Vieraskynä: Kriittinen näkökulma Varg Vikernesin Ukraina- ja strategiakirjoituksiin

"Meidän tulisi koko tarmollamme keskittyä yhteiskunnan romahduksen tuomiin poliittisiin mahdollisuuksiin."

Lukijan mielipide

Varg Vikernes.

Partisaani julkaisee vierailevan kirjoittajan artikkelin, jossa käsitellään tunnetun norjalaisen kansallismielisen muusikon ja mielipidevaikuttajan, Varg Vikernesin, näkemyksiä muun muassa Ukrainan kriisistä ja poliittisesta vaikuttamisesta. Kirjoittajan mukaan Vikernesin ajattelussa on useita vaarallisia piirteitä, joita on syytä kritisoida tämän arvostetusta asemasta huolimatta. 

Partisaanin toimitus ei välttämättä allekirjoita vieraskynätekstien kaikkia näkemyksiä, vaan tahdomme ruokkia moniäänistä, sensuroimatonta ja kriittistä keskustelua kansallismielisille tärkeistä aiheista.

* * *

Kun puhutaan yhteiskunnallisesta romahduksesta, rotunationalismista tai ”ekofasismista”, on mahdotonta sivuuttaa norjalaista Varg Vikernesia ja hänen filosofiaansa. Vikernes onkin ristiriitainen henkilö. Hän on ihailtavasti levittänyt tietoisuutta muun muassa roduista, permakulttuurista, juutalaisten vaikutusvallasta, rotumme henkisestä rappiosta, ekologisista ongelmista sekä yhteiskunnallisen romahduksen mahdollisuudesta ja sen todennäköisyydestä. Hän on onnistunut ennennäkemättömällä tavalla levittämään filosofiaansa internetissä, ja hän on kerännyt itselleen internetissä laajan, lähes kulttimaisen seuraajakunnan. Kaiken kaikkiaan hänen yhteiskunnallinen sairausdiagnoosinsa on oikea ja hän on ihailtavalla tavalla onnistunut levittämään sitä laajalle yleisölle. Hän onkin tältä osin ollut merkittävä tekijä rotunationalismin sekä ekofasismin levinneisyydelle.

Ongelmaksi muodostuu Vikernesin tarjoama lääke hänen diagnosoimaansa yhteiskunnalliseen sairauteen. Vikernesin filosofiassa valveutuneiden ihmisten tulisi täysin hylätä poliittinen vaikuttaminen, heidän tulisi muuttaa maalle, jättää yhteiskunnallinen osallistuminen minimiin ”pedon näännyttämiseksi”, keskittyä omavaraiseen viljelyyn, ja omavaraisuuden sekä survivalismin keinoin selvitä yksilöinä romahdusperiodin yli, minkä aikana valtaosa ihmisistä tulee kuolemaan, ja jonka jälkeen Eurooppa palaa hitaasti pakanalliseen tribalismiin. Vikernes tiedostaa yhteiskunnan luonnonvaralliset resurssiongelmat ja pohjaa yhteiskunnallisen romahdusteoriansa tähän aspektiin. Hänen romahdusfilosofiansa perustuu osittain ”starve the beast”-teoriaan. ”Starve the beast” ‑teoria on alun perin Yhdysvalloissa syntynyt poliittinen teoria, jonka mukaan ”pedon” (yhteiskunnan) voi kaataa riittävän suuren ja laajalle levinneen yhteiskunnallisen osallistumattomuuden kautta, kun yhteiskunnan tulovirrat vähenevät. Vikernes onkin tullut jossain määrin tunnetuksi ”there’s no political solution” ja ”starve the beast” ‑filosofioiden isänä rotunationalistisessa sekä ekofasistisessa liikehdinnässä.

Passivoiva filosofia

Tässä kohtaa Vikernesin filosofia kuitenkin menee metsään ja jopa muuttuu vaaralliseksi. ”Starve the beast” ‑ajattelu on naiivia, mutta harmitonta. Vain äärimmäinen vähemmistö tulee ideologisista syistä jättäytymään yhteiskunnan ulkopuolelle, jolloin vaikutukset ovat olemattomia, joskin ajatusmalli yhteiskunnallisen osallistumisen minimoimisesta on tietysti periaatteellisesti suotava. Mutta Vikernesin levittämä ”there’s no political solution” ‑ajattelu on suorastaan katastrofaalista ja tuhoisaa. Poliittinen ratkaisu on täysin eri asia kuin demokraattinen ratkaisu. Demokraattisen ratkaisun pitäminen mahdottomana on ymmärrettävää, mutta poliittisen ratkaisun tuomitseminen mahdottomaksi, etenkin yhteiskunnan romahdusprosessit tiedostaessa, on näköalatonta pelkuruutta. Vikernesin filosofia on passivoiva sekä tappiomielialaa ruokkiva ja täten myös maailmanlopullisen tuhoisa kahdella tapaa: ekologisesti ja rodullisesti.

Vikernesin teoria yhteiskunnan apokalyptisesta romahduksesta on mitä todennäköisimmin väärä. Yhteiskunnan romahdus on pitkä ja aaltomainen prosessi, jossa syntyy useita valtatyhjiöitä romahduksen aaltomaisuutta mukaillen. Ekologisesti tarkasteltuna, ei ole mitään takeita, etteikö jokin valtatyhjiön täyttävä taho, tai nykyinen juutalaiskapitalistinen yhteiskunta, pystyisi viivästyttämään Vikernesin maalailemaa yhteiskunnallista totaaliromahdusta niin kauan, että ihmislaji ennen sitä pystyy tuhoamaan merkittävän osan biodiversiteetistä. Biodiversiteetillä on jumalanomainen itseisarvo ja sen tuhon mahdollisuus on jo maailmakatsomuksellisesti itsessään riittävä syy Vikernesin filosofian epävalidiksi toteamiseen. Kun lisäämme biodiversiteettikriisiin myös ihmis- tai rotukeskeisen näkökulman, Vikernesin filosofia näyttäytyy sekä ekologisesti että rodullisesti hyvin vaarallisena. Biodiversiteettikriisi kiihtyvien ketjureaktioiden kautta voi mitä todennäköisimmin tuhota kaikki ihmislajin elinmahdollisuudet. Esimerkiksi ilman ekosysteemin pölytyspalvelua ei meillä ole elämää.

Puhtaasti rodullisesti tarkasteltuna, mitä kauemmin yhteiskunnallinen romahdusprosessi kestää, mitä useammin jätämme täyttämättä aaltomaisen romahdusprosessin aallonpohjassa ilmenevän valtatyhjiön, sitä todennäköisempää on valkoisten väkivaltainen kansanmurha. Tällä hetkellä olemmekin kansanmurhaprosessin väkivallattomassa vaiheessa: meidät yritetään ajaa vähemmistöön. On tärkeää ymmärtää, ettei valkoinen rotu milloinkaan kuole ilman väkivaltaa. Niin, meidät voi kyllä ajaa vähemmistöön, mutta vain rotusekoituksen keinoin meitä ei voi poistaa, sillä monilla yhä tänään, ja yhä tulevaisuudessa, luonnolliset vaistot estävät rotusekoittamisen. Mutta mikäli me jäämme vähemmistöksi, on rotumuukalaisten enemmistön mahdollista hävittää meidät väkivalloin. Kun ekologisten syiden käynnistämät yhteiskunnalliset romahdukset alkavat ja kurjuus leviää, on juutalaiskapitalismin nukkemestareiden helppo ohjata kärsivien rotumuukalaismassojen viha valkoisia kohtaan – niin, voimmekin jo havaita tämän psykologisen manipulaation alkaneen. Prosessi kansanmurhan valmistelemiseksi on jo käynnissä. Mikäli valkoisen rodun valistunut vähemmistö on passivoitunut, ja vain odottaa romahdusprosessien tuovan mystisen pelastuksen, eikä aktiivisesti pyri itse hyödyntämään romahdusprosesseja, ei mikään taho tule estämään miljardien nälkiintyvien vierasrotuisten ekopakolaisten invaasiota Eurooppaan. Tällöin sekä kansanmurha että ekologinen perikato on taattu – oli sitten kuinka syvällä Ranskan maaseudulla taikka ei!

Vikernesin filosofia olisi validimpi, mikäli hänen tarkoituksenaan olisi valmistautua yhteiskunnan heikkenemistä varten, esimerkiksi hänen erinomaisine keinoineen, kuten omavaraisuuden ja permakulttuurin kautta, jolloin määrätietoisella toiminnalla on mahdollista itse täyttää romahduksen synnyttämä valtatyhjiö ja täten ratkaisevasti vaikuttaa rodulliseen ja ekologiseen selviytymiseemme. Nyt Vikernes ”herättää” kymmeniä tuhansia eurooppalaisia yhteiskuntamme perimmäisiin ongelmiin, mutta samalla tarjoaa heille valheellisen ja pumpulinomaisen ratkaisun – älä tee yhtään mitään, niin teet kaiken oikein. Asiahan on täysin päinvastainen! Meidän tulisi koko tarmollamme keskittyä yhteiskunnan romahduksen tuomiin poliittisiin mahdollisuuksiin! Vain siten voimme täydellä varmuudella pelastaa rotumme ja luontomme. Mikään ei yhtä varmasti palvele vihollisemme päämääriä kuin rotu- ja ekoherännäisen vähemmistön passiivisuus.

Ukrainan konflikti

Varg Vikernesin negatiivisen vaikutuksen rodulliseen ja ekologiseen selviytymiseemme kruunaa hänen mielipiteensä liittyen Ukrainan ja Venäjän väliseen sotaan. Ukrainassa kansallisradikalismi on onnistunut nostamaan päätään jossain määrin ennen näkemättömällä tavalla toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa. Kansallisradikaaleilla on Ukrainassa puolue, vankka infrastruktuuri ja karaistunut eliittisotilaiden sotilaallinen osasto. Kansallisradikaalit Ukrainassa ovatkin niin sanotussa kahden suunnan konfliktissa, sekä länteen, että itään – he haluavat aidosti itsenäisen Ukrainan. Niin, vaikka konflikti Ukrainassa onkin pahan lännen ja pahan idän välinen, on tärkeää huomata, miten siellä pelaa kolme osapuolta – itä, länsi ja kansallisradikaalit. Venäläiset puhuvat ”denatsifikaatiosta”, ja ilmeisesti säännöllisesti rikkovat kansainvälistä sotalakia, murhaten kiinnisaamansa ukrainalaiset kansallisradikalistit ja kansallissosialistit, jolloin puheet denatsifikaatiosta konkretisoituvat. Venäjä onkin siis mahdollisesti järjestelmällisesti likvidoimassa ainoan osapuolen Ukrainassa, jota jokaisen kansallisherännäisen tulisi täysin sydämin kannattaa.

Varg Vikernes on lähes maanisesti Twitter-tilillään yrittänyt legitimoida Venäjän hyökkäystä ja kaikkia sen sotatoimia, myös denatsifikaatiota. Lännen vastustaminen ei ole syy tukea itää, silloin kun idän uhreina ovat kolmannen tien kansallisradikaalit. Vikernesin Twitter-tykkäyksiä selaamalla saa hyvän kuvan hänen näkökannoistaan. Tykkäyksistä löytyy muun muassa twiitti, jossa väitetään, ettei Azov-pataljoona edustaisi ”oikeaa” kansallissosialismia, vaan kansallissosialismi olisi Azov-pataljoonalle vain sama asia mitä hakaristilippu edustaa rikollisjärjestöille tai moottoripyöräkerhoille – tapaa olla ”edgy”. Vikernesin tykkäyksistä löytyy myös lukuisia twiittejä, joissa Azovia yritetään mustamaalata erilsisilla tavoilla, esimerkiksi esittäen heidät pelkureina tai sotarikollisina. Lapsikin ymmärtää nämä kömpelöksi ryssäpropagandaksi. Vikernes tykkää myös tweeteistä, joissa Azovin kerrotaan kohdanneen tappioita ja kuolonuhreja.

Vikernes onkin ottanut uuden askeleen – vain hänen laiskanpulskea tekoradikalisminsa on oikeaa vallankumouksellisuutta tai ainoaa oikeaa kansallissosialismin jatkumoa. Varg Vikernes on viimeistään nyt, tukiessaan tsetseenieläinten vyöryttämistä Euroopan organisoiduimman kansallisradikalismipesäkkeen päälle, tehnyt itsestään yksiselitteisen haittatekijän kansallisradikalismille ja sen tulevaisuudelle. Hän on pystynyt vetovoimallaan haalimaan itselleen laajan seuraajakunnan – kaikki pois oikeilta vaihtoehdoilta.

”Naamio on riisuttu” on jossain määrin kulunut sananparsi Ukrainan sodan yhteydessä, mutta myönnettäköön, että Varg Vikernesiin tämä fraasi kuitenkin istuu kuin valettu. Vikernesin naamion takaa paljastui aktiivisten ja oikeiden kansallisradikaalien tuhoamista toivova defaitisti, jolle vain passivismi on riittävän puritanistista!

On aika puhdistaa Vikernesin defeatismi ja ”no political solution” ‑saasta kansallisradikalistisesta sekä ekofasistisesta liikehdinnästä!

Mikäli tahdot ottaa kantaa Ukrainan kriisiin tai lähettää vastineen tekstille, ota yhteyttä: partisaani_toimitus@protonmail.com

Filosofia Kansallismielisyys Kansallisradikalismi Kansallissosialismi Lukijan mielipide Politiikka Sota Strategia Ukraina Ulkomaat Varg Vikernes Venäjä Yhteiskunta

Keskustelu

33 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • pää määrää

  Vastaa

  Filosofeista voi sanoa, etteivät ne ole koskaan saaneet pätevää tietoa aikaan. Esimerkkinä hyvin kuuluisa Archimedes, joka esitti logiikan perustan, asiat ovat joko totta tai ei totta, muita vaihtoehtoja ei ole. Tämähän ei luonnossa pidä paikaansa milloinkaan. Kaikki on jossain totuuden tai ei totuuden välillä. Jos joku uskoo totuuteen hän uskoo enimmäkseen valheisiin.

  Ainoa joka pyrkii totuuteen on tiede, jossa teoria testataan ja hylätään, jos siinä havaitaan virheitä. Näin päästään hyvin lähelle totuutta saavuttamatta täydellisyyttä koskaan.

  Länsimaissa filosofian lajit ovat päässeet voitolle ja se johtaa länsimaiden tuhoon. Etenkin juuri Archimedeen looginen laki. Ukrainan sodassa ei ole totuutta, se vain jatkuu, koska Venäjälle kansalasten turvallisuus lienee tärkein valinta ja Ukrainassa maata hallitsee typerä juntta teatterimies puheenjohtajana. Sota olisi voitu yksinkertaisesti välttää antamalla kansalaisten enemmistön päättää omista asioistaan joko vääriin tai oikein, eikä pitää kiinni vääristä tai oikeista periaatteista. Sota oli kuitenkin pahin vaihtoehto ja siitä toisen osapuolen syyttäminen on väärin tai oikein riippuen ajattelijan mielipiteesta, joka voi olla väärä tai oikea.
  Jokaisen pitäisi ymmärtää, jos totuutta kuvaa valkoinen ja väärää musta, elämme harmassa maailmassa.

 • Kansalaiset ei valtio

  Vastaa

  Uskokaa nyt jo: järjestelmää ei voida muuttaa tai kumota sen omilla ehdoilla. Jos luulee, että se on kuitenkin uusien puolueiden kautta mahdollista, ei tunne viritettyä pelikenttää sen kaikkine toimintamalleineen. Tietyn rajan ylitettyä raikaskin puolue tai poliitikon alku tullaan muuttamaan. Tavalla tai toisella. Olemme sen nähneet luemattomia kertoja. On ymmärrettävää että asiua on vain niin vaikea uskoa. Puheet ”varjohallituksesta” tms. sivuutetaan naurahduksella. Edelleen. 

  Vikernes on siis samoilla linjoilla kuin Jukka Davidsson. Moinen lähestymistapa on pitkässä juoksussa toimivin. Ei vanhan korjaamista vaan tilalle kokonaan uusi! Osallistumattomuus hyvin sairaaseen järjestelmään on oikea tie. On yhdentekevää, kuinka pieni osa väestöstä ALUSSA tuohon yhteistyön lopettamiseen osallistuu.

 • "By Way of Deception, Thou Shalt Do War."

  Vastaa

  Azov ei ole kansallissosialistinen, tämän ymmärtämiseksi tulee vain lukea heidän puolueensa ”Sosiaalis-Kansallisen Kokoomuksen” ohjelman. Todellisuudessa heidän ideologian ydin on venäläisvastaisuus, ei mikään muu. Jos jättää semantiikkaa, ja katsoa vain kuivat faktat, Azov on kiistatta juutalaisten luomus, jonka tarkoituksena rokottaa kansaa ”fasismia” vastaan. Se toteutetaan harrastamalla terroria hakaristilippujen yms. ”fasististen” symbolien alla. Tämä avoin terrori johtaa siihen, että väestölle muodostuu pysyva allergia ”fasismia” kohtaan, koska kansa ohjataan haluttuun suuntaan pelkkien symbolien avulla.
  Tämä juutalaisten järjestämä false flag on jo saavuttanut tavoitteensa. Väitettä tukee sekin havainto, että kaikki kansallissosialistiset liikkeet ympäri maailmaa ovat jo hajaannuksessa tämän Azovin toimien takia.

  • Järki käteen, että saadaan tuloksia!

   Vastaa

   Nyt kyllä monimutkaistat asiaa ihan liikaa. Kun ihmiset kertovat sinulle keitä he ovat, usko heitä. 

   Kansallismielisyys ja kansallissosialismi manifestoituu aina kansan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ukrainalaisten ongelma juuri nyt on ryssät, joten Ukrainan kansallissosialismi Azovin myötä on keskittynyt Venäjäläis vastaisuuteen.
   Ihan kuten Saksassakin varsinainen ongelma oli juutalaiset, joten ajan kansallissosialistit keskittyivät siihen.
   Vaikka tiedämmekin, että kansallissosialismi ei ole vain yhden asian vastustamista vaan se on valtavan määrän asioita sisältävä filosofia, voisi sitä maallikko tulkita vain juutalaisvastaisuudeksi Hitlerin tai muiden kansallissosialistien kuuntelemisen tai lukemisen perusteella. Ihan kuten sinä tulkitset ”sosiaalis kansallisen kokoomuksen” ideologian vain Venäjän vastaisuudeksi.
   Meillä Suomessa ja monissa muissa Euroopan maissa sama kansallisradikaali ideologia manifestoituu lähinnä muslimien vastaisuutena, vaikka me itse tiedämme hyvin, että se on vain yksi osa.
   Luuletko, että Saksan kansallissosialistit olisivat käyttäneet niin paljon voimavaroja ja propagandaa juutalaisvastaisuuden levittämiseen jos juutalaiset eivät olisi olleet ajankohtainen kysymys Saksassa? 

   Ideologian levittämiseksi tehokkaasti kansan massoille on välttämätöntä osoittaa näille massoille se yksi vihollinen ja vain yksi, ei enempää, ei vähempää. Tämä on ollut aina osa kaikkia suureksi päässeitä liikkeitä ja aatteita.

 • TT

  Vastaa

  Partisaani tarjoaa jälleen hyviä ja ajankohtaisia kirjoituksia. Vikernesin villit Pentti Linkolaa muistuttavat ekofasistiset aatteet ovat nykyisin erittäin ajankohtaisia. Mies on teknisesti ottaen täysin oikeassa. Nykyinen yhteiskuntamalli tulee romahtamaan ja erityisesti länsimaat romahdutetaan tietoisesti the Great Reset- ohjelman avulla. Korona-plandemia, murhapiikit ja Ukrainan sota ja sitä seuraava lännelle erittäin tuhoisa sanktiopolitiikka aloittaa korttitalon romahduksen. On ennustettu nälänhätää ja vakavaa energiapulaa. Politiikkaa kiristetään teknofasistisen tai reaalikommunistisen mallin mukaisesti ja valtio/viranomaiset voivat eliminoida kenet hyvänsä kansalaisen ilman oikeudenkäyntiä niin halutessaan. Cancel-kulttuuri tullaan viemään äärimmilleen. Nykyiset päättäjät hierovat käsiään, koska heidät on globaalieliitin toimesta aivopesty kannattamaan vääränlaista Vihreä Ideologiaa, johon kuuluu ”hyödyttömien syöjien” poispyyhkäisy maapallolta (YK: ohjelmat 212030), mutta kuitenkin niin että tulevaisuuden digiorjat asutetaan teknologisiin kaupunkeihin. Demarien aikoinaan kannattama iskulause ”tapa talonpoika päivässä” on muuttunut muotoon ”tapa tuhat hyödytöntä syöjää päivässä”.

  Demokratialla ei pelastusta saada, vaan on saatava aikaan poliittinen ratkaisu, joka puolestaan muodostaa uuden oikeuslaitoksen langettamaan rangaistuksia kansanmurhaan syyllistyville. Toimeenpanovaiheessa tämä merkitsee nykyisten päättäjien ml. pankkiiriroistot fyysistä siirtämistä pois päätöksentekopaikoilta. Kurjistumisen edetessä tällaisen toiminnan motivaatio kasvaa nopeasti toteutusasteelle. Jossain vaiheessa kansalaisilla ei ole mitään menetettävää.

 • Horst

  Vastaa

  No luulisi jo tyhmempienkin tajuavan että ei missään nimessä pidä kannattaa juutalaisen oligarkin
  aseistamaa roskajoukkoa. He eivät todellakaan ole mitään kansallissosialisteja vaan, roskajoukko johon hakeutunut mieleltään järkkyneitä skinheadejä. Ei kai kukaan itseään kunnioittava henkilö taistelisi ikipäivänä Ihor Kolomoyskin joukoissa. Ja einen todellakaan ole Venäjämielinen.

  • Ville

   Vastaa

   Itse epäilin jo alussa että järjestöön yritetään houkutella taisteluhalukkaat radikaalit tappamaan itsensä. Niin sanotut natsisymbolit varmasti vetoavat joihinkin.

  • Plääh

   Vastaa

   Puhut siis Venäjän palkkasotureista?

 • Juha Pekkala

  Vastaa

  Tähän ei kykene kritiikkiä kirjoittamaan…voisi olla itse kirjoittamani artikkeli/mielipide

 • Metsän tietäjä

  Vastaa

  Pah, potaskaa koko kirjoitus ja täynnä finglishiä. Joko tietämättömän kaupunkilais-persun tai muka viekkaan vassarin kirjoittama!

 • Kalle Nygård

  Vastaa

  Vikernes on asialla. Demokratia on kuoleman uskonto ( linkola). NWO pitää huolen digi ID:stä sekä siitä että täys kontrolli kansalaisiin. Nyt on oikea hetki irtaantua yhteiskunnasta.

 • Linkolasta

  Vastaa

  Varg on vastenmielinen psykopaatti joka vain myhäili siellä oikeudenkäynnissä jonne päätyi tapettuaan entisen bändikaverinsa. Ja kaikki ekofasistinen tai anarkoprimitivistinen haikailu pelaa juutalaisten pussiin. Heidän kaikkien tarkoitus on tuhota arjalainen sivilisaatio ja korkeampi ihmisyys ja veedis-kristillinen kulttuuri. Atlantiksellakaan ei eletty missään puskissa ja vain askarreltu käpylehmiä päivät pitkät.

  Linkola sai hämmästyttävän paljon media tilaa ihan valtavirrassakin. Sen jo pitäisi olla merkki, että hänen ajattelunsa on linjassa demonisen globaalikommunismin kanssa. Sen sijaan hitleriläisiä kansallissosialisteja ei koskaan ole nähty asiallisissa keskusteluohjelmissa. Linkola uskoi ilmastonmuutokseen ja muuhunkin juutalaisvapaamuurarilaiseen misantrooppiseen alarmismiin. Rooman klubin ajatushautomo ja YK:n vastaavat raportit jne. Uskoi kai Holohoaxiinkin.

  https://www.youtube.com/watch?v=OQghRy19_vo

  • Rokottamaton

   Vastaa

   Ei ole pakottavaa tarvetta puolustaa Vikernesiä, mutta jos kutsut häntä vastenmieliseksi psykopaatiksi, niin kiinnostaisi tietää, miksi kutsut hänen tappamaansa Aarsethia? Empaattiseksi kullannupuksi?

   Linkolahan puhui jatkuvasti, että ihmisiä on liikaa. Oletko nähnyt tästä aiheesta puhuttavan ilmastonmuutoksen yhteydessä? Minä en ainakaan ole, vaikka se pitää paikkansa.

   • Plääh

    Vastaa

    Ilmastonmuutos ei pidä paikkaansa eli hiilidioksidihuijaus

  • Rollo Ragnars Bro

   Vastaa

   Mitkä öääkkeet jäi ottamatta?

  • Olli

   Vastaa

   Linkola sai todennäköisesti huomiota, siksi että hänestä oli tullut pienimuotoinen julkkis jo ennen radikalisoitumistaan. Lisäksi pitää muistaa ettei 1900-luvun loppupuolen Suomi, jossa Linkola vaikutti, ollut vielä samanlainen globohomo-diktatuuri kuin nykyjärjestelmä. Tuolloin toisinajattelu salliitiin ja oli jopa jossain määrin hyvekin. Hitlerin elämänkertaa sai 90-luvulla lainatuksi normaalista kirjastosta.

  • Olli

   Vastaa

   Tuskin ainakaan Linkolan tavoite oli tuhota veedis kristillistä sivistystä. Hänhän liittyi myöhemmällä iällä takaisin kirkkoon. Linkola ei nyöskään elänyt puskassa tai erityisesti ihaillut primitiivisyyttä. Hänestä Sibeliuksen sinfoniat oli korkeampaa musiikkia kuin joikhaaminen. Linkola eli (pääosin) autottomana ammattikalastajana kuten monet suomalaiset 1900-luvun alussa. Hänellä oli myös esim. hevinen, kasvimaa ja puhelin. Puheissaakin Linkola haikaili pikemminkin 1930-luvulke tai jonnekin 1800-luvulle kuin primitiivisyyteen. 

   Puheet sotien ja nälänhätien ihailusta liittyivät siihen että Linkola oletti että tulevaisuudessa tapahtuisi väestön kasvusta seuraava valtava väestön romahdus (ekologiassa erittäin tunnettu tapahtumasarja) sekä tietysti ihmisen lisäksi vahinkoa myös muulle luonnolle.

 • Rollo Ragnars Bro

  Vastaa

  On ilo huomata, että kommenttiosiossa järki vielä toimii.

  Pidetään liekki kirkkaana!

  Vieraskynän kirjoittaja sen sijaan on aivan totaalisen pihalla, ihmettelen välillä onko Partisaanin toimituskin?!?

  • Suuta pienemmälle vammainen

   Vastaa

   Jutun alussa lukee:
   ”Partisaanin toimitus ei välttämättä allekirjoita vieraskynätekstien kaikkia näkemyksiä, vaan tahdomme ruokkia moniäänistä, sensuroimatonta ja kriittistä keskustelua kansallismielisille tärkeistä aiheista.”

   Partisaanin toimituksen sijasta sinä et taida olla se kaikista terävin kaveri tällä saitilla.

   • Horst

    Vastaa

    Paraskin puhuja, hänhän kirjoitti että ihmettelee välillä, Partisaanilla on valitettavasti Azovia ihailevia artikkeleita useita.

 • Plääh

  Vastaa

  Putinn ylistäminen kielii kyllä kaistapäisyydestä, vaikka olisi kyse linkolalaisesta väestön vähentämisestä aplodien aiheuttajana

 • J. Jörgensen

  Vastaa

  Niin vaan jos ryhdyt pelaamaan heidän peliään heidän säännöillään, et voi koskaan voittaa. Heidän sääntönsä pitävät siitä kyllä huolen. Onhan se nähty tällä hallituskaudella ja tietty aiemminkin, minkälaisia mahdollisuuksia hallintoalamaisilla on vaikuttaa typerimpiinkään päätöksiin – vaikka heitä olisi merkittävä enemmistö jonkin asian takana. Vaihtoehdoksi jää vain jättäytyminen pois kaikesta yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta tai kanssakäymisestä – eli Vikernesin pedon näännyttäminen nälkään. Ja tämä jako ’heihin’ ja ’meihin’ tulee jyrkkenemään ajan kanssa. Hukkukoot p…nsa, ei jää ikävä!

 • juha II

  Vastaa

  CIA on tukenut Ukrainan ”oikeaa laitaa” jo 70-vuotta rahoittaen sitä miljardeilla. Tarkoituksena on ollut WWII jälkeen tehdä myyräntyötä Neuvostoliiton keskushallintoa vastaan tukemalla ukrainalaista nationalismia. Eli täysin CIA:n ”perusleipää”, jota se on tehnyt koko kylmän sodan ajan mm. rahoittamalla SDP:tä Suomen kommunisteja vastaan. Aivan kuten talebaneja CIA tuki Afganistanin sodan kuluessa pyrkien ja teki ”vietnamin” Neuvostoliitolle, joka valtiona oli jo pahasti henkitoreissaan (jota eivät tavalliset kansalaiset vielä lännessäkään tienneet).
  Vaikka on täysin mahdotonta eri osapuolten edes haluta käsittää omista poliittisista katsomuksistaan ja etenkin hyötynäköhdistaan yrittääkään ymmärtää. Ukrainan sota ja Venäjän hyökkäys 8‑vuoden katsomisen jälkeen. On kuin yksi yhteen Kuuban kriisi v. 1962, sillä Krim, jonka Nikita Hrutsev yksinvaltaisesti lahjoitti Ukrainalle sen enemmittä puheitta, koska hän oli tuolloinen diktaattori hallinollisesti. Ja vielä Neuvostoliiton hallinnollisissa oloissa se oli täysin yhdentekevää kenellä se on, koska venäläiset olivat siellä kuin kotonaan. Mikään suurmahti ei katsoisi Krimin valumista NATO:lle tai yhtä hyvin Venäjä mennä metsään ja ampua itseään päähän. Putin on globalisteille ja etenkin George Sorokselle paha. Niin kuin oli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Ja hänestähän jo tehtiin selvää poliittisella vallankaappauksella. Yhteistä näillä kahdella on pitää maansa suurena kansallisvaltiona eikä globalistien ilotalona! Jos Putinistakin WEF:n ja Soroksen porukka pääsevät eroon. Seuraava potilas on Kiinan presidentti, jonka Soros jo 3 kk sitten sanoi olevan vaarallinen! Kenelle? Globalisteille kuten kaksi edellä mainittua ”itse ilkimystä”!
  Maailmanpolitiikka on kuin tähtitiedettä. Sitä täytyy ajatella suurilla mittakaavoilla, syy ja seuraus suhteilla, kunkin tahon suklaalla kuorrutetuilla tarkoitusperillä ja orwellilaisilla sanan vääntelyillä, jossa etenkin nyk. vasemistolsaiset ”kaksoisstandartien” ovat mestareita. Yksi on varmaa. ”Voittajat kirjoittavat aina historian” . Ja nyt nykyihminenkin voi tehdä tuttavuutta sotapropagandan kanssa, jota on enemnmän taivaalla kuin venäläisiä koneita! Venäjä on pudottanut Ukrainaan 1 kk aikana pommeja sen verran kuin Yhdysvallat v. 2003 Irakissa yhdessä päivässä. Sotapropagandaa? Vai pitäisikö työntää pää sankoon, jossa on jääkylmää vettä ja tuumia sitten asiaa?

  • Horst

   Vastaa

   Erittäin hyvin kirjoitettu!

 • Plääh

  Vastaa

  Tuo Krim meni jo 2014. Länsi jatkoi ystävyyttään silti.

  Olisiko kaikkien suomalaistahojen ptänyt aikoinaan kieltytyä CIA-rahasta ja jättää ”Seijan päivät” pitämättä? Nojata mieluummin Neuvostoliittoon?

  Oletetaan, että purkauksesi pitää paikansa. Miten jokin CIA-raha tekisi heti sen saajatahosta jotain keinotekoista tai väärää?

  • Horst

   Vastaa

   Kysytkö ihan vakavissasi? Kuvitteletko tosissasi että CIA on pyyteettömästi hyvää hyvyyttään kaatanut rahaa myös Suomeen vaillla minkään näkäistä oman edun tavoittelua? Oletko ikinä lukenut historiaa ollenkaan?

   • Plääh

    Vastaa

    Miksi näin tulisi kuvitella?

 • Ne on sikoja

  Vastaa

  Ööö… Näitäkö pitäisi siis paapoa ja pakolaisina ottaa tänne? Kyllä juutalaiset osaavat aina uhriutua ja teatterin. Eikä niiden tarvitse noudattaa mitään YK:n laatimia lakeja vangeista:

  https://southfront.org/shocking-evidence-of-ukrainian-regimes-essence-video-21/

  Ja näitä nyt koko eurooppa pitää uhreina. Ei muuta kun valkoista fosforia rajalta rajalle. Vladimir III teki aikoinaan suuren virheen kun ei tappanut niitä viimeiseen henkeen.

 • Plääh

  Vastaa

  Ahaa, venäläiset kuvanneet omaa vankien kohteluaan. Tavallista muutenb on ollut jo 2014 jälkeen, että vangiksi saatu Oikean sektorin/Svobodan/Azovin jäsen kidutetaan kuoliaakis, kuten usin ss-sotilaat aikoinaan. Valheellisen propagandan verukkeella.

  Asenteesi on juuri sama kuin näillä venäläisillä. Selkäpiitä karmii. Ihmettelen syvästi kaikkia Putinin pussiin pulisevia tällaisten purkausten jälkeen. Miettisivät, missä ovat mukana. Valkoisen kansakunnan tuhoamisessa. Hehän toitottavat olevansa natseja jahtaamassa ja lahtaamassa

 • Reiska

  Vastaa

  Saatananpalvoja ja murhaaja Vikernesin kaikki puheet ja opit ovat pelkkää ilmaa ja hullun houretta aidosti kansallismieliselle,topeliaaniselle suomalaiselle, jolle koti, uskonto ja isänmaa ovat tärkeimmät arvot.

  • Anonymous

   Vastaa

   Juuri näin. Olen tullut myös tähän johtopäätökseen, että herra Vikernesillä ei todellakaan ole kaikki inkkarit kanootissa. Miksei hän ole mielisairaalassa saamassa hoitoa harhoihinsa?

 • Eräs

  Vastaa

  Myönnän suoraan, että minun on vaikea löytää sanoja kuvaamaan halveksuntaani Varg Vikernesiä kohtaan. 

  Sana ”petturi” ei riitä alkuunkaan kuvaamaan sitä suurta kavaluutta ja raukkamaisuutta, mitä hän on viimeaikaisilla ulostuloillaan osoittanut ei vain Ukrainaa ja sen kansaa, vaan koko Eurooppaa ja sen valkoisia kansoja kohtaan. Venäjän todellisuudesta vieraantuneen despoottitsaari Putinin marssittaessa tsetseenimuslimeja, burjaatteja (ja pian todennäköisesti myös afrikkalaisia mustia) teurastamaan ukrainalaisia naisia, lapsia ja vanhuksia, on Varg kaiken aikaa asettunut tukemaan tätä mielipuolista joukkotuhoa – joka on tietenkin käsittämätöntä raakuutta ja hulluutta itsessään, ja kohdistuu ennen kaikkea eurooppalaisiin valkoisiin eikä keihinkään muuhun. Siis juuri siihen ihmisryhmään, mitä eurooppalaisten kansallismielisten tulisi ennen kaikkea pyrkiä suojelemaan. 

  Ja kuitenkin on Vikernes koko uransa ajan pyrkinyt luomaan itsestään kuvaa patrioottina ja valkoisten eurooppalaisten suojelijana. Nyt, kun Venäjä ja sen joukoissa taistelevat tsetseenit ynnä muut palkkasoturit ovat osoittaneet todellisen karvansa, ei tulisi olla kenellekään epäselvää, mitä Varg on – surkuhupaisa, halveksuttava mukapatriootti, jolle todellisten valkoisten ukrainalaisten kärsimykset näiden örkkipataljoonien käsissä eivät merkitse mitään.

  Onneksi Varg seuraajineen näyttää kuitenkin olevan marginaalissa. Olen ilolla huomannut, etteivät todelliset patriootit ole suurissa määrin langenneet Vikernesin ja hänen hengenheimolaistensa valheisiin, vaan ovat mahdollisuuksiensa mukaan seisseet Ukrainan kansan – ja samalla todellisten eurooppalaisten valkoisten kansojen puolustajien – takana. En ole koskaan seurannut PVL:n enkä patriootti.comin viestintää täysin kritiikittömästi, mutta olen ilahtunut huomatessani, että he ovat nähneet Venäjän ja sen rekrytoimien hyödyllisten idioottien propagandan läpi ja tukeneet Ukrainaa, joka kaikista puutteistaan huolimatta on eurooppalainen, valkoinen kansakunta, joka taistelee tälläkin hetkellä olemassaolostaan. Tämä on tie, jota kaikkien todellisten patrioottien ja nationalistien tulisi seurata.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi