SML: Väestönvaihto on totta

Sinimusta Liike ottaa sivuillaan kantaa väestönvaihdosta käytyyn julkiseen keskusteluun.

Väestönvaihto

Nykyinen oikeistohallitus on odotetusti joutunut liberaalin systeemin suurennuslasin alle, eikä vähiten sen vuoksi, koska osa sen perussuomalaisista ministereistä on kehdannut avoimesti puhua liberaalin maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista maamme ja laajemmin koko Euroopan väestölliseen koostumukseen. Keinotekoinen kauhistuminen maahanmuuton väestöllisestä ulottuvuudesta osoittaa myös hyvin sen, missä menee hyväksytyn maahanmuuttokeskustelun rajat – kritiikki saa koskea ainoastaan sen toteutusta, ei lopputulosta. Tämän henkisen pakkopaidan tarkoituksena on varmistaa se, että kaikki poliittiset toimijat kannattavat maahanmuuttoa ainakin jossain muodossa, vaikka eri puolueilla olisikin aihetta kohtaan joitain painotuksellisia eroja.

Väestöllistä muutosta ei voida arvioida pelkästään taloudellisena kysymyksenä, sillä toisistaan poikkeavat ihmiset ja ihmisryhmät eivät ole yhteismitallisia eikä keskenään vapaasti vaihdettavissa. Yhdenkään etnisen ryhmän lukumäärä ei kasva sillä, että sen alueelle asutetaan sitä suurempien kansojen siirtokuntia. Huoli esimerkiksi saamelaisten kansallisen olemassaolon jatkuvuudesta ei ratkea sillä, että pohjoisimpaan Lappiin asutettaisiin useita tuhansia irakilaisia. Kyseisessä esimerkissä saamelaiset lakkaisivat olemasta, ja heidän aiempi kotiseutunsa olisi jatkossa diaspora-arabien kotiseutua. Maalaisjärjellä ajateltuna tässä kehityskulussa ei pitäisi olla mitään epäselvää, ja liberaalitkin ymmärtävät nämä kansanryhmien olemukselliset erot ainakin silloin, jos kyseiset kansanryhmät kuuluvat vasemmiston hyväksymiin kansallisiin identiteetteihin (eli joita voidaan tarvittaessa jossain muodossa soveltaa maan valtaväestöä vastaan). Tätä samaa ymmärrystä ei kuitenkaan löydy siinä vaiheessa, kun puhutaan eurooppalaisten kansallisvaltioiden kantaväestöstä.

Monikulttuurisuutta kannattavat ihmiset ja järjestöt ovat tehneet vuosikymmenten ajan selväksi, että heidän mielestään Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttoa, milloin humanitäärisin, milloin taloudellisiin syihin perustuen. Vaalikevään alla suurin osa puolueista vaati elinkeinoelämän päättäjien lisäksi nykyisen maahanmuuton moninkertaistamista. Usein näissä vaatimuksissa väläyteltiin 40 000–50 000 vuosittaisen tulijan vastaanottoa, joka on lukumääränä suurempi kuin maassamme syntyy tällä hetkellä lapsia. Suomessa syntyneistäkin lapsista kasvava osuus, yli 15 prosenttia, on muita kuin suomalaisia. Vieraan työvoiman ja maamme ”kansainvälistymisen” tarvetta väläyteltiin samaan aikaan kun suomalaisten absoluuttinen lukumäärä on laskenut joka ikisenä vuotena vuoden 2017 jälkeen. Tilanteessa, jossa kuoleva väestönosa koostuu suomalaisista ja sitä korvaavat sukupolvet muukalaisista, väestön vaihtuminen on ainoa johdonmukainen lopputulos. Maamme vanheneva väestönosa ja sitä korvaamaan haalittu väestönosa edustavat siten kasvavassa määrin toisistaan poikkeavia etnisyyksiä, jotka eivät välttämättä tulevaisuudessa puhu edes samaa kieltä keskenään. Kyseinen tilanne ei ole millään tavoin ”luonnollinen” tai osoitus ”luonnon kiertokulusta”, vaan kehitys, joka päättää yhden kansan aikakauden ja korvaa sen kehitysmaalaistaustaisen väestömosaiikin aikaansaamalla kaaoksella. Kyseinen muutos vieläpä toteutetaan näivettyvän väestön omilla resursseilla.

Liberaalien vimma tuomita oman politiikkansa lopputulokset äärioikeiston salaliittoteoriaksi kumpuaa tarpeesta rajata keskustelu liberaalien omalle mukavuusalueelle. Mikäli he joutuisivat ottamaan kantaa oman politiikkansa synnyttämiin väestöllisiin muutoksiin, he joutuisivat samalla myöntämään sen, että heidän monikulttuurinen yhteiskuntansa muuttaa Suomen väestön toiseksi, eikä kyseistä tilannetta voida enää perua ilman merkittävää inhimillistä kärsimystä. Liberaalit eivät tunnetusti kanna ikinä vastuuta omista päätöksistään, jolloin syyllisyyden sijasta ratkaisuksi edellä mainittuihin haasteisiin jää ainoastaan raivoisa denialismi ja halu hiljentää heidän maailmankatsomustaan kritisoivat äänet. Liberaalin mieli on tältä osin joustava, sillä se kykenee pitämään monietnistä yhteiskuntaa yhtä aikaa väistämättömänä rikkautena, että salaliittoteoriana, riippuen ihan siitä, suhtautuuko toinen keskustelija ilmiöön myönteisesti vai kriittisesti.

Toimittajien ja aktivistiasiantuntijoiden kiusallisen epärehelliset yritykset todistaa väestönvaihto valheeksi kiistämällä esimerkiksi monikulttuurisen politiikan olemassaolo, tai osoittamalla mukamas kuinka pinta-alallisesti rajattua väestön vaihtuminen on (samalla taianomaisesti unohtaen, että suurin osa Suomen pinta-alasta on asumatonta) kumpuavat tarpeesta hiljentää yhteiskunnallinen keskustelu aiheesta siinä hetkessä, jolloin siihen kyettäisiin vielä rauhanomaisin ja parlamentaarisin keinoin vaikuttamaan. Näiden valheiden tarkoitus on ainoastaan pelata aikaa siihen hetkeen asti, jolloin väestön vaihtuminen on peruuttamaton asiantila, maksoi se sitten, kuinka monta murhattua, ryöstettyä ja raiskattua kantaväestön edustajaa tahansa.

Kansallismielisten tulee tunnistaa vastapuolensa älyllinen epärehellisyys ja avoin suomalaisvihamielisyys, sekä asettaa nämä toimijat keskustelussa selkä seinää vastaan. Näiltä toimijoilta pitää kysyä suoraan, että jos suomalaisten lukumäärä laskee ja muukalaisten määrää tietoisesti kasvatetaan, minkälainen etninen koostumus maassamme on esimerkiksi sadan vuoden päästä? Miten kyseinen yhteiskunnallinen todellisuus eroaisi suomalaisesta yhteiskunnasta? Olisiko esimerkiksi arabien, somalien ja afgaanien muodostama yhteiskunta jotenkin parempi kuin suomalaisten, ja jos olisi, niin miten? Miten suomalaiset hyötyvät siitä, että he jäävät vähemmistöksi omassa maassaan? Miten suomen kielen asema vahvistuu sillä, että maastamme tulee mahdollisimman monikielinen? Näiden edellä mainittujen kysymysten vastaukset ovat melkoisen ennalta-arvattavia: kehitys tulee haittaamaan suomalaisia ja hyödyttämään niitä ihmisiä, jotka eivät osaa itse pyörittää järjestäytynyttä yhteiskuntaa.

Sinimusta Liike on radikaali kansallismielinen puolue, joka kannattaa nollamaahanmuuttoa ja maassa jo asuvien väestöryhmien kotiuttamista takaisin omiin kotimaihinsa. Liikkeemme maailmankatsomuksessa Suomi on suomalaisten kansallinen kotimaa, jossa asuminen on suomalaisen kansan etuoikeus.

Lähde: Sinimusta Liike

Aktivismi Kansallismieliset Kotimaa Politiikka Rotu Sinimusta Liike Väestönvaihto Yhteiskunta

Keskustelu

18 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  SML on tässä elintärkeässä asiassa täysin oikeassa. Itse olisin valmis tinkimään jo maassa olevien vierasryhmien palautuksesta, vaikka sekin on jo ikävä kyllä välttämätöntä. Vihervasemmisto ja kokkari-kikkareet ovat jo nyt vieneet kehityksen niin pitkälle, että myös palautukset on oltava mukana keinovalikoimassa. Nollamaahanmuutto on tietenkin se ensimmäinen tavoite, jonka senkin saavuttaminen näyttää lähes mahdottomalta. Itsetuhoa kannattavia aivovammaisia on Suomessa liikaa.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  Taas sellainen hyvä kirjoitus jonka vastapuolen ammattikiihottujat lukevat etsiäkseen kiihottumisen aihetta, josta voisi sitten jättää poliisille tutkintapyynnön.

  Väestönvaihto on totta mutta kuten monet ovat todenneet termi on vähän huono, koska se helposti väärinymmärretään tai tahallaan väärinymmärretään. Toisaalta vastapuoli pyrkii tahallaan väärinymmärtämään milloin mitäkin asiaa riippumatta termistä, joten väärinymmärtäminen on loppujen lopuksi vihervasemmiston ongelma eikä meidän ongelma. Etsikööt itse ratkaisut ongelmiinsa!.

  Mitä luonnonilmiöihin tulee, niin Afrikka on kiistatta liikakansoitettu maanosa ja on erittäin luonnollista että Afrikasta ovat alkaneet tämän vuoksi kansainvaellukset, mutta kansainvaellusten osoite eli Eurooppa on aivan väärä, sillä Eurooppa on jo ennestään ylikansoitettu maanosa. Itse asiassa Eurooppa on ollut ylikansoitettu jo 1800-luvulta lähtien. Liiallisen väestönkasvun varaventtiilinä toimi pitkään Amerikka ja 1950-luvulle asti suuret sodat mutta molempien aikakausi on tässä tehtävässä ohitse. Tosiasia on että ei ole enää missään sellaista maailmankolkkaa jossa olisi tilaa ja elinolosuhteita vaeltaville kansoille. Tämän asian suhteen on hyvät ja helpot ratkaisut käytetty loppuun!.

  Itse pitäisin tätä väestönvaihtoa tuhoisalla tavalla avustettuna luonnonilmiönä. Sitä voisi rinnastaa siihen että jollekin kasville (vaikka perunalle) annetaan liikaa lannoitetta, joka johtaa tietenkin kasvin kuolemaan. Aivan samalla tavalla kuin kasvi ei pysty määräänsä enempää käyttämään lannoitetta, niin ei maanosakaan pysty määräänsä enempää ottamaan ihmisiä vastaan. Liika on aina liikaa!.

  Mitä tulee noihin vihervasemmistolaisiin yleensä, pidän niitä jotakuinkin ymmärrystä vailla olevina joihin on enää mahdotonta saada yhteyttä. Tyypillinen vihervasuri on näissä asioissa täysin rinnastettavissa vakavasti dementoituneeseen vanhukseen jolla ei ole enää juuri mitään käsitystä todellisuudesta. Keskusteluyritykset niiden kanssa maahanmuuttoasioista ovat aivan turhia!

 • Paul Dittel

  Vastaa

  Väestönvaihtojuna vaan etenee vauhdilla ja horjumatta eteenpäin. 

  Poliittisesti ainoa toivo on, että perussuomalaiset jakaantuu kahtia ja kaikki sirpalepuolueet liittyy radikaaliperussuomalaisiin. Sen jälkeen ero EU:sta ja ei-geneettisten suomalaisten häätäminen ja em. nollamaahanmuutto. Myös kantasuomalaisten syntyvyys pitää saada nousuun ja mallia voi ottaa esim. Unkarista. Samalla voi ottaa käyttöön tiukat antisodomiittilait. 

  Toinen muutostekijä on, että Venäjän armeija vihaa Natoa Suomessa niin paljon, että aloittaa operaation sen häätämiseksi tulevaisuudessa. Samalla suomalaisen kusipääeliitin suunnitelmat, toiveet ja pyrkimykset romahtavat ja ajautuvat geopoliittiseen konkurssiin.

 • Rannari

  Vastaa

  kysykää akateemikko Oula Silversteinilta, häneltä löytyy varmaan hyvä lausunto vielä asiasta👍

 • JFK

  Vastaa

  SML: ”Liberaalin mieli on tältä osin joustava, sillä se kykenee pitämään monietnistä yhteiskuntaa yhtä aikaa väistämättömänä rikkautena, että salaliittoteoriana, riippuen ihan siitä, suhtautuuko toinen keskustelija ilmiöön myönteisesti vai kriittisesti.”

  Hyvin todettu. Kaksoisstandardit. Keskustelussa kannattaa aina ensin olla myönteisellä kannalla (vaikka se voi olla tuskallista), sillä sitä kautta saa hyviä pisteitä, joita voi alkaa haastamaan.

 • Teemu

  Vastaa

  44 000 maahanmuuttaja ja monikulttuuri on hyvä asia. Näin on päätetty. Siitä ei saa keskustella. Miksi Suomeen pitää saada noin paljon porukkaa ja miksi Suomi tarvitsee afgaanien, somalien tai irakilaisten kultuuria, sitä en tiedä. Mutta näin vain on.

 • No Africa - No problems

  Vastaa

  Onko kenelläkään vielä tallessa sitä Ruotsin televisiossa muutama vuosi sitten esitettyä mainosta jossa ihan suoraan julistettiin kuinka ”se vanha Ruotsi ei enää tule takaisin” ja samalla ruudussa näytettiin useiden eri neekereiden ja mutiaisten kasvoja.

  Kenen mainos se oli? En muista oliko se jonkun puolueen vai jonkun muun mainos, mutta sen viesti oli hyvin selkeä. ”Teidät tullaan vaihtamaan afrikkalaisiin, halusitte sitä tai ette”

 • Nationalisti

  Vastaa

  Erittäin hyvää ja faktapohjaista tekstiä. Väestönvaihto on kiihtynyt hurjasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana ja väestöennusteet näyttää entistä kauhistuttavimpia lukemia.

  Suomalaisten olisi nyt tosissaan syytä pysähtyä miettimään niitä tulevaisuudennäkymiä, halutaanko tästä maasta ihan oikeasti tehdä jonkinlainen etninen sulatusuuni, jossa kaikki vain kurjistuu kurjistumistaan, vai olisiko syytä lähteä korjaamaan tilannetta ja tehdä tästä maasta jälleen sellainen kuin sen kuuluisikin olla, itsestään nämä asiat eivät muutu, ainakaan paremmaksi.

 • Erityistason seksuaaliterapwutti

  Vastaa

  Se on ollut totta jo yli 70 vuotta. Kaksi vaiettua totuutta: 1. Heti kun Saksa oli antautunut 1945, sinne alettiin rahdata laivoilla turkkilaisia sadoin tuhansin jälleenrakentamaan maata. 2. Miljoonittain saksalaisia tapettiin nälkään vuosina 1945–1950.

  Ketkä toteuttivat nuo operaatiot? Mikä kansanmurha ja väestönvaihto, täh, eikö muka ollut?

 • Seppo Lehto oikea Suomen vapaussoturi

  Vastaa

  Väestönvaihdos uutisissa ja hallituksen puheissa

  Tyyppiesimerkki: Intiaaniheimot, vain paikannimiksi jäivät monet esim Oklahoma. Kansa katosi 😉 Ovatko nämä oklahomalaiset nyt intiaaneja ;)?
  Sama jutta Suomelta ryöstettyjen alueiden suhteen. Väestönvaihto kokonaisvaltainen. Hoituu vain palauttamalla ko populaatio kuten Krimiltäkin ja alkuperäväestölle palautus.

  Seppo Lehto kulttuurihistorioitsija
  https://Kulttuurihistorioitsija.blogspot.com

 • Pekko

  Vastaa

  Nykyinen rahajärjestelmä on suurin syy heikkoon suomalaisten syntyvyyteen. On valittu kapitalistinen järjestelmä, kansan hyvinvointi ei siihen kuulu. Sosialismi on kansan hyvinvointia ajava järjestelmä, kansallissosialismi ja kommunismi ovat kaksi eri aatetta mutta kummankin päämäärä on kansan hyvinvointi. Hyvinvointi tarkoittaa tervettä, vahvaa kansaa. Ja silloin kansa myös lisääntyy luonnollisestikkin. Tällä hetkellä vain rahalla on merkitystä, kansa on vain pääoman tekoa varten, olemme orjia. Aarteen kasaaminen, koron kiskominen, se oli syntiä, ei ole enää. Jossakin vaiheessa tulee raja vastaan, on pakko tulla järkiin ja hylättävä tuo näkymätön perkeleen käsi. Kristus oli ensimmäinen sosialisti maan päällä, hitlerin ja stalinin innoittaja oli hän. Nämä kaksi voimaa, kansallissosialismi ja kommunismi kannattaa yhdistää, se on vaikeaa, mutta toteutettavissa. 1000 vuotinen valtakunta odottaa.

 • Rannari

  Vastaa

  kysykää ”akateemikko” Oula Silversteinilta vielä lausunto asiasta, hän varmasti tukee teesiänne👍

 • Nimetön

  Vastaa

  Unkari tekee tosiaan hyvää väestöpolitiikkaa, samoin kuin Suomi sotien jälkeen kun syntyi suuret ikäluokat

 • kallopala

  Vastaa

  Jotenkin irvokasta, että YK on julkaissut yli 20v sitten väestöjen kehittymistä käsittelevän tutkielman/dokumentin ”Replacement Migration”, vieraan väestön määrä Euroopassa ja Suomessa kasvaa koko ajan ja silti media esittelee väestönvaihdon ”salaliittona” ikäänkuin olennaista olisi millä tasolla se on tai ei ole ohjattua, kun oikeampi suhtautuminen olisi keskittyä miten väestörakenteen muutos ratkaistaan ja estetään. Se nyt on varmaa, ettei ainakaan lisäämällä maahanmuuttoa toisin kuin mantra on tuntunut koko kevään olevan.

  En itse muista nähneeni valtionjohdosta minkäänlaista ehdotusta saati yritystä suomalaisen (puhutaan kansasta, ei kansalaisista) väestöpohjan lisäämiseksi – mikä tosin edellisen hallituksen huomioiden on sinänsä ymmärrettävääkin. Sen sijaan on median avustamana kilvan toitotettu miten ”vain maahanmuutto voi pelastaa Suomen”, josta ensimmäisenä voi heti kysyä, miten niin ”pelastaa”. Ei täällä tarvitse olla 5–6 miljoonaa ihmistä. Vähemmälläkin maa taatusti tulee toimeen, etenkin sen n. parinkymmenen vuoden jakson jälkeen, kun ikääntynein väestönosa on luonnollisesti poistunut. Harvaa on julkisessa keskustelussa kiinnostanut seikka, että kannattaako maan väestö pilata – luultavasti peruuttamattomasti – sen parinkymmenen vuoden takia, joka on lopulta varsin lyhyt aika – vertailuna 90‑l:n alussa alkaneesta lamasta on nyt jo 30 vuotta.

  Suomalaiset ovat pieni, reilusti alle promillen, vähemmistö koko planeetan väestön mittakaavassa ja harvinaisen vähän näyttää olevan ns. paremmistolla pyrkimyksiä sen säilyttämiseen. Jos tämä ei ole mielisairautta oman kansan kohdalla niin ei sitten mikään.

  Se mainittu YK:n dokumentti löytyy tuolta:
  https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd-egm_200010_un_2001_replacementmigration.pdf

 • Saimaan järvilohi

  Vastaa

  Pauli Vahtera kirjoitti samasta asiasta uusimmassa bogikirjoituksessaan aivan loistavasti.

  • JFK

   Vastaa

   Vahteran mainiosta blogikirjoituksesta lainaus: ”Suurin osa turvapaikan hakijoista Suomeen on tullut muslimivaltioista Afganistan, Irak ja Somalia. Jos nämä kansallisuudet ovat muuttaneet oman maansa persläveksi, on todennäköisintä, että Suomesta tulee samanlainen valtio.”

 • Yksi Yhteen

  Vastaa

  ”Liberaalit eivät tunnetusti kanna ikinä vastuuta omista päätöksistään, jolloin syyllisyyden sijasta ratkaisuksi edellä mainittuihin haasteisiin jää ainoastaan raivoisa denialismi ja halu hiljentää heidän maailmankatsomustaan kritisoivat äänet”

  Tämä on tasan samaa käyttäytymistä kuin muslimeilla.

  Suvakismi ja islam ovat samanlaisia mielisairauksia. Ilman suvakkeja muslimit eivät olisi valloittaneet Eurooppaa. Tämä menee maailmanhistoriaan helpoimpana sotavoittona koskaan. Länsi-Eurooppa on jo tuhottu, sen me kaikki tiedämme, nyt on enää vain kysymys siitä kuinka kauan Suomi pyristelee vastaan. Islam ei ole ongelmamme, muslimit eivät ole ongelmamme, liberaalivasemmisto, naiset etunenässä, on ongelmamme ja Suomen tuhon juurisyy.

 • Metsäkulman Murre

  Vastaa

  Vihervasemmisto valtamediatoimittajineen teki oman maalin ottaessaan esiin väestönvaihdon. Nyt yhä useampi tavis kiinnittää huomiota väestönvaihtoon. Ehkä jokunen kokee ahaa-elämyksen. 

  Mitä enemmän julkisuutta väestönvaihto saa, sitä parempi.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi