Kansallismielisen liikkeen strategia, osa 1: Poliittisen sanoman levittäminen massoille

Partisaani käynnistää artikkelisarjan kansallismielisen liikkeen strategiasta Suomessa; artikkelit käsittelevät teemoja laajalla skaalalla poliittisesta aktivismista elämäntapoihin ja rinnakkaisyhteiskunnan rakentamiseen.

Aktivismi

Kansallismielinen sanoma niin Suomessa kuin maailmalla on kokenut viimeisen kymmenen vuoden aikana valtavan nousun sekä kasvojen kohotuksen. Kansallismielisillä teemoilla itseään markkinoivat puolueet ovat nousseet monien maiden hallituksiin saakka ja muissakin maissa ne ovat usein suurimpia oppositiopuolueita.

Samaan aikaan vaihtoehtomedia, kansallismieliset tapahtumat pienistä suurempiin sekä loputon arkinen keskustelu monista edustamistamme teemoista on tullut osaksi jokapäiväistä elämäämme.

Ongelma tosin on se, että esimerkiksi suurten kansallismielisinä esiintyvien puolueiden johto on yhtä lailla urapoliitikkoja kuten liberaalipuolueidenkin väki ja he etsivät lyhyen aikavälin suosiota saavuttaakseen itselleen hyväpalkkaisen aseman yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että ensin he kaappaavat kansallismielisten suomalaisten äänet, minkä jälkeen ”radikaalit” jäsenet vaiennetaan ja suljetaan ulos, kuten olemme esimerkiksi Perussuomalaisten kohdalla nähneet.

Toinen ongelma on se, että aika ei välttämättä ole kypsä radikaalikansallismieliselle puolueelle eduskuntaan asti pääsemiseksi ainakaan seuraavissa vaaleissa. Niin sanotussa demokraattisessa systeemissä vaalivoitto vaatii laajaa suosiota, joka luodaan ulkoparlamentaarisesti muokkaamalla ympäristö hyväksyväksi tietyille ajatuksille. Kun ympäristö on pehmennetty, on myös puoluepolitiikassa kyseisillä teemoilla politikoiville ihmisille äänestäjä- ja tukijakuntaa.

Radikalismi ja kansansuosio

Mikäli Perussuomalaiset kokisivat, että ”kallonmittaus” (kuten Jussi Halla-aho asian ilmaisee) olisi laajasti suosittu asia äänestäjien keskuudessa, ei puolueen radikaalimpaa siipeä välttämättä olisi potkittu pihalle. Nyt puolueen sisällä kuitenkin vaikuttavat Sebastian Tynkkysen kaltaiset paljon ääniä keräävät sirkusfriikit, jotka voivat äänimääränsä turvin painostaa puoluejohtoa kulissien takaa.

Lisäksi pois potkitut henkilöt ja tahot eivät omanneet tarpeeksi näyttöjä suosiostaan eli äänisaaliinsa suuruudesta. Esimerkiksi Halla-aho loi itselleen suosiota ja kannatuspohjaa ennen kuin liittyi puolueeseen, minkä jälkeen hänen pois potkiminen Timo Soinin Perussuomalaisista olisi ollut poliittisesti typerää. Sinimustan Liikkeen perustaminen on tärkeä askel pitkällä marssilla, jossa radikaalikansallismieliset voivat alkaa ujuttaa omia ajatuksiaan julkiseen keskusteluun sekä kartuttaa kannatusta.

Radikaalikansallismieliset keskittyvät usein levittämään sanomaansa pikemminkin laadullisesti parempiin yksilöihin (potentiaalisiin aktivisteihin) kuin massoihin (joiden ”poliittinen aktivismi” on äänestyslipuke vaaleissa ja hyvässä tapauksessa kulutuskäyttäytyminen sekä vaihtoehtomedian aktiivinen lukeminen). Tämä aiheuttaa kuitenkin helposti kuplautumista sekä sisäpiiriin jämähtämistä. On usein liian helppo unohtaa, että myös radikaalit tarvitsevat massojen tukea taakseen, mikäli he mielivät saada muutoksia yhteiskunnassa.

Ilman massojen tukea pieni ja tiivis joukko radikaaleja saa aikaan lähinnä älämölöä ja kohtuuttoman suuria painostuskeinoja valtion puolelta osakseen. Älämölö, yleinen pahennus ja ”suvakkien” järkyttäminen ei pitäisi olla poliittisen toiminnan pohjatarkoitus.

Tiiviiden aktivistiryhmien rooli

Poliittinen aktivistijoukko on varsinkin ”rauhan aikana”, jollaisessa nyt elämme, tuomittu olemaan pieni ryhmä. Massat eivät lähtökohtaisesti ole kovinkaan kiinnostuneita sitouttavasta elämäntavasta, joka vaatii jatkuvaa oman rahan menoa, riskeeraa työpaikan ja on ylipäätään tavalliselle pulliaiselle liian suurta ajatustyötä vaativaa touhua.

Tiiviin ja sitoutuneen aktivistijoukon tehtävä onkin ”pehmentää” keskiverto äänestäjän suhtautumista radikaaliin sanomaansa sellaisia aikoja varten, kun radikaalilla sanomalla kampanjoiva puolue on ehdolla vaaleissa tai kun radikaalit voivat saada talousromahduksen kaltaisen suuren kriisin siivellä massoja taakseen. Aktivistiryhmän ei siis edes kannata haaveilla rekrytoivansa massoja riveihinsä aikana, kun asiat ovat ”hyvin”. Tämä koskee jokaista poliittista sanomaa levittävää ryhmää.

Poliittisen aktivistin ja keskiverto mattimeikäläisen eroavaisuus on yksinkertainen: kun aktivisti seuraa koko ajan erilaisia maailmanpoliittisia tapahtumia, lukee Matti ainoastaan keltaisen lehdistön otsikot aiheesta. Kun aktivisti metsästää kirjan ja myös lukee sen, lukee Matti ainoastaan aktivistien tuottaman lyhyen iskulauseen analysoimatta sitä sen enempää. Kun aktivisti elää periaatteen mukaan ja siksi esimerkiksi tiukoilla kulutusvalinnoillaan ”hankaloittaa” elämäänsä, kiinnostaa Mattia asioissa ainoastaan niiden helppous. Matti harvoin katselee asioita omaa napaansa pidemmälle. Aktivisti ei voi muuttaa Matin psykologiaa, mutta hän voi rakentaa liikettä ja infrastruktuuria sitä päivää silmällä pitäen, kun pitkäaikaistyöttömyys, sosiaaliturvan kaatuminen ja maahanmuuttajarikollisuus viimein radikalisoivat Matin.

Aktivisti tarvitsee Matin tuen saavuttaakseen lopullisen päämääränsä. Miten se sitten voisi potentiaalisesti onnistua? Tätä asiaa tulemme artikkelisarjan seuraavissa osissa käsittelemään.

Aktivismi Jussi Halla-aho Kansallismieliset Kansallismielisyys Kansallisradikalismi Kotimaa Oppositio Perussuomalaiset Politiikka Rotu Sebastian Tynkkynen Sinimusta Liike Strategia Timo Soini Valeoppositio Yhteiskunta

Keskustelu

27 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Elämä opettaa

  Vastaa

  Ei pidä ottaa pilkuntarkkailuna mutta keskiverto on ihan eri laskutoimituksen tulos kuin keskiarvo. Ja siksi keskiverto onkin 0 jos yksikin tulon telijöistä on 0. Ja minä tiedän monta ihmistä jotka eivät äänestä.

  Ite en usko kirjojen lukemisen avartavat tilannetta kenellekkään, elleivät ne ole oppikirjoja. Kaikkein turhimpina pidän kirjoja jotka ovat jonkun henkilön omakohtaisia kertomuksia. Nehän kertovat vain sen henkilön kokemuksista, eivätkä siten opeta mitään. Jostain syystä juuri tämän tyyppisiä kirjoja ihmiset tuntuvat arvostavan. Kokonaan oma lukunsa ovat fiktiiviset kirjat joihin ei kannata uhrata sekunttiakaan elämästää. Sellainen on mm. Turnerin päiväkirjat. Tekstiä ilman päätä ja häntää eikä mitään kytkentää reaalimaailmaan.

  • sotatila

   Vastaa

   Turnerin päiväkirjat on fiktiivinen teos, mutta kirjan tapahtumat osuvat lähes yksiin tämän hetkisen yhteiskunnallisen tilanteen kanssa Yhdysvalloissa. Vertaa esim BLM liike ja miten valkoista väestöä syyllistetään.
   Kirjasta löytyy paljon yhtymäkohtia vallitsevaan todellisuuteen. Kirja myös tavallaan opastaa miten paljon vaaditaan valmisteluita ja varustautumista ja käytännön järjestelyitä, organisointia ja komentojärjestelmä ennen kuin todellinen vastarinta pääsee käyntiin. Kirjan kirjoittaja on julkaissut teoksen salanimellä.

  • sotatila

   Vastaa

   Itse asiassa Yhdysvaltojen yhteiskunnallinen tilanne on vaalipetoksineen ja koronavedätyksineen vielä rajumpi kuin mitä kuvitteellinen tilanne kirjassa on.

 • seant

  Vastaa

  Kyllä pahin ongelma juuri nämä siniset ym liikkeet tekevät sen, ettei suuren enemmistön ääni toteudu eduskunnassa. Tärkein asia on päästä hallitukseen. Hyvä esimerkki on vihreät he ovat nyt saaneet hallituksesta käsin kaikkein eniten omia juttujaan ja porukkaa tärkeille paikoille saati Ruotsin vihreät alle 5% kannatuksella. Muut puolueet vaan vikisee kuten kepu vaikka turpeen alasajossa. Se vaatii vaan jämäkkyyttä, jota Soinilla ei ollut eli ei puolustanut laadittua hallitusohjelmaa ja antoi Orpon määräillä.
  Se nähty miten kaikista vähänkin pienistä sanomista tartutaan hanakkaasti valtamedian ja valtakunnansyyttäjän taholta kiinni, kuten nyt Tynkkysen kunnallisvaaliohjelmasta. Kaikki nämä valtavilla otsikoille syö luottamusta ihmisten silmissä. Juuri valtakunnansyyttäjän pelote nostaa pienestäkin asiasta syyte, joka johtaa tuomioon, koska käräjäoikeus ei uskalla jättää tuomita. Varsinkin kellä on varaa sanoa, jotain kun sakot alkaa olemaan 80 pv-sakkoa.
  Tärkein asia on saada ns. haittamaahanmuutto lopetettua ja siihen on hyvä apu Ruotsi, tuoda esille mitä siitä seurannut, niin ‚että koko kansa tietää, varsinkin kun valtamedia ei kerro.
  Toivon, että kaikki ns. kansallismieliset äänestävät ps. ehdokkaita, varmasti sieltä löytyy samalla lailla ajattelevia, jotka hoitavat asioita puolueen sisällä eikä tuo mielipiteitään kaiken kansan tietoon, josta valtalehdistö ja valtakunnansyyttäjä pöyristyy, samoin puolueet, joiden kanssa on aikomus saada aikaan hallitus.

 • Puolueeton

  Vastaa

  Jos sinimusta liike haluaa saada äänensä kuuluviin eduskunnassa, liikkeen tulisi hankkia ehdokkaikseen tunnettuja suomalaista kansallisuutta kannattavia korkeasti koulutettuja puolueettomia ehdokkaita eikä vaatia ehdokkailta mitään sitoutumista mihinkään ideologiaan. Ehdokkaiden valinnassa tulee ilmetä halua pitää yllä suomalaista nationalismia. (Nationalismi eli kansallisuusaate on aate, joka korostaa kansallismielisyyttä eli kansojen ja kansakuntien merkitystä kulttuurissa tai politiikassa.)

  Ehdokkaat voivat olla joskus kuuluneet johonkin puolueeseen tai eivät ole poliittisia hahmoja. Älyllisisiä kykyjä ehdokkailla tulee olla ja halua puolustaa suomalaisuutta ja kehittää suomalaisten hyvinvointia, johon tietenkin tarvitaan menestyvää teollisuutta, joka ei kuitenkaan pilaa Suomen luontoa. Hyvin mainostettuna tällainen joukko voisi saada riittävästi ääniä ja muodostaa eduskuntaan ryhmän, joka tuo järkevää suomalaisuutta polittiikkaan.

 • Pertta

  Vastaa

  Eikös tynkkynen ole se millä on vaimona mies?
  Jos näin on niin kumpi on tynkkyskä kun kummallakin kasvaa parta?
  Ei tavallista ihmistä voi edustaa ihminen jolla on omatkin asiat omituisia luonnon ja terveyden kannalta.

 • Lemmu

  Vastaa

  Artikkeli edustaa varsin perinteistä demokraattia käsitystä, siitä miten väestöjen mielipidemuokkaus tapahtuu. Tämä perinteinen käsitys ei kuitenkaan anna vastauksia saati sitten ratkaisuja tämän kuvaamiin ongelmiin. Esimerkiksi persujen liukuminen liberaalimpaan suuntaa ei ole estettävissä, vaikka puolueen sisällä etnot saisivat systemaattisesti moninkertaisen äänimäärän normoilta. Tämän syynä lyhyesti on vallan suunnan kulku, joka on täysin persuista riippumaton. Lyhyesti, kaikki muut puolueet ovat vetämässä yhteiskuntia kohti EU-homo-liberaali-intersektionaali imperiumia. Tämä lisättynä käytännössä kaikkiin ulkoparlamenttaarisiin tahoihin, jotka vetävät samaan suuntaan. Tämä väistämättä aiheuttaa sen, että vaille IKL olisi suomen suurin puolue, niin 10–20 vuotta eteenpäin, on heistä tullu vain yksi perinteinen ”konservatiivipuolue”. Tämä siis riippumatta sen henkilöstöstä.

  Mikäli jotain kiinnostaa asia poliittisen teorian tasolla enemmän, niin suosittelen De Jouvenelin kirjaa On Power. Samaa asiaa löytyy myös tuoreemmasta C.A. Bondin Nemesis kirjasta. Kun tämän suunnan ajatukset ottaa huomioon, on ihan selvää miksi kaikissa länsimaissa joka ikinen eduskunta tai lähelläkään eduskuntaa oleva puolue liukuu systemaattisesti kohti mädätystä. Tämän muuttamiseksi on mekanismeja, mutta ne eivät niitä mistä edes voi keskustella nykyisessä nationalistikentässä, koska yksinkertaisesti ketään ei kiinnosta. Ja ei, se ei ole väkivaltainen vallankumous. Sellaista advokoivat ovat haitallisia idiootteja, jotka tulee systemaattisesti heittää ulos liikkeestä mielellään ENNEN kuin heidän sanomisensa päätyvät oikeuteen asti.

 • Sanna Marinin hallitus ehti ensin

  Vastaa

  Suomalaiset prosessoidaan teollisuuden raaka-aineiksi.

 • Lord Mystery

  Vastaa

  Siteeraan kiinalaista vallankumouksellista Mao Tse-tungia:

  ”Kylläinen ei tee vallankumousta.”

  Suomeksi tämä tarkoittaa, että niin kauan kuin elämä on helppoa ja mukavaa, kukaan ei halua muutoksia yhteiskunnassa, koska ruokaa ja viinaa riittää ja televisiosta tulee tosi-tv:tä. Rivikansalaisen vähäiset perustarpeet on tyydytetty ja hän ei halua muuttaa elämäänsä. Halu muuttaa elämänsä on kuitenkin muutoksen ja vallankumouksen edellytys. Vallankumous syntyy tarpeesta. Kun kansalaiselle luodaan tai tulee tarve muuttaa elämäänsä, syntyy poliittinen muutos, joka toteutuu vallankumouksella vaalikopissa tai kadulla.

 • Seppo Lehto Valkoinen vaihtoehto kuntavaaleissa kuten Valkoinen armeija 1918

  Vastaa

  Tampereella on lyöty Tampereen ässä pöytään 😉 kuten eräässä maanpuolustuskeskustelussa on todettu asettumisestani ehdolle kuntavaaleissa.
  Taatusti provokatiivisin vittuilu koko kuntavaaleissa on jo yhteislistamme nimi punikkipesäke Tampereella missä haluttiin keväällä kommariagitaattorien toimin jäädä osaksi Stalin, Lenin, Trotski isovenäläistä työläisten kusetusta

  Seppo Lehto
  Valkoinen Tampere Vapaussota 1918 yhteislista
  Listalle otetaan vielä 97 ehdokasta, 3 on tällä hetkellä
  https://Valkoinen-Tampere-Vapaussota-1918.blogspot.com

 • Nimetön

  Vastaa

  Hyvä kirjoitus…

 • sotatila

  Vastaa

  Hyviä aikoja ei ole enää tulossa. Tästä syöksytään jyrkänteeltä alas. Kuin juna joka kiitää täydellä vauhdilla kohti kallioseinämää.

  Valtion kassa on tyhjä.

  Valtion verotulot ovat ehtyneet. 

  Yritysten konkurssiaalto ja suurtyöttömyys on alkamassa. Syvä talouskriisi ja pankkikriisi romahduttaa talouden. Ja meidät on suljettu koronavankilaan. Rokotepassilla voit saada elämäsi takaisin jos koronahallinto katsoo että alistut heidän mielivaltaan.

  Toteutuessaan maailmanlaajuisesti rokotepassi sulkee ihmiset normaalin yhteiskunnan ulkopuolelle. Siis ne jotka urheasti jaksavat ja uskaltavat taistella vaarallisia rokotteita vastaan. 

  Hyviä aikoja ei tule enää.

  Yhtä keskitettyä maailmanhallintoa ajetaan sisään. Kun valtiot, yritykset ja ihmiset on ajettu epätoivoiseen tilaan, ne saadaan helpommin uuden maailmanjärjestyksen koukkuun.

  Valitettavan suuri osa ihmisistä ovat valmiita luopumaan vapaudestaan saadakseen vähän petollista turvallisuuden tunnetta. Tällainen ihminen ei ansaitse saada kumpaakaan. Ja se on nyt suoraan tehtävä selväksi. 

  DYSTOPIAN todellisuutta:

  Kiltti päättäjä, saanhan minä käydä kaupassa kun minulla on maski päällä ja olen ottanut piikin. Lupaan mennä suoraan kotiin vilkuilematta ympärilleni. Vain punaisissa valoissa pysähdyn hetkeksi etten vain riko mitään liikennesääntöjä. Laitan heti TVn päälle joka lähettää ohjelmaa koronarikkureista. 

  Pari iskulausetta lauantain 10.4 mielenositukseen:

  YLE on hermomyrkkyä ihmismielelle

  Pääministeri Sarin tulee ja tappaa

 • Nationalisti

  Vastaa

  Sinimusta Liike on juuri sitä mitä Suomen poliittiselta kentältä on puuttunut. Tutustu nyt näin alkuun vaikka heidän puolueohjelmaansa ja kommentoi vasta sen jälkeen.
  Puhut haittamaahanmuuton lopettamisesta, mutta et kuitenkaan tuo sen juurisyitä esille ja ketkä sitä haittamaahanmuuttoa Eurooppaan lobbaavat. Perehtyisit tuohonkin, niin näet pintaa syvemmälle.

  Perussuomalaiset ovat kerran pettäneet äänestäjänsä, he pettävät toisen ja kolmannenkin kerran, äänestätkö heitä siitä huolimatta?
  Esimerkki Persujen ”kansallismielisyydestä”:
  Heidän mielestään kuka tahansa, kenellä on Suomen passi, voi olla suomalainen. Heille suomalaisuus on yhtä kuin ”kotoutuminen” ja passimerkintä, heille ei rotu, historia ja identiteetti merkitse mitään.

  • Nationalisti

   Vastaa

   Tämä kommenttini oli tarkoitettu nimimerkille ”seant”.

 • sotatila

  Vastaa

  On tärkeintä että poliittisella johtajalla on kyky ja halu puhua sellaista kieltä jota kansa ymmärtää ja joka vetoaa ihmisiin. Tärkeämpää kuin liuta korkeakoulututkintoja on se että poliittinen johtaja osaa selkeästi ja uskottavasti perustella asiansa. Suomalaisille saattaa riittää hissukan oloinen ajattelija mutta Euroopassa yleisesti ottaen tällä ei pötkitä pitkälle.
  Puhetaidon lahjat nousevat taas arvoonsa. Mutta ei sellainen pikkupolitikointi ja paskanpuhuminen mihin kyykytettävät ovat tottuneet.
  Nainen voi myös olla kyvykäs johtaja, mutta hän harvemmin kykenee siihen mitä todelliselta valtiomieheltä vaaditaan.

 • Finnish Freedom Fighter

  Vastaa

  Kun puhutaan rinnakkaismaailmoista, helposti ajatellaan Suomi erillisenä saarekkeena, ilman ulkopuolista horjuttamista (Venäjä, Kiina, Yhdysvallat). 

  Reaalimaailmassa Suomeen kohdistuu voimakasta itäistä vaikuttamista. Sen pyrkimyksenä on Euroopan sisäinen hajauttaminen – ei vapauttaminen. Suomalaisia rekrytoidaan monen erilaisen porukan ja agendan kautta vastustamaan mm. Länsirokotteita. Lähdetieto tarkastamalla selviää, mistä sylttytehtaasta tieto tulee (RT eli Russia Today, Ruptly, Global Reseach, Sputnik, Breitbart, MV lehti). Kun raaputtaa pintaa hiukan lisää, löytää kommunistien, Venäjän imperialistien ja ultrasiionistien yhteistoiminnan. 

  Se, mitä moni ei ehkä tiedä on, että edellä mainitut tahot organisoivat ja rahoittavat myös äärivasemmiston toimintaa. Tarkoituksena on läntinen vallankumous, joka lisää Israelin tai Venäjän nationalistien maailman valtaa. 

  Jos suinkin voitte, lukekaa Jessikka Aron tutkimus Venäjän hybridivaikuttamisesta (kirja Putinin trollit). Sen kirjan luettuaan jopa kansallissosialisti vihdoin ymmärsi, miksi Kremlille tuli kova kiire estää Suomen kansallismielisiä koskaan lukemasta Aron tutkimusta. Siitä olisi selvinnyt, että valtaosa kansallismielisen kentän liikkeistä on idän soluttamia ja kouluttamia feikkiliikkeitä. Nämä liikkeet kuhisevat epäsuomalaisia toimijoita. 

  Yhtenä pääpiruna toimii ”Maailma ilman natsismia” liikkeessä aktiivisesti toimiva Moskovan Johan Bäckman. Ei ole sattumaa, että Jessikka Aro leimattiin häntä koviten haukkuvien piirissä juuri ”natsiksi” monen muun asian ohella. Myös minun kimppuuni (naisena) on tietenkin käyty. Olen liian länsimielinen Kremlin hyväksymäksi ”vallankumoustaistelijaksi” . Onneksi näin. 

  Sana globalismi keksittiin sanan fasismi korvaajaksi. Globalismin vastustaja vastustaa itse asiassa niin kutsuttua uuden ajan fasismia. Kommunisti-imperialisti voi soluttautua jopa kansallissosialistiseen liikkeeseen vastustamaan ”fasismia” ja ajamaan piilotetuin kortein Kremlin agendaa eli Suomen sisäistä horjuttamista. 

  Suotta ei KGB:n koulutusta kehuta älykkääksi. Totuutta voi taivutella kuin paperia!

  Mikä on siis maailman todellinen tilanne kaiken pelottelun ja valheiden takana? Ei ainakaan se, mitä separatismiin yllyttäjät väittävät olevan. Pelkoa ja valheita luovat monet eri tahot. Monenlaista valheellista kuplaa tarjotaan pelastukseksi. 

  Viha ja pelko ovat pahimmat totuuden sokaisijat. 

  Kun puhut vihollisista, tiedätkö varmasti keitä he ovat? Tai kun puhut köyden päivästä, tiedätkö varmasti keitä maanpetturit ovat? Ettet vahingossa ryhdy itse sellaiseksi oikean tiedon puuttuessa. Valitse siis viisaasti. 

  Kun puhutaan näkyvästä ja näkymättömästä maailmasta, ylä- ja alamaailmasta esoteerisesti, niin arvaan tämän fiktiivisen TV-sarjan kiukuttavan Suomesta löytyviä Venäjän imperialisteja. Muille suosittelen hyvin ohjattuun ja näyteltyyn sarjaan tutustumista näin koronamasennuksen keskellä. 

  https://m.youtube.com/watch?v=61souSkwDk4

 • sotatila

  Vastaa

  Kansallismieliset ja yleensäkin ihmiset jotka kykenevät erottamaan tosiasiat valheesta ja propagandasta ovat jo aikoja sitten jättäneet viralliset dinosaurukset, eli valtavalhemedian omaan arvoonsa.

  Meidän suureksi onneksi on internet jossa vapaa ja oikea tieto on kaikkien saatavilla jos vain viitsii hakea tiedon.

  Suomettumisen aikana suuri osa niin kutsutuista kansalaisjärjestöistä oli Neuvostoliiton soluttamia tai ainakin sen vaikutuksen alaisina.

  Nyt tilanne on se että globaalit suuryhtiöt ja jättimäiset ylikansalliset järjestöt kuten EU ja valtavalhemedia ovat tuhoamassa kansallisvaltioiden kantavia perustuksia. Ja ovat hirveällä vimmalla kieltämässä meiltä kaiken käyttäen tekosyynä milloin epämääräistä ilmastonmuutosta tai kuten nyt koronavedätystä.

  Näillä näkymättömillä, luoduilla vihollisilla istutetaan ihmisiin pelkoa jolloin heitä on helppo ohjailla kuten operaatio koronavedätyksestä nyt nähdään. 

  Kritiikitön valtavalhemedian seuraaminen on kuin imisi hermomyrkkyä itseensä. Eikä sitä huomaa kun on saanut myrkytyksen.

  Informaatiosota käy kuumana. Dinosauruksille kävi lopulta huonosti. Meidän on seivästettävä tämä myrkyllinen lohikäärme kuin Pyhä Yrjö konsanaan.

  • Finnish Freedom Fighter

   Vastaa

   Kritiikitön Venäjän valtamedian seuraaminen se vasta tappavaa hermomyrkkyä onkin. 

   Riippuen kohteesta, johon itäinen propaganda suunnataan, vihollinen on milloin fasistit, milloin juutalaiset, milloin kulttuurimarxistit. Jokaiselle idästä ohjatulle radikaaliryhmälle luodaan oma viholliskuvansa ja heitä kannustetaan/koulutetaan vallankumoukselliseen toimintaan omissa maissaan ja ryhmissään. 

   Nämä ääriryhmät sitten uskovat nousevansa valtaan ajamansa agendan kanssa. Todellisuudessa he ovat täysin uhrattavissa isännilleen. KGB loikkari Yuri Bezmenov jätti sopivasti kertomatta, että Kreml käyttää hyödyllisiä idiootteja kummallakin äärilaidalla oman horjuttamisagendansa ajamiseen. Niin kauan kuin Suomen kansallismielinen kenttä ei ole puhdas vihollisista, mitään mahdollisuutta aitoon radikaaliin ja isänmaalliseen toimintaan ei tietenkään ole. 

   Poliisi on hyvästä syystä kiinnostunut kitkemään karkean hybridivaikuttamisen Suomesta. Tänne ei tarvita viidennen kolonnan miehiä valmistelemaan Suomea Putinin suorittamille ”pelastustoimille” eikä Kremlin asiaa ajavia ns. vaihtoehtomedioita, poliitikkoja tai puolueita. 

   Partisaani (nimi tullee puolisotilaallisilta Partizan kouluttajilta) ei ole puolueeton julkaisu. Toki kaikilla on vapaus tiedottamiseen, mikäli se ei aja sisäistä järjestäytymistä vieraan valtion ohjaamana.

 • Metsäkulman Murre

  Vastaa

  Poliittista sanomaa voi levittää monenlaisin viestinnän keinoin. On viestintää, joka on tunnistettavissa vastaanottajansa poliittiseen ajatteluun vaikuttavaksi. Tällaista viestintää tarvitaan. Tällainen viestintä voi olla esimerkiksi tilastotietojen julkaiseminen tai poliittisen päättäjän mielipidekirjoitus. 

  Käytän seuraavassa sanaa ”sensurointi” merkityksessä, jossa viestin leviäminen estetään tai sen leviämistä estetään. Tunnistettavan vaikuttavan viestinnän sensurointi on mahdollista, koska tiedetään mitä voidaan sensuroida.

  Tällä hetkellä sensuuriin turvaudutaan sillon, kun se on mahdollista. Valtamedia ei kerro kaikkea tai kertoo jopa valheita. Ihmisiä suljetaan pois some-alustoilta. Sensurointia yritetään siirtää tapahtuvaksi jo ihmisten omissa aivoissa. Ihmiset yritetään saada valvomaan itse itseään ja varomaan esimerkiksi joidenkin sanojen käyttöä. Ilmiantamista rohkaistaan.

  Kaikki edellä kuvaamani on normimeininkiä.

  Mutta on myös viestintää, jota on mahdotonta valvoa, estää ja jota ei tunnisteta. Tarkoitan monikanavaista, neutraaleja ajatuksia ja tietoa sisältävää viestintää. Tällaisen viestinnän kohderyhmän yksilöt kokoavat mielissään pieniä viestipalasia sieltä täältä ja yhdistävät ne omiksi johtopäätöksikseen.

  Näin viesti saadaan perille esteistä huolimatta.

  • Raimo P

   Vastaa

   Erinomainen kommentti. Itse lisään tähän vielä kolmannen viestinnän muodon: moraali.

   Moraalia voi viestiä myös täysin ilman sanoja. Esimerkiksi julkinen uskonnollinen käyttäytyminen on moraalinen viesti.
   – Tähän kategoriaan kuuluu jossain määrin passiivinen vastarinta ja kansalaistottelemattomuus.

   Voisi jopa antaa itsensä ilmi vääristä ajatuksista poliisille kahden kesken. — Noin niin kuin tarkoituksena huomauttaa poliisia lain tulkinnasta, ettei tämä tavallinen kansalainen vain omalla käytöksellään tulisi aiheuttaneeksi tilannetta, että poliisi itse syyllistyy laittomaan toimintaan.
   – Yhden sortin kansalaistottelemattomuutta.
   – Vähän vaikea yhdessä kommentissa selittää…

 • sotatila

  Vastaa

  Nimimerkille Finnish Freedom Fighter:

  Vihollinen on paljon lähempänä kuin ilmeisesti kykenet näkemään. Jokaikinen selkopäinen ymmärtää että kun 200 ”kansan”edustajasta 199 pyyhkii lattiaa perustuslailla, myös sinun perusoikeuksia, niin ei tarvitse etsiä kaukoputkella avaruudesta mörköjä.

  • Finnish Freedom Fighter

   Vastaa

   Toki sinulla on oikeus olla näkemättä yhtään mitään hyvää missään. Täyspäinen ihminen, kuten sanoit, ei lankea propagandan lumoihin. Ja jos ”sotaan” aikoo lähteä, on ensin varmistettava, kuka vihollinen on. Aika oleellinen tieto. 

   Omia näkemyksiä täytyy pystyä tarvittaessa myös kyseenalaistamaan ja hylkäämään kun parempaa tietoa on saatavilla.

   • sotatila

    Vastaa

    Olenko minä sanonut etten näe mitään hyvää missään? En ole. Ne eivät ole minun sanojani. Tosiasia on että hyviä aikoja ei tule enää. 

    On tehtävä rajanveto ja lähetettävä selkeä viesti päättäjille että tämän rajan yli jos menette ette selviä enää ilman vakavia seurauksia.

    Kannattaa valmistautua sen mukaan.

    Jos tämä on jonkun mielestä vielä siedettävä tilanne hän ei ymmärrä mitä on tulossa.

    • Finnish Freedom Fighter

     Vastaa

     ”Tosiasia on että hyviä aikoja ei tule enää.”

     Tästä seikasta jäämme erimielisiksi. Muusta suht samaa mieltä.

 • sotatila

  Vastaa

  Strategiasta ja strategisesta vaikuttamisesta.

  Informaatiosota käy kuumana ja yltyy tästä tulikuumaksi.

  Tärkein ja oleellisin kysymys kuuluu miten pääsemme samalle viivalle suuren valtavalhemedian kanssa. 

  YLE on valjastettu 100 prosenttisesti hybridi sodankäyntiin joka palvelee rikollisen globaali eliitin tavoitteita. Tähän rikolliseen globaali eliittiin lukeutuu mm WEF josta Suomen pääministeriä ohjaillaan, EU liittovaltiota ajavat tahot ym.

  Haluamme tietysti oman TV kanavan. Onnistuuko? Ei onnistu koska liikenne ja viestintäministeriö ja sen alaisuudessa toimiva viestintävirasto eivät ikinä myönnä lupaa. 

  Entä oma radiokanava? Sama tilanne jälleen. Lupaa ei myönnetä.

  Ja vaikka lupa irtoaisi omalle TV kanavalle tai radiokanavalle sen annettaisiin olla toiminnassa vain vähän aikaa kunnes mielivaltainen koronahallinto sulkisi kanavat vedoten johonkin tekosyyhyn esim epämääräiseen vihapuhe määritelmään.

  Olemme takaisin lähtöruudussa. 

  No entä perinteinen painettu julkaisumuoto. Tie nousee pystyyn heti. Kallis lehden jakelu, painatus prosessi, myynti jne. Liian pieni levikki. Liian monta heikkoa lenkkiä jolloin ollaan koronahallinnon mielivallan armoilla. Yksi tai kaksi numeroa saattaa päästä läpi mutta sen jälkeen tie on kuljettu loppuun. 

  Perustetaan uusi sosiaalinen media aivan uudelle omalle alustalle. Miten tämä onnistuisi kun jopa Yhdysvaltojen presidentiltä vietiin sananvapaus!

  Miten me pääsemme samalle viivalle?

  Jääkö lopulta ainoaksi vaihtoehdoksi yrittää vaientaa valtavalhemedian kanavat tai ainakin häiritä niitä niin paljon että lähetysten, ohjelmien seuraamisesta tulee vaikeampaa?

  Informaatiosota on voitettava, se on nyt elämän ja kuoleman kysymys. Muuten vihollisen puristuskone liiskaa meidät pieneksi tahraksi.

 • Tuula H

  Vastaa

  Informaatiosotaan pätee samat kaavat kuin sissisotaan.

  Hajautettu poliittisen agendan levittäminen tapahtuu siten, että jokainen vastustaa väärää tietoa kukin omalla tavallaan, ilman järjestäytymistä, ilman organisoitumista. Tällä tavalla myös innovatiiviset ratkaisut saadaan peliin mukaan.

  Kyse on sissisodasta, tietokonetermeillä sanottuna hakkeroinnista. Onko koskaan BigMedia käyttänyt älyä ja osaamista nujertaessaan pienempiään? Ei. Vain voimaa, organisoitunutta voimaa.

  Meidän valttikorttimme organisoitunutta voimaa vastaan on äly ja osaaminen. Älyä ei ole mahdollista hallita pakolla, organisoidusti.

  Hakkeroinnin termejä käyttäen tilanne on se, että „Defenders must protect all possible entry points, while attackers only need to find a single weakness to get in.” Meidän, sissisodan partisaanien, on löydettävä vihollisesta jokin heikko kohta ja sitten iskettävä siihen. Aivan omin päin, ilman komentoa tai käskyä, koska kaikki informaation käskykanavat ovat vihollisen hallussa.

  Vihollista ei lyödä eikä ehkä voitetakaan tällä taktiikalla, mutta sen voimavaroja kulutetaan mahdollisimman paljon.

  Viestintä

  Viestinnässä on vältettävä kanavia, joissa lähettäjän ja vastaanottajan henkilöllisyys kirjoitetaan lokiin. Tähän ei viestin salaaminen auta.

  Voisi ajatella, että olisi käytössä julkinen ilmoitustaulu, jossa on esillä salattuja ja salaamattomia viestejä.

 • sotatila

  Vastaa

  Suomella on existentiaalinen uhka joka toteutuessaan sulauttaa Suomen osaksi EU liittovaltiota. Ilman että laukaustakaan ammutaan päättyy Suomen taival itsenäisenä kansallisvaltiona.

  Kyykytetyt eivät oikein itse edes ymmärrä mikä vaara vaanii nurkan takana. 

  Suomen olemassaolo itsenäisenä valtiona lakkaa jos maanpetturit vievät Suomen liittovaltioon, ja liittovaltio syntyy käytännössä EUn yhteisestä velkaunionista.

  199 kansanpetturia odottaa köyden päivä jos velkaunioni/liittovaltio jyrätään läpi?

  Suomen kansaa selkään puukottavat päättäjät ovat petollisia gangstereita ”kansan”edustajan asemassa.

  Tästä hetkestä eteenpäin pelataan omilla pelisäännöillä.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi