Sinimusta Liike ei kannata avointa suomalaisuutta

Partisaani julkaisee Sinimustan Liikkeen kannanoton.

Aktivismi

Voit täyttää kannattajakortin osoitteessa: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26

Sinimustan Liikkeen arvomaailmassa suomalaisten kansallinen olemassaolo on poliittisen toimintamme perusta, josta kaikki muut ohjelmakohtamme ovat johdettavissa. Liikkeemme vastustaa politiikkaa, jonka se näkee tukahduttavan suomalaisten lisääntymistä ja kulttuurillista itseilmaisua kuin myös toimenpiteitä, jotka kasvattavat vierasmaalaisten lukumäärää maassamme. Sinimusta Liike ei ole ainoastaan maahanmuuttokriittinen liikehdintä, joka arvostelisi nykyisin maassamme harjoitetun maahanmuuttopolitiikan aiheuttamia lieveilmiöitä, vaan kokonaisvaltainen kansallismielinen puoluehanke, jolle maahanmuuttopolitiikka on ainoastaan yksi osa laajempaa väestöpoliittista ohjelmaamme.

Liikkeemme näkökulmasta maahanmuuttokritiikki on riittämätön työkalu väestönmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisuun, sillä se puuttuu ainoastaan tulevaan muuttoliikkeeseen, ei maassa jo valmiiksi olevaan muukalaisväestöön. Maahanmuuttokritiikkiin sisältyy myös usein ajatus, jonka mukaan maahanmuutto on jaettavissa ns. hyötymaahanmuuttoon ja haittamaahanmuuttoon, joiden ryhmittely toteutetaan usein puhtaasti taloudellisin perustein. Kansallismielisyydestä irrotettuun maahanmuuttokritiikkiin sisältyy myös usein oletus, jonka mukaan vieraasta ihmisestä voi tulla suomalainen muiden joukossa, mikäli hän onnistuu yhteiskuntaan integroitumisessa. Kuten haitta-ja hyötymaahanmuuton jaottelussakin, myös integroitumisen astetta kuvataan usein taloudellisilla parametreillä. Mikäli vierasmaalainen henkilö kykenee Suomessa elättämään itse itsensä, eikä hän aiheuta välitöntä turvallisuusuhkaa, hän ikään kuin ”suomalaistuu”. Tällöin suomalaisuus lakkaa kuitenkin tarkoittamasta muista erillistä etnisyyttä, ja siitä muuttuukin ainoastaan yleisen työllistymisen ja ahkeruuden synonyymi.

Sinimusta Liike ei usko avoimeen suomalaisuuteen

Sinimustan Liikkeen mielestä suomalaisuus perustuu historialliselle, kielelliselle, kulttuuriselle ja biologiselle kokonaisuudelle, johon liitytään syntymän, ei yleisen taloudellisen toimeliaisuuden perusteella. Tämä jaottelun perusteella maassamme asuvat vierasmaalaiset eivät lukeudu samaan kansalliseen jatkumoon kanssamme, eikä heitä siksi tule yrittää erikseen integroida tai suomalaistaa osaksi kansakuntaamme.

Liikkeemme vastustaa viimeiseen asti nykyistä väestökehitystä, jossa suomalaiset ajautuvat ensin alueelliseksi ja lopulta kansalliseksi vähemmistöksi omassa kotimaassaan. MID:n ennusteiden mukaan vierasmaalaisten lukumäärä tulee kasvamaan lähes puolella miljoonalla vuoteen 2040 mennessä, samaan aikaan kun suomalaisten lukumäärä laskee saman verran. Vuonna 2020 vierasperäisten ihmisten määrä 30–34-vuotiaissa oli jo 13 prosenttia, ja pääkaupunkiseudulla syntyneistä lapsista heitä oli jo joka neljäs. Erityisesti afrikkalaistaustaisten henkilöiden lukumäärä kasvaa myös voimakkaasti maahanmuutosta riippumatta, sillä heidän perheensä ovat huomattavasti suomalaisia ja eurooppalaistaustaisia maahanmuuttajia suurempia. Tilastokeskuksen mukaan afrikkalaistaustaisten osuus kaikista maahanmuuttajista kaksinkertaistuu toisessa sukupolvessa. Vaikka maahanmuutto lopetettaisiinkin seinään, se ei riittäisi enää pitämään Suomea suomalaisena.

Maassamme on käynnissä väestönmuutosprosessi, jossa maamme nuoret sukupolvet koostuvat suuremmissa määrin rodullisesti, kielellisesti ja uskonnollisesti meille vieraasta väestöstä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että entistä suurempi osa suomalaisten julkisista resursseista kanavoituu ei-suomalaisille, jotka muodostavat myös alati kasvavan etnisten äänestäjien joukon. Nykyinen väestönmuutos ei olisi mahdollinen ilman suomalaisten omia resursseja.

Kotoutumisen sijasta kotiuttaminen

Sinimusta Liike pitää Ruotsin ongelmalähiöitä esimerkkinä siitä, mihin nykyinen väestökehitys johtaa myös Suomessa. Hjällbon ja Rinkebyn kaltaisissa ongelmalähiöissä, joiden asukkaista yli 90 % on maahanmuuttajia, valtaa pitävät jo muut tahot kuin valkoinen keskusvalta. Liikkeemme näkökulmasta kyseiset alueet ovat jo ”menetettyjä”, eikä niiden ongelmia voida enää korjata maahanmuuttopoliittisin tai kotouttamisen keinoin. Sama ilmiö on havaittavissa myös Suomen pääkaupunkiseudulla, jossa vierasmaalaiset muodostavat jo enemmistön monilla asuinalueilla, joista suomalaiset ovat paenneet jo hyvän aikaa sitten.

Kotouttamisen ja tiukemman maahanmuuttokontrollin sijasta Sinimusta Liike kannattaa aktiivista kotiuttamista, eli vierasmaalaisten määrän vähentämistä nykyisestä. Tämän päämäärän varmistamiseksi liikkeemme haluaa tyrehdyttää työperäisen maahanmuuton, sekä vähentää sen perusteella hyväksyttyjä oleskelulupia. Liikkeemme vastustaa kiintiöpakolaisjärjestelmää, ja pyrkii muuttamaan kansalaisuuslakia siten, että kansalaisuus pysyisi ainoastaan syntyperäisten suomalaisten etuoikeutena. Vastustamme myös toistaiseksi voimassa olevia oleskelulupia, ja supistaisimme pisimmän mahdollisen oleskeluoikeuden viisi vuotta pitkäksi, joita pyrittäisiin lähtökohtaisesti myöntämään ainoastaan eurooppalaisille siirtolaisille.

Liikkeemme vaatii myös humanitääristen maahanmuuttajien oleskeluoikeuden ja myönnettyjen kansalaisuuksien välitöntä uudelleenarviointia, sekä niiden henkilöiden välitöntä palauttamista, joiden kotimaata voidaan pitää tarpeeksi turvallisena paluun mahdollistamiseksi. Liikkeemme mielestä turvan tarve mitätöityy, jos vaaralliseksi koetussa maassa on kuitenkin mahdollista säännöllisesti lomailla ja käydä vaimonhakumatkoilla. Palautusten mahdollistamiseksi Suomen tulee neuvotella maahanmuuttajien lähtömaiden kanssa sopivasta palautusrahasta, jonka kehitysmaat saavat, mikäli ne suostuvat ottamaan maanmiehensä vastaan sekä myöntämään näille oikean isänmaansa kansalaisuuden.

Sinimustan Liikkeen päämääränä on suomalainen Suomi, jota asuttaa suomea puhuva, suomalaisiksi itseään kutsuva valkoinen kansa.

Lähde

Aktivismi Kansallismieliset Kansallismielisyys Kolumnit Kotimaa Maahanmuutto Politiikka Rotu Sinimusta Liike Talous Ulkomaat Väestönvaihto Yhteiskunta

Keskustelu

8 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Seppo Lehto

  Vastaa

  Mustaksi tulevaisuudeksi riittäköön oviaukolla tervehtivä ”Musti” 😉
  Seppo Lehto
  https://Ajan-Suunta.blogspot.com

 • Marko

  Vastaa

  ”Sinimustan Liikkeen mielestä suomalaisuus perustuu historialliselle, kielelliselle, kulttuuriselle ja biologiselle kokonaisuudelle, johon liitytään syntymän, ei yleisen taloudellisen toimeliaisuuden perusteella.”

  Olen täysin samaa mieltä. Nämä Sinimusta Liikkeen kirjoitukset ovat olleet täyttä asiaa.

 • TT

  Vastaa

  Maahanmuutto- ja muukalaiskeskustelu on ollut tabujen ja poliitisen korrektiuden vaivaama alue. Kommunistit ovat tehokkaasti sabotoineet keskustelua ja ovat soluttautuneet oikeuslaitokseen asti. Keskustelijoiden on oltava tarkkana, etteivät leimaudu ”rasisteiksi” tai kansankiihottajiksi. Kovan linjan ”rasisteja” on Suomessa kuitenkin vain hyvin vähän. Heillekin pitäisi suoda oikeus asua omanlaistensa parissa. Itse olen näitä maltillisempi enkä hermostu muutamasta ne*keristä siellä täällä. N‑sana on itselleni täysin neutraali sana eikä mustassa rodussa ole mitään vikaa, jos ne asuvat omissa maissaan ja yhteisöissään. N‑sanat ovat kärsineet globalistisesta politiikasta aivan kuin me valkoisetkin. Mutta kommunistit haluavat sekottaa meitä ja sitten usuttaa meidät toisiamme vastaan. Erityisesti valkoisen rodun tulevaisuus on tässä vaakalaudalla, koska he menettävät kotimaansa. 

  Nyt ollaan tultu kehityksen vaiheeseen, jossa on nostettava kissa pöydälle vanhaa sanontaa soveltaen. Rasisti-leimoilla ei ole mitään merkitystä, kun kokonainen heimo uhkaa menettää ainoan kotimaansa. Myös vihollinen eli valkoisia vihaavat ”kommunistit” on nimettävä ja pidettävä näitä kansanmurhaajien veroisina rikollisina, joita he historian valossa ovatkin.

 • Neurologi Nykänen

  Vastaa

  Mieltä ylentävää ja toivoa antavaa lukea terveen järjen tuulahdusta tässä nykyisessä psykoottisen ummehtuneessa ja sairaassa ilmapiirissä. En vain ole vielä aivan vakuuttunut siitä, että potilas voidaan parantaa pelkän terveen järjen annostelulla; positiivisen vasteen aikaansaaminen vaatinee viime kädessä myös invasiivisia toimenpiteitä.

 • Timpuri Numento

  Vastaa

  Nyt on somaleiden tulon 30. juhlavuosi.
  Kuinka paljon resursseja tämän vähemmistön elätys ja ylläpito on maksanut suomalaisille veronmaksajille näinä vuosina?
  Asiaa ei pidä lähestyä yksin rahan kautta, vaan sopeutumattoman vähemmistön aiheuttamat suomalaisiin henkilöihin kohdistuneet rikokset ovat vaakakupissa painavina. Tämän ryhmän kotiuttaminen olisi ensisijainen tehtävä ja mielestäni kaikilla mittareilla. Se olisi humanismia parhaimmillaan ja lisäksi suuri ympäristöteko.

 • Tormas

  Vastaa

  Takaisin kotimaihinsa kaikki. Suomella ei ole varaa elättää näitä loisia. Kela on tehnyt nyt sellaisen tempun että eivät maksa suomalaisille työttömille toimeentulotukea kaikkina kuukausina. Tämä onnistui temppuilemalla eli työttömän vuotuiset tuet jaetaan 13 osaan ja sitten voidaan osoittaa että hän on saanut ”liika tuloja” tiettynä ajanjaksona. Surullisen naurettavaa tuollainen ja kertoo sen että maamme on oikeast pahasti kusessa.

 • Tormas

  Vastaa

  Ihmisyys tai ekologisuus eivät oikeasti paina mitään. Tämä ”pakolais”-pelleily on hyvä osoitus siitä. Ainoa pointti koko jutussa on saada Suomi velkautumaan aina vain kovemmalla tahdilla juutalaisille pankeille. Neekerit ja muut kehitysmaalaiset ovat loputon, alati kasvava rahasampo pankkiireille ja heidän korkovelalleen!

  Muutoinhan raha siis lainattaisiin suoraan Lähi-itään, Afrikkaan tai Aasiaan, mutta eiväthän ne maksaisi koskaan penniäkään takaisin. Siksi velat+korot kierrätetään meidän maksettaviksi. Aivan kuten EKP ei voi suoraan ostaa kriisimaiden joukkovelkoja, vaan ne tätyy kierrättää jonkin idiootin (=Suomen) kautta.

  Miettikää kuinka paljon kehitysmaalaisista on koitunut kuluja viimeisen 40 vuoden aikana Suomelle: ensin ne roudataan tänne toiselta puolelta palloa, sitten niille annetaan täysin kalustetut asunnot, ajokortit, autot, vaatteet, lomamatkat, ruoka, puhelimet+liittymät, kodin elektroniikka, vuokrat, vakuutukset, sähköt, vedet, tulkit, avustajat jne.

  2021 Suomessa maksetaan jo kolmasosalle asumistukea saavista vuokra kokonaan eli 100 %:sesti. Suomalainen voi hyvällä mäihällä saada 80 % vuokrastaan maksetuksi. Jos sinulla on omistusasunto, niin saat 150 euroa korkomenoihin.

 • Reiska

  Vastaa

  Suomalaisuuden määritteleminen on hieman ongelmallista. Esim. työkaverini isovanhemmat muuttivat Ukrainasta Suomeen 1900-luvun alkupuolella kommunismia ja Neuvostoliiittoa pakoon. Hänellä on ukrainalainen nimi, mutta hän ei tunne sikäläistä kulttuuria, on omaksunut suomalaisen kulttuurin, ei ole ortodoksi, puhuu vain suomea. Ja näyttääkin suomalaiselta. Onko hän suomalainen? Entä seitsemännen sukupolven rantaruotsalainen, joka puhuu täydellisesti kahta kieltämme ja on omaksunut sekä ruotsalaisen että suomalaisen kulttuurin. Onko hän suomalainen?

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi