Strategia 2.0

Kirjoitus kuvailee kymmenen lähtöolettaman kautta muutoksia, joita yhteiskuntamme tulee seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana kohtaamaan.

Lukijan mielipide

Meritiedustelu ja pommituslento alkaa. Käskynjako Malmin lentokentällä 21.10.1943.

Partisaanin Lukijan mielipide ‑osiossa tarjoamme sensuroimattoman alustan perusteellisille kannanotoille aiheista, joita voidaan pitää toisinaan kiistanalaisinakin kansallismielisissä piireissä.

Ruokkimalla suorapuheista keskustelua tahdomme kehittää kansallisradikaalia ajattelua Suomessa. Jos tahdot kirjoittaa vastineen, tai artikkelin täysin toisesta aiheesta, ota yhteyttä yleiseen sähköpostiin.

Suuntaviivoja suurstrategiasta

Tämä kirjoitus kuvailee kymmenen lähtöolettaman kautta muutoksia, joita yhteiskuntamme, ja laajemmin katsottuna koko länsimainen sivilisaatio, tulee seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana kohtaamaan. Samalla se hahmottelee periaatteellisia suuntaviivoja kansallismielisen liikkeen suurstrategiasta, jonka avulla liike lopulta tulee saavuttamaan poliittisen, kulttuurisen ja henkisen hegemonian osana muuttuvan maailman mullistuksia.

1. Yhteiskuntaamme jäytää sairaus. Se on kuin elimistössä leviävä syöpäkasvain, tai rautaa raiskaava ruoste, joka vähitellen tuhoaa kansanruumiimme sisältäpäin. Tämä sairaus ei ole yhteiskuntiemme ulkopuolelta tullut tunkeutuja, eikä mikään tietty yhteiskunnan sisäinen kansanryhmä, mutta mahdollistaa näiden molempien toiminnan. Se on mielen ja ajattelun sairaus, joka opettaa ihmisiä olemaan heikkoja arvopohjaisten argumenttien nimissä. Tämän sairauden leikkaaminen pois elimistöstä on ensimmäinen askel kohti toipumista ja kuntoutumista.

2. Kenellä on rohkeutta kuulla, miten meille haitallinen maahanmuutto pysäytetään, ja kenellä on rohkeutta toimia sen mukaan? Ei nimittäin ole välttämätöntä saada poliittista valtaa tämän toteuttamiseksi, vaikka meidät on erehdytetty niin ajattelemaan. Kun hiljennyt pohtimaan asiaa, rehellisenä itsellesi, ymmärrät, että yksikin ihminen voi teoillaan tehdä maastamme hyvin epämiellyttävän paikan niille, joita emme tänne halua. Sen sijaan, että tavoitellaan vuosia poliittista valtaa demokraattisin keinoin maahanmuuton pysäyttämiseksi, voidaan maahanmuutto pysäyttää yksinkertaisesti murtamalla tulijoiden tahto tulla maahamme ja maanosaamme. Tämä voidaan tehdä heti tänään, mikäli tahtomme on tarpeeksi luja.

3. Menneeseen palaaminen on utopia, mikäli ei olla valmiita ensin käymään alimmassa helvetissä. Tämä tarkoittaa sitä, että asiat ovat liian pitkällä kääntyäkseen paremmaksi ennen kuin länsimainen sivilisaatio on ottanut pohjakosketuksen. Konservatiivinen katsominen taaksepäin ajassa on ymmärrettävää, mutta taaksepäin katsomisen sijaan tulisi katsoa eteenpäin ja nähdä nykyisyyden ja tulevaisuuden välissä oleva kuilu. Tämä kuilu on länsimaiden perikato, josta muun muassa Oswald Spengler ja Arnold Toynbee ovat kirjoittaneet. Askeleen ottaminen eteenpäin on mahdotonta putoamatta tähän kuiluun ja nousematta sieltä takaisin ylös. Todellakin, tämä on se koettelemus, joka länsimaisen ihmisen tulee kokea, ja tämä on se kuilu, josta aikanaan nousee Uusi Ihminen. Vain sitä kautta voimme lunastaa paikkamme maailmassa, kuten kohtalomme kaitselmus on määrännyt.

4. Tästä syystä ymmärrämme, että tällä hetkellä nousussa olevat kansalliskonservatiiviset puolueet eivät ole riittävä tekijä tulevaisuuttamme ajatellen. Parhaimmillaan ne pystyvät hidastamaan sitä, mikä on vääjäämätöntä. Niiden suosio ei kumpua niiden kansallisista tavoitteista ja ideologioista, vaan länsimaisen ihmisen tarpeesta tarttua viimeiseen oljenkorteen ennennäkemättömän uhkan edessä: oman väestönsä kansanmurhan edessä. Vaikka ne eivät ole riittäviä, ne ovat siitä huolimatta välttämätön osa aikaamme kuuluvaa muutosta; talvea, jonka keskeltä kevään versot lopulta alkavat nousta.

5. Mutta aikakausien sykli on vääjäämätön, ja niin väistämätön kuin pohjakosketuksemme onkin, niin väistämättömiä ovat myös ne tapahtumat, jotka johtavat uuteen alkuun. Liberaalin maailman johtava supervalta, Amerikan Yhdysvallat, on huojuva Baabelin torni, jonka kuolinkamppailu koronaviruksen aiheuttamien talousvaikeuksien ja alempien väestöryhmien käynnistämän anarkian seurauksena tulee järisyttämään maailmaa. Ei ole merkitystä sillä, kuka ehdokas voittaa seuraavat presidentinvaalit: tuhon siemenet itävät jo, ja Yhdysvaltojen luhistuminen tulee jättämään maailmaan globaalin valtatyhjiön. Tätä tyhjiötä ollaan jo täyttämässä niiden valtioiden toimesta, joiden arviointikykyä eivät arvoliberaalin ajattelun moraaliset heikkoudet häiritse.

6. Ei ole väliä sillä, mitä mieltä me olemme kommunistisen Kiinan valtiollisesta järjestelmästä, sillä mielipiteistämme huolimatta Kiina tulee olemaan maailman johtava suurvalta kolmenkymmenen vuoden kuluttua. Maailmanpoliittinen hegemonia on ollut jo pitkään siirtymässä lännestä itään, mikä on osa länsimaiden perikatoa. Mutta tämä perikato tulee olemaan ennen kaikkea arvoliberaalin lännen perikato, jättäen tilaa kansallismielisten valtioiden muodostumiselle alueellisesti ja paikallisesti. Kiina, tavoitellessaan taloudellista valtaa, tulee lopulta itse olemaan sen vallan uhri.

7. Ei ole väliä sillä, mitä mieltä olemme Venäjän valtiollisesta järjestelmästä, sillä globaalin valtatyhjiön täyttäjänä Venäjä tulee kamppailemaan vaikutusvallasta Euroopassa. Venäjä on kuitenkin sisäisesti heikko ja hajanainen, eikä yhteiskuntana seiso tukevalla pohjalla, mistä syystä se joutuu seuraavien vuosikymmenten aikana käyttämään sotilaallista voimaa kansansa – ja johtajiensa – etujen turvaamiseksi. Tämä ”uusi kylmä sota” on jo käynnissä. Venäjä on tästä huolimatta osa Euroopan kohtaloa, mistä syystä sen kehitystä ei ainoastaan tule seurata, vaan mihin tulee myös vaikuttaa.

8. Ei ole väliä sillä, mitä mieltä me olemme islamilaisesta kulttuurista, sillä neljäsosa maailman ihmisistä on muslimeita, ja tästä syystä islamin kehittymisen suunta on osa maailman suuntaa. Toisin kuin arvoliberaalit, jotka näkisivät mielellään muslimien ”länsimaistuvan”, tarkoittaen sen tartuttamista ensimmäisessä kohdassa mainitulla heikkouden sairaudella, on islamin oikea suunta sen tradition, kulttuurin ja tapojen säilyttäminen ja vahvistaminen. Tämä kehitys tulee ulottumaan myös Euroopan alueella asuviin muslimeihin, mikä lisää radikaaliin islamismiin liittyviä terrori-iskuja ja vaikeuttaa muslimien integroitumista länsimaisiin yhteiskuntiin. Tällä taas on edelleen kantaväestön identiteettejä vahvistava vaikutus, väestöryhmien välisten jännitteiden kasvaessa ja puhjetessa aika ajoin väkivaltaisuuksiksi. Ovat nämä asiat toivottavia tai eivät, ne tulevat tapahtumaan mielipiteistämme huolimatta.

9. Liberaaliin markkinatalouteen kuuluva, sokea taloudellisen hyödyn tavoittelu tulee aiheuttamaan merkittävän mullistuksen työmarkkinoilla, kun yritykset korvaavat työntekijöitään tekoälyllä ja robotiikalla. Vaikka vastaavaa kehitystä on tapahtunut menneisyydessäkin, tulee ihmistyövoiman korvaaminen automaatiolla tapahtumaan niin nopeasti, että työmarkkinoiden normaalit mekanismit eivät ehdi reagoimaan siihen uutta työtä synnyttämällä, mikä jättää jopa enemmistön ihmisistä työttömäksi. Tämä tulee romahduttamaan kansantalouksia hetkellisesti verotulojen huvetessa ja sosiaaliturvakustannusten noustessa. Tämä taas on omiaan lisäämään yhteiskuntien sisäisiä levottomuuksia, yhdistettynä jatkuvaan, alhaisen kehitystason maista suuntautuvaan siirtolaisuuteen.

10. Taloudellinen ahdinko ja työttömyys, terrorismin lisääntyminen, muutokset väestörakenteessa, suurvaltapoliittiset jännitteet ja sodat sekä globaalin valtatasapainon muutoksiin liittyvä epävarmuus ajavat ihmisiä etsimään turvallisuutta ja muodostavat täytettävissä olevia valtatyhjiöitä sekä alueellisesti että sosiaalisesti yhteiskuntien sisällä. Nämä asiat eivät ole toivomuksia, vaikka varmasti joku jo mielii meitä niiden toivomisesta syyttää. Sen sijaan ne ovat oletettavissa olevia kehityskulkuja, jotka tulee tunnistaa ja joita tulee osata johdonmukaisesti hyödyntää. Nopeasti muuttuvassa maailmassa etulyöntiaseman saa se, joka osaa katsoa pisimmälle tulevaisuuteen, sillä siten hän on aina askeleen edellä muita. Kun muut vasta miettivät, hän toimii. Kun muut reagoivat, hän on jo tietoinen lopputuloksesta. Kun muut seuraavat tapahtumia passiivisina sivustakatsojina, hän käynnistää jo uusia tapahtumia, ollen itse osa muutosta.

Lukijan mielipiteet ovat Partisaanin lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita Partisaanin toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen julkaisun yleiseen sähköpostiin.

Aktivismi Fenrir Filosofia Kansallismielisyys Kolumnit Kotimaa Lukijan mielipide Strategia Yhteiskunta

Keskustelu

4 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • T

  Vastaa

  Kaikki tulee tapahtumaan/ tuhoutumaan, se on hölmön mieli, sekä ”en voi uskoa”. Eikö joku kok. Jehu vasta ihmetellyt, että miten voi olla mahdollista.… kouluissa kerätään suojelurahaa??? Maailmaa ja ihmisen käytöstä tulee muuttamaan ainoastaan se tosiasia, että rahalla et saa. Näinhän ne rikkaat jenkeissä jo juoksevat ”” ääri.….. ”turvaan omaisuuksineen.
  Lopuksi
  -
  Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme, joten emme voi muuttaa sitä ilman, että muutamme ajattelutapaamme’- Albert Einstein.

 • Juha6

  Vastaa

  ”Yhteiskuntaamme jäytää sairaus. Se on kuin elimistössä leviävä syöpäkasvain, tai rautaa raiskaava ruoste, joka vähitellen tuhoaa kansanruumiimme sisältäpäin.”

  Tämän sairauden nimi on kommunismi.. kommunismi joka ei tunne puoluerajoja.. puoluekenttä esiintyy äänestäjälle monivärisenä kuin rubikin kuutio.. mutta kun ratkaiset sen.. jokainen sivu.. siis puolue.. on punainen..

 • sotatila

  Vastaa

  Länsieuroopassa noutaja kolkuttelee jo ovelle. Ollaan pian selkä seinää vasten. Valkoinen kantaväestö.

  Meidän täytyy olla realistisia. Jos kansallismielisiä aletaan vielä laajemmin vainoamaan, ei kauniit puheet, vetoomukset ja kirjoitukset auta mitään. Sellainen on totalitaarinen järjestelmä luonteeltaan. 

  Kansallismielisiltä saatetaan vaatia uhrimieltä. Ei suinpäin heittäytymistä pedon kitaan mutta valmiutta kohdata todellisuus joka ei todellakaan ole rauhanomainen. Kerta kaikkiaan lopettaa pasifistinen jaarittelu joka passivoi ja turhauttaa.

  Suurissa kaupungeissa kantaväestöstä on tulossa vähemmistö. Kun omat kotikulmat, kokonaiset kaupunginosat on MIEHITETTY, on liian myöhäistä alkaa runoilla jospa tilanne muuttuisi sillä että luikimme karkuun.

  Teimme niin tai näin niin yksi asia on varma: tästä edessä olevasta koettelemuksesta emme selviä ehjin nahoin. Joka muuta edes yrittää väittää elää itsepetoksessa.

  Kesti satoja vuosia ajaa islamilaiset valloittajat pois Pyreneiden niemimaalta. Kesti satoja vuosia ennen kuin Kreikka oli vapaa Turkin miehitykseltä.

  Monikulttuurisuus ja monirotuisuus on sotaa meitä vastaan. Se jättää jälkeensä kuten sodassa palavia raunioita, mutta sillä erotuksella että tuhoutunutta kansakunnan ruumista ei voi saada takaisin eläväksi. Se on silloin ikuisesti menetetty, 

  Oppikaa ajoissa pois pasifistisesta ajattelutavasta jonka päässä häämöttää varma häviö. Ennen kaikkea: olkaa valmiit aseelliseen taisteluun vapautenne puolesta.

  Kun hallitus käskee teidät laittamaan maskin päälle ja eristäytymään koteihinne ja te alistutte – miten aiotte taistella vihollista vastaan joka raiskaa, tappaa, murhaa ja tekee teistä orjia kun te jo antaudutte feministipissiksille ja globalistien juoksutytöille.

 • Jones

  Vastaa

  Sairaus on se, että ihmiset eivät aikuistu. Lapsenasteelle jääneet ovat Suomessa maan poliittisessa johdossa ja siksi ihaillaan sellaisia kulttuureja, joissa pyritään jäämään lapsen asteelle(psykopaateiksi). Tämäntakia halutaan lisätä maahanmuuttoa näistä maista, sekä vapauttaa pedofiilia ja huumeet.
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/afganistanilainen-poikien-raiskausperinne-jarkyttaa-usa-vaatii-sotilasjoukoilta-toimia/6054236#gs.jTzdsKqR

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi