Haastattelussa Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru

Sinimusta Liike valmistautuu vaaleihin. Partisaani haastattelee puolueen puheenjohtajaa Tuukka Kurua hänen näkemyksistään vaalien alla. Tulemme lähiviikkojen aikana haastattelemaan myös muita puolueen ehdokkaita. Kurua voi äänestää Uudenmaan vaalipiirissä numerolla 21.

Politiikka

päivitetty

Sinimustan Liikkeen puheenjohtaja Tuukka Kuru pitämässä linjapuhetta puoluekokouksessa 21.08.2022. Kuva: Nina Metsälä

Olet Sinimustan Liikkeen perustaja sekä puheenjohtaja. Olisiko puoluetta olemassa, mikäli sinut olisi hyväksytty Perussuomalaisten jäseneksi?

Epäilisin, että olisin silloinkin pyrkinyt luomaan aatteellisesti samanmielistä ryhmittymää, joka haastaisi valtavirtaisen näkemyksen värisokeasta nationalismista ja työperäisen maahanmuuton ihanuudesta. Jossain vaiheessa seinät olisivat kuitenkin kohonneet edustamani toiminnan ympärille, sillä perussuomalainen puolue pyrkii tietoisesti muuttumaan massaliikkeeksi, jota seksuaalivähemmistöön kuuluvat ja maahanmuuttajatkin voivat tarvittaessa äänestää. Tätä päämäärää ei edesauta radikaalikansallismielinen puolueaktiivi.

En ole myöskään koskaan piilotellut suhteitani kansallismielisen kentän ns. rankempiin toimijoihin, enkä olisi perussuomalaisuudestani huolimatta lopettanut heidän kanssaan yhteistyön tekemistä. Tämä toimintatapani olisi tietenkin synnyttänyt vauhdilla liberalisoituvan puolueen silmissä massiivisen mainehaitan, joka olisi uhannut puolueen omaa narratiivia siitä, ettei perussuomalaiset ole rasistinen puolue, tai ainakaan toimi rasistisin motiivein.

Sinimusta Liike olisi siten syntynyt väistämättä jossain vaiheessa, olisi se sitten tapahtunut nyt tai tulevaisuudessa, sillä yhteiskunnallinen tarve radikaalinationalistiselle puolueelle olisi pysynyt muuttumattomana. Uuden puolueen perustaminen ei ole koskaan helpoin keino muutoksen aikaansaamiseksi, mutta ainakin toimintaa haittaavat tahot ovat nykyään puolueen ulkopuolella, eikä sen sisällä.

Mikäli sinut valitaan, mitkä tulevat olemaan kärkiteemojasi, joita tulet ajamaan?

Kärkiteemoja on muutamiakin, mutta aivan ensiarvoisen tärkeää on nykyisen väestöpoliittisen kriisin ratkaiseminen. Tarvitsemme paljon nykyistä enemmän uusia suomalaisia, samalla kun meidän tulisi vähentää vierasmaalaisten määrää maassamme. Kärkiteemani tulisi siten olemaan saatavuusharkinnasta kiinni pitäminen, vapaaehtoisen paluun kannustaminen, oleskelulupien ehtojen tiukentaminen, sekä sen selvittäminen, minkälaisia sopimuksia tarvitsisimme, jotta voisimme varmistaa vierasmaalaisten palautuslentojen onnistumisen. Pyrkisin myös vähentämään Suomen houkuttelevuutta vieraasta kulttuuripiiristä tulevien silmissä leikkaamalla yhteiskunnan avustuksia monikulttuurisesta toiminnasta sekä ohjaamaan kyseiset varat sen kaltaiseen kulttuuritoimintaan, joka edistää kansallismielisen maailmankatsomuksen leviämistä. Vastustaisin kaikkia oleskelulupaehtojen höllentämisiä, ja sekä paperittomien ihmisten temppukansallistamista työperäisten oleskelulupien kautta. Pyrkisin poistamaan kansanryhmää vastaan kiihottamisen rikoslaista, jota on tähän mennessä langetettu puhtaasti poliittisin perustein lukuisille oppositiopoliitikoille.

Toinen asia, joka on itselleni tärkeä, on kielikysymys. Olen seurannut ärtyneenä nykyistä kehitystä, jossa englannin kieli on muuttumassa yhä useammassa yrityksessä työkieleksi, eikä suomen kielen osaamista vaadita enää esimerkiksi kaupan alan työntekijöiltä. Rohkeimmat kosmopoliitit ovat jopa ehdottaneet pääkaupunkimme muuttamista englanninkieliseksi kaupungiksi, jotta se olisi vieläkin houkuttelevampi vierasmaalaisille tulijoille. Tähän kehitykseen tulee tehdä selviä lainsäädännöllisiä muutoksia – kielivaatimuksista on pidettävä kiinni, ja suomenkielinen palveluvelvoite tulee koskea jatkossakin kaikkia työnantajia. Suomen kielen valta-asemaa ei saa uhata yksikään toinen kieli, jonka vuoksi kannatan myös pakkoruotsista sekä ruotsinkielisistä kunnista luopumista.

Kolmas kärki liittyy Suomen ulkopolitiikkaan ja nykyisiin unionisidonnaisuuksiin. Mielestäni Suomen tulisi erota Euroopan unionista, Schengen-alueesta ja unionin valuuttajärjestelmästä, ja tehdä alustavia valmisteluja ja laskelmia kyseisen irrottautumisen aikatauluista ja kustannuksista. Suomen tulisi aloittaa samanlainen pitkäjänteinen pohjatyö kansallisen itsehallinnon palauttamiseksi, mitä Britannian Brexit-mieliset toimijat tekivät vuosikymmeniä aiemmin. Oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että kyseinen ero kannattaisi tehdä yhteistyössä konservatiivisten reunavaltioiden kanssa, jolloin EU:n mahdolliset kostotoimenpiteet jäisivät mahdollisimman kevyiksi.

Internetissä tulee jatkuvasti vastaan puoluetta mustasukkaisesti vastustavien toimesta tarkoituksellista hämmennystä aiheuttavia kommentteja, joiden mukaan Sinimusta Liike on Nato- ja EU-myönteinen puolue. Voitko nyt kerralla selvittää kantanne näihin instituutioin?

Sinimusta Liike kannattaa EU-eroa, sekä vastustaa puolustusvoimiemme länsi-integraatiota. Nämä asiat ovat nähdäkseni tuotu esiin lukuisissa julkilausumissamme sekä puolueen virallisissa ohjelmakohdissa. Syytökset länsimielisyydestä johtuvat yleensä siitä, ettemme pidä Venäjän federaatiota varteenotettavana aatteellisena liittolaisena, vaan monikulttuurisen imperiumin itäisenä versiona. Siinä missä länsi kahlitsee pieni kansoja taloudellisin ja kulttuurillisin kahlein, Venäjä tekee sen keskusjohtoisesti pakottamalla. Kumpikaan näistä monikulttuurisuuden muodoista ei edusta sinimustaa maailmankatsomusta, jonka mukaan valtiot tulisi rakentaa lähtökohtaisesti jaetun etnisyyden perusteella. Me näemme, että monikulttuurisuuden vaatimus tulee aina yhteiskunnan eliitiltä, siinä missä kansallinen yhteenkuuluvuuden tunne ponnistaa aina lopulta ruohonjuuritason todellisuudesta.

Moni sanoo olevansa samoilla linjoilla Sinimustan Liikkeen kanssa, mutta äänestävänsä Perussuomalaisia, jotta emme saisi jälleen vasemmistohallitusta riesaksemme. Mitä sanoisit tällaisille äänestäjille?

Olen sanonut jokaiselle ihmiselle, että hänen kannattaa äänestää sen kaltaista ihmistä, joka on sitoutunut ajamaan äänestäjälle tärkeitä asioita. Jos äänestäjä kokee, että Suomen tulisi pysyä valkoisena maana, hänen tulee äänestää sen kaltaista ehdokasta, joka on sitoutunut tähän päämäärään. Jos kyseinen ihminen antaa äänensä perussuomalaiselle ehdokkaalle, hän kannattaa kyseistä ehdokasta mielestäni virheellisin perustein.

Äänestäjä, joka esimerkiksi haluaa Suomen irtautuvan Euroopan unionista tai pakkopalauttaa etniset vähemmistöt takaisin kotimaihinsa, ei saa ikinä tavoitteitaan läpi äänestämällä ehdokasta, joka ei ole kyseisiin päämääriin sitoutunut. Mikäli hän tekee niin, hän antaa ainoastaan viestin puolueelle siitä, että valittu linja on selvästi oikea, koska sille löytyy kannatusta. Perussuomalaiset eivät myöskään yksin pysty pelastamaan suomalaista yhteiskuntaa, vaikka heillekin löytyy siinä oma roolinsa. Ns. ”tolkun konservatiiveina” he ovat paljon vaarattomampia mitä kokoomus tai keskusta ovat, ja siksi olisikin hyvä, että heidän oikealle puolelleen nousisi ideologisesti radikaalimpi kirittäjä, joka estäisi heidän kansalliskonservatiivisen linjan vettymisen. Jos kukaan ulkopuolinen taho ei pakota perussuomalaisia pysymään edes näennäisesti isänmaallisena viiteryhmänä, puolueen tulevaisuus tulee olemaan Sebastian Tynkkynen ja sekalainen joukko toteemimaahanmuuttajia.

Vaalit ovat aina se hetki, kun puolueet ja ideologiat punnitsevat omaa kannatustaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Mikäli valkoisuudesta avoimesti puhuva puolue, kuten Sinimusta Liike, saa kohtalaisen vaalituloksen, se kertoo kaikille muillekin puolueille siitä, että kyseisille näkemyksille löytyy kannatusta. Mikäli potentiaaliset äänestäjämme taasen pelaavat ns. ”varman päälle” ja äänestävät maltillista perussuomalaista, he vaikeuttavat itse omalla toiminnallaan rotutietoisen politiikan ajamista.

Olette puolueena ehdolla vain neljässä vaalipiirissä. Mitä ehdotat niille kannattajille, jotka eivät voi äänestää sinimustaa ehdokasta?

Neljä vaalipiiriä muodostettiin tietoisesti, jotta saisimme täydet listat niille alueille, joissa enemmistö jäsenistämme sijaitsee. Täydet listat vähentävät yksittäisen ehdokkaan harteille asetettuja odotuksia äänisaaliin suhteen, lisäten samalla teoreettista todennäköisyyttä sille, että listasta joku menisi läpi. Pienpuolueiden perinteinen tapa, jossa yksittäisiä ehdokkaita sirotellaan sinne ja tänne tekee tästä päämäärästä käytännössä mahdottoman, jonka vuoksi halusimme toimia toisin.

Olen tietoinen siitä, että noin puolet suomalaisista ei pysty edes teoreettisesti äänestämään meitä tällä hetkellä. Näille ihmisille olen sanonut, että heidän kannattaa äänestää oman vaalipiirinsä kansallismielisintä ehdokasta tämän puoluetaustasta riippumatta, mikäli äänestäjä asuu vaalipiirin alueella, jossa ei ole meidän ehdokkaitamme. Huonoin mahdollinen ratkaisu on jättää äänestämättä, sillä vastapuoli tekee sen varmasti. Äänestämättä jättäminen ei ole minkäänlainen ”viesti”, jonka päättäjät ottaisivat vakavasti.

Sinimusta Liike kertoo olevansa muutakin kuin puolue, minkä vuoksi nimessä on sana ’Liike’. Miten tämä näkyy käytännössä? Entä miten visioit sen näkyvän viiden vuoden päästä?

Puolue on lähtökohtaisesti työkalu, jolla eri kansallismielisen alakulttuurin edustajat voivat osallistua parlamentaariseen päätöksentekoon. Kansallismielinen kenttä on elävä, ihmisläheinen ja se nojaa pitkälti ihmisten keskinäiselle luottamukselle. Nämä piirteet eivät ole koskaan täysin käännettävissä puoluepoliittiseen toimintaan, jossa sisäinen kilpailu, laskelmointi ja eturistiriidat ovat aina jollain tavoin läsnä. Puolueella on kuitenkin keskusjohtoisena entiteettinä kyky tehdä pitkäjänteistä ohjelmatyötä, jolla voi olla merkittäväkin vaikutus laajemman kansallismielisen kentän ajatteluun. Sinimustan Liikkeen ohjelmakohdat ovatkin monilta osin kansallisradikaalin ajattelun käytännön sovellutuksia, ja siten vapaasti sovellettavissa myös muiden puolueiden ja ryhmittymien toimesta.

Sinimusta Liike on saanut houkuteltua riveihinsä monia sen kaltaisia ihmisiä, joilla ei ole suurempaa kosketuspintaa parlamentaariseen toimintaan. Nämä henkilöt ovat olleet enemmän kiinnostuneita kansallismielisen alakulttuurin metapoliittisista ulottuvuuksista, kuten musiikista, kamppailulajitoiminnasta, kirjallisuudesta ja videotaiteesta, kuin sääntömääräisistä kokouksista, pöytäkirjoista ja muista hallinnollisista tehtävistä. Näiden aktiviteettien läsnäolo näkyy puolueen toiminnassa muita puolueita enemmän, sillä puhtaan puoluetyön ohella me pyrimme myös tarjoamaan fyysisen yhteisön sekä arvomaailman, jota ihmiset kykenevät halutessaan seuraamaan jokapäiväisessä elämässään. Onkin siten vaikea määritellä sinimustan liikkeen roolia tarkasti – se on samaan keski-iältään nuorten ihmisten ystäväporukka, aktivistiryhmä, tapahtumajärjestäjä, metapoliittinen vaikuttaja ja poliittinen puolue. Rakenteeltaan ja identiteetiltään joustavana se kykenee vastaamaan tavanomaista puoluetta paremmin ympäristössä esiintyviin kulttuurillisiin haasteisiin, mutta tarvittaessa myös kokoamaan henkilöt yhteen rintamaan yhteisen tavoitteen niin vaatiessa.

Viiden vuoden päästä haluaisin nähdä Sinimustan Liikkeen toimivan taloudellisesti omavaraisena poliittisena, kulttuurillisena ja liikunnallisena yhteisönä, jonka jäsenistä kehittyy ajan saatossa aatteessaan väkeviä ja oma-aloitteisia toimijoita. Yhteisön pitäisi olla silloin myös niin monimuotoinen, että se kykenee tarjoamaan eri elämäntilanteessa oleville ihmisille toisistaan poikkeavia rooleja. 18-vuotiaalta aktiivilta voitaisiin silloin edellyttää erilaista toimintatarmoa kuin esimerkiksi 40-vuotiaalta kolmen lapsen äidiltä, vaikka molempien läsnäoloa arvostettaisiinkin liikkeen toimesta yhtä paljon. Haluamme puolueen näkökulmasta katkaista aktivistiryhmille tavanomaisen kehityksen, jossa nuoret ja innokkaat aktiivit polttavat itsensä muutaman vuoden sisällä loppuun ja siirtyvät sitten perheellistymisen myötä täysin passiiviseen rooliin. Näiden eläköitymisten myötä katoaa myös paljon sen kaltaista osaamista, josta voisi olla suuresti hyötyä uusien jäsenten koulutuksessa.

Puolueellanne on keskimääräisesti nuorimmat ehdokkaat. Mitä tämä kertoo tulevaisuudesta?

Mielestäni se kertoo siitä, ettei kohtaamisteoria ole toiminut halutulla tavalla. Nuoret jäsenemme ovat kohdanneet omassa elämässään monikulttuurisen unelman, ja tehneet siitä täysin päinvastaisen johtopäätöksen kuin maamme nykyinen poliittinen johto. Meistä keski-ikää lähestyvistä toimijoista poiketen he eivät ole välttämättä koskaan eläneet valkoisessa ja suomalaisessa ympäristössä, mikä on minun kaltaiselleni entiselle rovaniemeläiselle täysin normaali asiantila ja myös tavoittelemisen arvoinen päämäärä. Näiden nuorten toimijoiden käyttäytymistä ei siten ohjaa mikään nostalginen muisto valkoisesta menneisyydestä, vaan eräänlainen itsesuojeluvaisto, joka saa heidät ajattelemaan, ettei nykyinen pääkaupunkiseutu voi olla suomalaisen sivilisaation huipentuma. Siinä he ovat tietenkin aivan oikeassa.

Olen melko varma, että pettyneitä, vieraantuneita ja kaltoinkohdeltuja kantaväestön edustajia tulee olemaan vuosi vuodelta enemmän, eikä nykyinen kiihtyvällä tahdilla afrikkalaistuva sateenkaarimaailma kykene tarjoamaan heille mitään luonnollista yhteisöä, ainoastaan valkoista syyllisyyttä ja transuilua. Tavoitteenamme onkin toimia näille nuorille eräänlaisena majakkana modernin pimeyden keskellä.

Sait juuri lapsen. Puolueessa tuntuu myös vaikuttavan lapsiperhekeskeinen kulttuuri. Onko sillä vaikutusta poliittiseen aktiivisuuteen?

Aika on rajallinen resurssi, ja on epärehellistä väittää, etteikö perheellistymisellä olisi vaikutusta myös sen käyttöön. Itse kuitenkin koen, että nykyisessä lapsivihamielisessä maailmassa valkoisten lasten kasvattaminen on itsessään kansallismielisen aktivismin muoto, jonka roolia ei kannata missään nimessä väheksyä. Perheellisen aktiivin aika kannattaakin keskittää sen kaltaiseen toimintaan, jolla on suurin potentiaalinen hyöty. Tämä näkyy omassa elämässäni esimerkiksi siten, että priorisoin julkiset yleisötapahtumat, radiolähetykset ja puolueen viralliset ulostulot somessa väittelyn tai mainoslehtisten jakamisen yläpuolelle. Sinkkumiehenä kykenin uhraamaan politiikalle huomattavan paljon enemmän aikaa kuin nykyään, joten pyrin aktiivisesti tehostamaan toimintaani. Nimimerkkien kanssa käydyt tunteja kestäneet väittelyt ovat siten taakse jäänyttä elämää, niinkin paljon mitä vänkäämisestä pidänkin!

Olisi hienoa, jos aktiivit kykenisivät kokemaan kansallismielisessä alakulttuurissa lukuisat eri elämänvaiheet, joissa ihminen pääsisi kokemaan ensin nuoren aktiivin innokkuuden, kypsyen lopulta vuosikymmenten kestävän matkan jälkeen arvostetuksi isovanhemmaksi ja laajemman kansallismielisen liikkeen vanhaksi parraksi. Tämä ajatus käy usein mielessäni, kun osallistun kansallismielisiin tapahtumiin, ja huomaan yleisössä nuoria poikia sekä arvostettuja eläkeläisiä, jotka ovat kaikki yhteisellä asialla.

Aktivismi Eduskuntavaaliehdokkaat Eduskuntavaalit Kotimaa Politiikka Rotu Sinimusta Liike Talous Tuukka Kuru

Keskustelu

20 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Thought Guild

  Vastaa

  Äänestän SML:ää. Tuukka tai sitten joku muu porukasta tulee saamaan ääneni. Huomaa vaalien lähestyvän, kun demarit ovat alkaneet mustamaalata Keskustaa. Demareita pelottaa Sannan siiderikohu ja nyt SDP:n luottotoimittajien ynnä tietolähteiden kautta saatu nenämedia rummuttamaan jonkun kepulaisen poliitikon alkoholinkäyttöä Ruotsin-valtionvierailun illanvietossa. Jo on uutispommi: suomalainen käytti alkoholia ruotsalaisten seurassa. Kukapa voisi uskoa moista. Kokoomus ja Perussionitit tulevat muodostamaan hallituksen. PS on saanut niin paljon mummoja äänestäjikseen, ettei sitä pysäytä enää mikään. SDP elättelee yhä mahiksia hallitusyhteistyöhön.

 • Topi

  Vastaa

  ”Ns. ”tolkun konservatiiveina” he [PS] ovat paljon vaarattomampia mitä kokoomus tai keskusta ovat, ja siksi olisikin hyvä, että heidän oikealle puolelleen nousisi ideologisesti radikaalimpi kirittäjä, joka estäisi heidän kansalliskonservatiivisen linjan vettymisen”

  Toimiikohan se noin käytännössä? Sinimustat varmaankin saisivat PS:n kavahtamaan entistä kauemmaksi ”nazzismista ja rasismista”. Eli en näe mitään syytä PS:lle nojata SML:n suuntaan, vaan se kosiskelu äänistä tulee kohdistumaan entistäkin ”liberaalimpaan” mielenmaisemaan. PS siis kuoriutuu lopullisesti hyvin pian. Metamorfoosi on valmis 2023.

  • Plääh

   Vastaa

   Nämä monet sinimustat ovat persuista hiljattain pois potkittuja. Se linja muuttuu koko ajan persuilla vesitetymmäksi. Siksikin tarvitaan jo räväkämpiä ryhmiä. Persut nyt muutenkin olvat huijaus, joten on hyvä, jos se kalastaa eri vesillä

 • Heikki Salama

  Vastaa

  Kuudenneksi ja seitsemänneksi viimeiset sanat lämmittivät.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  Kun ottaa huomioon puolueen resurssit, SML teki varmasti oikean ratkaisun keskittämällä toiminnan neljään vaalipiiriin tulevissa vaaleissa, mutta yksittäisten ”kiintiösinimustien” asettaminen ylijääneisiin vaalipiireihin minimaalisilla vaalibudjeteilla tuskin olisi syönyt puolueen resursseja tai kannatusta ”päävaalipiireistä”, mutta nämä yksittäiset ehdokkaat muissa vaalipiireissä olisi todennäköisesti hyvin ERILAISIA vaalituloksia keränneet eri vaalipiireistä ja nämä yksittäisten ehdokkaiden saamat oikeat vaalitulokset olisivat voineet toimia indikaattoreina sille joka niitä osaa tulkita oikein. JOS ETUKÄTEEN ON TIEDOSSA ETTÄ HUONO SATO ON TULOSSA, NIIN JUURI SILLOIN ON TÄRKEÄÄ ETTÄ KAIKKI HEDELMÄT POIMITAAN!.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Äänestän Sinimustaa Liikettä. Ehdokaskin on jo valittu. Rankinta mahdollista linjaa. Ja piste.

  Tuukka Kurun mielipiteitä luettuani voin hyvillä mielin sitoutua Sinimustan Liikkeen kannattajaksi.

 • Fenrir

  Vastaa

  Poliittisen vaikuttamisen tie on tukossa, mutta en kehota ketään olemaan äänestämättä. Päinvastoin! Äänestäkää nyt sydämenne kyllyydestä ja katsotaan mitä tapahtuu. Todennäköisesti SML ei saa yhtään ehdokasta läpi ja persutkin pelataan hallitusneuvotteluissa ulos vaikka voittaisivat koko vaalit. Sen jälkeen kaikki voivat hyvällä omalla tunnolla todeta järjestelmän pettäneen heidät ja alkaa harkita toisenlaisia toimintatapoja. Tehdään näistä Suomen viimeiset eduskuntavaalit.

 • Syntyperäinen suomalainen

  Vastaa

  Kiitos Tuukalle haastattelun antamisesta. SML vaikuttaa panostavan nuorempaan jäsenkuntaan.
  Nuoremmat eivät toisaalta ole eläneet normaalin yhteiskunnan aikaa Suomessa. Jolloin Suomessa ei ollut nykyistä multikulttia. Niinpä jäin miettimään, eikö SML hyötyisi myös
  niistä suomalaisista jäsenistä, jotka ovat iältään kokeneet nykyiseen verratun vastakohdan
  eli valkoisen suomalaisuuden. Vielä nuori puolue ja vie aikansa, että käytännöllinen todellisuus muotoutuu. Yrittäisittekö kuitenkin saada myös oikeasti iäkkäämpää ja kokeneempaa porukkaa puolueeseen…

  Tuukka sanoo; ”Itse kuitenkin koen, että nykyisessä lapsivihamielisessä maailmassa valkoisten lasten kasvattaminen on itsessään kansallismielisen aktivismin muoto, jonka roolia ei kannata missään nimessä väheksyä.” Toki nuoremmassa väestössä on hyvät mahdollisuudet saada uusia valkoisia suomalaisia, joten en tarkoita etteikö nuoremmissakin ole ytyä. 

  Edellisestä hyppään toisen ääripään lasten hankkimiseen, eli värillisten lasten lisääntyminen.
  Muistattehan sen, että heillä jos kenellä, lapsiluvun kartuttaminen on monimuotoista. Se on ”tienesti” mm. kolmansista maista tuleville. Jokainen lapsen syntymä on valtion maksaman ”palkan” korotus. Värillisille lasten tekeminen on multikulttimielisen aktivismin muoto.
  Edessä on kova kilpajuoksu saada valkoisten suomalaisten syntyvyys kasvamaan. Keinoja kyllä löytyy, kunhan perhesuunnittelu ei ole ehkäisyvalmisteiden valintaa ja tunnollista käyttämistä. 

  Vaalimenestystä puolueelle.

 • Tuukkis

  Vastaa

  Tuukalta fiksua puhetta kuten olettaa sopii. Numero 21 piirtyy äänestyslipukkeeseen

 • No onkos tullut vaalit

  Vastaa

  Suora ja armoton niskalaukaus kommentti:

  Uudet puolueet ovat tervetulleita, mutta kaikille puolueille jotka pääsevät eduskuntaan tapahtuu sama asia. Kun äänet on laskettu – oikein tai vilpillisesti – puolueita ei kiinnosta kärpäsenpaskan vertaa mitkään äänestäjät.

  Missä on roihuavat vaaliväittelyt?

  Missä on poliittinen agitointi?

  Kaikki merkittävät puoluejohtajat kuuluvat vapaamuurareihin. Vai kuvitteletteko että he huvikseen pitävät käsiään ja sormiaan oudoissa asennoissa kun he poseeraavat valokuvissa.

  Se joka ei ymmärrä tätä asiaa elää irti todellisuudesta.

  Johtavat poliitikot pitävät äänestäjää pilkkanaan. Ei Kokoomus ja SDP voi olla samassa hallituksessa jos nämä puolueet yrittävät edes teeskennellä olevansa eri puolueita.

  Tässä on oma pieni mutta ehdoton vaatimuslistani ehdokkaille:

  1. Salajärjestöt kuten vapaamuurarit ym. kielletään. Yhdistyksellä oltava oikeus valita jäsenensä. Mutta sen toiminta ei saa olla sen laatuista että se vahingoittaa tai aiheuttaa haittaa muulle yhteiskunnalle.
  2. Valtion edustaja tai viranomainen saa osallistua esim WEF kokouksiin ja muihin vastaaviin vain yksityishenkilön ominaisuudessa. Tästä on kuitenkin siinä tapauksessa laadittava julkinen raportti.
  3. Irtisanoudutaan niistä kansainvälisistä sopimuksista jotka ovat meille vahingollisia ja rajoittavat vapauttamme.
  4. Oma raha käyttöön.
  5.Koulut ja yliopistot desinfioitava aivopesusta.
  6. Aseen omistaminen lailliseksi. Perusteeksi riittää itsensä suojaaminen.
  7. Joukkokanne tai ryhmäkanne käytettäväksi siten että se antaa oikeudellisen keinon pienin kustannuksin ihmisille oikeudenkäyntiin suuryhtiöitä, valtiota, kuntia ym vastaan.
  8. Viinit ja väkevät ruokakauppoihin. Ja vapaasti myyntiin esim suoramyynti netistä ja yksityiset alkoholiliikkeet.
  9. Valtion hallintoa kutistettava. On pienemmät ikäluokat ja vähemmän veronmaksajia. Lisäksi digityrannia keventää hallintoa. Tämän täytyy näkyä valtion hallinnon laihtumisena. Äärimmilleen viety digitalisaatio on osa vaarallista poliisivaltio projektia joka vaarantaa meidän oikeudet ja vapaudet.
  10. Sananvapaus valtion erityiseen suojeluun.

  • Teme

   Vastaa

   Jaa, että lisää viinaa ja aseita? Sillä lähtee? No, onhan tätä maata yritetty korjata neekerten tuhojen jälkeenkin ottamalla entistä enemmän neekereitä sisään. Tiukentaisitko asetuomioita? Kuolemantuomio? Eivät mustalaisten ja liivipoikien aseet taida luvallisia olla nytkään. Itse olen kuolemantuomion kannalla. Kaikista vakavista rikoksista annettaisiin. Vähemmän vakaviin (mutta silti törkeisiin tekoihin) syyllistyvät saisivat yhden armotuomion ja sitten tokalla kerralla nirri pois heti. Ei mitään vatvomista enää siinä kohdin. EU-Suomi tykkää hyysätä ja vatvoa. Tämä maa menee päin helvettiä.

   • Ehdokaslista lyhyt nolla

    Vastaa

    En vaatinut lisää viinaa. Vaadin että sen myynti normalisoidaan. 

    Suomi on täynnä aseita ihmisten ja eläinten räiskimiseen laillisesti, valtion luvalla. Mutta asetta ei saa hankkia omaksi hengenpelastajaksi. Poliitikot ja lainsäätäjät katsovat että vesipyssy riittää tähän tarkoitukseen. Tätä periaatetta noudattaen, kun ”kansan”edustaja joutuu onnettomuuteen, on parasta vain kääntää katse pois. Koska kyllä se siitä selviää jollakin tavalla. Ei tarvitse apua.

    • Mind Soup

     Vastaa

     Haluat siis viinasta saatavat tuotot pois valtiolta, joka käyttää ison osan niistä viinahaittojen hoitamiseen. Selvä.

     • Monopoli murtuu

      Jos Alko, eli valtio katsoo että sillä on mahdollisuus menestyä vapaasti kilpailuilla markkinoilla niin se voi jäädä yhdeksi toimijaksi kilpailijoiden joukossa.

      Verotuloja valtio saa viinanmyynnistä joka tapauksessa. 

      Suomalainen Prisma myy alkoholia normaalisti Tallinnassa. Mutta ei Helsingissä. Idiotismia.

      Kun ministerit näyttävät esimerkkiä haitallisista juomatavoista valtion edustajina, käy kaikille selväksi että tällaista monopolia ei tarvita.

 • KokenutMies

  Vastaa

  Pitää olla realisti ja todennäköisesti sinimustat eivät saa yhtään ehdokasta läpi. On tärkeämpi tähdätä pidemmän ajan politiikan tekemiseen, koska ongelmat eivät katoa, vaan tulevat pahentumaan vuosien myötä.

  Itse arvioisin, että iskun paikka on kaksien vaalien päästä, eli 2030-luvun alussa. Silloin Kurukin on iältään parhaassa ottamaan vastaan vaadittavat tehtävät. Toivottavasti puolue on silloin aktiivinen ja kannattajien määrä nykyistä suurempi. Suuren riskin puolueen tulevaisuudelle muodostavat valtaa pitävät, jotka epäilemättä haluavat estää sen toiminnan uusien sananvapausrajoitusten ja lakien kautta. Itse epäilen antisemitismin tulevan tuomittavaksi seuraavan hallituksen toimesta, johon kuuluvat SDP, Kokoomus ja Vihreät.

 • Sinivihreäliike

  Vastaa

  Valitettavasti vaikka muut arvot olisivat kohdallaan, niin sinivihreäliike pilaa mahdollisuudet ihan sillä, että kannattavat autoilun kallistumista ilmaston nimissä, ruuhkamaksuja, typerää hiilineutraalius 2035 tavoitetta sekä haluavat romuttaa metsäteollisuuden. Perussuomalaiset sentään vastustavat näitä kaikkia typeryyksiä, joten siksi näyttää siltä että voittavat eduskuntavaalit. En tule äänestämään yhtään puoluetta, joka edistää vihreää siirtymää ja autoilun kallistumista ja sinivihreäliike kuuluu näihin. Tosin onhan tämäkin ”pornokielto” myöskin jo aivan naurettava tavoite ja mieleen tulee pohjois-korea. Tuollaiseenko pitäisi alkaa veronmaksajien rahoja haaskaamaan, kun on oikeitakin ongelmia joihin pitäisi olla ratkaisuja keksimässä. Taitaa jäädä tämäkin vain marginaalipuolueeksi ja se on hyvä juttu.

  • Plääh

   Vastaa

   Tuo on muuten valhe, että perussuomalaiset vastustaisivat näitä. Puolueen johto uskoo ilmastonmuutokseen ja muuhun potaskaan ja heillä on tapana muutenkin pettää kaikki lupauksensa

 • Kallion myyrä

  Vastaa

  Kyllä se Suomi sanan käytön ”murhayritys” muistetaan vielä. Ja sekin on tiedossa, että se sama taho yrittää uudestaan. Meinaan sitä aikaa kun autojen perään tuli SF:n tilalle FIN, ja meistä yritettiin tehdä finlandialaisia. Futis- ja jääkiekkojoukkueiden paidoissa meinasi lukea SUOMI-sanan kohdalla Finland jne. On eri asia osata englantia (oppivathan simpanssitkin sen) kuin puhua sitä äidinkielenään. Kiitos Tuukka, että varjelet kielistä kauneinta, suomea. Saat ääneni. Mä en tule koskaan ymmärtämään niitä ihmisiä, jotka eivät tajua oman kielen tärkeyttä. Ei jumalauta niitä järjen jättiläisiä, jotka puolustavat mm. englantia ”kaikkien kieleksi” ja kaikille yhteiseksi, tyyliin ”eix ois kliffaa tajuta kaikkii muitaki ihmisii joka mestas”. Voi vuohen vehje!

 • Espoon natsi

  Vastaa

  Tämä kettutyttöpuolue ei eroa minusta paljoakaan esim. vihreistä.

 • A

  Vastaa

  Sinimustat tarvitsevat vähintään 13000 ääntä, mieluiten 14000 ääntä yhdestä vaalipiiristä (Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa tai Keski-Suomi) saadakseen mahdollisuuden päästä Eduskuntaan. Eduskunnan Kyselytunneista tulisi paljon jännempiä kun nuoret kansallisradikaalit jauhottavat suvakit suorassa lähetyksessä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi