osaa kertoa kuulusteluissa, mikä on tärkeää. Jos ei tiedä mitään tyhjänpäiväisistä viihdeohjelmista ja osaa siteerata jonkin suvakkipoliitikon lausumia, on epäilyttävä.

  Seuraava askel naamioitumisessa onkin sitten osallistua jonkin vasemmistolaisen järjestön toimintaan, Aina sopivan tilaisuuden tullessa on hyvä mennä kuvauttamaan itsensä vassarien mielenilmaisuihn esittäen innokasta kannattajaa.

  Tietysti suvakit huomaavat, että osa näennäisesti suvakeista feikkaavat. Alkaa sabotöörien ja pettureiden etsintä. Siinä saa moni aitokin suvakki kovan kohtalon.

  Lopulta epätoivoisimmat naamioituvat ottamalla kasvoihinsa lävistyksiä, silvotuttamalla sukuelimiään ja leikkauttamalla rintojaan pois. Ja sitten viimeistelevät naamioitumisensa laittamalla facebookin kuvia itsestään riehumassa kaljapullo tai mieluiten joku huumeruisku kädessään.

  Olemme menossa kohti totalitarismia. Normimeininkiä ihmiskunnan historiassa.

  • Leppänen

   Vastaa

   Kuvauksesi on aivan oikeaan osunut. Elämme kommunismiin siirtymisessä sitä hetkeä, joka on jo eletty Venäjällä vuonna 1917. Juuri ennen vallankumouksen toteutumista; juuri ennen Trumpin syöksemistä vallasta.

   Jos vallankumous toteutuu, täsmälleen samat vaiheet käydään läpi kuin venäjällä. Roolit ovat samat, näyttelijät vain vaihtuvat.
   – Stalin: Bill Gates, joka myrkkypiikillä tuhoaa jokaisen toisinajattelijan.

   Maailmanhallitus piiloutuu YK:n taakse. Tämä on erilaisissa koalitioissa testattu toimintamalli. Kun „koalitio“ hyökkää Venäjälle tai Kiinaan, vastaiskun tekeminen vaikeutuu, koska kukaan ei tiedä, missä hyökkääjä on;jos yksi päämaja tuhotaan vallan kulissit ilmestyvätkin esille toisessa valtiossa, yhdessä niistä yli sadasta koalition „pääkaupungista“.
   – Tietenkin sellaisessa valtiossa, joka on helposti uhrattavissa. Esimerkiksi Helsingissä.

 • Orwell

  Vastaa

  KUKA, MITÄ, HÄH?

  ”Hälyttävintä prosessissa on ollut se, ettei edes ”sananvapauden” nimiin julkisuudessa vannova Perussuomalaiset ole torpannut lakia kokonaan.”

  Halla-aho halusi panssarivaunut kadulle Kreikkaan, panemaan mielenosoittajia kuriin.

  Halla-aho vaati nuorisoseuran äänestämään niinkuin liideri halusi.

  Persuista ei kukaan halua Halla-ahoa pois, vaikka mezztari vastustaa muiden (nuorten) sananvapautta.

  Tiedustelulaki, Pakkalenin vihapuheapplikaatio, Mestarin toiminta europarlamentissa, feikkihomman stalinismi ja mielipiteenmuokkaus ja tuhat sääntöä.

  Hankamäellä oli väärät mielipiteet persujohdon mielestä.

  Persut jyräsi kreikan kansanäänestyksen yli, ollessaan hallituksessa (tukipaketti)

  Persut nimenomaan vastustaa sananvapautta. Ja on aina tehnyt.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Vuositohannen alussa keskusrikospoliisi aloitti nettisensuurin vetoamalla ”lapsipornoon” ja nettisvuja joutui sulkulistalle täysin mielivaltaisin perustein. Tuolloin aktivistit paljastivat järjestelmän mädännäisyyden ja krp joutui perääntymään tässä pelleilyssä. Nyt on uusi kierros käynnissä ja tällä kertaa keppihevosena käytetään ”kiihoittamista kansanryhmää vastaan”.

  Mutta mitä nettisivuja tällä kierroksella halutaan kieltää? Itselläni tulee mieleen mm. Vkontakte, Bitchude, dlive jne…

 • Anu Palosaari

  Vastaa

  Niin, muistaakseni minutkin sensuroitiin pihalle mv lehdestä (ei ollut silloin enää Iljan johtama), ja mv lukijat aiheuttivat harmia ilmoittamalla Facebook ‑profiilini feikiksi, kun kommentoin mv:ssä huhtasaaren kyseenalaisista Israel-yhteyksistä ja siitä, että kuinka huhtasaari iltalehdessä halusi viedä pvl:ltä sananvapauden. Huhhahhei ja rommia pullo, kun se järjen valo loistaa hyvin harvan päässä.

 • jupi

  Vastaa

  Tämä lakialoite täytyy saada heti hyväksityksi! Sitä voidaan sitten sovitella vaalien jälkeen blokkaamalla kaikki kommunismiin ja globalismiin kannustavat verkkosivut. Voi tuo aloite vielä osua omaan nilkkaan…

 • Anu Palosaari

  Vastaa

  No, toisaalta tämän voi sitten nähdä perinteisen median uutena tulemisena: ”kiihottavaa” sisältöä aletaan sitten painamaan paperille. Sitä voi ollakin muutoinkin vaikeampi sensuroida kuin internettiä, joten ehkäpä tämä on vaan parempi käänne …

 • juha.

  Vastaa

  Tämä on ollut odotettavissa jo 2010-luvulta saakka, koska EU:n liittovaltiohanke on kiihdyttänyt vauhtiaan koko vuosikymmenen tavalla, jossa EU-eliitti on ajanut tietoisesti ja härskisti EU-alueen kansakuntien demokraattisia vaikuttamis mahdollisuuksia nurkkaan yhä ylimielisemmin sekä piittaamatta mistään länsimaisen demokratiaan kuuluvien oikeuksiin kuuluvista itsestään selvyyksistä!
  V. 2015 matu invaasio viimeistään paljasti sen mitä on odotettavissa hyvinkin pian. Tämä heijastui heti yhteiskunnalliseen sananvapauteen ja oikeuteen ilmaista vallitsevaa poliittista henkeä haastavia argumenttejä aina hallituksen harjoittamaa politiikkaa myöten, joka aina ennen on ollut länsimaissa itsestään selvä perusoikeus äänestäjillä kunhan ei sorru rikoksen tunnusmerkintöihin. Samana ajankohtana poliittiseksi käsikassaraksi otettiin poliisi, josta tuli helpon nahanluonnin jälkeen polpo, jonka esikuvana on ent. DDR:n STASI ja sen häpeilemätön kansalaisten perusoikeuksista välittämätön Suomen perustuslain vastainen tominta perustuen pelkkään poliittiseen sortamiseen ja vainoamiseen tavalla, jollaista viimeksi on ollut WWII jälkeen punaisen VALPO:n toimesta, jonka karkea toiminta käsitti kaikki bolsevikkisen kommunistien hienoimmat nyanssit johon erottamattomana osana kuului täydellinen mielivalta ns. ”syyllisten” perusoikeuksista välittämättä jättäminen. V. 2015 lähtien pyörähti käyntiin myös demlan poliittiset oikeudenkäynnit, joissa toisinajattelijoita tuomittiin tekaistuin syyttein, koska nämä olivat käyttäneet länsimaista sananvapautta viranomaisten virkavirheistä ja heidän suorittamista peittelyistään rikoksissa, jotka olivat nk. ”pakolaisten” tekemiä aina kaikkein karkeimpiin ja uhrin (oikean) ihmiasarvoa alentaviin rikoksiin, jotka missä hyvässä normaalissa kristillisiä arvoja kunnioittavassa maassa olisi karkoitettu välittömästi maasta ”matkamuisona” suomalaisen koivunhalonn jättämät jäljet.
  Eu:n märkä kommunisatinen vaino uni on kiinalainen valvonta ja pakkovalta yhteiskunta, jota hallitsee läpikorruptoitunut totalitaristinen EU-eliitti, joka elää korkeassa rappio loistossaan kun se kansan määrä, jonka eliitti katsoo sen olemassaolonsa arvoiseksi elää slummeissa ”halpatyövoimana” ja keskushallinto pelkässä perverssissä kieroutuneisuudessaan tietää tietoteknisten teknologisten innovaatioiden avulla milloin pohjois-korea tasoinen ryysyläinen käy kyykyllä.
  Suomessa on kommunisti hallitus ja persut on valeoppositio, joka tulee vesittymään pois silmistä joko hyvällä tai pahalla! Mitään ajatusta, idelogiaa tai uskontoa EI ole koskaan voinut kielloilla poistaa eikä ampumalla lopettaa Sen me olemme nähneet Ne4uvostoliitossa ja sen voimme nähdä jopa nytkin Kiinassa Hong Kongissa, jonka tuo kommunistinen ikivalehtelija petti. Paha saa aina palkkansa ja lopulta hyvä voittaa pahan. Ja pahoille tiedoksi: ”Kyllä PIRU aina perillisensä löytää!!!

 • Ossi 1488

  Vastaa

  Great Firewall of Finland

  Rupee muistuttaa Kiinan suurta kattavaa palomuuria. Jossain vaiheessa pyrkivät erilaiset proxyt estämään myös? Psykologian mukaa valeuutisissa on se ironia että jos estät informaation saantia ihmiset raivostuvat asialle.

  Toivon että liberaali ideologian omaavat kuin vasemmistolaiset heräisi ettei tämä ole hyvä asia.

  • Tikkakosken Manne

   Vastaa

   Totalitaristien kyhäämiä muureja perustellaan aina ”kansalaisten suojelemisella” vaikka kaikki tietävät että todellinen tarkoitus on estää kansalaisia pääsemästä näkemään totuutta ja parempaa, pääsemästä ulos. Trumpin muurista jaksavat kitistä, vaikka sen tarkoituksena on estää rikollista ainesta valumasta sisään, ei estää yhdysvaltalaisia pakenemasta maasta. Tosin mikäli Bidén pääsee valtaan, voi tarkoitus muuttua niin että muurin tarkoitus on päästää keski-amerikan kartellien siviiliarmeijat sisään ja estää yhdysvaltalaisia pakenemasta Uuden Vihreän Diilin paratiisista.

 • sotatila

  Vastaa

  Voiko olla petollinen ja lahopää samaan aikaan. Kuvasta päätellen voi. Pohjolan Pohjoiskorean, eli Onnelan feministfittan.

  https://tokentube.net/v/2791331609/-P%C3%A4%C3%A4ss%C3%A4-liikkuu–ei-mit%C3%A4%C3%A4n-

 • sotatila

  Vastaa

  Ja haluaa myös pakollisen koronapiikin Suomen kansan perseeseen.

  Kun tälle linjalle lähdetään tarkoittaa se että samalla sekunnilla nk. yhteiskuntasopimus on purettu ja päättäjistä tulee vapaata riistaa.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi