Lukijan kirje akselerationismista

Partisaani julkaisee lukijan kirjeen akselerationismin teoriasta, joka on viime päivinä yhdistetty suomalaisessa mediassa vahvasti kansallisradikalismiin. Kaikki kirjeessä esiin tuodut näkemykset eivät välttämättä edusta Partisaanin näkemyksiä.

Lukijan mielipide

Perjantain 3.12.2021 mediasirkuksen jäljiltä akselerationismi on noussut yleiseksi puheenaiheeksi. Vajaassa vuorokaudessa toimittajat, tutkijat ja somettajat ovat yrittäneet hahmottaa puutteellisella ymmärryksellään aihetta, joka on heidän käsityskykynsä tavoittamattomissa. Tämän seurauksena akselerationismista on nyt liikkeellä väärää tietoa, joka on syytä oikaista julkisesti.

Kirjoitimme Partisaani-sivustolla 30.7.2020: ”Akselerationismi on tapahtumien kulun kiihdyttämistä, ja sitä voidaan hyödyntää tavoiteltaessa poliittista valtaa yhteiskunnassa. Sen avulla yhteiskunta voidaan suistaa kuilun partaalle, jopa romahdukseen asti (…) Radikaaleja tekoja tekevät ihmiset, puhummepa sitten sanojen tai tekojen radikaaliudesta, uhraavat tavallaan itsensä tässä prosessissa, sillä he eivät voi olla niitä, jotka romahduksen jälkeen nousevat valtaan. Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että levottomuuksien jälkeen ihmiset kaipaavat rauhaa ja stabiiliutta. Tapahtumien kulkua kiihdyttävät toimijat ovat aikamme muutosvoimia, jotka toimivat ilman oman edun tai kunnian tavoittelua.”

Ensinnäkin akselerationismia on lehtiotsikoissa nimitetty aatteeksi ja ideologiaksi. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan kyse on teoriasta ja strategiasta: tapahtumien kulkuun liittyvistä oletuksista ja toimintatavoista, joilla nämä tapahtumat saatetaan liikkeeseen. Aatteet ja ideologiat teorian ja strategian taustalla saattavat olla moninaisia, eivätkä aina ole lainkaan poliittisia. Toinen väärinkäsitys onkin akselerationismin yhdistäminen kansallissosialismiin, ja väite siitä, että tavoitteenamme on kansallissosialistisen yhteiskunnan toteuttaminen. Todellisuudessa tavoittelemme yhteiskuntaa, joka on toisaalta paljon kansallissosialismia vanhempi, toisaalta sellainen, jota ei ole vielä koskaan nähty. Kansallissosialismi oli vain yksi ilmentymä antiegalitaristisesta ja antiliberaalista yhteiskunnasta, jossa valtion keskeisenä tehtävänä on ihmisen evoluutio: jalostuminen yhä paremmaksi niin henkisellä kuin fyysisellä tasolla. Tämän evoluution nyky-yhteiskunta on sivuuttanut tukiessaan sekä geneettiselle perimälle haitallisten ihmisten lisääntymistä että kansalaisten mielenkiinnon suuntaamista pelkästään kuluttamisen, viihteen ja erilaisten pinnallisten kokemusten tavoitteluun.

Kolmas väärinymmärrys liittyy akselerationismin näkemiseen terroristisena. Yhteiskunnallisen tilanteen ajaminen kuilun partaalle voi kuitenkin tapahtua monilla tavoilla, eikä sen tarvitse liittyä mitenkään aseisiin tai pommeihin. Merkittävin kohteemme ei olekaan kenenkään tietyn ihmisen tai instituution fyysinen turvallisuus, vaan ihmisten kognitiivinen tietoisuus. Keinot kärjistää jännitteitä eivät myöskään välttämättä tapahdu vain meidän omaa ajattelutapaamme edistämällä, vaan korostamalla jopa meille täysin vastakkaisia asioita. Ns. woke-kulttuuri on tästä hyvä esimerkki: mitä enemmän vastustajamme koittavat toimia meitä vastaan, sitä enemmän he toimivat meidän puolestamme. Sama koskee tietenkin myös näyttäviä poliisioperaatioita, tiedotustilaisuuksia ja lehtiartikkeleita, joissa edesottamuksiamme kauhistellaan, vaikka emme ole edes tehneet mitään. Kaikki tämä palvelee sitä psykologista vaikuttamista, jota tavoittelemme. Kuten huomaatte, kaikki meitä vastaan toimiminen ainoastaan lisää tavoitteidemme toteutumista ja mielenkiintoa meitä kohtaan, joten todellisuudessa meitä vastaan ei voi varsinaisesti toimia lainkaan.

Ymmärtääkseen akselerationismia tulee ymmärtää xenitean, apolitean ja autarkian käsitteitä, joista Julius Evola on kirjoittanut. Xenitea tarkoittaa sitä, että me olemme tämän maailman todellisia muukalaisia, kotimaastamme karkotettuja ja sinne kaipaavia pakolaisia. Tämä kotimaa on kaukana ajassa – menneessä ja tulevassa – sijaitseva yhteiskuntamalli, joka on täysin vieras nyky-yhteiskunnalle. Koska se on niin vieras, meillä ei ole mitään syytä yrittää muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi poliittisen toiminnan keinoilla, sillä koemme tämän mahdottomaksi. Tästä syystä pidättäytymme olemasta osa kreikan kielen ”polista” jossa yhteiskunnallisista asioista keskustellaan ja pyritään vaikuttamaan. Täydellinen irtisanoutuminen henkisesti nyky-yhteiskunnasta edellyttää kuitenkin autarkiaa, itseriittoisuutta ja riippumattomuutta toisten luomista arvorakenteista. Tästä syntyy valmius toimia tavoilla, jotka ovat tavallisten ihmisten näkökulmasta katsottuna käsittämättömiä tai jopa kammottavia. Kuten kirjassa ”21 Polkua” sanotaan, aikamme tarvitsee pahoja miehiä, jotka toimivat hyvässä tarkoituksessa. Tällaiset miehet antavat kehonsa erityisen ”hengen” käyttöön: hengen, joka ei ole osa tätä aikaa.

Toinen tapa hahmottaa akselerationismia onkin Savitri Devin käsite ihmisistä aikaa vastaan. Hänen mukaansa on olemassa kolmenlaisia ihmisiä: aikansa rappioon samaistuvia ”ihmisiä ajassa”, rappiosta vapautumaan pyrkiviä ”ihmisiä ajan yläpuolella”, sekä rappiota vastaan taistelevia ”ihmisiä aikaa vastaan”. Koska tunnistamme, että emme ole osa nykyaikaa, on itse aika vihollisemme. Mutta sen sijaan, että hakkaisimme päätämme seinään yrittäessämme vaikuttaa kieroutuneen poliittisen järjestelmän kautta ja sen pelisäännöillä, olemme päättäneet kiihdyttää ajan juoksua. Toisin kuin julkisuudessa on esitetty, tämä ajatus ei tule ainoastaan James Masonilta, vaan jo Nietzsche kirjoitti vuonna 1883: ”sitä, mikä on kaatumassa, tulee työntää”. Tämä on luonnon ja evoluution laki, ja on myös armollisempaa meille kaikille: mitä nopeammin pääsemme kuilun tuolle puolen, sitä vähemmän ihmiset joutuvat kärsimään aikamme kiirastulessa. Vaikka vaikutamme pahoilta, tavoitteemme ovat siten hyviä ja palvelevat lopulta kaikkia, jopa niitä, jotka pitävät meitä vihollisinaan ja yhteiskunnan vihollisina.

Emme odota, että suuri yleisö ymmärtäisi lainkaan sitä, mitä edellä kerroimme, sillä ajassaan elävät ihmiset kaipaavat lähinnä perustarpeidensa tyydytystä ja merkityksettömiä huveja. Moraalisääntöjen sitomina he ovat pakotettuja toimimaan osana järjestelmää, joka samalla tuhoaa heitä sukupolvi sukupolvelta. Näistä moraalisäännöistä vapaana me pystymme toimimaan tavoilla, joilla on potentiaalia viedä vanha aikakausi päätökseen uuden mahdollistamiseksi. Monet poliittisesti vielä toimivat kansallismieliset tulevat ajan myötä huomaamaan päämääriensä saavuttamisen mahdottomuuden ja liittymään meihin. Toimimme nimettöminä, vailla henkilökohtaisen kunnian ja vallan tavoitteita, emmekä rajoita itseämme toisten keksimillä pelisäännöillä. Kuka tahansa voi liittyä meihin liittymättä mihinkään järjestöön, ja kuka tahansa voi, mikäli hänen tahtonsa on tarpeeksi luja, toimia todellisena muutosvoimana saavuttaaksemme tulevaisuudessa sen ajan, jota emme itse koskaan tule näkemään.

Julkaistu alun perin Veriyhteydessä.

Akselerationismi Aktivismi Filosofia Kansallisradikalismi Lukijan mielipide Politiikka Strategia Taktiikka Ulkoparlamentarismi Yhteiskunta

Keskustelu

9 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  Akselerationismi tuo mieleen marxismi-leniniläisyyden teoriat siitä, kuinka porvarillinen yhteiskunta sysätään kohti vallankumousta. Uusin versio on kulttuurimarxistinen yhteiskunnan arvomädättäminen kohti kaaosta. On totta, että perinteinen porvariston hellimä idea vapaasta markkinataloudesta ei nykyisin toimi, koska pääoma ja rahavalta ovat keskittyneet liikaa ja siitä on tullut globaalia, ideologisoitunutta ja politisoitunutta. Tämän ideologisuuden havaitsee mm. Word Economic Forum ‑järjestön agendoja tutkiessaan. Järjestö on mielisairaiden käsissä ja silti sillä on huikeasti vaikutusvaltaa ja otetta maailman tapahtumiin. Koronapandemia on suurelta osin järkensä menettäneen rahavallan aikaansaannosta. Sen agendojen taakse yksiäänisesti asettautunut media on ollut sen operaatioissa erityisen tärkeä. Ihmislaumoja ohjataan massapsykologian keinoin. Myös Europan Unioni on saatu rahavallan ohjaukseen ja vie sen agendoja eteenpäin keskusvaltaisen politiikan keinoin.

  Mitään erityistä akselerationismia ei tarvita, koska globaali ja täysin mielipuoli rahavalta tekee prosessin nyt itse. Muutama mystikoksi heittäytynyt ”natsi” ei prosessia käännä minnekään. Rahavallan visiot ovat sen verran hurjia, että itselleni riittäisi perinteisen suomalaisen tasavallan palauttaminen takaisin: ts. perustuslaki takaisin kunniaan ja sieltä EU-lisäykset pois. En usko, että valtio voi missään olosuhteissa valistaa ihmistä. Valtiovalta turmelee vallanpitäjät aina ja vääjäämättä ja päädytään joko kommunistiseen tai fasistiseen totalitarismiin. Valistuneita valtiomiehiä on ollut olemassa, mutta sellaisen pääsy valtaan on harvinaista kuin lottovoitto. On parempi rajoittaa keskittyneen valtiovallan mahtia tasavaltaisen perustuslain ja sen hajautetun valvonnan kautta.

 • GG

  Vastaa

  Hyvä oikaisu valtamedian yltiösimplistiseen ja valheelliseen narratiiviin akselerationismista. Toki ymmärrettävää että tavan kansalle pitää saada mahdollisimman mustavalkoinen ja yksinkertainen kuvaus asiasta kuin asiasta. Mielellään niin että vedotaan mahdollisimman paljon tunteisiin, mielikuviin/mielikuva assosiaatioihin ja faktat/tieto jätetään tarkoituksella taka alalle. Kuten tässäkin aiheessa.

 • Tekijämies

  Vastaa

  MIelenkiintoinen artikkeli. Itse näen asian hyvin saman lailla, että suvakit tekevät hajoittamisen aivan itse. Se mitä rakennetaan tilalle, niin sen näyttää aika. Nyt meillä on liberaalin demokratian tilalle tullut koronatyrannia, joka ei loputtomiin tule kestämään. 

  Kun supon asiantuntija kertoi akselerationalismista viime viikolla, niin minulle tuli heti mieleen laajat blm/antifa-mellakat joissa tuhottiin paikkoja ja hyökättiin jopa poliisiasemille ja poliiseja tapettiin. Käsittääkseni kreikassa äärivasemmisto tekee jatkuvasti väkivaltaisia iskuja poliisiasemia kohti.

  Mielestäni viime vuoden blm/antifa-mellakat ovat elävä todiste akselerationalismista.
  Myös matujen maahanpäästäminen 2015 on eräänlaista akselerationalismia, koska matuilla on yhteiskuntaa rikkova vaikutus. 2015 matuvyöry=viranomaisten suorittama valvottu läpilasku, jonka jälkeen nuijittiin tiedustelulait läpi. Mm. persujen Peltokangas puolusti tiedustelulakia, koska ”terroristeja pitää valvoa”. Myös lakeja muuttamalla muutetaan yhteiskuntaa.

  Mikä mahtaa olla supon mielipide blm:sta. Onko kyseessä akselerationalismi vai ”rauhanomainen mielenosoittaminen”? Entäs mitä mieltä supo on siitä, että pääministeri Marin antoi julkisen tukensa blm:lle. Milloin supo alkaa tekemään säännöllisiä huumetestejä pääministeri Marinille?

  Mitä tulee kiinniotettuun Kankaanpään porukkaan, mikä mahtoi olla suunnitellun terroriskun kohde, ajankohta ja tekotapa? Jos motiiviksi paljastuu ”ideologia, jonka määränpäänä on aikomus vahingoittaa koko suomalaista yhteiskuntaa määrittelemättömänä ajankohtana”, niin silloin sopii kysyä, että onko supon kommunisteilla liian vilkas mielikuvitus?

  Yleensä liiviporukoiden kotietsinnöissä löytyy enemmän aseita ja muuta rekvisiittaa, kuin Kankaanpään tapauksessa.

  Minä en kannata terrorismia, mutta toisaalta kannatan erittäin voimakasta itsepuolustusoikeutta, koska miehellä on velvollisuuksia perhettään kohden.

 • pää määrää

  Vastaa

  Filosofisella pohdiskelulla ei koskaan saavuteta edistystä ellei pohdiskelu perustu lähes tosiasiohin. Ainoa keino ratkaista ongelmat on siinä, että asioista päättäjiksi ei valita tavallisia kansalaisia, kansallismielisiä tai globalisteja tai siitä väliltä, vaan älykkäitä korkeasti koulutettuja henkilöitä, jotka eivät ole sitoutuneita mihinkään ajatusmalliin.

 • Simo Koini

  Vastaa

  Suomella on akselerationistinen hallitus, se haluaa tuhota ne rippeetkin mitä on jäljellä kansallisvaltiosta nimeltä Suomi.
  Mitä tulee artikkeliin, niin darwinismissa tai neo-darwinismissa ei ole mitään absoluuttista ”paremmuutta”, vain suhteellista sellaista voi olla. Evoluutio on aina sopeutumista ja useiden muuttujien värittämää tapahtumaa. Fenririn käsitys evoluutiosta on enemmän Herbert Spenceriltä kuin Charles Darwinilta.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Hieno artikkeli. Toki pidän sanaa akselerationalismi suorastaan idioottimaisena, sillä siinä huorataan Suomen kieltä aika lailla pahasti. Mutta se on tietenkin sivuseikka.

  Eliitistä puheen ollen: Ei, he eivät ole mielipuolia, he tekevät juuri nyt sitä, mitä he ovat aina tahtoneet tehdä eli tuhoavat valkoiset yhteiskunnat. Se tuntuu meistä, valkoisista, mielipuoliselta toiminnalta, mutta eliitille se on looginen kehityskulku.

  Me normaalijärjellä varustetut ihmiset uskomme ihmisten pyrkivän yleiseen parempaan, mutta sionistinen (ja sionisteja he ovat, järjestään, joko etnisesti eli juutalaisia tai sitten sionismin korruptoimia) eliitti viis välittää ”hyvästä”, heille ”hyvää” on vain hyvä, joka on heille hyvä. Heille sopii hyvin yleinen kurjistuminen, joka orjuuttaa kansat ja ihmiset. He elävät mieluusti maailmassa, jossa rikkaat miljardöörit elävät vartioiduissa linnakkeissa. He nauttivat, todellakin, nauttivat siitä, jos valkoiset perhet ja ihmiset vaipuvat kurjuuteen ja köyhyyteen.

  Näiden ihmisten kanssa ei ole eikä tule dialogia. Sota käydään siitä, kumpi jää jäljelle: Me vai he. Jos se on me, heitä ei voi enää olla keskuudessamme. Jos se on he, me vaivumme vuosisataoja kestävään orjuuteen. Historiassa tässä ei ole mitään uutta. Rooman valtakunnan tuho alisti valkoiset maat satoja vuosia kestävään ahdinkoon ja sama prosessi on nyt käynnissä.

  Sama vihollinen, samat metodit. Me tai he.

  • Simo Koini

   Vastaa

   Se sana jolla tuossa raiskataan suomea on akselerationismi, eikä akselerationalismi, mutta tosin jopa sosiaaliantropologi Ollikainen (pyöränlukkokommari) käytti tuota jälkimmäistä Twitterissä, esiintyen asiantuntijana. Onkohan se saanut tutkimusassarin toimensa TY:ssa poliittisin perustein?

   • Simo Koini

    Vastaa

    Eikun Pyöränlukkomies tutkiikin Tampereella, TAU, eikä Turussa, TY. Mutta silti sillä oli termit sekaisin.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Jep, meikäläinen sekoitti tosiaan sanat akselerationalismi ja akselerationismi. Mutta eipä tainnut kuinkaan käydä.

  Kuvaa muuten hyvin nykyisen Suomen syvää rappiota tämä ”ensimmäinen äärioikeistolainen terrorismitutkinta”. Eräässäkin artikkelissa median huorahaaska kirjoitti, että ”hänet oltiin usein nähty maihinnousukengissä ja maastopuvussa”. Johtopäätös on siis, että näissä varusteissa kuljeskeleva ihminen on terroristi. Kuinka hienoa journalismia, syvälle luotaavaa kerrassaan.

  SUPO on yksinkertaisesti kulttuurimarxistien linnake ja Poliisilaitos lähes tulkoon sitä myös. He eivät enää tee muuta kuin ovat osa suurta teatteria. Mitättömät pikkupaskat esiintyvät jonkinlaisina oikeina virkamiehinä muka tutkien oikeita ongelmia. Oksennuttaa koko näytelmä.

  Jos, ja siis suuri jos, oikeat aikamiehet valmistelisivat jotakin näiden turvallisuushuorien kuvaamaa niin he eivät ehkä toimisi aivan tällä lailla, siis kuten nämä pikkupojat leikeissään. Leikkiähän tuo tuollainen on, muistuttaa murrosikäisten 17-vuotiaiden poikien itsemurha-ajoja viikonloppuöisin, porukan kannustaessa lisää vauhtia kohti varmaa kuolemaa.

  Jos, siis juuri jos, jotakin edes hiukan tämänsuuntaista suunniteltaisiin niin aivan ensimmäinen lähtökohta kaikelle on, että kiinni ei jäädä. Minkäänlaista vaikutusta mihinkään ei synny, jos tekijät jäävät kiinni. Oikean terroristisen toiminnan kulmakivi on tekijöiden pysyminen vapaana. Tällöin syntyy pelote, todellinen pelote.

  Tällaista on nykyinen länsimaiden valtioiden johdon toiminta. He toimivat koko ajan terroristisesti kansoja kohtaan.

  Ai miten? No, minäpä kerron.

  Länsimaiden mannekiinimarinien velanotto on selkeää terrorismia, sillä se orjuuttaa kansat hitaasti mutta varmasti. Ja ne todelliset terroristit ovat ne ”pankkiirit”, jotka itse luovat tyhjästä rahaa itselleen, joka sitten, simsalabim, muuttui kansojen ja valtioiden velaksi. Esim. Yhdysvaltain ns. keskuspankki eli FED on yksityisten pankkien liittoutuma (aivan,juuri niin, juuri ne samat naamat, taas kerran, jokaikinen kerta) ja se luo tyhjästä rahaa voidakseen taata sen, että juuri nämät samat naamat voivat pelata loputtomia hedgefund‑, derivaatio- ja osakepelejään. Yksinkertainen kuvio: FED luo tyhjästä rahaa ja takaa tarvittaessa osakeostoillaan, että tyhjänrahanluojat rikastuvat ja kansa ja maa vajoaa kurjuuteen, väkivaltaan ja huumedystopiaan.

  Tätä on oikea aikamiesten terrorismi. Näin toimii terroristi. Ja median huorahaaskat nuolevat näiden terroristien kättä, kun se välinpitämättömäst välillä silittää median huorahaaskan päätä.

  Ja on vielä paljon muuta siitä oikeast kansoihin kohdistuvasta terrorismista: Avoimet rajat, väestönvaihto, huumehelvetti, vahvojen perinteiden tuhoaminen, lasten alistaminen perversseille seksuaalivieteille jne, jne. Niistä lisää myöhemmin, swidu.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi