Yle lietsoo taas rasismia suomalaisten säilymistä vastaan

Kirjoitus on julkaistu alun perin Yle Watchin sivuilla.

Rotu

Alkuviikon agendauutisia seuratessa on ollut selvää, että Yle käy edelleen väsymättömän kieroutunutta rotusotaansa suomalaisten etnistä itsesäilytystä vastaan. Alustavana uutisena oli Ylen teettämä tendenssitutkimus, josta kertoo uutisjuttu Perussuomalaisten kannattajat suhtautuvat rasismiin selvästi eri tavalla kuin muut – Ylen kysely paljastaa suomalaisten tuntemukset rasismista

Jutussa mainitaan kymmeniä kertoja sana rasismi, mutta käsitettä ei avata tutkimuksessa eikä uutisessa mitenkään. Koska rasismia ei määritellä, sillä ilmaistaan lausumattomasti vain valkoisen etnomasokistien ja värillisten etnosentristien tulkinta, joka on jo itsessään rasistinen, koska siinä moraalinen moite kohdistuu vain ja ainoastaan valkoisiin. Kun rasismi tulkitaan sentimentalistisen Hollywood-agendan mukaan siten, että näkemyksen takana voi olla vain valkoinen ja uhrina ainoastaan värillinen, ei ole ihme, että suomalaiset alamaiset antavat vastauksia, joissa etninen itseinho sekoittuu kuvitteelliseen moraaliseen hyveellisyyteen.

Sanomattakin on selvää, että tällaisissa ”tutkimuksissa” kysymykset ovat johdattelevia, jotta saadaan haluttu lopputulos. Ylen kyselyssä ei esimerkiksi löytynyt vaihtoehtoa, jossa ”rasismiin suhtaudutaan liian vakavasti”, joten hatarasta gallupista ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, että ”puolet vastaajista pitää nykyistä tilannetta hyvänä”. Tutkimuksen poliittisesti korrekteille laatijoille tuli tuskin edes mieleen, että jatkuvasti jankutettuun valkoisten rasismiin voitaisiin suhtautua monien mielestä myös liian vakavasti.

Liberaalin hegemonisen luokan käsitys rasismista vain valkoisten ”ongelmana” ei ole ainoastaan rotuvihamielinen vaan ennen kaikkea törkeän valheellinen. Kun Yhdysvalloissa alettiin vasemmistoliberaalien vaatimuksesta 1980-luvulla tilastoida orwellilaista rikostyyppiä nimeltä ”viharikos”, sillä toivottiin edistettävän ”progressiivisille” hyödyllistä valkoista syyllisyyttä. Turvaporttien takana elävät valkoisen keskiluokan liberaalit kuvittelivat tuolloin aidosti, että viharikokset koskevat vain valkoisia, koska mediassa asiaa tällä tavoin rummutettiin. Totuus kuitenkin on, että juuri Yhdysvalloissa suhteellisesti suurin viharikosten tekijöiden joukko on mustia miehiä, jotka kohdistavat rasisminsa etenkin vakavissa väkivaltarikoksissa juutalaisiin, aasialaisiin ja valkoisiin naisiin. Pelkissä tavallisiksi luokitelluissa rikoksissa rodullinen komponentti vain korostuu, sillä esimerkiksi raiskauksissa, väkivaltarikoksissa ja ryöstöissä mustat kohdistavat jo pelkin absoluuttisin luvuin rikoksensa valkoisiin moninkertaisesti enemmän kuin vastakkaisissa tapauksissa, joissa tekijät ovat valkoisia

Vahingollista rasismia esiintyy vain siellä, minne on pystytetty tietoisesti monikultuurisia yhteiskuntia. Tervettä rotutietoisuutta edustava hyvä ”rasismi” näkee puolestaan etnisen diversiteetin rikkautena ja vaalimisen arvoisena asiana. Tällaisessa yhteiskunnassa ei ole rasismia, koska rasismin alkusyy eli sille välttämättömänä ehtona olevat vieraat populaatiot samalla rajatulla maantieteellisellä alueella puuttuvat. 

Todellista rasismia onkin anti-rasismi, koska siinä haluataan tuhota rodullinen moninaisuus. Tässä kaunaideologiassa rotujen olemassaolon katsotaan olevan suurin este antirasistiselle, etnisesti ja kultuurisesti yhtenäiselle maailmanvaltiolle, jossa ei ole rotuja ja eri etniteettejä vaalivien kansakuntien rajoja. Jäljellä jää vain helposti hallittavien juurettomien ja persoonattomien kuluttajamassojen ankea globaalikommunismi teknojohtoisella kapitalismilla.

Jos Suomesta löytyy rasismia, niin se on pääasiassa antirasistien synnyttämää huonolaatuista rasismia. Määrittelemättömille lännen intresseille uskollinen petoksellinen eliittimme on jo vuosikymmeniä edistänyt suomalaisivihamielistä uuskolonialismia kehitysmaista. Kansalaisilta ei ole koskaan kysytty maahanmuutosta demokraattisen prosessin kautta, sillä jos olisi, äänestäjät olisivat hylänneet elittin valmisteleman matalan intensiteetin kansanmurhan ylivoimaisella enemmistöllä. Silti hallitseva poliittinen luokka vain päätti tehdä kansalaisilta kysymättä peruuttamattoman demografisen muutoksen. 

Eikä minkä tahansa muutoksen, sillä uudet tulijat eivät ole olleet 105:n äo-pisteen lakia kunnioittavia saksalaisia, vaan kognitiivisesti haasteellisia kleptoparasiitteja Afrikasta. Tämä populaatio on raiskannut, ryöstänyt ja murhannut suomalaisia ja samalla loisinut verorahoillamme vuosikymmeniä. Katsotaanpa asiaa mistä tilastollisesta tai kultuurisesta näkökulmasta tahansa, kansalaisilta kysymättömässä maahanmuutossa suomalaiset ovat petoksellinen luokan antirasistisen oikofobian ja loppumattoman ahneiden mutta muutoin tietotaidollisesti kyvyttömien vieraspopulaatioiden uhreja. 

Median ja poliitikkojen jatkuva sönkötys rasismista tuo mieleen jiddišinkielisen Chuzpah-käsitteen, jota kuvaa tilanne miehestä, joka tapettuaan ensin vanhempansa, anoo tuomioistuinta armahtamaan itsensä, koska on orpo. Tosielämässä tämä Chutzpah näkyi tiistain (25.7.2023) TV1:n pääuutislähetyksessä, jossa THL:n afrikkalaistaustainen tutkimuspäällikkö (sic) Shadia Rask hieroo rasismia Yle-veroa maksavien suomalaiskatsojien naamaan. Raskin mukaan ”Rasismi on ajatusmalli, jossa ihmisiä määritellään alempiarvoisiksi esimerkiksi ihonvärin tai uskonnon perusteella”, mikä on kummallinen väite viimeikaisten rasismikohujen perusteella, koska niissä missään ei ole ollut kyse ”ihonvärin tai uskonnon määrittelystä alempiarvoiseksi”. 

Ei haukku haavaa tee, varsinkin jos se perustuu totuuteen, mutta Raskin kaltaisille ”kriittisen rotuteorian” evankelistoille valkoisten puhe on väkivaltaa, kun taas meidän väkivaltamme on puhetta. Toisin sanoen puheripulin lisääntyminen rasismista ei ole muuta kuin projektio maassamme notkuvien värillisten rasistisesta väkivallasta, mustien katujengeistä, arabien raiskausringeistä ja suomalaisten verorahojen kuppaamisesta. 

Kun kansalaisten mitta alkaa täyttyä päättäjien maahan päästämien lemmikkiensä sikailuun, jää kansanvihollisten ainoaksi vastakeinoksi kiristää psykologista rasismiruuvia. Valitettavasti tämä valheen mestareilta tuttu temppu toimii hämmästyttävän hyvin auktoriteettiuskoisiin suomilampaisiin. Päättäjien ja median ainoa todellinen huoli ovat ne itsenäisesti ajattelevat kansalaiset, jotka nähdessään Ylen propagandaa käsi alkaa puristua nyrkkiin ja mielessä liikkua sopivan kestäviä lyhtypylväitä pöhöttyneille kansanvihollisille. 

Ylen kyselyn kyytipojaksi oli sepustettu vielä sopiva tendenssiuutinen Tutkija: Suomessa pitäisi puuttua rasismiin, mutta sen sijaan kiistellään koko ilmiön olemassaolosta, jossa ilmeistä viidakkokuumetta poteva rastatukkainen THL:n ”tutkimuspäällikkö” Anu Castaneda lietsoo vihaa omaa alkuperäiskulttuuria ja kansaansa vastaan.

Jo se, että maahanmuuton ja kulttuuriseen moninaisuuden parissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työskentelevä Castaneda saa palkkanssa veronmaksajilta, on sietämätöntä. Tässä on siis virassa nainen, joka taistelee suomalaisten rahoilla suomalaisten intressiä vastaan!

Surkealla humanistin koulutuksella on sentään opittu Marxin synteesiteoriaa, joka käy selväksi haastattelun alussa:

Polarisoitunut ilmapiiri voi jossain määrin olla myös hyväksi, Castaneda pohtii.

– Joskus yhteiskunnallinen muutos tarvitsee sitä, että pitää konfliktoitua, jotta syntyy tilaa sille, että nähdään joku yhteiskunnallinen ongelma olemassa olevana.

Historian roskakoriin päätyneellä marxilaisella logiikalla Castaneda kuvittelee edelleen olevansa ”historian oikealla puolella”, jossa viimeinenkin valkoinen on metsästetty tai roturutsattu sukupuuttoon romahtaneen sivilisaation savimajojen nurkilla.

Rakenteellinen rasismi näyttää olevan etuoikeutettujen monikultturistien viimeinen turvapaikka. Kun Occamin partaveitsellä selitetään kirkkaasti kehitysmaiden vieraspopulaatioiden häiriökäytös ja menestyksettömyys, jälkimarxilaiset alkavat hädissään kyhäillä ad hoc ‑selityksiä, joista suosituin on ”rakenteellinen rasismi”. Kun kulttuuriset syyt, yleisälykkyys, temperamentti ja väkivalta-alttius rajataan pois epäkorrekteina, voidaan rotumuukalaisten impulsiivinen geeneröinti selittää pois taikasanoilla ”rakenteellinen rasismi”:

Suomessakin on rakenteellista rasismia, Castaneda muistuttaa.

– Silti keskustellaan, onko ilmiötä olemassa, ikään kuin se olisi mielipidekysymys, vaikka meillä on faktaa kertomaan siitä.

Rakenteellinen rasismi on piilossa olevaa, instituutioissa tai yhteiskunnan rakenteissa olevia toimintakäytäntöjä ja säädöksiä, jotka kohtelevat ihmisiä syrjivästi ja eriarvoisesti. Useimmiten rakenteellinen rasismi kohdistuu tiettyihin ihmisryhmiin, kuten esimerkiksi afrikkalaistaustaisiin tai romaneihin.

Roskaa. Kaikkien tuntema fakta on, että valkoinen vähemmistö nimenomaan suosii maailman globaaliin enemmistöön kuuluvia rotumuukalaisia maissaan. Yhdysvalloissa tämä tunnetaan positiviisena syrjintänä ja myös Suomessa ollaan mallia seuraten etenemässä samaan mielettömyyteen. Oma lukunsa on värillisten maassamme saama uhrihierarkinen status-asema, joka nostaa heidät monissa asioissa suomalaisten yläpuolelle. 

Näistä tosiasiasta huolimatta on jo lähtökohtaisesti nyrjähtänyttä vaatia, että valkoisilla kansakunnilla olisi velvollisuus levittää punainen matto maahantunkeutujille jonkun puujumalan virkaa hoitavan abstraktin ”tasa-arvon” vuoksi. Jos muukalaisia on pakko haalia maahan (ei ole), mikään ei estä Antiikin Kreikan kaupunkivaltioiden tapaan järjestämästä asiaa niin, että kansalaisuus siihen kuuluvine velvollisuuksineen ja oikeuksineen erotetaan muukalaisista ym. vierastyöläisistä. 

Jutun toinen haastateltu, Erätauko-säätiön toimitusjohtaja ja ihmisoikeusvaltuuskunnan jäsen Laura Arikka, puolestaan vaatii, että symbolinen rasismista irtisanoutuminen ei vielä riitä, vaan tarvitaan tekoja. Tämähän sopii Arikan kaltaisten itsekkääseen utopiaan: lisää valtaa suomalaisvihamielisille marginaalijärjestöille sekä valtiokoneiston avulla käyntiin kunnon totalitarismi, jotta suomalainen veronmaksaja nöyrtyy Uudelle uljaalle maailmalle. 

– Politiikassa ja päätöksenteossa on tärkeä kuulla eri ihmisoikeustoimijoita ja olla vuoropuhelussa heidän kanssaan, jotka kokevat arjessa rasismia ja syrjintää.

– Rasismin torjunnassa ja ehkäisyssä tarvitaan koko yhteiskunnan tekoja niin politiikassa, kasvatuksessa, harrastuksissa kuin työpaikoillakin, Arikka muistuttaa.

Vastaavasti Castaneda ylläpitää vasemmistoliberaalien hellimään tarinaa, jossa rasismin uhri on aina joku muu kuin valkoinen:

– On tärkeää, ettei olla kiinni vain meidän omassa näkökulmassa, vaan asetutaan kuuntelemaan ihmistä, joka sanoo kokevansa rasismia Suomessa. Mitä hänellä on sanottavaa, miten hän sen kokee. Vaikka en voi itse sitä kokea, miten voin kuulla sitä toista ihmistä, jolla se kokemus on, Castaneda sanoo.

Castaneda voisi kuunnella vaikka niitä suomalaisia tyttöjä, jotka ovat joutuneet Lähi-idän saalistavien joukkoraiskaajien uhreiksi. Tai sitten niitä poikia, joita ulkomaalaisten katujengit ovat hakkaneet ja ryöstäneet. Näin aluksi.

(Kuvalainat Henry Laasasen Facebook-sivulta)

                                               *****************************

TV1, tiistaina 19.00, Prisma: Nollasta äärettömyyteen

Matemaatikko Talithia Williams johdattelee matematiikan historiaan ja suurimpiin matemaattisiin oivalluksiin. Onko nolla numero ja mikä on äärettömyyden merkitys? Tuotanto: Big House Production/WGBH, Yhdysvallat 2022 54 min. Linkki
ohjelmaan.

Nykyiset tiedeohjelmatkin ovat menneet tunnetusti Woke-tärviölle. Ne näyttäytyvät värillisten ja naisten mannekiininäytöksinä, jossa tieteen todelliset merkkihahmot, valkoiset miehet, on jätetty pelkiksi kulisseiksi. 

Koska matematiikan historia on kuitenkin par excellance miesten historiaa, ohjelmassa on pakko vilauttaa välillä kuolleiden valkoisten miesten kuvia ikävänä muistutuksena ajasta, jolloin yliopistoon ei päässyt vielä värillisten rotukiintiöllä. 

Muutoin ohjelma on täynnä mustan naisjuontajan pulputusta peruskoulutason matematiikasta, jota hän höystää muiden värillisten naisten asiantuntijahaastatteluilla. Yleä seuraavat demariläkeläiset tuskin huomaavat ohjelmassa mitään idelogis-propagandista vaikutusyritystä, sen verran aivonussittuja alamaisia he näyttävät kaikessa muutoinkin olevan.

TV 1, torstai 20.7.2023 klo 21.05, Sisäpiirissä

15. ”Tuo mies olin minä!” Brexit-huuman aikana valkoinen äärioikeisto nousi poterostaan uhkaamaan yhteiskuntarauhaa. Hope Not Hate ‑järjestö kampanjoi vihaa vastaan omilla kasvoillaan. Matthew Collins tiesi mistä puhui. Linkki ohjelmaan.

Sarjan insertti antaa ymmärtää, että kantaväestön puolustajat olisivat yhteisön ulkopuolisia uhkaajia toisin kun petturipoliitikkojen päästämät maahantunkeutujat, jotka ovat koko ongelmavyyhdin alkusyy heti maansa myyneiden luopioiden jälkeen.

Välittömästi sarjan ensimmäisen jakson jälkeen lyhyissä uutisissa kerrottiin Lahden äärioikeiston terroriepäilystä. Uutisvalinta oli tuskin sattumaa, vaan tietoista keskiluokkaisen liberaalikatsojan pelottelua ja ajattelun ohjaamista yhteiskunnallisen hysterian lietsomiseksi. Siinä kaikenlainen muukalaisinvaasion arvosteleminen on silkkaa ääriajattelua, terrorismia, natsismia. 

Jo ohjelmaa aiemmin puoli yhdeksän pääuutislähetyksessä oli peräti kolme väkisin väkerrettyä rasismi-uutista: ”kansalaiset” so. äärivasemmistolaiset haluavat eroon hallituksesta sen ”rasismin” vuoksi, Lahden leikkiaseporukan tutkinta ja Nokia pääjohtajan totalitaristinen vaatimus nollatoleranssista rasismille, koska se ”uhkaa yhtiön työntekijöitä”.

TV2, torstaina 27.7.2023 klo 10.20, FIFAn jalkapallon MM 2023: POR – VIE 

E‑lohkon ottelu Portugali – Vietnam. Hamilton, Uusi-Seelanti. Selostus Mikko Aaltonen. Ruotsinkielinen selostus Kristian Karlsson. 2 h 5 min.

Jahas, jalkapallon MM-kisat käynnissä! Mutta mitä ihmettä, miksi normaalia pienemmiltä näyttävät pelaajat liikkuvat hitaammin ja pallottelevat kömpelömmin kuin tavallisesti? Aivan, nämähän ovatkin NAISTEN MM-kisat! 

Miksi naisten jalkapallon MM-kisoja kutsutaan kaikissa yhteyksissä tietoisen harhauttavasti pelkiksi jalkapallon MM-kisoiksi? Tässä haisee ilmiselvä ideologinen manipulaatio. Toisaalta kaikkea se kouristuksenomainen tasa-arvoilveily tuottaakin. Kuten harhaanjohtamista ja valehtelua.

Jos me kerran elämme meritokratiassa, niin miksi sitten C‑juniori poikien MM-kisat eivät saa samaa näkyvyyttä kuin naisten MM-kisat, vaikka taso on sama?

Lähde: Yle Watch

Kotimaa Politiikka Rasismi Rotu Väestönvaihto Yhteiskunta Yle Watch

Keskustelu

21 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • matti mainio

  Vastaa

  Miksi Mensan jäsenistössä ei ole afrikkalaisia tai lähi-itäläisiä.? Onko Mensa rasistinen järjestö?

  • Teemu

   Vastaa

   Miksei Suomessa ole yhtään mustia ministereitä? Miksi varsinkin naisurheilumme on edelleen oksettavankin valkoista? Politiikkamme huippupaikat kaipaavat ehdottomasti, välittömästi ruskeita naisia. Alas toksinen patriarkaatti! Lipustamme myös pois vihaväri vakoinen sekä vihasymboli risti. Miettikää nyt miltä tuntuu tulla Suomeen vaikkapa Kosovosta, Irakista tai Somaliasta, kun joutuu katsomaan kadulla valkoisia ihmisiä ja ristejä lipuissa.

 • otto suni

  Vastaa

  Loistavaa kommentointia ja analyysia. Ihmisten tyhmyys on suunnaton katsellessaan Ylenantoa eli jatkuvaa marksilaista propagandaa!

 • Tekijämies

  Vastaa

  THL:n rahoitusta on leikattava ja nämä tutkimuspääliköt on syytä lähettää Afrikkaan.

  Todellinen kysymys on se, että kuka täyspäinen suomalainen haluaa naapuriksi somalin, kurdin tai vaikkapa mustalaisen?

  Minun vanhempi lapsi ei edes tiedä mitä rasismi tarkoittaa. Kun kerroin hänelle Jakomäessä hukkuneen 10-lapsen olleen somali, niin hän nosti peukalon pystyyn ja totesi ”hyvä juttu”. Muistutin tässä yhteydessä uimataidon tärkeydestä ja kerroin lapselleni, että hukkuneen somalilapsen vanhemmat olivat laiminlyöneet kasvatuksen, koska he eivät olleet opettaneet lastansa uimaan.

 • TT

  Vastaa

  Suomalaisiin ja valkoisiin kohdistuvan rasismin ja sorron arvostelu nimetään rasismiksi ja käydään median koko voimalla tätä vastaan. Peli on mennyt siis kieroksi. YleWatch ymmärtää pelin luonteen ja arvostelee ilmiötä osuvasti. Tekstissä on aimo annos kiukkua, koska viha suomalaisia vastaan on mennyt todella röyhkeäksi. Ilmiö on ymmärrettävä vihervasemmiston hermoiluna eurooppalaisten nationalistipuolueiden viimeaikaisen menestyksen vuoksi.

 • Salomon

  Vastaa

  Shadia Raskilla oli valmiiksi raitavaate päällä, muutaku tähti rintaan ja lähtevien jonoon

  • Bogretau

   Vastaa

   Ensin suihkuun ja sitten lämmittelemään.

 • Topi

  Vastaa

  ”Koska matematiikan historia on kuitenkin par excellance miesten historiaa, ohjelmassa on pakko vilauttaa välillä kuolleiden valkoisten miesten kuvia ikävänä muistutuksena ajasta, jolloin yliopistoon ei päässyt vielä värillisten rotukiintiöllä.”

  Meillä yliopistot, Afrikassa edelleenkin savimajat. Kannattaa muistaa, että neekeri ei koskaan osannut edes rakentaa venettä saatika laivaa. Osaako neekeri edes uida? Afrikassa ei olisi edelleenkään yliopistoja/matematiikkaa ilman valkoisia, eikä se ole huono asia. Minä kunnioitan muita kulttuureja, enkä pidä itseisarvona luonnon tuhoamista ja asvaltointia. Jonkun mielestä Amerikka piti rakentaa täyteen, minun mielestä taas ei. Myös orjuutta pidän surkeana keksintönä. Siitä ei hyötynyt kuin orjalaivojen omistajat ja pankkiirit — eli yksi ja sama taho. Jos mietitte Etiopiaa, jota ei koskaan kolonisoitu, niin katsokaa miltä siellä näyttää. Katsokaa Liberiaa, jonka USA antoi orjille omaksi maakseen. Vilkaiskaa Haitia, joka syntyi orjien kapinasta. Katsokaa Zimbabwea, Angolaa, Kongoa, Tansaniaa, Etelä- Afrikkaa, Keniaa… Ei sinne olisi koskaan pitänyt kenenkään mennä: kun valkoinen lähtee pois, niin neekeri pilkkoo huonekalut polttopuiksi ja yrittää polttaa ne sähkö- tai kaasu-uunissa. Helsingissä neekerit jättivät toverinsa viikolla hiekkakuoppaan veden alle ja lähtivät kotiin. Neekeri ei ymmärrä, että ihminen hukkuu. (Tämä selittää alun huomautuksen mustien tutkimusmatkojen puutteesta.)

  • Teemu

   Vastaa

   Yle kertoo tänään 28.7.2023:

   ”Suomalaisten lasten uimataito on heikentynyt viime vuosina Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton mukaan. Merkittävin syy on uimakoulujen keskeytyminen koronarajoitusten vuoksi. Joillakin paikkakunnilla uimaopetus oli tauolla jopa vuoden ajan. Liiton uimataitotutkimuksen mukaan vuonna 2022 noin 55 prosenttia kuudesluokkalaisista ilmoitti osaavansa uida pohjoismaisen uimataidon määritelmän mukaisen matkan. Vuonna 2016 noin 76 prosenttia osasi uida saman matkan.”

   Sieltähän se tusinanuha taas tuli. Uimataitoa on myös toki huonontanut sota, rasismi, näköalattomuus, inkluusio ja… systemaattinen rasismi! Joo, mainitaan rasismi kaksi kertaa, sillä on se niin sairas asia, jos tahtoo joku Suomen pysyvän suomalaisena. Jos minä sanon Suomen olevan valkoinen ja suomalaisten maa, olen rasisti. Jos sanon Somalian olevan musta ja afrikkalainen maa, niin en syyllisty vihapuheeseen. Kas, unohdin sään listatessani Suomen uimataidon heikentymiseen vaikuttaneita asioita: sää on ollut liian kuuma tai liian kylmä selvästikin. Kaikki tässä kappaleessa listatut tekijät myös ovat aiheuttaneet Suomen PISA-tulosten tippumisen sekä väkivalta, ja raiskaus- & huumerikosten määrien kasvun.

  • Metsäkulman Murre

   Vastaa

   ”Myös orjuutta pidän surkeana keksintönä. Siitä ei hyötynyt kuin orjalaivojen omistajat ja pankkiirit — eli yksi ja sama taho. ”

   Myös afrikkalaiset orjien myyjät hyötyivät. Oli normimeininkiä ottaa toisia paikallisia orjiksi. He olivat käyttöomaisuutta, jota saatettiin myös myydä kysynnän mukaan.

   Jos menisimme purjelaivan näköisellä aikakoneella 1600–1800 Afrikan rannikolle, niin luultavasti paikalliset yrittäisivät myydä meille kaikenlaista saviruukuista orjiin.
   https://www.abhmuseum.org/the-capture-of-africans-for-slaves-an-eyewitness-account/

  • Salomon

   Vastaa

   Ei vittu ne oli neekereitä! Oikeesti?!?!

 • bond

  Vastaa

  vittu mä olen niin täynnä tota yle paskaa,että kohta alkaa tulla ruumiita

 • GLGL

  Vastaa

  Tulipa hyvä mieli, kun havaitsi, että oli itse huomannut muutamia niistä ylen tökeryyksistä, joita YleWatch ruoti. Tiedät varmaan sen positiivisen tunteentuulahduksen, kun luet/kuulet jonkun ylen propagandalatteuden ja alkaa vatuttamaan, ja sitten YleWatch on pongannut saman.

  yle ei näytä ymmärtävät, että jalkapallon MM-kisat ja naisten jalkapallon MM-kisat eivät ole sama asia, joten niihin ei pidä viitata samalla termillä. Jalkapallon MM-kisat ovat avoimia kaikille sukupuolille, mutta naisten MM-kisat vain naisille. Jos yle:n typerykset eivät sitä käsitä, ovat he väärässä ammatissa.

  • Topi

   Vastaa

   Itse huomasin jo edellisissä naisten kisoissa sen, miten Ylen studioon raahaaman läskiperseen piti ulista joka kerta, jos naisten Englannin joukkuetta kutsuttiin Kolmeksi leijonaksi (Three Lions), kun sen piti rasvapalleron mielestä olla Kolme naarasleijonaa (Three Lionesses). Edellisissä naisten arvokisoissa (EM 2022) myös Ylen heikot ”miehet” sortuivat siihen, että lukivat miesten ja naisten arvokisamenestyksen samaksi asiaksi. Täysin idioottimaista touhua, joka tuntuu lähinnä vain tahalliselta asioiden monimutkaistamiselta, sotkemiselta ja hämmentämiseltä, kun lasketaan mitalit kisoista miehiltä ja naisilta samaan pottiin. Mutta sitten kuitenkaan ei saa puhua ”miesten MM-kisoista” ja ”naisten MM-kisoista”. Suvakkien pitäisi jo vihdoinkin päättää, että onko niitä helvetin sukupuolia olemassa vai ei.

   Muutoinkin Yle tapa tunkea politiikkaa urheiluun on oksettavaa. Kun Yle puhuu vaikka Perussionisteista (PS) tai potkupallosta, niin joka väliin pitää mainita, miten ”lähes kaikki suomalaiset vastustavat rasismia” tai miten ”oikeastaan kaikki allekirjoittavat eduskunnan rasisminvastaisen ohjelman”. Miksi he tekevät päätöksiä muiden puolesta ja siitä mitä muut saavat ajatella? Ja miksi hitossa naisten jalkapallon MM-kisat on niin oksettavan valkoinen tapahtuma? Euroopan, USA:n, Kanadan, Uuden-Seelannin ja Australian joukkueet ovat aivan liian valkoisia. Poissaolollaan loistavat myös muunsukupuoliset. Taitavat yleläisetkin olla oikeasti nazzeja, jotka hekumoivat ajatuksesta tunkea kaikki vääränväriset ja ‑kokoiset uuneihin. Huippu-urheilu on rasistisista ja se syrjii kehopositiivisa sekä vammaisia. Entä Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Vietnamin ja Filippiinien joukkueet? Tekee pahaa katsoa noin homogeenista porukkaa, joka edustaa omaa kansaansa, kulttuuriaan ja maataan. Hyi.

 • Väinämöinen

  Vastaa

  Meillä Suomessa kärsitään rakenteellisesta kolonialismista, jossa siirtolaiskolonialistieliitti ”svenska talande bättre folket” jatkaa yhä edelleen suomalaisten alkuasukkaiden kansanmurhaa. Antikolonialististen alkuasukkaiden leimaaminen siirtolaiskolonialistieliitin toimesta osoittaa siirtomaaeliitin rasistista suhtautumista suomalaisiin alkuasukkaisiin jotka kolonialistit haluavat tuhota alkuasukkaiden maan varastamiseksi ja alkuasukkaiden alistamiseksi ja nöyryyttämiseksi.

  Juutalaisten ja ruotsalaisten persettänuolevat uusnatsit ja sinimustat lahtarikusipäät on Sorokselle huoraavia CIA kätyreitä eikä mitään isänmaan ystävia. Pohjalaiset saatanat on juutalaisia pahempi syöpä. Pohjalaiset on justkuille huoraavia hurrin kullin nuolijoita. Kuolema Pohjalaisille, Vapaus Suomalaisille!

 • Salaliittoteoria

  Vastaa

  Länsimaissa; Pohjois-Amerikassa, Skandinaviassa ja Euroopassa toteutetaan Kalergi suunnitelmaa maailmaa hallitsevan pankkiirieliitin toimesta.
  Valkoinen väestö sulautetaan kehitysmaista siirrettävään väestöön ja valkoinen rotu yritetään hävittää. Maahanmuuttajien perheen perustamista tuetaan runsaskätisesti, että he lisääntyvät valtaväestöä nopeammin. Kantaväestön elämä ja talous laitetaan verotuksella, (jolla maahanmuuttajien korkea elintaso kustannetaan), niin koville, ettei perhettä ole edes varaa perustaa. Tilalle jää lopulta homogeeninen mulatti väestö, jolla ei ole juuria, eikä yhtenäisyyttä ja jota on helppo hallita eliitin toimesta. 

  Kansalaisten yritystoiminta, elinkeinot ja talous tuhotaan, omaisuus tehdään arvottomaksi ja se lunastetaan tai sen arvo katoaa pankkiirieliitin luoman inflaation sekä pankki kriisien avulla. Tämä lisää entisestään väestön ahdinkoa ja jouduttaa suunnitelman toteutumista.

  Pankkiiri-eliitin lahjomat, omaa etuaan ajattelevat poliitikot ja virkamiehet toteuttavat Kalergi suunnitelmaa kansan tahdosta huolimatta. Yli 90% pankkiirieliitin omistaman median aivopesemistä ihmisistä ei edes ymmärrä mitä on tapahtumassa. Sanan vapautta, yksilön vapautta ja ihmisoikeuksia kavennetaan kokoajan erilaisilla tekosyillä, kuten rasismi, ilmastonmuutos, pandemia ja sodat. Kaikki nämä ovat saman pankkiirieliitin keksimiä, luomia ja aiheuttamia. Kaikessa on kysymys vallasta, resursseista ja hallinnasta.

 • Tyrsky

  Vastaa

  Mitähän rasta-Castaneda tähän sanoisi:

  ”Kulttuurinen omiminen tai kulttuurinen appropriaatio[4] (engl. cultural appropriation tai misappropriation) on sosiaalisen oikeudenmukaisuusteorian käsitteistöä ja tarkoittaa epäeettistä toimintaa, jossa etuoikeutetun ryhmän jäsen ottaa käyttöönsä vähemmän etuoikeutetun identiteettiryhmän piirteitä tai kulttuurituotteita.[5][6][7][8] Kulttuurinen omiminen kohdistuu alempitasoiseksi tulkittuun etniseen ryhmään tai johonkin muuhun marginaaliryhmään, kuten vammaisiin tai seksuaaliseen vähemmistöön.[5] ”

  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kulttuurinen_omiminen

 • Plääh

  Vastaa

  Kyllähännaisjalkapallo sentään näyttää ihan oikealta jalkapallolta. Naisjääkiekkoilu taas ei oikein vaikuta jääkiekolta

 • murre iisakki riepunen

  Vastaa

  Yle paniikissa, verorahojen holtiton tuhlailu tullut tiensä päähän…toivottavasti.

 • Teemu

  Vastaa

  Yle oli teettänyt kyselyn rasismista. Jännä, ettei vaikkapa Sudanissa tai Somaliassa ole rasismia, mutta Suomessa on – ja juuri näiden neekerien toimesta. Ne tuovat rasismin Suomeen. Ne aiheuttavat rasismin täällä. Yle mietti, miten rasismista päästäisiin eroon. Siitä ei pääse eroon kuin poistamalla niiden aiheuttajan Suomesta.

  Rasistisista rikoksista epäiltyjen lukumäärät syntymämaittain suhteessa ryhmän kokoon 2005–2018. Suomessa syntyneiden epäiltyjen määrän suhdeluku=1:

  Sudan 72,12
  Somalia 26,09
  Irak 21,83
  Turkki 21,48
  Afganistan 20,17
  Iran 18,41

  • .µñЀ®w(·)r└ð´

   Vastaa

   Muistakaa, että suomalainenkin raiskaa! Ulkomaalainen tosin raiskaa todella paljon useammin. Seksuaalirikokset kansalaisuuksittain per 10 000: Afganistan 139, Irak 134, Syyria 42, Turkki 41, ”Ruotsi” 29, Somalia 29, Suomi 4. Afgaanien luku olisi siis tämän perusteella 35- ja irakilaisilla 34-kertainen meihin verrattuna. MUTTA… raiskaa se suomalainenkin. Älkää nyt vain unohtako sitä. Afgaani – toistetaan tämä vielä kerran – raiskaa tosin 35 kertaa useammin…

   …mutta raiskaa se suomalainenkin.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi