Lukijan kynästä: Euroopan unionin tuhoisuudesta

Partisaani julkaisee lukijan kirjoituksen Euroopan unionin tuhoisuudesta; lukijan palstalla esitetyt näkemykset edustavat ensisijaisesti kirjoittajansa mielipiteitä.

Lukijan mielipide

Olen vuosien saatossa kirjoittanut useasti siitä, miten vahingollista Euroopan unionin johtama politiikka on ollut maallemme. Liittyminen unioniin on ollut valtiomies historian suurin petos oman kansan suverenisuutta kohtaan.

Presidentti Svinhufvud varoitti aikoinaan omassa testamentissaan kansan johtajia tekemästä laskelmia omaksi hyväkseen ja antaa näiden vaikuttaa päätöksissä valtion asioita ratkaistaessa. ”En voi paeta, koska koko kansa ei voi paeta”.

Kun ymmärsin sen petoksen, joka oli rakennettu Rooman sopimuksen ja Maastrichtin ”syventäviin” lisäyksiin, en voinut uskoa että valtiomme johto tahtoi liittää meidät tämän kaltaiseen yhteisöön. Yhteisö joka perustamisesta saakka on pitänyt päämääränä kaikkien itsenäisten jäsenvaltioiden päätösvallan alistamista yhteisön ensisijaisen tavoitteen ja lainsäädännön noudattamiseen.

Tähän yhteisöön meidän ei ollut pakko liittyä 1.1 1995. Mutta suurella rahalla toteutettu propaganda ja tosiasioiden vääristely joka virkamiesten ja teollisuuden edustajien, sekä valtionjohdon toimesta toteutettiin, oli pienelle itsenäisyyttä puolustavalle joukolle liian raskas vastustaja. Myös perustuslain ja hallitusmuodon säätämisjärjestyksen julma väärinkäyttö liittymistä nopeuttavana seikkana olisi yhä riippumattoman tuomioistuimen edessä raskaasti tuomittava.

Olisi uskonut unionin velvoittavan yhteisöön liittyviltä valtioilta oikeudenmukaista päätöksentekoa ja perustuslakien noudattamista. Mutta kaikki päätökset ajettiin läpi hiljaisuuden vallitessa ja liittymisen ongelmiin päättäjät saivat suosituksia rajojen ulkopuolelta!

Kun Euroopan unioniin oli päästävä hinnalla millä hyvänsä niin eduskunta jätti jäsenyys hakemuksen 18.3.1992 ilman mitään reunaehtoja. Ilman reunaehtoja jätetty hakemus takasi nopeimman tien jäsenyyteen ja suvereniteetin luovuttamiseen. Jäsenyyttä ajavat päättäjät eivät vaivautuneet tästä asiasta tietenkään kansalaisille kertomaan!

Miten oli mahdollista, että Suomen jäsen hakemus jätettiin vuonna 1992 ilman kansan antamaa suostumusta? Tai kuinka presidentti Ahtisaari voi antaa valtuudet Suomen sopimuksen allekirjoittamiseen Korfulla 24.6.1994, vaikka neuvoa-antava kansanäänestys pidettiin vasta 16.10.1994. Mitään sitovaa äänestystä liittymisestä valtiovalta ei aikonut toteuttaa ja siksi neuvoa-antava kansanäänestys oli täydellistä pilkkaa meitä kansalaisia kohtaan. Siinä samalla sitten Niinistön ja Lipposen toimesta hoidettiin alta pois Euron valuuttaan siirtyminen. Näitä samoja taitavia hämäys taktiikoita käytetään kaikessa Suomen nykyisessä lainsäädännössä. NATO jäsenyys on hyvä esimerkki tästä. Niinistön vihjailut kansanäänestyksestä vaihtuivat mielipide kyselyllä haettuun oikeutukseen ja tänään puhutaankin Suomen kansan enemmistön halusta

Euroopan unioni, joka perustelee itseään ”turvallisuuden” yhteisönä, ei ole vuosikymmeniin ollut sitä valtioiden omille syntyperäisille kansalaisille. Unionin toiminnassa näkyy tarkoitus hävittää etninen solidaarisuus mm. järjestelmällisen monikulttuurisuuteen kannustavan sosiaalisen muutoksen kautta. Alkuperäiseltä väestöltä on Euroopan jäsenmaissa Suomi mukaan lukien, kulttuurimarxismin keinoin ”rauhanomaisesti” riistetty oikeus oman ainutlaatuisen määräämisoikeutensa, sekä olemassaolon puolustamiseen.

Euroopan päättäjät puhuvat kyllä demokratiasta, sivistyksestä ja kehityksestä, mutta unohtavat miten demokraattista on olla kysymättä maan kansalaisilta, halutaanko maastaan etnisesti monikulttuurista? Halutaanko romuttaa rakennettu hyvinvointi satojen tai tuhansien miljardien suuruisten rahoitus pakettien yhteisvastuullisessa kantamisessa. Jokainen voi halutessaan tarkistaa Suomen unionille maksetut järkyttävät summat, jotka ovat aina pois meidän omasta hyvinvoinnista. Ukrainan tukemisen hintalappu taitaa olla jo yli 2 miljardia euroa ja sekin on pois omasta varautumisesta.

Mielestäni länsimaiseen sivistykseen pitäisi kuulua, että totuus ja rehellisyys on asetettava aina propagandan ja valheen edelle, vaikka se loukkaisi minkä tahansa päätöksen tai erilaisen vähemmistöryhmän etuja.

Mutta kuitenkin maahanmuuttoa kolmansista maista kannattavat päättäjät eri hallituksissa ja ihmisoikeusjärjestöissä, ovat vuosi toisensa perään painottaneet pitävänsä yllä korkean sivistyksen ja ihmisyyden standardeja. He eivät halua tunnustaa, että juuri heidän harjoittamansa pakolaispolitiikka varmistaa kulttuurin ja saavutetun korkean sivistyksen standardien totaalisen tuhon koko Euroopassa. Lähi-idän konfliktit omalta osaltaan lisäävät etnisten massojen siirtoa, jotka tarkoituksenmukaisesti asetellaan palvelemaan länsimaisen yhteiskunnan tuhoa! Mutta kaikki tämä on vaikeasti nähtävissä, koska unionia johtavat poliitikot ja heidän sionistinen rahoittaja ei salli sen tulevan nähdyksi. Italian lampedusan saarelle saapui yhden vuorokauden aikana yli sata venettä pelkästään miehiä. Tämä sama on jatkunut vuosi toisensa jälkeen, myös meidän omassa maassamme ja nyt Venäjän puolelta. Miten tämä asia selitetään enää kovin oikeutettuna? Turvapaikan hakemisesta on tullut niin suuri oikeus, että sitä käytetään vääriin tarkoituksiin.

Vaadin vuonna 2015 pakolaiskriisin aikoihin kansanäänestystä, jossa politiikkaa kannattavat ottaisivat vastuun siitä seuraavista ongelmista. Murhista, tapoista, raiskauksista ja ryöstöistä. Tänään voin kertoa, että olin oikeassa, mutta ongelmaan ei haluta puuttua yhä tänä päivänäkään. Kaikki ongelmat halutaan sivuuttaa ja puhutaan vain koulutuksen parantamisesta, kohtaamisesta, työvoimapulasta ja siitä kuinka kovia he ovat kokeneet. Pakolaiset tai siirtolaiset, joita maahanmuuton alle sovitetaan on tänään tietoista ja harkittua tuhoista vaikuttamista meidän yhteiskuntaamme.

On täysin selvää, että Euroopan unionista johdetun pakolaispolitiikan vaikutuksesta kaikki läntisen Euroopan maat, ovat muuttuneet syntyperäisten kansalaisten rauhallisista elinympäristöistä islamia kannattavien terroristijärjestöjen ja elintasopakolaisten suojapaikoiksi. On perusteltua esittää päättäjille kysymys, että miksi me sallimme tämä teiltä? Jos me kerran elämme teidän kuvailemassa demokratiassa, jossa kansalaisella on valta, jota kansanedustajat käyttävät, miksi me sallimme tämän. Haluammeko me Suomeen tilannetta, jossa maahanmuutto alkeellista kehitysmaista tuhoaa koko sodan jälkeisen rakennetun hyvinvoinnin perustan? Meillä on omat heikommassa asemassa olevat huolehdittavana.

Demokratia, jota niin paljon puheissa ylistetään, ei ole koskaan osannut puolustautua yhtenäisenä tai parhaakseen sitä ulkoapäin uhkaavaa vaara vastaan. Vaikka käynnissä on taistelu Euroopasta ja meidän suomalaistenkin olemassaolosta näkevät päättäjämme kulttuurin ja sen arvopohjan puolustamisen hyvinkin vähäpätöiseksi. Puheita puheiden perään, mutta todelliset teot puuttuu. Ja silti kuitenkin päätäntä valta on itse annettu muualle ja muiden rodullisten päättäjien valtaan.

Mutta mitään tämä aikoinaan raunioina roihunnut Eurooppa ei historiastaan ole oppinut, koska olemassa oleva totuus ei halua vaihtoehtoa! Kaiken on oltava tasavertaista ihan kaikille ilman velvollisuuksia tai vastuita, mutta oikeus varjella olemassaoloa, identiteettiä, sekä kulttuuria on lakien voimalla asetettu rangaistuksen alaiseksi. Eurooppa mukaan lukien Suomi tulee hävittämään itsensä sisältäpäin ymmärtämättä käyvänsä taistelua Suomen tulevaisuuden ja suomalaisuuden puolesta!

Olisi viimeinen aika nousta puolustamaan kotia, uskontoa ja isänmaata.

Voltaire totesi aikoinaan ”tietääksesi kuka hallitsee, selvitä ketä et saa arvostella”.

– Mvä

Demokratia Euroopan unioni Globalismi Historia Itsenäisyys Lukijan mielipide Politiikka Yhteiskunta

Keskustelu

3 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Koska silmät avautuvat?

  Vastaa

  EU ja NATO ovat täysmätiä, jotka vain toimivat omia kansalaisiaan kohtaan kansalaisten sitä ymmärtämättä.

 • Tehdäänkehitysmaayhdessä

  Vastaa

  En usko äänestysten olleen rehellisiä menneisyydessä. Se taho,”ketä et saa arvostella”, omistaa rahanluonnin oikeudet ja täten seteliselkärankaiset päättäjät . Käsikassaroinaan rappariveljet hyödyllisineen idiootteineen . Myös koukkunokkaisen kauppiaskansan hallinnoima ”Mustan kiven” Dominion äänestyskoneet tuskin demokratiaa ovat nähneetkään.

 • pää määrää

  Vastaa

  Kommentteihin ei kai voi liittää kuvia, joten katso tästä kuvasta linkki https://eurojatalous.studio.crasman.cloud/pub/Sis%C3%A4lt%C3%B6tiedostot/Graafit/2017/Artikkelit/Analyysi_20171127_PI_Kuvio2.png?fv=ff5b
  Kuva todistaa, että Eurooppaan liittyminen oli taloudellisesti huono valinta, kuten atrikkelissa sanotaan. Koskaan ei ole saatu selvää tietoa, miksi liityttiin innolla. Siinäkin oli jo natointoilijat mukana. Liittymisen syy oli pelko Venäjän federaation hyökkäyksestä, vaikka se oli vasta muutama vuosi sitten syntynyt valtio. Liittymisen syynä oli yksin Suomen turvallisuus.
  Kaikki hallituksen valinnat johtivat huonoon tulevaisuuteen. Varallisuus alkoi vähetä, turvallisuus ei lisääntynyt. Nyt tätä uhkaa on paikattu Natoon liittymisellä. Sekin valinta todennäköisesti johtaa suureen tuhoon. Venäjälle on hyvät yhteysmahdollisuudet ja niistä pitäisi huolehtia. Venäjäkin olisi tyytyväinen Suomessa valmistetusta tavarasta. 

  Ainoa toive tulevaisuudessa saattaa tulla, jos syntyy 1808 tilanne. Venäjä ottaa haltuunsa Suomen päätäntävallan ja aloittaa itsenäisyysharrastukset Suomessa autonomisena valtiona. Sota 1808 alkoi sekin suurvaltojen politiikan aiheuttamana. Suomen tappiot olivat kai 7000 kaatunutta. Tähän päättyi 600 vuoden länsivalta ja suomalaiset saivat kehittää omaa kulttuuriaan ja teollisuuttaan pitkästä aikaa. Jos et usko tutki historiaa: ”Suomalainen nationalismi syntyi poliittisena ilmiönä 1800-luvulla” https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalainen_nationalismi

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi