Maahanmuuttajille pitkiä vankeustuomioita isosta huumevyyhdistä

Lähes kaikki kymmenen vastaajaa ovat maahanmuuttajataustaisia. Syytteitä lueteltiin kaikkiaan viisitoista ja tapahtuma-aika sijoittuu vuosiin 2021 - 2022.

Rikos

Syyttäjän mukaan Suomeen tuotiin Espanjasta yli 40 kiloa marihuanaa ainakin kahdeksalla kerralla, hyödyntäen muun muassa UPS-pikarahtiyritystä. Ainakin osa marihuanasta oli piilotettuna vedenpehmenninlaitepakettien sisälle. Pisimmän tuomion saanut oli pitänyt hallussaan myös runsaasti kokaiinia.

Takavarikkoon saadut käteisvarat 70290 euroa tuomitaan valtiolle menetetyksi. Takavarikko on voimassa, kunnes menettämisseuraamus on täytäntöönpantu tai se on tullut lainvoimaiseksi.

Vastaajat

Nkikam Stella Ndoumu

Vuonna 2000 syntynyt Ndoumu piti hallussaan levittämistarkoituksessa 2,257 kiloa kokaiinia laukussa. Lisäksi hän osallistui suurien marihuanaerien maahantuontiin ja piti näistä hallussaan yli 13 kiloa.

Käräjäoikeudessa Ndoumu kertoi, että kokaiinilaukku oli hänen Bamba-nimisen ystävänsä jättämä, koska tällä ei ollut vielä omaa asuntoa. Kyseistä Bambaa ei ole kyetty tavoittamaan, koska hän on lähtenyt Afrikkaan. Käräjäoikeus vieläpä uskoi ”Bamban” olemassaoloon, mutta ei uskonut, että Ndoumu ei olisi tiennyt laukun sisällöstä.

Nkikam Stella Ndoumu tuomittiin viiden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta. Ndoumu tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottaman 3000 euroa. 

Valtion varoista maksetaan Ndoumun puolustajana toimineelle asianajajalle palkkiona 8621,25 euroa, matkakuluista 437,56 euroa ja arvonlisäveron osuutena 2174,81 euroa, mitkä summat jäävät Ndoumun taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Ndoumu passitettiin Vantaan vankilaan.

Seck Macoura

Vuonna 2000 syntyneen Seckin syyksi luettiin törkeä rahanpesu, jonka kohteena on ollut 70290 euroa. Hänen syykseen luettiin myös huumausainerikos, jossa hän on myynyt tai muuten levittänyt 967 grammaa marihuanaa. Vielä Seckin syyksi luettiin törkeä huumausainerikos, jossa hän on laittomasti pitänyt hallussaan 4,945 kilogrammaa marihuanaa.

Seck Macoura tuomittiin kahden vuoden ja viiden kuukauden vankeuteen törkeästä rahanpesusta, huumausainerikoksesta ja törkeästä huumausainerikoksesta. Yksi syyte törkeästä huumausainerikoksesta hylättiin.

Seck tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamat 100 euroa.

Valtion varoista maksetaan Seckin puolustajalle palkkiona 9542,50 euroa, matkakuluista 276 euroa, tulkkaus- ja käännöskuluista 816,68 euroa ja arvonlisäveron osuutena 2552,44 euroa, mitkä summat jäävät Seckin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Seck passitettiin Jokelan vankilaan. Seck on ollut vapautensa menettäneenä 20.11.2021 lukien

Kelvine Providence Igiraneza

Syyksiluvun mukaan 2001 syntynyt Igiraneza osallistui yhteensä 6 kilon marihuanan maahantuontiin ja hallussapitoon. Hän myös piti hallussaan lähes 7,5 kiloa marihuanaa, mutta levitystarkoitus on kuitenkin jäänyt näyttämättä.

Kelvine Providence Igiraneza tuomittiin kahden vuoden ja kuuden kuukauden vankeuteen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta.

Valtion varoista maksetaan Igiranezan puolustajalle palkkiona 7447 euroa, matkakuluista 211,20 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1837,97 euroa, mitkä summat jäävät Igiranezan taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Takavarikossa olevista käteisvaroista 8080 euroa 2500 euroa tuomitaan valtiolle menetetyksi, kunnes menettämisseuraamus on täytäntöönpantu tai se on tullut lainvoimaiseksi.

5580 euroa tuomitaan valtiolle menetetyksi laajennettuna rikoshyötynä. Takavarikko määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus on täytäntöönpantu tai se on tullutlainvoimaiseksi.

Omar Drammeh

1998 syntynyt Drammeh on kertonut saapuneensa Suomeen vuoden 2020 marraskuussa. Drammehin asunnolta takavarikoitiin 10750 euroa käteistä. Drammeh kertoi saaneensa rahat laillisin keinoin vedonlyönnistä ja palkkana varastotöistä sekä jalkapallojoukkueessa pelaamisesta. Drammeh ei ole esittänyt työtodistuksia tai palkkakuitteja työskentelystään varastossa tai jalkapallojoukkueessa.

Syyksiluvun mukaan Drammeh piti hallussaan 7,4264 kiloa marihuanaa levittämistarkoituksessa.

Omar Drammeh tuomittiin kahden vuoden ja kahdeksan kuukauden vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta ja huumausainerikoksesta. Toinen syyte törkeästä huumausainerikoksesta hylättiin.

Valtion varoista maksetaan Drammehin puolustajalle palkkiona 9803,75 euroa, matkakuluista 673,44 euroa ja arvonlisäveron osuutena 2514,53 euroa, mitkä summat jäävät Drammehin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan Drammehin toiselle puolustajalle palkkiona 1155 euroa, matkakuluista 55,30 euroa ja arvonlisäveron osuutena 290,47 euroa, mitkä summat jäävät Drammehin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Valtion varoista maksetaan Drammehin kolmannelle puolustajalle palkkiona 6011,50 euroa, matkakuluista 55,30 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1456,03 euroa, mitkä summat jäävät Drammehin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Drammeh tuomitaan menettämään valtiolle laajennettuna rikoshyötynä asunnolta takavarikoidut käteisvarat 10705 euroa.

Drammeh passitettiin Jokelan vankilaan. Drammeh on ollut vapautensa menettäneenä 15.1.2022 lukien. Drammeh on kertonut olleensa aikeissa muuttaa takaisin Italiaan vuoden 2022 tammikuussa. Hänen kertomansa parisuhde Suomessa on esitetyn selvityksen perusteella päättynyt.

Mafal Diene

Syyksiluvun mukaan 1999 syntynyt Diene osallistui Ndoumun kanssa suurien marihuanaerien maahantuontiin.

Mafall Diene tuomittiin kolmen vuoden ja kymmenen kuukauden vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Valtion varoista maksetaan Dienen puolustajalle palkkiona 12735,25 euroa, matkakuluista 174,97 euroa, käännös- ja tulkkauskuluista 367,60 euroa ja arvonlisäveron osuutena 3193,88 euroa. Dienen taloudelliset olot huomioon ottaen palkkio jää valtion vahingoksi.

Diene passitettiin Vantaan vankilaan.

Ameer Waleed Fadhil Barakat

1992 syntyneen Barakatin takin taskusta on hänet kiinniotettaessa takavarikoitu 600 euroa ja hänen autonsa kuljettajan penkin alta 1430 euroa. Rahat on takavarikoitu samana päivänä kuin marihuanan myyminen tai levittäminen sekä autossa olleiden marihuanaerien hallussapito on tapahtunut. Barakatin mukaan kyse olisi ollut Barakatin äidin Irakista Barakatille lähettämistä rahoista.

Syyksiluvun mukaan Barakat hallussapiti levitystarkoituksessa yhteensä 1,1912 kiloa marihuanaa, mistä määrästä hän on levittänyt tai välittänyt 967 grammaa maksua vastaan.

Ameer Waleed Fadhil Barakat tuomittiin vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Valtion varoista maksetaan Barakatin puolustajalle palkkiona 3773 euroa, tulkkaus- ja käännöskuluista 414 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1004,98 euroa, mitkä summat jäävät Barakatin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Barakat tuomittiin menettämään valtiolle laajennettuna rikoshyötynä häneltä takavarikoidut käteisvarat 600 euroa ja 1430 euroa. Takavarikot määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus on täytäntöönpantu tai se on tullut lainvoimaiseksi.

Davoud Husseini

Syyksiluvun mukaan 2001 syntynyt Husseini on yhdessä toisen henkilön kanssa laittomasti pitänyt hallussaan yhteensä 967 grammaa marihuanaa.

Davoud Husseini tuomittiin kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen huumausainerikoksesta. Valtion varoista maksetaan Husseinin avustajalle palkkiona 3498 euroa ja arvonlisäveron osuutena 839,52 euroa, mitkä summat jäävät Husseinin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Nadine Ingabire

Syyksiluvun mukaan 2001 syntynyt Ingabire hallussapiti 6 kiloa marihuanaa, josta 4 kilon maahantuontiin hän osallistui.

Nadine Ingabire tuomittiin vuoden ja kymmenen kuukauden ehdolliseen vankeuteen ja 80 tunnin yhdyskuntapalveluun törkeästä huumausainerikoksesta. Ingabire tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä saadut 1500 euroa. Valtion varoista maksetaan Ingabiren puolustajalle palkkiona 5307,50 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1273,80 euroa, mitkä summat jäävät Ingabiren taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Hiva Shah Mohammadi

Syyksiluvun mukaan 2001 syntynyt Shah on hallussapitänyt levittämistarkoituksessa lähes kilon marihuanaa. Shah on rikosrekisterin perusteella tuomittu vuonna 2021 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen vuonna 2019 tehdystä huumausainerikoksesta. Hänellä on myös yksi avoinna oleva rikosasia ja hänellä on katsottu olevan jonkin verran rikosmyönteisiä tai ainakin niitä normalisoivia ajatuksia. Shah oli rikosten aikaan jo valmiiksi poliisien tarkkailussa.

Hiva Shah Mohammadi tuomittiin kahdesta huumausainerikoksesta vuoden ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi. Shah tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 860 euroa. Valtion varoista maksetaan Shahin avustajalle palkkiona 3245 euroa ja arvonlisäveron osuutena 778,80 euroa, mitkä summat jäävät Shahin taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Takavarikossa olevat käteisvarat 3640 euroa tuomitaan valtiolle menetetyksi. Takavarikko määrätään pidettäväksi voimassa, kunnes menettämisseuraamus on täytäntöönpantu taikka se on tullut lainvoimaiseksi.

Eden Viola Linnea Tapola

2000 syntyneen Tapolan syyksi on luettu törkeä huumausainerikos, jossa hän on tuonut maahan, pitänyt hallussaan ja kuljettanut 4 kiloa marihuanaa ja hän on toiminut palkkiota vastaan.

Eden Viola Linnea Tapola tuomittiin vuoden ja kuuden kuukauden ehdolliseen vankeuteen törkeästä huumausainerikoksesta. Tapola tuomitaan menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä saadut 500 euroa.

Valtion varoista maksetaan Tapolan puolustajalle palkkiona 4195,40 euroa ja arvonlisäveron osuutena 1006,90 euroa, mitkä summat jäävät Tapolan taloudelliset olot huomioon ottaen valtion vahingoksi.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Lähde: Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus (R 221148)

Afrikka Afrikkalaiset Huumausainerikos Huumeet Irakilaiset Kotimaa Rahanpesu Rappiokulttuuri Rikos Rotu Törkeä huumausainerikos Törkeä rahanpesu Uutiset Väestönvaihto

Keskustelu

3 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  Näitä kultamunia kuoriutuu nyt ihan päätähuimaavalla vauhdilla.

 • Julli

  Vastaa

  Neekerit kykyjään vastaavissa hommissa eli tuottamassa kurjuutta ja kuolemaa.

  Harvemmin tätä porukkaa näkee yhteiskuntia rakentavassa tai elämää suojaavissa hommissa.

  Täysin hyödytöntä porukkaa.

  Vihervasemmisto 🌈☮️💚❤️ on syyllinen tähänkin maatamme tuhoavan kehitykseen.

 • Antero Ervasti

  Vastaa

  Lisää tätä alikehittynyttä apinalaumaa tänne huutaa koko hallitus yhteen ääneen, näiden keskiverto äo on 70, mitä vittua tämä maa tekee kädellisillä joilta on hännät leikattu ja puettu vaatteet päälle?

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi