SML: Rasismin vastainen viikko ruokkii suomalaisvihamielisyyttä

Julkaisemme Sinimustan Liikkeen kannanoton. Puolue perustaa maailmankatsomuksensa kansallisvaltion periaatteelle, jonka mukaan Suomi on suomalaisten kotimaa ja se pysyy suomalaisten kotimaana vain silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomalainen kansa.

Aktivismi

SPR:n perinteinen rasisminvastainen viikko alkoi tämän viikon maanantaina ja jatkuu tämän viikon sunnuntaihin asti. Kyseisen viikon aikana useat kolmannen sektorin yhteistyöjärjestöt ja julkishallinnolliset toimijat osoittavat tukensa kampanjalle, ja pyrkii antamaan oman panoksensa rasisminvastaisessa taistelussa. Vaikka suuri osa kampanjan nimissä julkaistuista videoista ja lentolehtisistä on lapsenomaisen hyväuskoisia ja vaarattomia, kansallismielisen ei tulisi sulkea silmiään selvästi suomalaisvastaisilta ulostuloilta.

Maahanmuuttoviraston julkaisemassa rasisminvastaisen viikon ulostulossa todetaan seuraavasti:

”Valkoisen katseen käsite on tiiviisti yhteydessä normatiiviseen valkoisuuteen, joka viittaa valkoisuuteen yhteiskunnan näkymättömänä normina. Se on oletus, joka vaikuttaa yhteiskunnassa, sen rakenteissa ja representaatioissa niin laajasti, ettei sitä tarvitse erikseen mainita tai tuoda esille.”

Lainauksessa pyritään siis antamaan vaikutelma, jonka mukaan valkoisuudessa tai valkoisuusnormissa on jotain perustavanlaatuisesti väärää. Samaan aikaan valkoisuus on kuitenkin suomalaisten rodullinen ominaisuus, johon he eivät voi itse vaikuttaa. Valkoisuusnormin purkaminen ei onnistu ilman valkoisten purkamista, joka on kiertoilmaus kansanmurhaan tähtäävän maahanmuuttopolitiikan tukemiselle. Mikäli jokin yhteiskunnallisesti merkittävä instituutio on ”liian valkoinen”, se on myös perustavanlaatuisesti moraaliton, mahdollisesti jopa rasistinen instituutio. Tällöin ongelma pyritään korjaamaan värillisten määrää lisäämällä ja valkoisten määrää vähentämällä, joka toimii hyvänä esimerkkinä antirasismin todellisesta luonteesta: se pyrkii korvaamaan valkoiset ihmiset muukalaisilla heidän omassa maassaan.

Valkoisten olemassaolon moraalinen oikeutus joutuu myös toistuvasti kyseenalaistetuksi, mikäli valkoisuuteen ei ikinä liitetä yhtäkään positiivista attribuuttia. Antirasistinen maailmankuva, jossa eksottisen väriset ihmiset ovat aina syyttömiä rasismin uhreja ja valkoiset suomalaiset umpimielisiä ja arvaamattomia rasisteja, vastaa hyvin huonosti katutason todellisuutta. Suomalaiset, kuten kaikki muutkin korkean elintason omaavat valkoiset kansat, kärsivät tällä hetkellä alhaisesta syntyvyydestä. Luonnollisesta nollakasvusta huolimatta kaikkien näiden maiden väkiluku kuitenkin kasvaa vuodesta toiseen, joka selittää täysmääräisesti vierasperäisellä maahanmuutolla. Samaan aikaan kun värillisten määrä valkoisten maissa kasvaa, heidän lukumääränsä kasvaa myös heidän lähtömaissaan, jotka mahdollistavat kansainvaellusten jatkumisen myös tulevaisuudessa. Suomessa oleskelevat vähemmistöt eivät siten ole hauraita ja voimattomia pieniä ryhmiä, joiden olemassaolon turvaaminen olisi suomalaisten harteilla. Todellisuudessa kyseiset vähemmistöt edustavat usein monikymmenmiljoonaisten kansojen pohjoisia siirtokuntia, joiden koko kasvaa vuosittain emämaasta saapuvan lisämiehityksen ansiosta.

Vieraiden väestöryhmien ja suomalaisten keskinäiset suhteet ovat harvoin yhdenvertaisia. Suomalaiset ylläpitävät omin resurssein hyvinvointijärjestelmää, jonka resursseista huomattava määrä kohdentuu vierasväestöille, joiden nettohyöty järjestelmälle on puhtaasti negatiivinen. Haasteellisten ongelmaryhmien alisuoriutuminen kouluissa ja työelämässä johtaa myös siihen, että kyseiset ryhmät ovat ylisukupolvisesti korostetun julkisen tuen tarpeessa myös tulevaisuudessa. Puhtaan taloudellisen kuormituksen lisäksi suomalaiset joutuvat myös kärsimään vierasväestön häiriökäyttäytymisestä, kuten pahoinpitelyistä, ryöstöistä ja seksuaalirikoksista, joiden esiintyvyys on tietyissä Euroopan ulkopuolisissa väestöryhmissä moninkertainen suomalaisiin verrattuna.

Vaikka maahanmuuttajien rikollisuus kohdistuu myös muihin maahanmuuttajiin, merkittävä määrä sen uhreista koostuu valkoisista suomalaisista. Todellisen elämän etninen väkivalta on siten hyvin yksiulotteista, se on ylikorostetusti värillisten ylläpitämää ja sen uhreina ovat merkittävissä määrin valkoiset suomalaiset. Maahanmuuttajat ovat myös tilastollisesti yliedustettuina viharikosten tekijöinä, sillä vieraasta maasta saapuvien kansojen, uskontojen ja kulttuurien välillä esiintyvät ylisukupolviset ristiriidat harvoin katoavat pelkästään asuinmaata vaihtamalla.

Taloudellisen kuormituksen ja turvattomuuden tunteen lisäksi suomalaiset joutuvat myös toistuvasti vihamielisen mielipidevaikuttamisen kohteeksi, sillä heitä syyllistetään toistuvasti maahan saapuneiden ihmisten kroonisesta alisuoriutumisesta. Todellisuudessa ne samat henkiset puutteet, jotka tekivät tulijoiden omista kotimaista asuinkelvottomia, saavat heidät alisuoriutumaan myös uudessa kotimaassaan. Tulijoiden kotimaista poiketen suomalainen sosiaalivaltio kuitenkin kykenee tarjoamaan näille tulijoille epäonnistuneinakin sen kaltaisen elintason, johon he eivät ikinä omassa kotimaassaan yltäisi. Suomi ei siten tarvitse maahanmuuttoa, mutta maahanmuuttajat tarvitsevat kylläkin suomalaisia.

Jokaisen on syytä huomioida myös se tosiasia, että vielä sata vuotta sitten joka kolmas maailman ihminen oli eurooppalaisperäinen. Tänä vuonna kyseinen osuus on laskenut karkeasti arvioiden kahdeksaan prosenttiin, ja määrä tulee laskemaan entisestään valkoisten luontaisen poistuman ja kehitysmaissa tapahtuvan väestöräjähdyksen ansiosta. Samaan aikaan, kun Euroopan ulkopuoliset kansat muodostavat omia siirtokuntiaan valkoisiin maihin, heidän omat maansa pysyvät väestöllisesti täysin muuttumattomina. Sadan vuoden päästä itäaasialaiset ovat edelleen enemmistönä omissa maissaan, kuten ovat myös afrikkalaiset omissaan. Ainoastaan valkoiset kansat uhkaavat näivettyä värillisten tulijavirtojen ja itsetuhoisuutta ihannoivan länsimaisen kulttuurin alle.

Rasisminvastaisen viikon sijasta Sinimusta Liike ehdottaakin suomalaisvihan vastaista viikkoa, jolla pyrittäisiin aktivoimaan suomalaisia toimimaan niitä sisäisiä ja ulkoisia uhkia vastaan, jotka uhkaavat suomalaisten kansallista jatkuvuutta nyt ja tulevaisuudessa.

Sähköisen kannatusilmoituksen voi tehdä täällä!

Lähde

Aktivismi Kotimaa Rasisminvastainen viikko Rotu Sinimusta Liike Suomalaisvastaisuus Uutiset Valkoinen syntyvyys Valkoisiin kohdistuva rasismi Valkoisten kansanmurha Yhteiskunta

Keskustelu

10 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Nationalisti

  Vastaa

  Tämä oli todella hyvä kannanotto, jokaisen tulisi lukea kyseinen teksti.

  Tätä kehityskulkua tulisi ihmisten miettiä:
  ” Jokaisen on syytä huomioida myös se tosiasia, että vielä sata vuotta sitten joka kolmas maailman ihminen oli eurooppalaisperäinen. Tänä vuonna kyseinen osuus on laskenut karkeasti arvioiden kahdeksaan prosenttiin, ja määrä tulee laskemaan entisestään valkoisten luontaisen poistuman ja kehitysmaissa tapahtuvan väestöräjähdyksen ansiosta. Samaan aikaan, kun Euroopan ulkopuoliset kansat muodostavat omia siirtokuntiaan valkoisiin maihin, heidän omat maansa pysyvät väestöllisesti täysin muuttumattomina. Sadan vuoden päästä itäaasialaiset ovat edelleen enemmistönä omissa maissaan, kuten ovat myös afrikkalaiset omissaan. Ainoastaan valkoiset kansat uhkaavat näivettyä värillisten tulijavirtojen ja itsetuhoisuutta ihannoivan länsimaisen kulttuurin alle.”

  Rotumuukalaisia on Euroopassa jo merkittäviä määriä, heillä on myös korkeampi hedelmällisyysluku kuin valkoisilla, kasvu tulee olemaan eksponentiaalista, eli esimerkiksi afrikkalaisten ja arabien osuus väestöstä tulee kasvamaan hyvinkin nopeasti todella suureksi, jos tämän kehityssuunnan annetaan vain jatkua.

 • Nimetön

  Vastaa

  Suomi on suomalaisten. Loisjärjestö SPR voi lopettaa toimintansa.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Valkoiset ovat luoneet maailman ja ovat kehittäneet lähes kaiken hyvän. Myös valkoisten kansanmurhan edistämiseen käytetty demokratia on valkoinen keksintö.

 • Puolueeton

  Vastaa

  Suomen tulevien siirtolaisten määrää tulisi rajoittaa hyvin rankasti. Perustekin on selvä. Kuinka montaa henkilöä Suomen alue voi elättää? Alue on suuri, mutta koko alue on 60 leveysasteen pohjoispuolella, joten alueen elintarviketuotto on rajoitettua.
  Tuskin alue riittää enää etnisten suomalaistenkaan elättämiseen.

  Tämä muuten liittyy Suomen turvallisuuteenkin. Yksikään maa ei ole kiinnostunut valtaamaan tätä aluetta taloudellisista syistä. Venäjän hyökkäyksen syynä voi olla vain uhka omasta turvallisuudesta. Tätä pitäisi poliitikkojen ajatella. Suomesta vähäväkisenä kansakuntana ei itsestään ole uhkaa Venäjälle.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Arkipäivän sionismia.

  Miksi tämä koskee vain valkoisia maita? Sionismi.

  Miksi valkoiset kansat halutaan murhata? Sionismi.

  Jos tutkit asiaa, perusteellisesti ja huolellisesti, niin AINA, siis AINA, löydät ongelman takaa sionistin ja sionismin.

  Miksi tämä EI koske aasialaisia? Koska sionismi ei siellä hyökkää aasialaisia vastaan.

  Kaikissa valkoisissa maissa johtajiksi valikoituu sionismin ja etenkin sionistimedian johdolla maanpettureita, pyrkyreitä ja huoria,. Sionismi palkitsee aina sen, joka selkeimmin myy kansansa ja maansa saadakseen etua itselleen. Marinit, stubbit ja muut tämäntyyppiset ”poliitikot” ovat sekä pyrkyreitä että huoria. Ohisalot, anderssonit ja muut ovat sekä maanpettureita että ostettavissa olevia huoria, mutta sionisti näkee heissä myös ideologisen huoran. Heidät voi ostaa antamalla heille ideologisen luun eli juuri nyt ”ilmastonmuutosluu” ja toisaalta tämä loputon luu kaluttavaksi eli neekeriluu ja maahanmuuttoluu. Nämä huorat luulevat tekevänsä hyvää tuhotessaan kansamme ja maamme.

  Sitten ovat nämä ”tolkun ihmiset”, joiden joukossa ovat uskolla ostetut kristityt. He eivät näe sionismin luonnetta, koska he uskovat näihin jeesuksiin ja valittuun kansaan jne. Heille juutalainen on jotakin ihmeellistä parituhatta vuotta sitten keksityn aavikkosadun mukaan. Jos juutalainen tappaa lapsia ja naisia Gazassa, se on Jumalan tahto. Toisaalta nämä uskovaiset uskovat kaiken sonnan, minkä juutalaismediat heille suoltavat, se on heille Jumalan sanaa.

  Kaikki valkoisten maiden ongelmat ovat, yksinkertaisesti, sionismin aiheuttamia.

  Velka, tolkuton velka. Kuka rikastuu, kun kansat velkaantuvat? Katsokaa USA:ta, Israelin julkeinta huoraa. Se on keppikerjäläinen ja nyt rikkaimmilla sionisteilla on kymmeniätuhansia miljardeja. KYMMENIÄTUHANSIA MILJARDEJA. Tämä on maailmanhistorian törkein, halveksittavin ryöstö. Ja ryöstäjä on sionismi.

  Maahanmuutto. Osallistuuko juutalaisvaltio? Ehei, arabi, joka on tänne tullessaan juutalaisten rakastama reppana, ammutaan Israelin rajalle kuin kapinen koira,

  Mitä hyvää sionismi on tehnyt valkoisille? Siis koskaan ja mitään? Ei mitään. Vain tuhoa ja kurjuutta kulkee sionistin ja sionismin jalanjäljissä. Tuhottuja valkoisia kansoja ja tuhottuja valkoisia maita.

  Jos he jotain ovat tarjonneet niin voin listata huumeet, vähenevän väestön, kammottavaa Hollywood sontaa ja ai, niin, homoja transuja, loputtomia Gay Pride-paraateja. Yksi valttikortti on suuri mies pienten naisten kanssa ”urheilemassa”. Jos yhteiskunnassa on mitään sairasta tai halveksittavaa; katso sionismiin ja näet kasvot, jotka vaativat lisää sontaa, lisää sairasta, halveksittavaa. Siinä on sionismin lahja. Siinä swidunkaikki.

  Turha analysoida, poista sionismi ja kaikki muuttuu paremmaksi. Ei ole muita ongelmia. Ihan turha yrittää naama vääränä keksiä muuta, sillä jokainen perkeleen narsisti saadaan pois meitä johtamasta, kunhan sionistimedia vaikenee, lopullisesti. Prkl.

 • Antisionisti

  Vastaa

  Joillekin suomalaisille Suomi on ”kotimaa”, minulle se on ISÄNMAA!

  Tuo ”kotimaaksi” kutsuminen on kasaarisionistien luoman kulttuurimarxismin mielennussintaa, älkää menkö siihen halpaan.

 • juha II

  Vastaa

  Juutalaiset hierovat karvaisia käsiään yhteen valkoisen rodun kaikkinaisen itsetuhoisen tyhmyyden nähdessään kuinka heidän pahin ja heitä itseään paljon valmiimpi näkemään vaivaa ja kärsimyksiä raskasta työtä tekemällä luodessaan menestystä ja hyvinvointia ympärilleen. Ja silti kaikki laiskat ja mukavuudenhaluiset toisrotuiset siipeilijät ja suoranaiset parasiitit ovat tunkemassa noihin ”rasismissa” ja ”liiassa valkoisuudessa” rypeviin maihin omaa rotuaan vihaavien kulttuurimarxististen ”hyväntekijäjärjestöjen” ”apinoiksi posetiivin” päälle pyörittäen puhkikulunutta renkutusta ”rasismista”. Jota suomalaisessa yhteiskunnassa on tasan yhtä paljon kuin somaleja hankkimassa omalla työllään leipäänsä!

 • TT

  Vastaa

  Suomeen tarvitaan juutalaismädätyksen kuten kriittisen rotuteorian (CRT) vastainen viikko. Eikun vuosi.

 • suomalaisasiamies

  Vastaa

  Suomi oli olemassa 1917–1995. Kaikki suomalaisuus johdettava tähän. Toivon että joku saisi aikaan suomalaisen puolueen joka saisi edes 5% äänistä. Uudessa ‑Seelannissa maoripuolueella 5% kannatus. Joka tapauksessa suomalaiset ei ole mitään mustia, aasialaisia ja latinoja. Ja suomalaisuuden Liitto ei edusta meitä . kyttää vaan avustusrahoja valtiolta. Ei ole saanut.

 • Tarkkailija

  Vastaa

  Tuo twiitti jota siteeraatte ei ollut maanhamuuttoviraston vaan siirtolaisuusinstituutin: https://twitter.com/info_migration/status/1506558776215756805

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi