Väestönvaihto: Salaliittoteoriaa vai todellisuutta?

Oululainen kansalaisaktivisti ja kaupungin varavaltuutettu Tiina Wiik kirjoittaa Partisaanille väestönvaihtokehitykseen liittyvästä julkisesta keskustelusta.

Kolumnit

”Väestönvaihto on salaliittoteoria, jonka mukaan länsimaiden valkoista väestöä ollaan tietoisesti korvaamassa Lähi-idästä ja Afrikasta tulevilla ihmisillä. Tämä tapahtuisi maahanmuuton kautta sekä sen vaikutuksesta, että valkoiset lisääntyvät hitaammin kuin maahanmuuttajat. Väestönvaihdosta puhuvien mukaan väestönvaihtoa toteuttaa globalistinen eliitti tai juutalaiset edistämällä maahanmuuttoa. Laajamittaisen väestön muutoksen on väitetty merkitsevän länsimaisen kulttuurin tuhoa, jota pidetään huonona asiana.”

Noin kuvailee väestönvaihtoa aihetta käsittelevä artikkeli suomenkielisessä Wikipediassa. Kirjoittaja ei siis usko väestönvaihtoon. Mutta miten määrittelevät väestönvaihdon he, jotka siihen uskovat? Väestönvaihto koostuu kahdesta tekijästä, joista ensimmäinen on se, että länsimaissa väestörakenne muuttuu niin, että valkoisten eurooppalaisten osuus kutistuu koko ajan, ja toinen on se, että tämä muutos on sitä tavoittelevan aktiivisen politiikan tuotosta. Toinen kohta on ratkaiseva, koska se erottaa väestönvaihdon sellaisista luonnollisista väestörakenteen muutoksista, joita on kautta historian tapahtunut kaikkialla.

Pyrin tätä kirjoitusta varten löytämään mahdollisimman paljon argumentointia sen puolesta, että väestönvaihto on salaliittoteoria, mutta tämä osoittautui vaikeaksi ottaen huomioon, kuinka paljon aiheesta puhutaan. Useimmat aihetta käsittelevät kirjoitukset keskittyvät luettelemaan usein villisti liioiteltuja kuvauksia siitä, mihin väestönvaihtoa totena pitävät uskovat, ja ikään kuin päivittelevät, että eikö olekin hullua, että jotkut uskovat tällaiseen.

Helsingin Sanomien määritelmä

Alussa siteerattu Wikipedia-artikkeli tarjoaa kritiikiksi väestönvaihtoteoriaa vastaan lyhyen kuvauksen siitä, miten Helsingin Sanomat on käsitellyt aihetta.

Helsingin Sanomien mukaan ”väestönvaihto” on valheellinen, rasistinen ja misogynistinen salaliittoteoria, johon voi liittyä juutalaisvastaisuutta.

Helsingin Sanomien Pekka Torvisen mukaan 20 % Ranskan väestöstä on (2014) maahanmuuttajia tai maahanmuuttajien jälkeläisiä, mutta vain 12 % ei-eurooppalaista alkuperää, mikä ei ole väestönvaihtoa.

Torvisen mukaan vaikka suomalaisia olisi alle puolet Suomen asukkaista, se ei olisi väestönvaihtoa, koska suomalaiset olisivat todennäköisesti vielä suurin yksittäinen etninen ryhmä ja poliittisesti ja kulttuurisesti ylivoimaisesti vahvin. Tällöin ”suomalaisten kulttuuri”, mitä se sitten ikinä tarkoittaakaan, eläisi edelleen Suomessa.

Ensimmäinen kohta ei tarjoa vasta-argumenttia väestönvaihdolle vaan kuvailee toimittajan mielipidettä siitä, joten tämän kohdan voi sivuuttaa, kun tehtävänä on arvioida, onko väestönvaihto totta vai ei. Toinen kohta on ristiriitainen yritys argumentoida, mutta argumentiksi se ei yllä, koska Torvinen ei perustele sitä, miksi tämä huomattava vierasperäisten osuus ei olisi väestönvaihtoa. Jos Torvinen ottaisi vertailukohdaksi vuoden 2014 luvuille vaikkapa vuoden 2004, hänen olisi todettava vierasperäisen väestön kasvaneen. Torvinen myös jättää kertomatta sen, että hänen valitsemanaan vuonna 2014 lähes 30% vastasyntyneistä oli ulkomaalaistaustaisia. Tämän seikan huomiointi tekisi huomattavasti vaikeammaksi argumentoida väestönvaihtoa vastaan, koska se osoittaa vierasperäisen väestön todellisen ja nopean kasvun.

Kolmannessa kohdassa Torvinen yksinkertaisesti valehtelee. Kuten sanottua, väestönvaihdolla tarkoitetaan eurooppalaisen kantaväestön osuuden tahallista pienentämistä politiikan keinoin. Torvinen valitsee sen näkökulman, että väestönvaihto on totta vain silloin, jos se on jo täysin toteutunut, mutta kukaan väestönvaihtoon uskova ei moista väittäisi. Väestönvaihto ei ole lopputulos, jossa eurooppalainen väestö on kadonnut tai lähes kadonnut. Se on prosessi, jolla heidän osuuttaan väestössä pienennetään. Torvinen myös sivuuttaa täysin matematiikan realiteetit. Jos suomalaisten osuuden kutistuminen Suomen väestöstä jatkuu nykyiseen tapaan, mikä on vääjäämätön lopputulos? Tietysti se, että suomalaiset ensin muuttuvat vähemmistöksi ja lopulta katoavat. Tämä on puhdasta matematiikkaa, ja tällöin ei puhuta siitä, tuleeko suomalaisista vähemmistö kotimaassaan, jos nykyiset väestötrendit jatkuvat, vaan siitä, milloin se tulee tapahtumaan.

On suorastaan hämmentävää, kuinka huolettomasti Torvinen asiansa esittää – kuin hän ei olisi uhrannut ajatustakaan sille, millainen olisi se Suomi, jossa suomalaiset ovat vähemmistönä. Pienemmän mittakaavan esimerkkejä Euroopassa tästä onkin, kuten Ruotsin tai Ranskan ulkomaalaisenemmistöiset kaupungit ja kaupunginosat. Vaikka ranskalaiset ovat edelleen enemmistö omassa maassaan, ei se tarkoita ranskalaisen kulttuurin ylivaltaa. Ulkomaalaisten alueilla eletään heidän kulttuurinsa ja tapojensa mukaan, ja yksikään näistä alueista Euroopassa ei ole kukoistava urbaani alue, ja siksi ulkomaalaisvoittoisista alueista käytetäänkin kiertoilmausta ”ongelmalähiö”.

Väestönvaihdon kiistäjät ovat yleensä väestönvaihtopolitiikan kannattajia

Etsin argumentointia sen puolesta, että väestönvaihto olisi salaliittoteoria, sellaisilla verkkohakusanoilla kuten ”great replacement debunked” ja ”väestönvaihto salaliittoteoria”, ja kuten sanoin, useimmat aiheesta kirjoitetut lehtijutut ja muut artikkelit eivät sisältäneet varsinaisia vasta-argumentteja vaan keskittyivät kuvailemaan väestönvaihtoteoriaa, usein vahvasti liioitellen tai suorastaan valehdellen, sekä käyttämään siihen uskovista erinäisiä leimaavia termejä, kuten rasisti, juutalaisvastainen tai muukalaisvihamielinen. Tällainen on esim. tämä Rantt Median juttu, joka on peräti otsikoitu väestönvaihtoteorian kumoamiseksi. Kuitenkaan juttu ei tarjoa ainuttakaan argumenttia otsikkonsa tueksi vaan keskittyy parjaamaan väestönvaihtoon uskovia pelokkaiksi hörhöiksi, jotka eivät kuuntele järkipuhetta.

Edellisessä jutussa linkataan New York Timesin mielipidekirjoitukseen ”Valkoisten sukupuuton salaliittoteoria on sekopäinen”, joka ei juuri suoriudu paremmin sen perustelemisessa, miksi väestönvaihto olisi salaliittoteoria. Itse asiassa teksti jo toisessa kappaleessaan tulee todistaneeksi osan väestönvaihtoteoriasta oikeaksi hassulla lausumalla: Valkoiset eivät ole kuolemassa sukupuuttoon. He ryhmänä saattavat ehkä, mahdollisesti, tulla pienemmäksi väestönosaksi USA:ssa ja Euroopassa, mutta kuinka paljon pienemmäksi, on avoin kysymys väestötieteilijöiden keskuudessa, koska tulevaisuutta ei voi tietää ja väestötiede on epätarkka tiede.

Kirjoittaja Farhad Manjoo siis kiistää aikamme demografiset trendit: Kantaväestön osuus on pienentynyt länsimaissa tasaisesti, ja saman kehityksen jatkuminen pienentää sitä koko ajan enemmän. Ainoa tapa estää eurooppalaisten tuleminen vähemmistöksi omissa kotimaissaan olisi lakata harjoittamasta sitä maahanmuuttopolitiikkaa, jolla väestönvaihto toteutuu, mutta juuri väestönvaihdon kiistäjät ja vähättelijät ovat ne ihmiset, jotka eivät halua tätä muutosta pysäyttää. He haluavat nykyisen väestökehityksen jatkuvan väittäen samalla, että on hullua uskoa heidän haluavan heikentää eurooppalaisen väestön asemaa.

Mitä on ”inklusiivinen valkoisuus”?

Ensimmäinen varsinainen vasta-argumentti väestönvaihtoteorialle Manjoolta on se, että emme voi tietää, tuleeko valkoisista todella vähemmistö Yhdysvalloissa. Tämä kuulostaa perin yllättävältä, koska kaikki väestötieteilijöistä poliitikoihin ovat jo pitkään pitäneet itsestäänselvyytenä, että valkoisista tulee vähemmistö seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana. Manjoo joutuukin siksi venyttämään valkoisuuden käsitettä ja sanoo, että voivathan sekarotuiset ihmiset identifioitua valkoisiksi. Hän peräti sanoo, että mikäli noudatetaan inklusiivisinta mahdollista määritelmää valkoisuudelle, USA voi pysyä valkoisena loputtomiin. Tietysti USA voi pysyä ”valkoisena”, jos inklusiivisen määritelmän vuoksi minkä tahansa rodun edustajat voidaan laskea valkoisiksi, mutta se ei muuta sitä asiaa miksikään, että etnisesti eurooppalaistaustaisten määrä on USA:ssa tasaisessa laskussa, eikä muutosta tähän ole näköpiirissä.

Seuraavaksi Manjoo siirtyy jo puhumaan täysin erilaisesta aiheesta sanomalla, että vaikka valkoiset olisivat vähemmistö, heillä silti todennäköisesti olisi paljon vaurautta ja poliittista vaikutusvaltaa. Tämä väittämä ei millään tapaa kumoa väestönvaihtoteoriaa vaan käsittelee ainoastaan väestönvaihdon seurauksia. Valkoiset ovat vauraita ja valkoisissa maissa elävät mustat ihmiset ovat maailman vauraimmat mustat, koska valkoiset ovat hyviä tuottamaan vaurautta. Siksi muualta maailmasta halutaan valkoisiin maihin.

Manjoo oli liittänyt mielipidekirjoitukseensa Youtube-videon, jonka otsikko on Väestönvaihto ei ole totta ft. Lauren Southern. Epäilen, onko Manjoo edes katsonut videota, koska se on niin heikkolaatuinen, että Manjoo, joka selvästi itse tavoittelee kirjoituksellaan rationaalisuuden vaikutelmaa, tuskin tällaista videota liittäisi mukaan, jos olisi katsonut sen. Videolla tubettaja nimeltä Shaun kommentoi Lauren Southernin videota, jolla Southern esittää todisteita demografisesta muutoksesta Euroopassa.

Suuri osa videosta on pelkästään väestönvaihtoon uskovien ihmisten mustamaalausta erilaisilla leimakirveillä. Kirjailija Renaud Camus’tä, jota pidetään väestönvaihto-termin isänä, hän kuvailee älyvapaaksi idiootiksi ja jälkeenjääneeksi. Kerrottakoon, että kirjailijanuransa lisäksi Camus’lla on neljä korkeakoulututkintoa. Hän on filosofian maisteri, hänellä on kaksi maisterintutkintoa politiikkatieteistä ja yksi oikeushistoriasta, ja hän on opettanut ranskalaista kirjallisuutta yliopistossa. Jos joku kutsuu tällaista miestä idiootiksi, se kertoo vain nimittelijästä itsestään: Että hän on niin ideologiansa sokaisema, ettei pysty suhtautumaan viileän neutraalisti itselleen epämieluisia mielipiteitä esittäviin ja arvioimaan älyllisellä rehellisyydellä heidän puheitaan vaan hädissään leimaa erimieliset vain tyhmiksi, jotta ei joutuisi todella ajattelemaan sitä, mitä he sanovat.

Tämä tubettaja myös turvautuu siihen, että vaikka maahanmuuttoa Britanniaan tapahtuisi paljonkin, britit olisivat edelleen suurin yksittäinen etninen ryhmä. Tämä ei kumoa väestönvaihtoteoriaa vaan New York Timesin jutun tapaan vain käsittelee väestönvaihdon seurauksia. Myös Manjoon jutussa nähty valkoisuuden käsitteen venyttäminen otetaan käyttöön videolla: Shaunin mukaan on höpöpuhetta sanoa ulkomaalaistaustaisia väestönvaihdoksi, koska jokainen Saksassa syntynyt on saksalainen etnisyydestään riippumatta. Ajoittain video menee hieman surkuhupaisaksi kuten siinä, miten tubettaja pyrkii kumoamaan väestönvaihtoteorian ottamalla sanan ”vaihto” kirjaimellisesti: Eihän tässä nyt sellaista tehdä, että maahan tuotaisiin ulkomaalainen ja samalla vietäisiin joku valkoinen pois, joten ei mitään väestönvaihtoa ole.

Mistä väestönvaihdossa on todella kyse?

NewStatesman-lehti käsittelee väestönvaihtoa jutussaan ”Väestönvaihdon tappava myytti”. Yritin parhaani mukaan etsiä tästäkin artikkelista edes jonkun argumentin sen puolesta, että väestönvaihto on salaliittoteoria, mutta ainuttakaan ei tarjottu. Kirjoittaja Eleanor Penny vain kertoo väestönvaihtoon uskovista liberaalin näkökulmasta ja esittää heistä väitteitä, joita hän ei yritäkään perustella. Penny mm. väittää Renaud Camus’n käyttävän virheellistä dataa mutta ei tarjoa lähdettä tälle väitteelle tai erittele, mikä Camus’n puheissa on virheellistä. Kirjoitus on selvästikin toisille samanmielisille suunnattua ”älyllistä rinkirunkkausta” eli kirjallista tuotantoa, jonka ainoa tarkoitus on tavoittaa ihmisiä, jotka valmiiksi uskovat kirjoituksen sanomaan, ja saada heidät jakamaan tekstiä sanoen, että katsokaas nyt, juuri näin se on. Kyseessä on eräänlainen mediapopulismi, jota näkee monien aiheiden käsittelyssä Suomessakin.

Koska löytöretkeni väestönvaihdon valheellisuutta puoltavien argumenttien maailmaan ei juuri tuottanut tulosta, on enää vain palattava perusasioiden äärelle eli analysoitava väestönvaihtoteorian sisältö sellaisenaan. Väestönvaihtoteorian ensimmäinen osa eli demografinen kehitys, jossa valkoisten kansojen osuus väestöstä on pienentynyt ja pienenee edelleen, on kiistaton tosiasia. Ulkomaalaisten osuus kasvaa, kantaväestön osuus pienenee. Jäljelle jää väestönvaihtoteorian toinen puoli: Että tämä muutos ei ole luonnollista tai sattumanvaraista vaan aktiivisen politiikan tuotosta, joten arvioikaamme sitä vertaamalla oman aikamme demografiaa ja sen muutoksia menneisyyden eri syistä tapahtuneisiin demografisiin muutoksiin.

Väestö on luonnontilassaankin elävä ja alati muuttuva kokonaisuus: Sukupolvet vaihtuvat, ajoittain väestö kohtaa katastrofeja, ja välillä koetaan nousukausia. On syntyvyyden laskuja ja nousuja sekä väestön liikkumista paikasta toiseen. Esimerkiksi luonnollisesta muuttoliikkeestä voi ottaa vaikkapa ihmisasutuksen levittäytymisen pohjoista kohti jääkauden väistyttyä. Koska ihmisyhteisö tarvitsee elintilaa ja resursseja, kuten ravintoa, on luonnollista etsiä uusia asuinalueita niiden tilalle, joilla on jo asutusta, jotta ei tarvitsisi kilpailla elintilasta. Tuoreemman historian vastine tälle on esim. eurooppalaisten muutto Amerikkaan ja Australiaan onneaan etsimään. On täysin ymmärrettävää, että vaikkapa täyteen ahdetun ja tauteja kuhisevan Lontoon kurjalistoon kuuluva ottaisi tavoitteekseen kerätä rahat matkalippuun Amerikkaan tai Kanadaan paremman elämän toivossa.

On myös muuttoliikkeitä, joita voisi kutsua puoliluonnollisiksi. Hyvä esimerkki tällaisesta muutosta on irlantilaisten maahanmuutto Yhdysvaltoihin ja Kanadaan Irlannin suuren nälänhädän aikaan ja sen jälkimainingeissa. Lähtijöitä motivoivat ymmärrettävät syyt, mutta Iso-Britannian johto myös halusi mahdollisimman monien lähtevän. Heistä irlantilaisia oli liikaa ja nälänhätä heidän oma vikansa, eivätkä he halunneet irlantilaisten pakenevan Britannian puolelle – vaikka monet onnistuivatkin sen tekemään. Eli lähtijöille syyt olivat luonnolliset, mutta myös valtiojohto loi heille painetta lähteä puuttumattomuudellaan irlantilaisten ahdinkoon ja tekemällä selväksi, että he eivät ole toivottuja Britanniassa.

Nykyhetki vastaan historia

Miten nykytilanne vertautuu historiallisiin muuttoliikkeisiin? Syyt muuttajien lähdölle ovat vanhat, tutut ja luonnolliset: paremman elämän etsintä. Mutta mukana on myös jotain aivan uutta: Se, että kohdemaiden poliitikot ottavat tavoitteekseen ajaa omaa kansaansa pienemmäksi vähemmistöksi ja monimuotoistaa maata vieraalla väestöllä ideologisista syistä. Amerikassa ei otettu irlantilaisia vastaan siinä toivossa, että he ajaisivat maissa jo valmiiksi olevat vähemmistöasemaan. Paikalliset suhtautuivat heihin perin nihkeästi, ja Kanadan satamakaupungeista, jotka olivat tukehtua irlantilaisten tulijoiden määrään, vaadittiin valtiojohtoa laittamaan maahantulokielto irlantilaisille. Kun Saksa toisen maailmansodan jälkeen otti vastaan turkkilaisia siirtotyöläisiä, tarkoitus ei silloinkaan ollut monimuotoistaa Saksaa vaan yksinkertaisesti saada työvoimaa. Tosin jos aikansa päättäjät olisivat tienneet, millainen riesa Saksaan jääneiden vierastyöläisten jälkipolvista maalle tulee, he olisivat todennäköisesti harkinneet vierastyövoiman maahan ottoa uudemman kerran.

Meille kerrotaan, että maahanmuutto on rikkaus ja voimavara, ja että tulijat, jotka eivät omaa kotimaataan koskaan onnistu rikastamaan, tekevät meidän maastamme paremman. Meille kerrotaan viikottain lehdissä, mikä instituutio milloinkin on liian valkoinen: Yliopistot ovat liian valkoisia, politiikka on liian valkoista, Oscar-gaala on liian valkoinen. Meille sanotaan, että lapset tulisi ilmastonmuutoksen takia jättää hankkimatta, ja näin sanovat ihmiset eivät sano sanaakaan kehitysmaiden väestöräjähdyksestä, joka uhkaa koko lajimme ja ympäristömme tulevaisuutta. Kun sanotaan maahanmuuton rikastavan Suomea ja kaiken täällä olevan liian valkoista, tavan suomalaiselle välittyy selvä viesti: Sinä et ole rikkaus ja voimavara vaan harmillinen muinaisjäänne, joka seisoo uuden, uljaan maailman tiellä silkalla olemassaolollaan.

Kuulemme tämän tästä uutisia siitä, miten hallitus haluaa helpottaa oleskeluluvan ja Suomen kansalaisuuden saantia ja kasvattaa pakolaiskiintiötä. Sillä, että toiselta puolelta maailmaa lennätetään kehitysmaiden ylijäämäväestöä pohjolaan ei ole enää mitään tekemistä luonnollisten muuttoliikkeiden kanssa. Lopullinen todiste väestönvaihdolle löytyy Suomen omasta lähihistoriasta. Suomessa ei ollut tuhansittain somaleja 1960-luvulla. Heitä ei ollut täällä 1800-luvulla. He saapuivat, kun maahanmuuttopolitiikassa tehtiin täyskäännös 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja Neuvostoliiton kautta tulleita somaleja ryhdyttiin ottamaan maahan. Tällöin myös monikulttuuri-ideologia alkoi saada vahvaa jalansijaa politiikassa. Uutta hullutusta pilkattiin Pirkka-Pekka Peteliuksen ohjelmassa, jossa pikkukunnan virkamies oli päättänyt siirtää koko Namibian heidän kuntaansa.

Eli mikä muuttui niin, että seurauksena oli massamaahanmuutto ja ulkomaalaisten koko ajan kasvava osuus väestössä? Muuttuiko ihmisluonto? Muuttuivatko luonnon olosuhteet? Iskikö maailmaan poikkeuksellinen katastrofi, joka ajoi väestön liikkeelle? Ei, vaan maahanmuuttopolitiikka muuttui. Joten väestönvaihtoteoria seisoo varsin vankalla pohjalla, koska molemmat sen olennaiset osat ovat todeksi osoitettavissa.

Antivalkoista ”nykytaidetta”.

Valkoisuuden vihaajat

Uskon, että suurin osa vastaan väittävistäkin tämän tietää – itsehän he ovat niitä, jotka osoittavat väestömuutoksen olevan politiikan seurausta, koska he kannattavat sitä politiikkaa ja ideologiaa, jolla länsimaita monimuotoistetaan. He haluavat maat, joissa on vähemmän valkoisia, mutta koska he tietävät, että tämän suoraan toteaminen kuulostaisi varsin pahalta edelleen enemmistönä olevan kantaväestön korviin, he teeskentelevät etteivät olisi tarkoituksella ajamassa kantaväestöä vähemmistöksi kotimaassaan.

Usein heidän vihansa suomalaisia kohtaan purskahtelee yli sosiaalisessa mediassa. Nopea vilkaisukin rasisminvastaisten ryhmien keskusteluun paljastaa sen syvän inhon suomalaisuutta kohtaan, jota rasisminvastustajat kantavat: Heidän puheissaan suomalaiset ovat juntteja, rasisteja, vaimonhakkaajia, umpimielisiä, takapajuisia, kulttuuria ymmärtämättömiä ja kaikkiaan säälittäviä olentoja, ja mitä vähemmän heitä täällä on, sen parempi. Toki tämä on ristiriitaista, koska lähes kaikki pahimmat suomalaisvihaajat ovat suomalaisia itse. Nämä ihmiset kuitenkin kokevat olevansa ikään kuin tavallisen suomalaisuuden yläpuolella, koska he valistuneina ja edistyksellisinä ihmisinä eivät kanna muiden suomalaisten paheita, joten he eivät koe ristiriitaa suomalaisvihassaan. He eivät yksinkertaisesti samaistu Suomen kansaan tai koe heitä omaksi porukakseen vaan kokevat itsensä jonkinlaiseksi uudeksi eliitiksi, joka on progressiivisuudessaan ja rajattomassa vähemmistöjen tuntemusten huomioimisessaan kaikkien kansallisten tuntemusten yläpuolella.

Tämä inho näkyy jopa alussa siteeraamassani Wikipedia-artikkelissa, jossa sanotaan, että väestönvaihtoon uskovat pitävät länsimaisen kulttuurin tuhoa huonona asiana. Eikö monikulttuurisuuden kannattajan pitäisi itsekin pitää minkä tahansa kulttuurin tuhoa huonona asiana? Mutta eivät he pidä, kun valkoisten kulttuureista on puhe, koska he eivät niitä minkäänlaisessa arvossa pidä vaan sanovat jopa, että valkoisilla ei edes ole kulttuuria. Ja koska nämä ihmiset tietävät väestönvaihdon todeksi, he hyökkäävät raivolla siitä puhuvia vastaan. Eiväthän he nyt halua, että heidän todellisista motiiveistaan puhutaan avoimesti, koska projekti on vielä pahasti kesken, eikä enemmistössä toistaiseksi olevan kantaväestön vastarintaa haluta nostattaa.

Ranskassa, jossa väestönvaihto on jo ohittanut sen pisteen, josta ei ole paluuta ilman äärimmäisen radikaaleja toimenpiteitä, liberaalit toimittajatkin puhuvat avoimemmin mm. siitä, kuinka paljon islamisteja Ranskassa on. He kun tietävät, että tässä vaiheessa ei enää tarvitse valehdella ja vähätellä: Muutos on jo niin pitkällä, että vaikka ihmeen kaupalla Ranskaan saataisiin hallitus, joka sulkee rajat tulijoilta, jo nykyinen ulkomaalaisväestö ajaa ranskalaiset vähemmistöksi suuremmalla lapsiluvullaan ja tiheämmällä sukupolvien välillään.

Vaikka väestönvaihdon kannattajat kuinka pyrkisivät piilottelemaan agendansa eufemismien, valeiden ja vähättelyjen taakse, tosiasioita ei voi kuitenkaan paeta: monimuotoisempi Suomi on synonyymi vähemmän suomalaiselle Suomelle, ja nykyisen väestökehityksen jatkuessa suomalaisista tulee vähemmistö kotimaassaan. Joten jokaiselta maamme monimuotoistamista kannattavalta kannattaakin vain suoraan kysyä, miksi hän vihaa meitä niin paljon, ettei katso meidän ansaitsevan kansallista kotia, jossa suomalainen kulttuuri voi selviytyä ja kukoistaa ja jossa kansamme saa elää itse valitsemallaan tavalla ja olla oman kohtalonsa herroja.

Asyl Filosofia Helsingin Sanomat Kolumnit Maahanmuutto Poliittiset viholliset Politiikka Rotu The New York Times Tiina Wiik Väestönvaihto Väestöpolitiikka Valtamedia Yhteiskunta

Keskustelu

23 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Että näin

  Vastaa

  Erinomainen kirjoitus Tiinalta, varmasti olisi vielä lisääkin väestönvaihtoa tukevia asioita esim. Richard Coudenhove-Kalergin kirjoittaman ja sellaisenaan EU:n poliittiseksi perustaksi otetun Praktischer Idealismus- Paneuropean Verlagin sisällön.

  Oikeuksiltaan kantaväestö on jo vähemmistö omassa maassaan, siinä missä itämaan tietäjät saavat täyden ylläpidon ja kulukorvauksen lisäksi n.2000€ hupirahaa kuukaudessa, joutuu suomalainen kituuttelemaan peruspäivärahalla ja minimi toimeentulotuella sekä jonottelemaan soppa-/leipäjonoissa, mutta se onkin sitä vihervasemmistolaista yhdenvertaisuutta; puhumattakaan romanivähemmistön etuoikeuksista, helpotuksista yms. 

  Siinä missä kantaväestöön kuuluva joutuu toteuttamaan velvoitteitaan valtiota kohtaan: oppivelvollisuus, maanpuolustusvelvoite, pääsevät muut ohituskaistaa myöden suoraan maahan tullessaan täysille ”oikeuksille” ilman kielellistä kykyä kommunikoida, omaksumatta kulttuuria ja toimintatapoja, helpotetuilla koulutuksilla yms. Puhumattakaan siitä että työssä käyvät maksvat koko työikänsä kohtuuttomia veroja valtiolle joilla kustannetaan ”tuotetun työvoimareservin” kulut sekä muut kulut päälle, eläkkeestäkin rapsaistaan vielä kevyet 30%.

 • Neurologi Nykänen

  Vastaa

  Hyvin kirjoitettu. Ja mikä kammottavinta: totta joka sana. Tätä maata ei selvästikään enää politiikalla rakenneta paremmaksi ja ainoaksi vaihtoehoksi parempaa tulevaisuutta haluaville jääkin puolustaa maataan, kansaa ja elämäntapaansa kaikilla mahdollisilla muilla keinoilla. Mikä on tietysti valitettavaa, mutta henkiinjäämiskamppailussa ”rules of engagement” on vain tuuleen huutelua.

 • Minä

  Vastaa

  Kuin sanoisi, että meidän kotona on liikaa meidän perhettä, joten otetaan muutama ulkomaalainen eläteiksi, niin ollaan heti parempia ja kehittyneempiä.

  Seuraus on ollut käytännössä sitä, että tulee ongelmia. Tämä on tapahtunut kaikissa Euroopan maissa, joissa on otettu vastaan merkittävä määrä ns. turvapaikanhakijoita. Tulee kustannuksia elättämisestä ja rikostilastot kasvavat suhteessa tulijoiden määrään monin verroin aiempaan nähden.

  Kuka haluaisi omaan kotiinsa tuon ilmiön?

  Joka ei halua, ei halua myöskään omaan maahansa tuota ilmiötä.

 • Lopun alku

  Vastaa

  Jälleen kerran loistava kirjoitus Tiina Wiikiltä. Se, että ko. kirjoitus on vielä täysin totta joka asiassa, ei ole enää niin loistavaa. Eix tämä väestönvaihto alkanut jotakuinkin samoihin aikoihin naispappeuden kanssa? Unohtamatta Olof Palmen murhaa ja Kekkosen kuolemaa. Joku saatanan vuosi toi ‑86 oli. Pienessä kuvassa jotain hyvää ja isossa kuvassa paljon pahaa.

 • Metsäkulman Murre

  Vastaa

  Väestövaihto on kevytversio kansanmurhasta. Lopputulos on sama. Kansa pienenee tai jopa häviää.

  Sana kansanmurha tuo mieleen raakuudet ja julmuudet. Veri virtaa ja ihmiset kärsivät. YK:n määritelmät kansanmurhasta sopivat myös Suomen nykytilanteeseen. Sana ”kansanmurha” voi tuntua liioittelulta, mutta onko se sitä? Katso itse:

  https://www.un.org/en/genocideprevention/genocide.shtml

  b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
  Kyllä. Valtamedian propaganda masentaa ja lamaannuttaa suomalaisia. Heitä jopa kannustetaan ”sukupuolen korjauksen varjolla” silvotuttamaan itseään

  c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
  Kyllä. Muukalaisten suosimisella heikennetään suomalaisten elinoloja . Muukalaisia on rajaton määrä tulossa Suomeen. Suomalaisia on vain viisi miljoonaa. Suomen tulisi olla suomalaisten turva-alue. Nyt siitä tehdään suomalaisen kulttuurin ja kansan teurastamoa.

  d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
  Joukkoviestimien propagandalla ja hallinnon toimin lannistetaan suomalaisten halua perustaa perheitä ja saada lapsia. 

  e) Forcibly transferring children of the group to another group.
  Tätä ei ehkä esiinny vielä Suomessa. USA:ssa on tätä harjoitettu kuljettamalla lapsia kouluihin, joissa enemmistö oppilaista on vieraaseen etniseen ryhmään kuuluvia. 

  Väestönvaihto nykyisellään on hienovarainen keino lakkauttaa suomalaisuus ja suomalainen kulttuuri. Erikoista on, että väestönvaihtajissa on myös suomalaisia. Heitä voisi verrata psykopaattisiin poliitikkoihin, jotka uhraavat omiaan pysyäkseen vallassa ja saadakseen lisää valtaa. Osa väestönvaihtajista on muukalaisia ja maahantunkeutujia, joiden tavoitteena on oman ryhmänsä valtaan saaminen.

  Tulipa nyt kirjoitettua synkkiä asioita. Todellisuuden näkeminen ei ole aina miellyttävää. On miellyttävämpää uskoa satuihin.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Hyvä, asiallinen ja kiihkoton kirjoitus väestön vaihdosta.

 • Jones

  Vastaa

  Väestönvaihto tapahtuu todella nopeasti. Siirtolaiset pyrkivät systemaattisesti tekemään mahdollisimman paljon lapsia suomalaisten naisten kanssa. Nämä sekarotuiset lapsensa he opettavat ajamaan omaa etuaan. Itse he eivät heitä huoli omiin maihinsa. Kun siirtolainen ottaa suomalaisen naisen puolisokseen, niin suomalainen mies jää ilman puolisoa. Silloin suomalaiset miehetkin ottavat ulkomaalaisen puolison, koska suomalaisia naisia ei ole.

  Koko juttu alkoi jo pitkän aikaa sitten. Kalevi Keihänen vei suomalaisnaisia etelään ja sieltä on tullut paljon sekarotuisia lapsia, jotka halveksivat suomalaisia ja pyrkivät ottamaan etelämaalaisen puolison. Heitä on vaikea eroittaa suomalaisista, joten he voivat tehdä myyräntyötään Suomessa, siirtolaisten hyväksi.

 • Sensuroimaton Totuus

  Vastaa

  Olen miettinyt lukemattoman monia kertoja syytä sille mikä saa ihmisen kääntymään omaa heimoaan ja rotuaan vastaan. Minulle tuollainen käytös on täysin käsittämätöntä, jotain niin luonnonvastaista ettei se yksinkertaisesti ole käsityskykyni ulottuvissa. Selvää on kuitenkin se että jotain on todella pahasti pielessä ‑vika on korjattava TAI meidän on päästävä irtaantumaan suomalaisten kansanmurhaa edistävistä tahoista.

 • Länsimaiset yhteiskunnat romahtaa

  Vastaa

  Väestön vaihto johtaa myös valtioiden velkaantumiseen, mikä on jo nähtävissä. Tulevaisuudessa on tällä menolla pulaa jo ruuastakin, koska ei kehitysmaalaiset saa mitään järkevää aikaan. Korkeintaan syövät, paskovat ja naivat lisää pentuja.

  • Tikkakosken Manne

   Vastaa

   ”ja naivat lisää pentuja” – Niin, parissakin merkityksessä…

 • rellinen

  Vastaa

  Tuhotaanpa länsi, Ronaldit ja Nancyt, avaamalla koko maailmalle lännen portit, tuumasivat ryssänkommarit aikoinaan ja niin tapahtui, rotantyön edelleen jatkuessa.
  Beirutisoinnilla länsi tuhoon ja turmioon tuumattiin kgb:n kabineteissa.
  Hajoita, hyödy, huijaa, hallitse, maksimoi vastakkainasettelu, pilko pillanpäreiksi, näytä keskisormea kaikelle mikä oli vastustajillesi tärkeää tai teki lännen vahvaksi, kiusa se on pienikin kiusa, kosta, mitä et saa paskanna se pilalle; siinäpä ne mokutuksen ja mamutuksen todelliset syyt.

 • Mitta on täynnä

  Vastaa

  Kasaarisionistit vihaavat valkoista rotua ja ovat vannoneet tuhoavansa sen:
  https://tokentube.net/v/3961712749/Noel-ignatiev–vihaa-valkoisia
  Tätä tavoitetta ajaa kalergisuunnitelma, jota toteutetaan parhaillaan. Rikhard Nikolaus von Coudenhove-Kalergi oli yksi EU:n perustajaisistä:
  https://kalergisuunnitelma.blogspot.com/2009/11/kreivi-kalergin-suunnitelma.html
  Suomessa väestönvaihtoa ajaa mm. kasaarisionisti Karmela Liebkind, joka on sotkenut myös suomalaisen koulujärjestelmän.
  https://www.gaudeamus.fi/monikulttuurinensuomi/
  Ruotsissa tätä tuhotyötä tekee kasaarisionisti Barbara Lerner Spectre:
  https://www.youtube.com/watch?v=G45WthPTo24

 • Tekijämies

  Vastaa

  Suomi on vielä aika valkoinen ja nyt kun kassa on tyhjä, niin mädättäjien entistä vaikeampi perustella kultamunien väestönsiirtoja alueellemme. Eli vielä on mahdollisuuksia!

  On äärimmäisen tärkeää, että suomalaiset naiset pariutuvat suomalaisten miesten kanssa ja tekevät sen 2–3 lasta vähintään. On myös syytä levittää tietoa vieraslajien kyseenalaisesta perimästä nuorten naisten keskuuteen, jotta naiset eivät synnyttäisi kultamunien jälkeläisiä alueellemme!

  Artikkeli oli erinomainen!

 • Tikkakosken Manne

  Vastaa

  Wikipedia ei ole enää juuri millään mittarilla luotettava lähde vaan siitäkin on tullut vasemmistopaskemmiston partisaanikanava. Kannattaa lukea englanninkielisestä wikipediasta aina kulloisenkin artikkelin keskustelusivu siitä ylävasemmalta maapallonkuvan vierestä klikkaamalla, niin voi nähdä mikä aatesuunnan edustajat siellä ideologista jöötä pitävät ja minkälaista ideologista jöötiä siellä suolletaan. Suomenkielinen versio on sitten sopivasti niin suomettunut että keskusteluja ei vaan ole.

  Muuten, erilaisten tosiasioiden leimaaminen salaliittoteorioiksi ja viralliseen ”totuuteen” nähden toisinajattelijoiden leimaaminen salaliittoteoreetikoiksi oli tuttua huttua jo Neuvostoliitossa, ja sama menetelmä on nyt täysipäiväisessä käytössä.

 • Historia toistaa

  Vastaa

  Aina voidaan kysyä Amerikan- tai Austraalian alkuperäiskansoilta että miten heidän mielestään uus-tulokkaat vaikuttivat heidän elämäänsä?
  Ja miten integroituivat heidän kulttuureihinsa? Oliko vaikutus positiivinen vai negatiivinen? Ja paranivatko alkuperäiskansojen elinolot ”svistyksen” tultua mantereille?

  • Jepjep

   Vastaa

   Varmaan aika paljon yhtäläisyyksiä meidän tilanteeseen esimerkiksi siinä kuinka väestönvaihtoa ajavat tahot varmaankin vähättelivät maahan tulevan kansan rikoksia ja suurentelivat alkuperäisväestön puolustusreaktioita ja väkivaltaa yleistäen sen näihin ’saastaisiin’ alkuperäisasukkaisiin.

   Olisi kiinnostavaa tietää oliko alkuperäisväestön joukussa myös ’takinkääntäjiä’ kuten nyt alkuperäisväestössä Euroopassa.

   Mielenkiintoista muuten että Amerikkaa kansoittavat valtiot ajautuivat ongelmiin velkojensa kanssa suurista Amerikan-rikkauksistaan huolimatta. Keidenköhän taskuun nämä Amerikan alkuperäisväestön rikkaudet lopulta ajautuivatkaan…

  • Tikkakosken Manne

   Vastaa

   Ehkäpä parin sadan vuoden kuluttua kantasuomalaisetkin on kanonisoitu samaan asemaan kuin mitä amerikan ja Australian ”alkuperäiskansat” ovat tänä päivänä, ja tulevaisuuden ”suvaitsevaiset” pitävät sukupuuttoon hävitettyä kansaamme ikoninaan ja puolestaloukkaatumisensa kohteena. Toisaalta ehkäpä aikanaankin alkuperäiskansojen joukossa on ollut ”suvaitsevaisia” jotka ovat tuominneet alkuperäiskansojen puolustautumisyritykset rasismiksi ja muukalaispeloksi…

   • Jepjep

    Vastaa

    Milläköhän tapaa alkuperäiskansoja demonisoitiin. Saatiin heidät katumaan olemassaoloaan ja (muka) tekemiään rikoksia. Kaipa tällainenkin propaganda osaan heistä upposi kun sitä tuutin täydeltä toitotettiin. Mutta kyllä Amerikan alkuperäisväestöt kuitenkin ottivat tulijat lähtökohtaisesti avosylin vastaan, ainakin ennen kuin ’kammottava todellisuus alkoi toden teolla paljastumaan. Ehkä alkuperäisväestöjä vaivasi liiallinen kiltteys. Vähän kuin meitä eurooppalaisiakin. Ja ehkä alttius propagandalle jossa meidät saamaan kyseenalaistamaan itseämme ja motiiveitamme. 

    Toki aika oli eri ja menetelmät erilaiset, mutta trendi väestön ja kulttuurien katoamisessa kai aika vastaava kuin nykyeuroopassa. Silloin käytettiin fyysistä väkivaltaa ja uhkailua jo alkuvaiheessa mutta ihmisten hallinnan menetelmät ovat niin valtavan paljon kehittyneet niistä ajoista. Toisaalta, saatiinkohan katoava 1500–1800-lukujen alkuperäisväestöt esimerkiksi Amerikassa uskomaan tulijoiden hyväntahtoisuuteen ja demokratiaan?

 • deh

  Vastaa

  Kirjoitus on kuunneltavissa/luettavissa videomuodossa täältä: https://odysee.com/@laatikko:7/vaesto_final:a

 • jepq

  Vastaa

  Artikkeli on kuunneltavassa/luettavassa videomuodossa täällä: https://odysee.com/@laatikko:7/vaesto_final:a

 • Pete

  Vastaa

  Korostan, että kansainvälinen suurpääoma on pahin kansallisen tuhon edistäjä. Suomessa sen edustajat vaativat lisää työperäistä maahanmuuttoa taatakseen halvan työvoiman saannin ja suuret voitot. Pääomalla ei ole isänmaata. Tätä tulisi enemmän painottaa. Pääomalla on vaikutusvaltaa, jota se käyttää johtavien puolueiden kautta päätöksenteossa. Pääoma ei ole kiinnostunut yhteiskuntamoraalin rappeutumisesta ja kansallisten arvojen lokaan saattamisesta.

  On oikein syyttää vasemmistoa ja liberaaleja porvareita kansaamme tuhoavasta politiikasta mutta ei ole oikein unohtaa nukkuvaa karhua – suurpääomaa.

 • suomalaisasiamies

  Vastaa

  Haitissa ensin intiaanit, sitten ranskalaiset. Nyt täynnä ranskaa puhuvia mulatteja. Väestö vaihtunut 2 kertaa.

 • Jussi Kankaristo

  Vastaa

  Kiitos asiallisesta ja tarkasta kirjoituksesta.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi