Sinimusta Liike: OM:n vaatimus on poikkeuksellinen ja merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan

Oikeusministeriö on tehnyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle oman päätöksensä purkuhakemuksen. Purettavaksi haetaan päätöstä Sinimusta Liike ry:n rekisteröimistä puolueeksi. Ministeriö perustaa vaatimuksensa purkaa tekemänsä päätös suurelta osin puolueen yleisohjelman kohtiin, jotka heidän mielestään ovat lain ja kansainvälisten sopimusten vastaisia.

Yhteiskunta

Sinimusta Liike ry muutti noin 50 sivun mittaisen puolueohjelmansa oikeusministeriön vaatimuksesta lyhyeksi yleisohjelmaksi, josta oli poistettu puolueen ideologiaan oleellisesti perustuvia lauseita, mutta ohjelman sisältö ei sinällään muuttunut.

Oikeusministeriö katsoo, että puoluerekisteriin merkitsemisen jälkeen muutetulla ohjelmalla puoluetta ei olisi hyväksytty rekisteriin. Ministeriö listaa purkuhakemuksessaan mm. seuraavia kohtia, joita väittää vaatineen poistetuksi yleisohjelmasta. Väite ei pidä paikkaansa, nämä mainitut kohdat ovat sisältyneet yleisohjelmaan, jonka oikeusministeriö on hyväksynyt ja joka on edelleen oikeusministeriön verkkosivulla Sinimustan Liikkeen yleisohjelmassa:

-Puolueemme politiikan tavoitteena on etnisesti yhdenmukainen Suomi.
-Puolueemme kannattaa etnisen rekisterin käyttöönottoa, jonka avulla julkinen valta kykenee valvomaan nykyistä paremmin maassamme asuvien väestöryhmien ja kulttuurien koostumusta sekä niiden vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Lisäksi puolueen tavoitteena on maassa jo valmiiksi olevien vierasmaalaisten oleskeluoikeuden välitön uudelleenkäsittely.

OM on todennut, että yhdistyksen tarkoituksen, yleisohjelman sekä sääntöjen tulee kokonaisuudessaan täyttää Suomen lainsäädännöstä ja Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista johtuvat vaatimukset, mukaan lukien perus- ja ihmisoikeudet.

Oikeusministeriön väittämät vääriä

Puoluesihteeri Terhi Kiemungin mukaan oikeusministeriö tiesi tämän tiivistetyn ohjelman hyväksyttyäänkin Sinimustan Liikkeen radikaalin linjan suomalaisen Suomen edunajajana. Nyt esitettyyn vaatimukseen ministeriö esittää perusteluina sellaisia ohjelman kohtia, jotka ovat sisältyneet ministeriön hyväksymään ohjelmaan.

-Ministeriö käsitteli poikkeuksellisen kauan Sinimustan Liikkeen lupaa alkaa keräämään kannattajakortteja puolueeksi rekisteröintiä varten, mielestäni ministeriöllä on ollut riittävät tiedot siitä, millaista päätöstä on tekemässä. Osoittaa erittäin huonoa hallintotapaa alkaa vaatimaan oman päätöksensä peruuttamista oikeusasteista perustellen vaatimustaan ”erehdyksellä”. Tällainen erehdys kertoo maamme korkeimman hallinnon osaamistason olevan alennustilassa. On surullista ja jopa pelottavaa, että näin vähällä järjellä maatamme hallitaan, Kiemunki hämmästelee.

-Olemme puolueen rekisteröinnin jälkeen puoluekokouksessa hyväksyneet yksimielisesti uuden puolueohjelman ja lähettäneet sen oikeusministeriölle. Jäsenistömme mielestä ministeriön vaatima tiivistys yleisohjelmaksi oli torso, joka ei kertonut puolueen radikaalia kansallismielistä linjaa tarpeeksi kattavasti. Katsomme, että kansalaisilla ja äänestäjillä on oikeus saada riittävästi puolueiden ideologiasta ja tavoitteista tietoa, jonka perusteella voivat muodostaa mielipiteensä ja tehdä kannatus- ja äänestyspäätöksensä, Kiemunki jatkaa.

Sinimustan Liikkeen toimintatavat eivät eroa muista puolueista

OM katsoo, että ohjelman muuttaminen osoittaa puoluelain tahallista kiertämistä. Sen mukaan rekisteröidyksi puolueeksi on tullut hyväksytyksi yhdistys, jonka tavoitteet valtiosäännön, muun lainsäädännön sekä kansalaisten yleisten oikeuksien ja velvollisuuksien muuttamiseksi ovat vastoin keskeisiä kansainvälisen oikeuden ja perustuslain säädöksiä. Ministeriön mukaan on ”yleisen edun mukaista” poistaa puolue rekisteristä.

Puheenjohtaja Tuukka Kurun mukaan puolue tulee osoittamaan lausunnossaan, että oikeusministeriön päätös on tehty siinä ymmärryksessä, mikä vastaa vastaa Sinimustan Liikkeen toimintaa.

-Ministeriön hyväksymässä ohjelmassa puhutaan vierasmaalaisten kotiuttamisesta ja etnisesti yhdenmukaisesta Suomesta. Eivät nämä ole mitään kohtia, joita puolue olisi tietoisesti salannut toimittamassaan yleisohjelmassa jonka ministeriö on hyväksynyt, ne ovat siellä olleet koko ajan. Puolue ei ole millään tavalla pyrkinyt erehdyttämään oikeusministeriötä, sanoo Kuru. – Myös ohjelmamme mukaisille kansalaisuus- ja maahanmuuttonäkemyksille täytyy löytyä demokratian suoja. Me pyrimme vaikuttamaan parlamentaarisesti – yleiseen etuun vetoaminen olisi pätevä peruste, jos me olisimme uhka demokratialle. Me olemme ainoastaan listanneet asioita, mitä me päättäisimme jos olisimme vallassa ja poliittisilla puolueilla pitää tällainen oikeus olla. Me pystymme osoittamaan, että olemme toimineet täysin parlamentaaristen pelisääntöjen mukaisesti, toimintatapamme eivät eroa mitenkään muista puolueista, Kuru jatkaa.

Rekisteristä poistaminen merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan

Kuten oikeusministeriökin hakemuksessaan mainitsee, poliittisen viestinnän katsotaan kuuluvan sananvapauden ydinalueelle, ja suojan taso on näin ollen vahva ja rajoitustoimenpiteiden kynnyt vastaavasti korkea. Oikeusministeriön mukaan sananvapauden suojan kattavuutta määritettäessä on otettava kuitenkin huomioon myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 17 artikla oikeuksien väärinkäytön kiellosta, jonka tarkoituksena on estää sellainen ihmisoikeuksien hyväksikäyttö, jolla pyritään tekemään tyhjäksi jokin sopimuksessa tunnustettu oikeus tai vapaus taikka sopimuksen keskeiset päämäärät.

Sinimusta Liike pitää pöyristyttävänä, että oikeusministeriö esittää vertauksinaan sellaisia Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuja, joissa puolueen johtajat ovat yllyttäneet väkivaltaan ja ajaneet demokratian kumoamiseen (Refah Partisi ym v. Turkki 13.2.2003) sekä jossa on katsottu kansallissosialismin olevan epäsopiva demokratian tai ihmisoikeuksien kanssa ja jonka kannattajien epäiltiin pyrkivän ihmisoikeussopimuksen 17 artiklassa kiellettyihin päämääriin.

Puolueen rekisteristä poistaminen olisi poikkeuksellinen ja merkittävä isku kansanvaltaisuutta vastaan. Kansanvaltaan sisältyy olennaisena osana yksilön perustuslaillinen oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen.

Puolue vastaa määrätyssä ajassa lakiasiamiesvoimin korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Lähde: Kansalainen

Aktivismi Kansallismieliset Kansallismielisyys Kotimaa Poliittinen vaino Politiikka Rotu Sinimusta Liike Terhi Kiemunki Tuukka Kuru Yhteiskunta

Keskustelu

19 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • otto suni

  Vastaa

  Vihervasemmiston omat lemmikit kuten Antifa ja Elokapina ovat terroristijärjestöjä ja niiden toiminta pitäisi olla myös Suomen lain mukaan kiellettyjä. Tyhmimpienkin USA:n ihailijoiden tulisi nyt herätä ja ymmärtää sinimustien joutuneen Israelista johdetun hyökkäyksen kohteeksi !

  • Jussi

   Vastaa

   Maailman terrorijärjestö on Vapaamurarit. Hallitsevat ”oikeutta”lehdistöä Hallintoa ja ovat jokaisessa virastossa ympäri maailman.

 • Schlageter

  Vastaa

  On selvää, mihin ”oikeus”ministeriö tähtää. Puolueen kieltäminen on ”demokraattisessa” yhteiskunnassa äärimmäinen ja hälyttävä päätös. Niinpä taktiikka on ensin poistaa järjestö puoluerekisteristä ja lakkauttaa se sen jälkeen.
  Yhteiskuntamme on jo aikaa sitten muuttunut sellaiseksi, ettei SE ansaitse suomalaisten taholta minkäänlaista tunnustamista. Lapuan laki käyttöön.
  Jos yhteiskunta ei salli meidän toimia yhteiskunnan osana ja sen sääntöjen mukaan, toimikaamme sitten maan alla ja omien sääntöjemme mukaan. Yhteiskunta voi sen jälkeen ihmetellä, sitäkö se todella halusi.

 • pää määrää

  Vastaa

  ”20. kesäk. 2023Oikeusministeri Leena Meri. Perussuomalaiset. oikeusministeriö. Oikeusministeri Leena Meri johtaa oikeusministeriötä. Ministeri Meri käsittelee oikeusministeriölle kuuluvat asiat,.. ”
  Tässä selvä tieto, ketkä SM-Liikettä vainoavat. Syykin on selvä, PerSut putosivat uusliberalistiseen konsensukseen (ULK) riittävän syvälle (läntinen kulttuuri on ainoa päämäärä) ja kohtalainen osa kansalaisista ei tätä hyväksy. SM-Liike on yksi suunta, joka ei hyväksy ULK toimintaa. Siksi tietenkin liike pitää lopettaa, voi saada kannatusta seuraavissa vaaleissa ja jopa aiheuttaa ennenaikaiset vaalit.

  Yksi ongelma on ULK systeemin vastustajissa. Näiden tulisi ehdottomasti pyrkiä yhteistyöhön johtuen Suomen vaalijärjestelmästä. Pienellä äänimäärällä ei pääse eduskuntaan. Hyvä vähäinenkin toiminta voi kuitenkin herätellä kansalaisten itsenäisyyshaluja, mutta vastaliikkeen pitäisi hyväksyä erilaisia suuntauksia uusteen ajatteluun eikä pitää vain omaa ajattelua ainoana oikeana.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  PESSIMISTI EI PETY!. Se nyt tulee olemaan pelkkä läpihuutojuttu maailman korruptoituneemman roistovaltion virkamieskoneistolle tuo Sinimustan liikkeen lakkauttaminen. Ensin aikansa pyörittävät tuota demokratiateatteria ja antavat ymmärtää että asiaa muka jotenkin käsiteltäisiin ihan laillisesti ja lyövät sitten nuijan pöytään. Seuraavaksi listalla on sitten varmaan Partisaani-lehden lakkauttaminen ”vaarallisena ja uhkaavana ja hyvien tapojen vastaisena”. Sairasta oikeusteatteria on tässä maassa nähty ihan tarpeeksi jo vuodesta 1945 lähtien, jolloin Presidentti Ryti ja kumppanit joutuivat oikeusmurhan uhreiksi. Kukaan selväjärkinen ihminen ei pidä Suomea oikeusvaltiona, sillä eihän Suomessa ole edes perustuslakituomioistuinta, vaan sekin on korvattu jollain korruptoituneella kansanedustajista muodostetulla toverituomioistuimella. Ei mene montaakaan vuotta kun Suomessa ollaan sananvapauden suhteen siinä tilanteessa että ei saa sanoa että ei saa sanoa!.

 • Laskelmoitu juttu

  Vastaa

  Ja kenellekkös tämä tuli yllätyksenä? Väitän että tämä oli tarkkaan harkittu juttu.

  Nämä mainitut kohdat sisältävät asioita jotka sortavat kansainvälisiä ihmisoikeuksia. On selvää että niihin päästään kiinni ja niitä käytettään hyväksi. Ensin annetaan ajan mennä vaalien yli, ja jos sattuisi tulemaan ”jytky”, niin läpimenneet ja puolue kiellettäisiin jolloin vahvistettaisiin jälleen ”neljän ison valtaa”. Aivan tarkoitushakuinen juttu.

  Hyvänä esimerkkinä ovat ”pakkopalautukset”. Eivät sinällää mahdollistu YK:n mandaatteien vuoksi henkilöiden kotimaihin. Mutta ilman mainintaa puolueohjelmassa tilanne olisi toisin. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä että maahan jo saapunut henkilö ohjattaisiin sinne ”ensimmäiseen turvalliseen maahan” ja jos sen ensimmäisen turvallisen maan yli tulisi porukkaa pakolais-statuksella, hakemus evättäisiin. Toki jo maahan tulleiden pakolois-statuksetkin voidaan muuttaa työ- ja/tai opiskeluviisumeiksi. 

  On niin paljon asioita jotka voidaan hoitaa fiksusti. Turha myrsky vesilasissa ei ole kenenkään etu. Ja nyt kun rattaat on laitettu jo pyörimään, eivät ne pysähdy. Ja kaikkinainen vasta-argumentointi on pahan mielen purkamista. 

  Montako ”muutoksen vuotta” meni jälleen hukkaan?

 • TT

  Vastaa

  Jos tiettyihin päämääriin tavoittelu estetään “demokratiaa ja ihmisoikeuksia” muka suojaavien byrokraattien toimin, on koko järjestelmä kääntynyt päälaelleen. Kansan palveluksessa olevat byrokraatit siis päättävät mitä tavotteita kansalaiset joukkovoimalla saavat ajaa tai edes yrittää ajaa. On kenties taktisessa mielessä totta, että maassa jo olevien matujen poisajaminen ON liian rankka ohjelmakohta ja että siitä olisi kannattanut jo alkuvaiheessa luopua ja keskittyä aluksi siihen, ettei uusia tule koko ajan lisää. On haukattu liian iso pala ja nyt globalistit saavat tästä verukkeen kieltää koko puolue. Rehellisyys tai liika kunnianhimo tavoitteiden asettamisessa ilmaisussa ei siis toimi ja olisi kai antauduttava likaiseen poliittiseen peliin ja kähmintään, mihin kuuluu taktinen petollisuus ja epärehellisyys sekä omien aitojen tavoitteiden salaaminen niille fanaattisen vihamielisessä ympäristössä. On ajettava sammutetuin lyhdyin, kuten sanonta kuuluu. Suomalaisen perusrehellisyyden aika on joka tapauksessa mennyttä.

  Persut ovat osoittautunet niin löperöksi porukaksi ja sionistien kätyreiksi, että SML:lle olisi vankka tilaus vaikkapa hieman siloiteltuna versiona. On täysin mahdotonta, että vain joku PS sallitaan ja sitä pidetään kansallismielisenä vaihtoehtona. 

  Nato- ja EU-tyrannia etenee maassamme sellaista vauhtia, että SML:n tai minkään muunkaan aidon opposition peli on joksikin aikaa pelattu. Nato-jäsenyys on teoriassa sisäpolitiikkaan puuttumaton, mutta käytännössä Suomi on ajettu Natoon sellaisella versiolla, johon kuuluu runsaasti sisäpolitiikkaa, sisäistä vakoilua ja erityisesti kansan yleisen mielipiteen hallintaa. Tätä nato-intoilijat eivät halua millään myöntää. Globalistit ovat päteviä siten, että vanhanaikainen maanalainen vastarintatoiminta on tehokkaan tiedusteluverkon alla jokseenkin mahdotonta. Elämme kohta koko historian ajan pahimmassa tyranniassa. Joskus kuitenkin käy niin, että liiaksi johonkin suuntaan kääntynyt heiluri alkaa kääntyä takaisin.

  • Laskelmoitu juttu

   Vastaa

   Hyvin pitkälti samoilla linjoilla.

   Ja kun seuraavaa yritystä pykätään kasaan niin on kaksi sanaa jotka on syytä jättää pois teksteistä: radikaali ja ulkoparlamenttaarinen. Muutoin glbalistit pääsevät aina ”tukkaan kiinni” ja selkäsauna on taattu.

 • Paul Dittel

  Vastaa

  Ministeriön mielestä jotkut ja jonkun hyväksymät kansainväliset sopimukset määrittävät, mitä poliittista toimintaa SUOMESSA saa harjoittaa. Näyttää vahvasti siltä, että Suomi on joutunut tuntemattoman tahon miehittämäksi tai ainakin vakavan kolonisaation kohteeksi. Vieläkin saa kuulla kaikenlaista kitinää siitä, miten Suomi oli YYA-sopimuksen aikaan NL:n sortotoimien kohteena ja on nyt muka vapaa valtio.

 • Salomon

  Vastaa

  Miksi suomea johtaa juutalaiset pedofiilit?

  • Nimetön

   Vastaa

   Koska Suomen kansa tahtoo niin tapahtuvan.

 • - fenrir

  Vastaa

  Mikäli Sinimustat olisi hallituksessa, se lakkauttaisi sinimustan liikkeen. Tällä tarkoitan, että päästäkseen tässä järjestelmässä hallitusasemaan, sen tulisi luopua keskeisistä ydintavoitteistaan, puhdistaa jäsenkantaansa ja pestä kasvojaan. Sinimustista tulisi samanlainen valeopposition kuin persuista, eikä kukaan voi tätä kiistää. Toinen vaihtoehto on juuri se, mikä nyt on tapahtumassa: omasta linjasta kiinni pitäminen, mikä johtaa lakkauttamiseen. Sori kun sanon tämän näin suoraan, mutta valitettavasti puolueleikkejä leikkimällä ei tässä järjestelmässä muutosta tapahdu, koska järjestelmä estää sen.

  • Metsäkulman Murre

   Vastaa

   Hallitukseen pääsy lienee mahdollista vasta kun sinimustilla on kansanedustajia enemmän kuin sata. Pointtini on, että on sinimustien ei tule luopua ideologiastaan vastineeksi pääsystä mukaan hallitukseen muiden puolueiden kanssa.

   Todennäköisesti sinimustat poistetaan puoluerekisteristä. Perustelut tulevat olemaan käsittämätöntä kapulakieltä ja valheita. 

   On suunniteltava miten toimitaan tuossa tilanteessa. Sinimustuus ei katoa minnekään vaikka sitä painetaan maan alle. Suomalaismielisiin kohdistuva sorto vain voimistaa vastarintaa.

 • suvakki 964

  Vastaa

  Sinimustan hallituksen oikeusministeriö on kade Sinimustalle Liikkeelle, kokee, että kohta liike alkaa viemään liikaa ääniä sekoomukselta ja perseiltä. 😀

 • Putinisti

  Vastaa

  Demokrattista järjestelmää ei voi muuttaa demokraattisen järjestelmän säännöillä.
  Demokratia on oppinut Historian opetuksen, kun Saksassa NSDAP nousi valtaan laillisesti ja demokraattisesti. Ja kun Historian opetus on opittu, itävaltalainen Jörg Haider kuoli ”auto-onnettomuudessa” heti kun voitti vaalit, ja saksalaisessa demokraattisessa vankilassa olleet RAF:n johtohahmot tekivät samanaikaisen kollektiivisen ”itsemurhan” pistoolilla, jota toivat vankilaan tuntemattomiksi jääneet asianajajat (!) ja erikseen pidetty RAF:n naisvanki murhasi itsensä kahdeksalla (8) veitsen iskulla (miten veitsi joutui selliin jäi arvoitukseksi), jne.
  Kyllä Suomenkin Demokratialla keinot löytyy, joten on päivän selvä, että SML kielletään joka tapauksessa koska hyvät tavat.

 • Jupi

  Vastaa

  ”jonka tavoitteet valtiosäännön, muun lainsäädännön sekä kansalaisten yleisten oikeuksien… muuttamiseksi”
  siis hetkinen, eikös jokaisen puolueen idea ole lakeja muuttaa tai kirjoittaa uusiksi? Kaikki on laitonta kunnes joku muuttaa lakia, näin demokratia toimii. Kansan mandaatilla eduskunta toimii, tai ainakin pitäisi toimia.

 • Exit Chamber

  Vastaa

  Muistaako joku, että Italiassa on äärioikeistohallitus ja äärioikeistopääministeri? ”Italian veljet” on Melonin puolue ja se on äärioikeistolainen. Italiaan tulevien ”pakolaisten” määrä on kaksinkertaistanut vuoden aikana. Melonista tuli PM 22.10.2022. Meloni on maltillinen äärioikeistolainen. Hänellä on gallupien mukaan 30 %:n kannatus ja hän pyrkii PM:nä lojaaliuteen EU:lle ja USA:lle, pyrkien pois äärioikeistolaisuuden leimasta. Vielä syksyllä ’22 mm. saksalaislehti Stern kutsui Melonia Euroopan vaarallisimmaksi naiseksi. Taisivat olla oikeassa.

 • Plääh

  Vastaa

  Nyt sisäministeri vaatii entistä järeämpiä keinoja urkkimiseen. Tiedustelulaki ei riittänyt tai sitä sovelletaan nyt. Ilmeisesti aletaan ennenäkemätön natsijahti. Soinin aikanahan jo kolme tai useampi ”rasisti” tms. toimimassa yhdessä oli vastedes ”järjestäytynyttä rikollisuutta”.

  Mikään yllätys ei perussuomalaisten toiminta pitäisi olla kenelekään. Joka ikisessä vaaliohjelmassa on vaadittu ”antisemitismin” kitkemistä. Se oli kuuelmma lisääntynyt. Kaikki persusivustot ovat aina olleet täynnä sionismia ja natsivihaa ja kaikenlaista lutkutusta. Juutalaismafian palveleminen on kaikki kaikessa. Toteutuukohan nyt uhkaus, joka takavuosina esitettiin: juutalaisseurakunnat kertoivat keräävänsä netistä kaikki juutalaisvastaiset kirjoitukset ja vaativansa kirjoittajille rangaistusta

 • tymä

  Vastaa

  Jos toteutuu pitäisi olla selvä tyhmemmällekin että puolueilla ei Suomea tai suomalaisuutta pelasteta.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi