Vihreiden yhtiölle miljoonien rahoitus valtiolta: Huippupalkat, design-sisustus ja MacBookit ajoivat konkurssiin

Pesänhoitaja on esittänyt vihreän Antero Vartian epäonnistuneelle yhtiölle rikollista menettelyä kartoittavaa erityistarkastusta - tästä huolimatta valtamedia ei ole ollut halukas tutkimaan konkurssin taustoja ja veronmaksajien rahojen kohtaloa.

Talous

Antero Vartia toinen vasemmalta.

Vihreän ex-kansanedustajan ja muun muassa homolobbyn asiaa aktiivisesti ajavan helsinkiläisen Antero Vartian ilmastonmuutosteemainen Compensate Operations Oy (2993434−1) ilmoitti viime kesänä konkurssistaan. 

Konkurssiin johtaneet epäselvyydet yhtiön rahoituksessa ja erityisesti rahankäytössä herättivät tuoreeltaan kriittisiä kannanottoja sosiaalisessa mediassa, mutta valtamedia lakaisi aiheen maton alle nopeasti.

Partisaani päättikin ensimmäisenä suomalaisena mediana perata kaikki konkurssiin liittyvät julkiset asiakirjat sekä selvittää, kuinka Vartia ja hänen vihreiden helsinkiläisten liberaalien sisäpiirinsä onnistui ajamaan yli 8 miljoonan euron velat kartuttaneen yrityksen muutamassa vuodessa täydelliseen maksukyvyttömyyteen.

Velat suurempia kuin julkisuudessa annettu ymmärtää

Valtamedian otsikoissa Vartian yhtiön velat on esitetty harhaanjohtavasti alakanttiin. Uutisissa keskityttiin Business Finlandin myöntämään 7 miljoonan euron pääomalainaan. Valtiokonttorin Partisaanille toimittamista asiakirjoista kuitenkin selviää, että Business Finlandin pääomalainalle oli ehtinyt kertyä korkoa viime kesään mennessä jo 817 538 euroa. 

Lisäksi Compensate sai rahoitusta Suomen ja muiden Pohjoismaiden veronmaksajien omistamalta Nefcolta 500 000 euroa, jolle ehti kertyä korkoa noin 5 000 euroa. Kun mukaan lasketaan myös Compensaten ALV-velat verottajalle (12 724 euroa) ja veronmaksajien harteille sälytetyt yli 7 000 euron työsuhdevelat entiselle henkilökunnalle, kapuaa vihreän siirtymän lippulaivan lopullinen velkapotti veronmaksajille reippaasti yli 8,3 miljoonaan euroon. (Compensaten velat yksityisille yrityksille ovat kokonaan oma lukunsa.)

Poliitikon ja tämän lähipiirin saamat valtavat yhteiskunnan kustantamat tukisummat ansaitsisivat erityisesti konkurssitapauksissa osakseen aina äärimmäisen tarkan julkisen läpivalaisun. Vihreästä korruptiosta on Suomessa kuitenkin muodostunut viime vuosina uusi maan tapa, jota harva uskaltaa kritisoida.

Liikkeenjohdon asiantuntija Lassi Mäkinen oli harvoja keskusteluun osallistuneita, jotka totesivat suoraan, että Compensaten maksamat palkat olivat poskettomia. ”Antero Vartia ei ymmärtänyt yrityksen taloudenhoidosta mitään, kun hän maksoi järkyttävän suuria palkkoja yhtiöstään sitomatta niitä toiminnan tulokseen,” Mäkinen sivalsi LinkedIn-päivityksessään, kun konkurssiuutinen tuli julki.

Compensaten toinen omistaja, Niklas Kaskeala.

Valtio lupaili miljardien vientituotetta

Kaupparekisterin mukaan Vartian yhtiön tarkoituksena oli ”toiminnallaan torjua ilmastonmuutosta”, minkä vuoksi ”yhtiön toimialana on tarjota yrityksille, kuluttajille ja muille toimijoille palvelua, jolla ne voivat kompensoida toiminnastaan syntyneet kasvihuonekaasupäästöt”. Liiketoiminta muodostui konkurssipesän hoitajan mukaan ”yrityksille ja kuluttajille myydyistä päästökompensaatiopalveluiden tuottamisesta, jossa velallisyhtiö [Compensate] on ohjannut myynnistä saadut rahat päästövähennysyksiköiden eli hiilikrediittien hankintaan”.

Mistään uudesta innovaatiosta Compensaten toiminnassa ei ollut kyse, sillä päästökauppa on yksi kiistellyimmistä globaaleista toimialoista tällä hetkellä. Tästä huolimatta muun muassa Business Finland yritti Compensaten kaatumisen jälkeen perustella 7 miljoonan euron pääomalainapäätöstään väittämällä, että Vartian yhtiöstä olisi voinut tulla uraauurtava suomalaisen talouden ”kasvumoottori”, joka voisi ”luoda vaurautta Suomen kansantaloudelle”. Kun konkurssipaperit oli jo toimitettu käräjäoikeudelle, Business Finland jatkoi oman kuoppansa kaivamista maalailemalla suurella pensselillä vaihtoehtoista historiaa: ”Compensaten liiketoiminnalla arvioitiin onnistuessaan olevan poikkeuksellisen suuri, miljardiluokkaan yltävä liikevaihto- ja vientipotentiaali.”

Compensaten sivuilla julkaisemassaan kannanotossa 17.8.2023 Vartia puolestaan totesi, että Compensaten ”rahoitus oli osa ns. kasvumoottorirahoitusta – Sipilän hallitus oli myöntänyt Business Finlandille 60 miljoonan euron rahoituksen, jonka avulla oli tarkoitus synnyttää miljardin euron ekosysteemejä Suomeen – Saamamme rahoituksen turvin meillä oli edellytykset rakentaa Compensatesta kansainvälinen menestystarina, ja onnistuessaan tällä olisi ollut valtavat vaikutukset sekä ilmastoon että talouteen”.

Ennen konkurssia Compensaten toimistolla hymy oli herkässä.

Ympäristöministeriö pesee kätensä

Kannanotossaan Vartia kieltäytyi myöntämästä, että Compensaten tuhlaileva rahankäyttö olisi aiheuttanut konkurssin. Sen sijaan vihreä poliitikko syytti epäonnistumisesta Suomen tiukkaa rahankeräyslakia ja Vladimir Putinia. Rahankeräyslakia tosin muutettiin jo kaksi vuotta ennen Compensaten konkurssia niin, että päästökaupan sääntely lain puitteissa vapautettiin kokonaan. Putinin syyllisyys konkurssiin selittyi Vartian mukaan sillä, että Ukrainan sodan myötä ”kasvuyhtiöihin sijoittavien sijoittajien rahavirrat pysähtyivät”, minkä vuoksi Compensaten likviditeetti kuivui kokonaan. 

Putinista on kehittynyt viime vuosina kulttuurimarxistien ja globalistien kannalta äärimmäisen hyödyllinen tekosyy, jolla voidaan perustella parhain päin paitsi kansantalouden ongelmia, maahanmuuttajarikollisuutta, länsimaiden yhteiskunnallisen polarisaation kärjistymistä ja nyt myös vihreiden omistamien yksityisten yritysten rahavaikeuksia.

Vartia ”unohtaa” kannanotossaan mainita kokonaan Compensaten saaman lainan Pohjoismaiden vihreältä pankilta Nefcolta, jonka toiminta käynnistettiin jokaisen viiden Pohjoismaan veronmaksajien taskuista ryövätyllä oman pääoman ehtoisella rahoituksella. Tämä tekee myös suomalaisista veronmaksajista Nefcon omistajia ja siten Compensaten velkojia. Laina oli osa Nefcon SME Green Recovery Frame ‑ohjelmaa, joka kulkee nykyään nimellä Fast-Track Loans. Nefcon sivuilla julkaistusta 2022 tilinpäätöksestä ilmenee, että yhtiön liiketoiminnan kassavirta oli reilusti yli 6 miljoonaa euroa miinuksella, mikä kuvaa tyhjentävästi ”vihreän pankin” hyödyllisyyttä tavallisten suomalaisten kannalta.

Nefcon hallituksessa Suomea edustaa ympäristöministeriön hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen. Partisaani otti ympäristöministeriöön yhteyttä kysyäkseen Compensaten konkurssista ja rahoituksesta. Ympäristöministeriön viestintäpäällikkö Annukka Lyra kuitenkin pesi kätensä kokonaan kankkulan kaivoon heitetystä julkisesta rahoituksesta ja ilmoitti, ettei ministeriöllä ole asiakirjoja, joista selviäisi esimerkiksi se, millaisia kuluja Compensate kattoi veronmaksajien euroilla. Lyran vastaus päättyi sanoihin: ”Ympäristöministeriöllä ei ole myöskään asiakirjoja Suomen valtion ja muiden rahoittajien tämänhetkisestä asemasta konkurssimenettelyssä.”

Kuvakaappaus: Nefco.

Leveää elämää veronmaksajien kustannuksella

Compensaten omistivat vihreä ex-kansanedustaja Antero Vartia Integrity Capital Oy:n (3271747−9) kautta ja niinikään vihreänä poliitikkona toiminut Niklas Kaskeala No Harm Oy:n (3323184−1) kautta. Compensaten konkurssin jälkeen Kaskeala päätti viime syksynä vaihtaa No Harmin nimen The Impact Office Oy:ksi.

Kaskealan yhtiö ei ole toimittanut kaupparekisteriin tilinpäätöksiä. Vartian yhtiö ei puolestaan ole tehnyt kaupparekisteriin lakisääteistä edunsaajailmoitusta. Business Finland ja Nefco eivät kuitenkaan pitäneet näitä asioita esteinä yhteensä miljoonien eurojen lainarahoitukselle. 

Vartian ja Kaskealan ohella Compensaten henkilötietoihin oli konkurssihetkellä merkittyinä seuraavat nimet: Fouchault-Airasmaa Matti Pierre André (16.01.1987), Järvinen Leo Ville Juhani (06.03.1984) ja Laanikari Susanna Katariina (09.12.1979).

Helsingin käräjäoikeudelle toimittamassaan 12.7.2023 päivätyssä konkurssihakemuksessa Vartia ilmoitti, että ”yhtiön ainoa merkittävä omaisuuserä on jäljellä olevat käteisvarat”. Kun konkurssiprosessi alkoi edetä, joutui vihreä poliitikko muuttamaan ilmoitustaan. Selvisi nimittäin, että Compensaten taseessa oli käteisvarojen ohella kymmenientuhansien eurojen edestä käyttöomaisuutta, johon sisältyi muun muassa kallista design-sisustusta ja Applen elektroniikkaa.

Ensimmäinen ja sisällöltään harhaanjohtava konkurssihakemus, jota Vartia joutui myöhemmin oikaisemaan sekä velkojen että realisoitavissa olevien varojen osalta.

Lukijan tehtäväksi jää arvioida, oliko valtavan käyttöomaisuusmäärän ”unohtaminen” aito vahinko vai jotain aivan muuta. Compensaten pesänhoitajana toimivan Asianajotoimisto Pihlaja Oy:n laatimassa velallisselvityksessä joka tapauksessa todetaan, että ”konkurssin jatkuessa kirjanpidon ja hallinnon erityistarkastus olisi perusteltua suorittaa”. Konkurssiasiamiehen kotisivuilla taustoitetaan, että ”konkurssivelallisen erityistarkastuksessa on tarkoitus velkojien etujen turvaamiseksi selvittää velallisen konkurssia edeltävää toimintaa – – selvitetään, onko velallinen tai tämän edustaja menetellyt sopimattomasti velkojiaan kohtaan – – Tarkastuskertomuksen perusteella pesänhoitajan ja velkojien tulisi pystyä arvioimaan takaisinsaantiperusteita, mahdollisia velallisen rikoksia ja kirjanpitorikoksia sekä osakeyhtiölain (624 / 2006) varojenjakosäännösten noudattamista”.

Velallisselvityksestä ilmenee myös, että Compensaten tulos oli jokaisella tilikaudella pahasti pakkasella. Konkurssivuotta edeltäneillä tilikausilla yrityksen henkilöstökulut huitelivat vuosittain noin miljoonan euron tuntumassa, mikä teki Compensatesta taloudellisesti erittäin houkuttelevan suojatyöpaikan pääkaupunkiseudun vihreälle eliittinuorisolle. (Partisaanille toimitetuista julkisista asiakirjoista tarkat yksilökohtaiset palkkiosummat on sensuroitu.)

Varsinaisia ydinliiketoimintaan liittyviä kompensointiostoja Compensaten velallisselvitykseen oli merkitty vain vuodelle 2022. Sen sijaan pesänhoitajan laatimasta pesäluettelosta selviää, että toimistotilojen sisustuksessa ja yhtiön kirjanpidon kautta suoritetuissa elektroniikkahankinnoissa kallis design oli Vartian, Kaskealan ja heidän sisäpiirinsä mieleen. Käyttöomaisuusluettelosta nousee esiin brändejä, kuten Apple, Andreu World, Hartô Marius, Globen Lightning ja Magis. Muhkeat palkat ja prameat puitteet vaikuttavat olleen vihreälle koplalle huomattavasti korkeampia prioriteetteja kuin veronmaksajien rahoittaman yhtiön kassavirran puskeminen plussalle.

Lähde: Valtiokonttori. Klikkaa kuvia suuremmaksi!

Vihreälle korruptiolle ei näy loppua

Vartian ja Kaskealan puoluetoveri Oula Silvennoisen suosikkilausahdusta mukaillen: Compensaten tragikoomisessa tarinassa ei sinänsä ole mitään uutta tai ihmeellistä. Partisaani uutisoi jo kesällä 2021 tapauksesta, jossa suomalaiset veronmaksajat ostivat silloisen vihreän sisäministeri Maria Ohisalon puolison johtamalta St1:ltä Tuulivoltti-yhtiön tappiollisen tuulivoimabisneksen yli 70 miljoonalla eurolla. Ennen arvoa tuhoavan liiketoiminnan hankintaa Suomen valtio oli tukenut Tuulivoltin edeltäjää Tuuliwattia sadoilla miljoonilla euroilla. Kyse oli suuresta puhalluksesta, jossa vihreän ministerin puolison sisäpiiri siirsi zombiyhtiön valtion taseeseen tuntuvaa korvausta vastaan.

Kuten olemme myös aiemmin taustoittaneet, lukuisat kansainväliset selvitykset ovat osoittaneet Compensaten edustaman päästökauppatoimialan olevan valtava huijaus. Päästöoikeuksiin liittyvät korruptiotukiaiset ovat synnyttäneet epäoikeudenmukaista kilpailuetua ja kymmenien miljardien ylimääräisiä voittoja Euroopan unionissa väkevimmästä lobbausvoimasta nauttiville suuryhtiöille. Päästökaupan ytimessä ovat Verran kaltaisten organisaatioiden myöntämät kompensaatiosertifikaatit, joiden on todettu olevan yhtä tyhjän kanssa. Toimialaan liittyy myös valtavasti puhdasta järjestäytynyttä rikollisuutta, kuten tuulesta temmattuja päästöoikeuksia, joiden taustalla ei ole lainkaan aitoja luonnonsuojelutoimenpiteitä.

Kaikki merkit puhuvat sen puolesta, että Euroopan unioni ja Suomen hallitus pakottavat yksityistä sektoria osallistumaan vastaisuudessa entistä tehokkaammin päästökauppaan. Onhan kyse poliitikkojen ylistämästä vihreästä siirtymästä. Virheistä ei edes haluta oppia, sillä rajatulle eliitille päästöhuijaus on kultakaivos. Vartia ja Kaskeala ystävineen eivät suinkaan tule olemaan Suomen viimeisiä vihreitä ”yrittäjiä”, jotka pääsevät nauttimaan leveästä elämästä rehellistä työtä tekevien kansalaisten kustannuksella.

Lähteet:

Valtiokonttori
Valtiovarainministeriö
Asianajotoimisto Pihlaja
Kaupparekisteri
Helsingin käräjäoikeus
Ympäristöministeriö
Nefco
Konkurssiasiamies
Business Finland
Compensate

Lue myös:

Kymmenien miljoonien kaupat: Veronmaksajat ostivat Ohisalon miehen johtamalta yhtiöltä tappiollisen bisneksen!

Valtion eläkerahasto: Rahaa Ohisalon sisäpiirille, Tradeka-eliitille ja finanssijuutalaisille

Ilmastokommunismia: EU pakottaa jäsenmaat tukemaan korruptoitunutta päästökauppaa entistä rajummin

Antero Vartia Business Finland City-vihreät Compensate Operations Oy Fouchault-Airasmaa Matti Pierre André Helsingin käräjäoikeus Hiilidioksidi Ilmastokommunismi Ilmastonmuutos Järvinen Leo Ville Juhani Konkurssi Konkurssiasiamies Korruptio Kotimaa Laanikari Susanna Katariina Maria Ohisalo Nefco Niklas Kaskeala Päästökauppa Päästöoikeudet Poliittiset viholliset Politiikka Talous Tuulivoima Tuulivoltti Tuuliwatti Vihreä kapitalismi Vihreä korruptio Vihreä siirtymä Vihreät Yhteiskunta Ympäristöministeriö

Keskustelu

32 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Terhomatti Hämeenkorpi

  Vastaa

  Vihreät = Virheet !

 • Nimetön

  Vastaa

  Loistavaa tutkivaa journalismia.

  • Teroristi

   Vastaa

   Hyvää selvitystyön journalismia. Nää korruption rikkaruohot pitää kitkeä pois tai sitten kaikille pääsy valtion veromassin apajille. Iduttaa paiskoo verotettavaa duunia kun nää nulikoista ikäpöhöihin käy pölliin verofyrkkaa. Virheet, rasistinen kielipuolue, sekoomus, kepulit ja punahönöt ajaa tän maan perikatoon/suuren kansallisen väestön kärsimykseen

   • Tapiola

    Vastaa

    Hyvä kommentti, mutta tuo sinun lause ” Nää korruption rikkaruohot pitää kitkeä”. Ei niitä taida kukaan kitkeä. Hiekkamontun reunallehan tämä saatanan porukka pitäisi viedä, mutta viejää ei taida löytyä?
    Poliisi tutki vain mahdollista rahankeräysrikosta ja siitäkin tuli jo moitteet oikeuskanslerilta.
    Päästökauppa vapautui sitten eduskunnan toimesta keräysluvasta Marinin kaudella melko pian tuon Compensaten aloitettua toimintansa. Sieltäkö ne ihmeelliset kaiken mullistavat hiilimarkkinat saivat alkunsa, kun Marinin hörhöporukalla ( myös Saarikko, joka jättää nyt ”sopivalla hetkellä Keskustan puheenjohtajuuden” ) saatiin romutettua turveyrittäjät koneineen. 

    Sieltäkö saatiin tyhjiltä turvepelloilta ne hiilicrediitit kaupattavaksi?
    En tiedä.

    • Teroristi

     Vastaa

     Kiitos kehusta. Arvopohjahallutuksen turvesekoilu oli taas kerran käsittämätön oman oksan sahaustoimi. Kilpailijamaat kiittivät ja taputtivat virnistellen olalle, pepullekin. Joo väkivalta ei hyvä, ehkä sen uhka sujuvoittaisi muutosta. Veretön vallankaappaus (valtion väkivaltakoneisto vetää suojan mädättäjien/korruption/muiden perkeleitten alta=menkööt sahalle töihin tai hillumaan kampuksille), kansan asioiden tolalle saattaminen, pientä tsemiä pari vuotta, sitten taas paluu parlamentarismiin ja vaalit. Ehkä sillä kertaa oman kansan etu painaisi äänestäjien vaakakupissa. Historiaa sikäli että modernisoitunut Turkki sai tarvittaessa siirtymäajan sotilashallinnon, kun demokratian veriviholliset islamistit olivat päässeet sikailemaan tarpeeksi. Ne pantiin aisoihin, sitten uudet demokraattiset vaalit. Nythän islamistien valtaama Turkki on sikolätti, se siitä, Kemalin työn hedelmät pilattu

 • Nimetön

  Vastaa

  Mutta muistakaamme nämä klassikot:

  ”Ei oo keltään pois”
  ”Ei tolla rahalla ratkaista edes sotekriisiä”
  ”Ei 8 miljoonaa näy valtionvelassa mitenkään”

 • Vihreet ovat tuholaisia

  Vastaa

  Vihreitä ei pidä päästää mihinkään sellaiseen asemaan, jossa voivat päättää vähänkään isommista rahoista.

 • Realisti

  Vastaa

  Kiitos paljastuksesta Partisaanille! Jatkakaa samaan malliin 👍

  • Juuso

   Vastaa

   Nyt oli hyvää journalismia!

 • TT

  Vastaa

  ”Kaikki merkit puhuvat sen puolesta, että Euroopan unioni ja Suomen hallitus pakottavat yksityistä sektoria osallistumaan vastaisuudessa entistä tehokkaammin päästökauppaan.” Juuri näin ikävä kyllä näyttää tapahtuvan. Hiilivedätys on kenties kaikkien aikojen suurin puhallus ja valtava korruptiovyyhti, johon kansalaiset joko aivopestään median ja opetusmateriaalin avulla tai pakotetaan kieroon kasvaneiden lainsäätäjien voimalla. Myös eräät pankit ovat lähteneet huijaukseen mukaan ja esim. Nordea tarjoaa ”palveluna” päästölaskuria yrityksille ja yksityishenkilöille. Jossakin vaiheessa ”päästöjen” seuranta julistetaan pakolliseksi ja yhdistetään kaikenkattavaan valvontaan ja rahaliikenteen sääntelyyn. Viherkommunismi saa kaiken aikaa lisää valtaa.

 • mörkö

  Vastaa

  Liiketoiminnan tarkoitus ei näköjään ollut ostaa metsää tai istuttaa puita https://www.compensate.com/articles/compensaten-konkurssi
  Jos ei mitään ollut edes tarkoitus hankkia tuo oli pelkkä pyramidihuijaus.
  Business Finland selittelee jotain liiketoiminta mallista jolla oli valtava potentiaali. Eivät nyt oikein ymmärrä mikä liiketoiminnan konsepti on.

  • Tapiola

   Vastaa

   Tosiaan tuolla huijarien sivustolla puhutaan hiilimarkkinasta ja crediteistä jotka voisivat ohittaa clobaalisti öljy- ym energiamarkkinat tms. Kerta kaikkiaan järkyttävää… herää kysymys missä on se tuote jolla saadaan sama tuotanto kuin öljyä polttamalla? Ei ole mitään!

   On niin kaarnalaivan veistelyä tämäkin kaikki.

 • Sensuroimaton Totuus

  Vastaa

  Hyvää työtä Partisaani!

 • Juuso

  Vastaa

  Nyt oli hyvää journalismia!

 • Pekka Kivi

  Vastaa

  Kaikki hakkaamaan kiveä eko-kaivoksiin pelkillä käsihakuilla loppu elämänsä. Ei fossiilisia polttoaineita käytössä, saavat elää ideaalejansa loppuun asti.

  • Karttu

   Vastaa

   Toivitaan Purran käden käyvän BF:n rahoituksessa.
   Mitään ei tule myöntää tälle joukolle jaettavaksi.

   Tämän tyyppisillä kuppauksilla Virheät juuri elävät tekemättä mitään hyödyllistä.

 • M. U. Tiainen

  Vastaa

  Mahtavaa rahankäyttöä. Maailmasta näyttää löytyvän sellaisia pölkkypäitä, että vaikka saisivat perintönä kultakolikoita painavan rahatehtaan, niin saavat sen kyllä konkurssiin. Tuolla artikkelissa mainitulla puljulla ei ole ollut mitään tekemistä OIKEAN YRITYSTOIMINNAN kanssa!

  • Anonyymi

   Vastaa

   ”artikkelissa mainitulla puljulla ei ole ollut mitään tekemistä OIKEAN YRITYSTOIMINNAN kanssa!”

   Yrityksen verkkosivut olivat toiminnassa vielä la 24. helmikuuta 2024.
   https://www.compensate.com/in-finnish

   Tuumin, että ehkä niistä kävisi selville mitä tekevät ja mitä hyötyä heidän palvelujensa käyttämisestä on. 

   Hyvin tehdyt sivut. Mutta ainakin itselleni jäi hämäräksi syy, miksi kukaan maksaisi heille mitään. Mikä on se lisäarvoa tuottava palvelu, josta he ovat laskuttaneet. Jos heille on maksanut satasen, niin kilahtaako yrityksen kassaan jokaista maksettua satasta kohden kaksi sataa euroa tuloa.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Todella upeaa tutkivaa journalismia Partisaanilta, on hienoa lukea tällaisia paljastusartikkeleita.

  Vihreät on niin suuri mädättäjäpuolue, että vain täydelliset idiootit ja tahallaan tuhoa ajavat äänestävät noita, luonnonsuojelua heidän touhuissaan ei ole tippaakaan.

 • Salomon

  Vastaa

  Mun oli lopetettava jutun lukeminen kohtaan, jossa käytiin läpi yhtiön tuottamaa palvelua. Jumalauta miten huteraa paskaa. Loppua on täysin turha lukea, haluan säästyä enemmältä päänsäryltä. Mutta kiitos kuiten jutun julkaisusta. Aika useaan olen mölissyt täällä näistä pedofiilipeppuilja virkamiehistä, jotka täysin mielivaltaisesti suomen maassa saavat myllästää. Milloin on joku poliisi lapsia jahtaamassa, pirihuora ministerit repivät vittuaan piripäissään, tai sitten ihan muuten vaan laitetaan suomalaisten rahaa juutalaisten, neekereiden ja lopuksi omiin taskuihin. Loppu tulee nopeammin kuin uskottekaan!

 • Suomalainen mies

  Vastaa

  Maatamme pyörittävät roistojen roskasakki.

  • Tulot ja menot

   Vastaa

   Mietin että millainen hyvä-veli järjestelmä pitää olla olemassa että rahaa annetaan tällaisia määriä näidenkin tyhjäntoimittajien tuhlattavaksi? Ja vielä hankkeisiin jotka tavallisella maalaisjärjellä varustetuistakin on ihan selkeitä AIVOPIERUJA !!

   Muuten, vihreät kun kahkoo siitä ”siirtymästään” niin missä ovat syvät reiät maahan? Se jos mikä olisi vihreää energiaa Islanin tapaan. Ei tulisi päästöjä kun otettaisiin kiehuva vesi kaupunkienkin lämmittämiseen suoraan maaperästä.

   …mutta sittenhän ei saataisi investointikukia tehtaisiin ja tuotantoon sekä tuotettuun energiaan… Eikä saataisi itselle ja kavereille kovapalkkaisia töitä. Esimerkkinä Markus Räikkösen firma.

   Ja kun nyt etsitään taas kuumeisesti sääsökohteita niin on helppo löytää yli 6 miljardia euroa vuodessa oleva säästökohde: Erotaan NATO:sta. Siinä se… Jokaisen veronmaksajan verotus kevenee noin 3200e/a. Tai… sanotaanko niin että kohta se kovenee tuon verran. Vielä ei veroja olla kiristetty. 

   Jos ei ole tuloja ei voi olla menojakaan. Ja tänään se sanottiin julkisesti valtamediassa: Suomessa on ollut 0‑kasvu viimeiset 15 vuotta !!! Ei kun siitä tulevaisuutta rakentamaan. Nuorisolla tulee olemaan kurjaa ja meillä eläkeläisillä vielä vaurasta.

 • ms

  Vastaa

  Malliesimerkki viherkapitalismista.

 • Kansantietäjä

  Vastaa

  Vartian yrityksen toimikuvaan kuului: ”Päästö­kompensaatioita tarjoava yritys”. Kansalaiskeskustelussa on kyselty miten tämä toimii käytännössä, kuka siis on Compensaten toimeksiantaja?

 • Vihreä valhe

  Vastaa

  Päästökauppa on ateistien anekauppaa. Hullu on se joka maksaa.

 • Peter Kreisler

  Vastaa

  Kun Business Finland on mukana kuviossa ei ole epäilystäkään siitä, että veronmaksajien rahoja viedään kiertotietä ns. ”hyvä veli verkostolle”.
  Olen työskennellessäni tulkkina ja konsulttina Suomen naapurimaassa nähnyt kuinka veronmaksajien rahaa siirretään näennäistoimien kautta Suomen viranomaisten ja verottajan ulottumattomiin. Hyvinkin nimekkäät henkilöt ovat itse henkilökohtaisesti olleet saattamassa bulvaanejaan perustamaan yrityksiä, avaamaan pankkitilejä jne… Tästä heidän henkilökohtaisesta läsnäolostaan voi tehdä johtopäätöksen, että he ovat tavattoman typeriä tai, että heillä ei ole kiinnijäämisen riskiä johtuen korruptoituneen yhteiskunnan viranomaiskoneiston suojelusta.

 • Kompensaatio

  Vastaa

  Elinkeinoministeri Lintilä taisi keksiä seuraavan riimin kansan korona-ahdistuksen aikaan: ”Valtio takaa ja pankit jakaa”

 • heip

  Vastaa

  Compensaten toimisto sijaitsi Anteron kotona (”hulppeassa jugend-talossa”) niin ei sinne mitään Ikean romuja voi ostaa.

  • anon

   Vastaa

   Toimisto oli ullakolla. Yrityksen sivuilta voi katsella sisätiloissa otettuja kuvia. Niissä olevat huonekalut ovat tavallisia. Yritys käytti tietokoneisiin ja puhelimiin enintään 50.000 euroa. Näissä hankinnoissa ei ole törsätty rahaa. 

   Johonkin muuhun ovat miljoonat menneet kuin pelkästään läppäreihin.

 • Kirjapaino Kursiivin tsuppari

  Vastaa

  Jokin aika sitten Lufthansan lippua ostaessani oli tarjolla ainakin 3 kategoriaa kompensointimaksuja, alin oli noin 5 € ja siitäkin saattoi kieltäytyä kun vaan ruksasi että suhtaudun epäilevästi jne.

 • Otto Korsteeni

  Vastaa

  Vihreät ottaneet kepun paikan Suomen saastaisimpana korruptiopuolueena.
  Hyvä että näiden kansanvihollisten nimet julkaistiin.

 • SS

  Vastaa

  VIHREÄ PASKA SEN KUN LEVIÄÄ JA KASVAA .….KILL THEM ALL

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi