Espoo: Irakilainen huijasi turvapaikanhakijalta 17000 euroa

Teko oli törkeä siksi, että siinä on käytetty hyväksi uhrin asemaa turvapaikanhakijana ja huolta mahdollisesta Irakiin karkottamisesta. Rikoksen tekoaika alkoi kesäkuussa 2019 ja kesti toukokuun 2021 loppuun.

Väestönvaihto

Syyttäjän mukaan Al-Asdy on erehdyttänyt Al-Shuwailia maksamaan Al-Asdylle yhteensä 17.000 euroa. Al-Asdy on kertonut Al-Shuwailille, että Al-Asdyllä on Maahanmuuttovirastossa tuttu työntekijä ja myös tuttu lakimies, jotka voivat auttaa Al-Shuwailiä saamaan Suomesta turvapaikan ja oleskeluluvan, jos Al-Shuwaili maksaa Al-Asdylle. Al-Shuwaili on usealla eri käteissuorituksella maksanut Al-Asdylle yhteensä noin 17.000 euroa uskoen, että Al-Asdyllä on mahdollisuus rahat saatuaan vaikuttaa myönteiseen turvapaikka- ja oleskelulupapäätökseen.

Al-Asdy kiisti syytteen. Al-Asdy ei ollut syyllistynyt petokseen vaan hän oli toiminut ainoastaan välikätenä Al-Shuwailin ja ”Ishaq”-nimisen henkilön välillä. Hän oli saanut asianomistajalta 1200 euroa ja välittänyt tämän ”Ishaqille”.

Rikosrekisteriotteelta ilmenee, että Al-Asdy on 24.11.2020 tuomittu ehdolliseen vankeuteen muun muassa petoksesta.

Tapahtumat

Al-Shuwaili oli tutustunut vastaajaan ollessaan vastaanottokeskuksessa ja työskennellessään parturina. Vastaaja oli ollut hänen asiakkaansa. Hän oli kertonut vastaajalle olosuhteestaan ja tämä oli kysynyt häneltä erityisesti turvapaikkahakemukseen liittyen. Asianomistaja on kertonut olleensa nuori, herkässä asemassa ja saaneensa kielteisiä päätöksiä. Vastaaja oli käyttänyt hänen tilannettaan hyväkseen ja esiintynyt kuin isoveljenä. Vastaaja oli muun muassa auttanut häntä pienissä asioissa ja tuonut hänelle ruokaa ja antanut esimerkiksi 30 euroa. Jälkikäteen hän on ymmärtänyt, että kyse oli ollut pitkästä valmistelusta. Vastaaja oli kahden vuoden ajan lupaillut, että hän saisi oleskeluluvan. Hän oli tutustunut vastaajan noin 4–5 kuukautta ennen kuin oli saanut lokakuussa kielteisen päätöksen. Vastaaja oli voittanut hänen luottamuksensa ja siitä oli alkanut sarja valheita. Vastaaja oli kertonut olevansa varakas ja tulevansa rikkaasta suvusta ja että hänellä oli yritystoimintaa vienti- ja tuontialalla Suomessa, mikä oli osoittautunut valheelliseksi.

Al-Asdy oli kertonut hänelle tuntevansa ihmisiä Maahanmuuttovirastossa ja sanonut kertovansa tämän hänelle, koska luotti häneen ja piti häntä hyvänä tyyppinä. Kyse oli ollut salaisuudesta ja jos se paljastuisi Al-Shuwaili voisi unohtaa, että hänellä oli ystävä, koska jos hän paljastaisi salaisuuden vastaaja joutuisi pitämään huolen omasta turvallisuudestaan. Vastaaja oli sanonut voivansa järjestää hänelle oleskeluluvan ja kertonut mille perheille hän oli jo hoitanut oleskeluluvat. Al-Asdy oli esimerkiksi kertonut järjestäneen vaimonsa veljelle oleskelulupaa ja myöhemmin Al-Shuwaili oli kuullut, että tämä oli saanut ajan maahanmuuttovirastoon ja myöhemmin oleskeluluvan, mikä oli lisännyt hänen luottamustaan vastaajaan.

Al-Asdy oli sanonut hänelle, että hän saisi oleskeluluvan jos maksaisi 5.000 euroa. Hän oli maksanut Al-Asdylle ensimmäisen erän eli 5.000 euroa muistikuviensa mukaan kesäkuussa 2019. Tämän 5.000 euron ensimmäisen erän hän oli maksanut Al-Asdylle kahdessa osassa. Hän oli muistaakseen ensin maksanut 4.000 euroa ja muutama päivä myöhemmin 1.000 euroa. Nämä määrät hän oli lainannut yhdeltä henkilöltä.

Hän oli saanut kielteisen päätöksen ja tähän liittyen vastaaja oli tekosyynä tuolloin kertonut, että Maahanmuuttoviraston käsittelijä oli viime hetkellä vaihtunut, eli asiaa ei ollutkaan käsitellyt hänen naispuolinen Maahanmuuttovirastossa työskentelevä kaverinsa. Al-Shuwaili on kuvaillut olleensa täysin hajalla kielteisestä päätöksestä, mutta vastaaja oli antanut hänelle toivoa. Vastaajan piti auttaa häntä ja järjestää hänelle oleskelulupa. Vastaaja oli esittänyt valheita hänelle, jotta hänen ei tarvitsisi olla huolissaan. Al-Shuwaili on kertonut halunneensa uskoa valheisiin, koska hänellä ei ollut ollut muuta vaihtoehtoa. Vastaaja oli kertonut järjestelmän toimivan Suomessa samalla tavalla kuin Irakissa eli lahjomisella. Al-Shuwaili oli lainannut rahaa maksaakseen Al-Asdylle, jotta tämä auttaisi häntä.

Al-Asdy oli koko koronaviruksen ajan esittänyt valheita ja vuonna 2021 tämä oli asianomistajan muistikuvien mukaan helmikuussa pyytänyt häneltä 10.000 euroa, jotta asia saataisiin hoidettua. Al-Shuwaili oli onnistunut lainaamaan yhteensä 10.000 euroa, jonka hän oli maksanut Al-Asdylle. Hän oli saanut yhdeltä henkilöltä lainaksi kerralla 8.000 euroa ja toiselta henkilöltä lainaksi erissä 4.000 euroa. Aikaisemmin kertomansa 5.000 euroa hän oli saanut lainaksi kolmannelta henkilöltä. Eli rahaa hän oli lainannut yhteensä kolmelta eri henkilöltä. Esitutkintapöytäkirjaan on merkitty Al-Shuwailin kertoneen lainanneensa 5.000 euroa kolmelta eri henkilöltä. Al-Shuwaili on pääkäsittelyssä selventänyt kertoneensa tuolloinkin lainanneensa rahaa yhteensä kolmelta henkilöltä ja että tämä oli mahdollisesti kirjattu väärin. Al-Shuwaili on kertonut, että kyseiset henkilöt olivat työssäkäyviä ja heidän oli siksi ollut mahdollista lainata hänelle rahaa. Rahat hän oli luovuttanut Al-Asdylle. Annettuaan 8.000 euroa Al-Asdylle tämä oli kertonut vievänsä hänet Maahanmuuttovirastoon. Hän oli maksanut 10.000 eurosta puuttuvan 2.000 euroa Al-Asdylle, kun he olivat yhdessä menneet Maahanmuuttovirastoon. Tämän jälkeen hän oli maksanut tälle vielä 2.000 euroa, jotta määrästä tuli 17.000 euroa. Hän oli antanut kaikki rahat käteisenä Al-Asdylle, koska tämä oli luonut kuvan siitä, että asia hoidettiin pöydän alta. Viimeiset rahat hän oli antanut Al-Asdylle muistikuviensa mukaan 28.2.2021. Hän oli maksanut yhteensä 17.000 euroa ja sen jälkeen vielä jotain. Summan hän tiesi, koska oli pitänyt kirjaa lainaamistaan rahoista. Nämä lainatut rahat oli käytetty tähän oleskelulupa-asiaan. Velkakirjoja ei ollut, koska kulttuuriin kuului luottamus samalla tavalla kuin hän oli itse luottanut vastaajaan.

Al-Shuwaili on kertonut puhelusta, jossa henkilö oli ilmoittanut soittavansa Maahanmuuttovirastosta. Puhelussa hänelle oli kerrottu, että asia järjestyisi 2 kuukauden kuluttua, mutta koko summan tuli olla maksettuna tai hänen tapauksensa voitaisiin sulkea.

Liittyen käyntiin Maahanmuuttovirastossa Al- Shuwaili on kertonut, että Al-Asdy oli jonkin ajan kuluttua kertonut, että he menisivät Maahanmuuttovirastoon ja pyytänyt häntä olemaan valmiina aamulla. He olivat menneet Maahanmuuttovirastoon samaa matkaa. Vastaaja oli pyytänyt häntä odottamaan ulkopuolella, jotta kukaan ei näkisi heidän saapuneen yhdessä ja kertonut menevänsä tapaamaan kaveriaan eli naispuolista Maahanmuuttoviraston virkailijaa. Vastaaja oli sanonut lähettävänsä hänelle ajan ja kertonut, että hän saisi oleskelulupakortin tänään. Hän oli odottanut ulkona kolme tuntia. Kun hän oli ottanut vastaajaan yhteyttä, tämä oli vastannut, että vielä menisi pieni hetki ja kertonut muita tekosyitä. Tosiasiassa vastaaja oli valehdellut hänelle ja jättänyt hänet sinne. Al-Shuwaili oli saanut puhelun henkilöltä, joka oli kertonut soittavansa Maahanmuuttovirastosta. Tämä henkilö oli valheellisesti kertonut, että he olisivat soittaneet hänelle useamman kerran ja että hän ei ollut vastannut ja että he varaisivat hänelle toisen ajan. Hän oli mennyt kotiinsa, luopunut toivosta ja pyytänyt rahojaan takaisin vastaajalta, jotta hän voisi palauttaa ne velkojilleen. Kirjallisina todisteina olevat viestit (todiste 2) liittyvät tähän tapahtumaan. Tämän jälkeen hän oli alkanut epäillä vastaajan motiiveja ja hän oli nauhoittanut keskusteluja.

Al-Shuwaili on kertonut myös puhelusta, jossa henkilö oli ilmoittanut soittavansa Maahanmuuttovirastosta. Tosiasiassa tämäkin puhelu oli ollut huijaus. Soittaja oli puhunut arabiaa ja sanonut koko hänen nimensä ja tiedustellut oliko hän tämä henkilö. Puhelussa häntä oli onniteltu myönteisestä turvapaikkapäätöksestä ja häntä oli pyydetty odottamaan viestiä tai yhteydenottoa. Hän oli ollut riemuissaan ja heti soittanut vastaajalle kertoakseen tämän. Vastaaja oli myös kertonut hänen saaneen turvapaikan Suomeen ja että asiassa menisi vielä 3 kuukautta ennen kuin hän saisi kirjallisen päätöksen ja oleskelulupakortin. Jonkin ajan jälkeen hän oli saanut kielteisen päätöksen korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Al-Shuwaili oli pyytänyt Al-Asdya palauttamaan rahat ja tämä oli luvannut palauttaa rahat huomenna ja ylihuomenna ja tilanne oli jatkunut näin 2–3 kuukautta kunnes vastaaja oli kertonut olevansa Bagdadissa Irakissa ja luvannut palauttaa rahat palattuaan Espooseen. Kävi ilmi, että vastaaja ei ollut Irakissa vaan Espoossa. Al-Shuwaili oli 26.5.2021 mennyt tapaamaan vastaajaa todistajana kuultavan Khudhurin kanssa. He olivat tuolloin keskustelleet eräässä asunnossa ja tämä keskustelu oli tallennettu ja siitä oli noin tunnin mittainen äänitallenne. Kyseisessä keskustelussa todistaja Khudur oli ollut mukana kasvotusten ja siinä oli puhuttu muun muassa rahoista ja vastaaja oli myöntänyt vastaanottaneensa rahat.

Todisteet

Kirjallisina todisteina esitettiin mm. Al-Shuwailin poliisille toimittamat arabiankieliset viestit ja niiden käännökset, CD-tallenne vastaajan ja asianomistajan arabiankielisestä keskustelusta ja sen suomenkielinen käännös, asianomistajan ja vastaajan väliset viestit ja niiden suomenkielinen käännös, äänitallenne asianomistajan, vastaajan ja todistajan välisestä arabiankielisestä keskustelusta ja sen suomenkielinen käännös.

Viestissä 7.2. vastaaja ilmoittaa olevansa matkalla Espooseen ja tulevansa asianomistajan luokse ja pyytää tätä olemaan valmis Helsinkiin menoa varten. Noin tunnin kuluttua asianomistaja tiedustelee missä tämä on. Viesteissä 11.2. asianomistaja tiedustelee, onko jotain uutta kuulunut ja että kukaan ei ole vieläkään soittanut, mihin vastaaja vastaa, että myös hän odottaa Jumalan armoa.

Kello 22 aikoihin lähetetyistä viesteistä ilmenee, että asianomistaja oli yrittänyt soittaa vastaajalle, mutta tämä ei ollut vastannut. Asianomistaja kirjoittaa viestissään antaneensa rahat ja nyt ihmiset haluavat ne takaisin ja toteaa vastaajan joka päivä sanovan huomenna ja ylihuomenna. Asianomistaja toteaa lisäksi ”sanoit valmista rahat niin saat oleskeluluvan en saanut mitään” ja että kohta on mennyt 3 kuulautta ja joka päivä tämä oli antanut hänelle uuden ajan. Vastaaja on vastannut, ettei hän ole käyttänyt asianomistajaa hyödykseen ja että hän ei ollut vastannut tänään, koska hän ei ollut saanut vastausta toiselta henkilöltä ja että maanantaina nainen oli sanonut lähettävänsä viestin. Asianomistaja kirjoittaa, että vastaaja on kaksi vuotta elättänyt hänen toivoaan siitä, että hän saisi oleskeluluvan ja sitten vastaaja oli sanonut, että se ei onnistu. Viestistä ilmenee, että asianomistaja on soitellut kaksi kuukautta rahojensa perään ja että hän tiedustelee, milloin saisi rahat. Lisäksi asianomistaja toteaa antaneensa rahat vastaajalle eikä Maahanmuuttoviraston tädille.

Viestittelyä on lisäksi käyty noin kello 22–23 siten, että tämän viestittelyn jälkeen seuraava viesti on ollut 28.2.2021. Näissä viesteissä vastaaja kirjoittaa ”Kuuntele veli laita ne valmiiksi heti Älä unohda”, ”Jotta asiat selviää veli” ja ”Huomenna niitten täytyy olla sinun taskussa”. Asianomistaja vastaa ”Vannon Rukayaan nimeen en saanut ollenkaan, jokainen jolta kysyn sanoo että ensi kuussa”. Vastaajaa vastaa ”Ei Salwan, toissapäivänä selitin sinulle että vaihda rahat ei ole aikaa, jotta asiat selviää. Vannon että ollaan ihan uuvuksissa tämän asian takia, haluan että kaikki loppuu hyvin, Jumala olkoon kanssasi veli. Minä en voi tehdä mitään ja sinun täytyy ymmärtää se. Maanantaina kaikki loppuu ja se on sinun päätös.”

Tuomio

Ali Hatam Muften Al-Asdy (1976) tuomittiin törkeästä petoksesta 7 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Al-Asdy velvoitetaan korvaamaan Al-Shuwailille 17.000 euroa. Al-Asdy velvoitetaan maksamaan 4.380 eurolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 30.6.2019 lukien ja 12.620 eurolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 28.2.2021 lukien. Lisäksi Al-Asdy velvoitetaan korvaamaan Al-Shuwailille oikeudenkäyntikuluina 804,76 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Al-Shuwailin avustajan palkkioksi vahvistetaan yhteensä 3.341,80 euroa. Tästä määrästä valtion varoista maksetaan avustajalle palkkiona Al-Shuwailin avustamisesta yhteensä 2.537,04 euroa, mikä määrä vastaaja Al-Asdy velvoitetaan oikeusapulain 22 §:n nojalla korvaamaan valtiolle korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antamisesta.

Valtion varoista maksetaan palkkioksi Al-Asdyn avustajalle yhteensä 3.109,92 euroa.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (R 222275)

Irakilaiset Kotimaa Monikulttuurinen rikollisuus Rikos Rotu Törkeä petos Turvapaikanhakija Väestönvaihto

Keskustelu

10 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Matua höynättiin. Enpä isommin murehdi, kuin kustannuksia suomalaisille.

  • Unto

   Vastaa

   Niin, paljonko tämä oikeudenkäynti maksoi, 130000, 200000,300000? Ainakin paljon enemmän kuin koko matujen riidan rahat.

 • Saatana

  Vastaa

  On se jännää että kun loiset varastavat toisilta loisilta niin loppupeleissä kaiken maksaa Suomen veronmaksajat.

 • mörkö

  Vastaa

  Miksi ihmeessä Suomen valtio maksaa kummankaan oikeudenkäyntiavustajien palkkioita vaikka sitten osa mukamas perittäisiin toiselta osittain takaisin mikä (periminen) ei sekään tule toteutumaan?
  Jonkun tuomarin pitäisi laittaa tälle stoppi ja katsoa juristien ilmeitä kun niiden pitäisikin saada asiakkailtaan palkkionsa.
  P. Orpon vaimokin taisi tahkota tällä rahaa joten asiaan ei liene tulossa muutosta. Tässähän sitten maksellaan ulkomaalaisten riitoja.

  • SaddamHussein

   Vastaa

   Valtionkonttori maksaa vielä korvauksetkin kaupan päälle rikoksen uhrille. Näin se kulttuurillisessa rikkauksissa kylpevä Suomi toimii.

  • Paltur

   Vastaa

   Kummallista miten tuo Sharia-Laki toimii, todellakin. Kun korvauksia haetaan niin meidän lakimme yhtäkkiä kelpaakin.
   Kaikki muslimit ovat syöpää.

 • Heikki Salama

  Vastaa

  Kosolti on rahaa kaikkein haavoituvimmassa asemassa olevalla?

 • Fatwantarkistaja

  Vastaa

  Synkkää on pakolaisen elämä, kaikki kusettavat. Tuohon kymppi lisää velkaa matkarahoja, niin voipi mennä muutama vuosi Irakissa taksia ajellen, jotta tulee maksettua pois.

  Kaikki kusettavat, myös pakolainen kusetti maahanjäännin edellytykset. Jää se kuitenkin, jos keksii saman kusetuksen, minkä mä. Eipä tehdä asiaa liian helpoksi, saa pähkäillä ihan itse.

 • Topi

  Vastaa

  Muistat Abdulin, Mustafan, Hassanin varmaan. Ja Ibrahimin ja Alinkin harmaan. Mutta matu tää, sulta usein unhohon jää… Mehmetti Mutakuono, oli matu nimeltään. Ollut ei saldo huono, musun Kela-etuuksein. Haukkuivat toiset meitä, rasisteiksi pilkaten. Tuosta vain saikin silloin, Petter’ Orpo aattehen: ”Venematka pitkä on, passi katoaa. Mehmetti vois taidoillaan, Suomen nostaa lamastaan!” Mehmetti siitä asti, kansantaloutamme kiskoen. Kuskaa sen riemuisasti, kohti aivan varmaan tuhohon!

 • pää määrää

  Vastaa

  Tarina kuvaa selkeästi, millaista väkeä maahanmuuttajien joukossa on. Kun tämä väki lisääntyy luonnollisesti tai siirtolaisina riittävästi, Suomen kansalaisuus muuttuu pysyvästi.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi