Sinimusta Liike ja työllisyyspolitiikka

Partisaani julkaisee Sinimustan Liikkeen kannanoton.

Uutiset

Voit täyttää kannattajakortin osoitteessa: https://puoluerekisteri.fi/puolue/26.

Sinimustan Liikkeen työllisyyspolitiikan tavoitteena on nykyisen työelämän kehittäminen nykyistä ennalta-arvattavampaan ja perheystävällisempään suuntaan, jossa yhdistyisivät työvoiman vähäinen vaihtuvuus, pitkien työurien mahdollistama kumulatiivinen ammattiosaaminen sekä saumaton yhteiselo työntekijän ja hänen perheensä välillä. Sinimustan Liikkeen näkökulmasta suurten puolueiden ja elinkeinoelämän dominoima talouspoliittinen keskustelu perustuu ainoastaan talouskasvun maksimointiin, eikä siinä huomioida yhteiskunnassamme tällä hetkellä tapahtuvia väestöllisiä muutoksia. Talousjärjestelmä, joka vaatii toimiakseen kansamme ulkopuolista työvoimaa, ja jonka edellyttämä uraorientoituneisuus tapahtuu usein perheen perustamisen kustannuksella, ei voi liikkeemme mielestä olla pitkällä aikavälillä kestävä järjestelmä.

Sinimustan Liikkeen yksi pitkän aikavälin päämääristä on työtuntien määrän pienentäminen työn tuottavuutta lisäämällä, jolloin työntekijöillä jäisi enemmän aikaa harrastuksiinsa ja omille lähimmäisilleen. Tämän päämäärän toteutuminen on nähdäksemme mahdollista vain silloin, jos työn tekemisen ehtoja valvotaan kollektiivisesti ja poliittinen valta on yksi neuvottelujen osapuoli. Liikkeemme kannattaa kolmikantajärjestelmän mahdollistamaa tulopolitiikkaa, jossa valtio, työnantajat ja työntekijäjärjestöt neuvottelevat keskenään maamme yleisestä palkkakehityksestä, työtunneista ja työn teettämisen ehdoista. Valtion tehtävä on edustaa kyseisissä neuvotteluissa Suomen kansaa ja toimia samalla taloudellisten etujärjestöjen yläpuolella.

Valtion tulee samaan aikaan suojella suomalaista ammattitaitoa ulkomaalaiselta halpatyövoimalta ja työntekijöidensä oikeutta vapaa-aikaan, kuin myös varmistaa työn tuottavuus maltillisilla palkkaratkaisuilla sekä verotuksellisilla kannustimilla. Näiden tulopoliittisten ratkaisujen tarkoituksella on varmistaa se, että suomalaista ammattiosaamista harjoitetaan jatkossakin osana suomalaista työyhteisöä, jonka hedelmistä suomalaiset itse pääsevät nauttimaan. Tämän päämäärän mahdollistaminen vaatii myös tehtyjen sopimusten yleissitovuutta, jottei yksikään yritys saisi epäsuoraa kilpailuetua muihin nähden kyseisiä sopimuksia polkemalla.

Sinimusta Liike ei nykyisessä tilanteessa kannata työttömyysturvan ja irtisanomissuojan heikennyksiä. Liikkeemme näkökulmasta monet välttämättömiksi markkinoiduista uudistuksista ovat puhtaasti työnantajapuolen sanelemia ohjelmia, joiden tarkoituksena on ainoastaan lisätä merkittävimpien omistajien henkilökohtaisia voittoja. Liikkeemme pitää työntekijäosapuolen näkökulmasta epäilyttävänä sen kaltaista kehitystä, jossa suomalaisten työttömyysturvaa heikennetään samaan aikaan kun maahamme yritetään houkutella kymmeniä tuhansia vierasmaalaisia työntekijöitä kilpailemaan samoista työpaikoista suomalaisten kanssa. Liikkeemme mielestä suomalaisen työvoiman asettaminen kilpailuun koko muuta maailmaa vastaan on edesvastuutonta.

Liikkeemme kannattaa kansankokonaisuuden ihannetta, jossa yhteiskuntamme kannalta elintärkeät ryhmittymät, kuten työntekijät ja työnantajat, kykenisivät vahvan poliittisen ohjauksen avulla löytämään yhteisiä ratkaisuja kansamme kohtaamiin ongelmiin. Tämä yhteenkuuluvuus vaatii myönnytyksiä molemmilta osapuolilta, sekä osapuolen, joka kykenee ristiriitatilanteessa sanomaan tarvittaessa viimeisen sanan. Sinimustassa yhteiskunnassa kyseinen taho olisi valtio. Työntekijöiden tulee pystyä luottamaan siihen, että heidän työpanostaan ja ammattiosaamistaan ei käytetä lyhyen ajan voitontavoitteluun tai aseteta kilpailuun koko muuta maailmaa vastaan, samalla kun työnantajille tulee tarjota työrauha, sekä sen kaltaiset palkkaratkaisut, jotka mahdollistavat tuottavan työn teettämisen.

Sinimusta Liike katsoo, että talouspolitiikan kannalta oleellisinta on asettaa selvät kansalliset raamit, joiden alaisuudessa taloudellista toimintaa voitaisiin maassamme harjoittaa. Liikkeemme on avoin kuuntelemaan työelämään liittyviä uudistusehdotuksia, kunhan ne eivät ole ristiriidassa perusperiaatteidemme kanssa. Näihin periaatteisiin kuuluvat mm. oma valuutta, suomalainen työ ja ympäristöystävällinen tuotanto.

Lähde

Aktivismi Hyvinvointi Kansallismieliset Kansallismielisyys Kotimaa Perhe Politiikka Rotu Sinimusta Liike Talous Teknologia Tiede & luonto Työehtosopimus Työelämä Työllisyys Työttömyys Työvoima Uutiset Yhteiskunta

Keskustelu

6 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Kakkos vaihe

  Vastaa

  Nyt on siis päämäärä selvillä. Mutta miten tuohon päästään? Mitä pitää tehdä?

 • Ei toimi

  Vastaa

  Eli ajatte samaa 6 tunnin työpäivää, kuten SDP. Mitenkähän kuvittelette logistiikka alalla ja koneyrityksissä tämän loisto idean toimivan. Ei yhtään mitenkään. Järjetöntä ajaa vaikka metsäkonetta 6 tunnin vuoroilla ja kaivinkonetta samoin, ei siinä voitolle yrittäjä jää. Ei rekkaa voi myöskään ajella pitkän ajoreitin takia tuollaisilla 6 tunnin vuoroilla. 

  Typerä idea.

  En usko myös että vanhusten hoidossa onnistuisi myös. Pitäisi palkata paljon enemmän sinnekin hoitajia, Ruotsi kokeili lyhyempiä työpäiviä myös, lopetettiin kannattamattoma ja liian kalliina

 • pää määrää

  Vastaa

  Aika poikkeavaa, että kansallismieliset kannattavat kuvattua työaika-ajattelua eikä yksilon vapautta. Jos haluaa ja jaksaa tehdä innolla 12 tuntisia työpäiviä 6 päivää viikossa, se sallittakoon.
  Politiikka ei saa tasapäistää yksilöitä työpaikoillakaan. Lause
  ”Liikkeemme kannattaa kansankokonaisuuden ihannetta, jossa yhteiskuntamme kannalta elintärkeät ryhmittymät, kuten työntekijät ja työnantajat, kykenisivät vahvan poliittisen ohjauksen avulla löytämään yhteisiä ratkaisuja kansamme kohtaamiin ongelmiin. ”
  viittaa totalitaariseen halintoon, joka juuri nyt pilaa yhteiskuntaamme.
  Poliittinen ohjaus toimii vain, jos on kansa on osannut valita hyviä poliitikkoja. Tämä on hyvin harvinaista ja sitä on tapahtunut vain pahoissa kriiseissä esimerkiksi sotien jälkeen. Tällä hetkellä on menossa sote-uudistus tehtävään sopimattomien poliitikkojen ohjaamana, kun sote-uudistuksen tulisi tehdä terveydenhoitoa tekevä henkilökunta. Poliitikoilla olisi vain oikeus hyväksyä uudistus yhteiskunnan rahoituksen osalta.

 • TT

  Vastaa

  Työvoiman suojelussa SML menee selvästi liberaalin markkinatalouden ihanteiden ulkopuolelle ja omaksuu sosialismin piirteitä, koska korostaa valtion asemaa työvoiman suojelussa. Valtio on kuitenkin erittäin vaarallinen työvoiman suojelija. Esimerkiksi USA:ssa valtio ”suojelee” työvoimaa niin tehokkaasti, että vaatii kaikkien, myös yksityisfirmojen työntekijöiden rokottamista kyseenalaisella k‑rokotteella. USA ajetaan näin kaaokseen, koska iso osa työntekijöistä kieltäytyy näin pitkälle viedystä ”suojelusta”. Valtio ajautuu aina lopulta fanaattisten tahojen ohjaukseen. Kansainvälinen juutalaisuus on ottanut nykyvaltiot ohjaukseen ja toteuttaa sen, mitä ”Siionin Viisaissa” on sanottu. Juutalaiset ovat erittäin ovelia ja horjuttavat kansallisvaltioita sekä hallitsemiensa pääomamarkkinoiden että myös kommunistisen mädätyksen kautta. He hallitsevat sekä oikean että vasemman käden taktiikat. Tavoitteena on valkoisten kansojen ja muidenkin orjuutus. Vahva ja pakottava valtio on heidän tällä hetkellä työkalunsa. SML haluaa entisestään vahvistaa valtion asemaa ja tätä kautta ja virkamiesten mielivaltaa, mikä on nykyolosuhteissa virhe.

  Tietenkin jos kansallisvaltio voitaisin kokonaan eristää kansainvälisen juutalaisuuden vaikutuksesta, mielipiteeni olisi toinen. Tämä vaatisi kuitenkin koko tuotanto- ja talousjärjestelmän mullistusta. Lopputulemana olisi jonkinlainen puoliagraarinen ”Linkolandia”. Ehkä tähän mennään valtavien katastrofien kautta, kun juutalainen kansainvälinen kommunismi joskus sitten sortuu ryskyen.

  • pää määrää

   Vastaa

   Liberaali markkinatalous eli kapitalismi ei pysty enää pelastamaan länsimaita sen enempää kuin natsismi tai kommunismi johtaessaan Saksaa tai Neuvostoliittoa.
   Kapitalistista järjestelmää määrää pieni eliitti, joka pelastaakseen itsensä on keksinyt kokeellisen tieteellisen tutkimuksen korvaamisen mielikuvituksen luomilla malleilla, joiden uskovat tuottavan itselleen hyötyä.
   Ilmastomalliennusteet korvaavat havainnot. Äidinmaito korvataan ihmismaidolla, kun giologiset sukupuolet korvataan malleilla, joissa sukupuolet ovat opittu ominaisuus. Tasa-arvoisuuteen on luotu malli, joka tekee historiallisista kirjoista tuhottavia ja roduista tasavertaisia lukuun ottamatta venäläisiä.
   Toivoa voi, että kapitalismi loppuu kuin kommunismi suhteellisen rauhallisesti eikä kauheaan 3. maailmansotaan, jota voi olettaa mahdollisena kapitalistisen loppuna.

 • Analysaattori

  Vastaa

  Kreikan entisen talousministerin ja nykyisen talouspolitiikan luennoitsijan mielestä kapitalismia ei enää ole suuressa mittakaavassa maailmassa. Se on degeneroitunut feodaalifasismiksi jossa muutama harva omistaa, ja muut tottelevat ajatuksiaan myöten, tai muuten…

  Tässä sitaatti hänen näkemyksestään (konekäännös):

  ”..Sitten vuoden 2008 jälkeen kaikki muuttui. Siitä lähtien, kun G7-maiden keskuspankit kokoontuivat huhtikuussa 2009 käyttääkseen rahantulostuskapasiteettiaan maailmanlaajuisen rahoituksen pelastamiseen, ilmeni syvä epäjatkuvuus. Nykyään maailmantaloutta pyörittää jatkuva keskuspankkirahan tuottaminen, ei yksityinen voitto. Sillä välin arvon hankinta on siirtynyt yhä enemmän pois markkinoilta digitaalisille alustoille, kuten Facebook ja Amazon, jotka eivät enää toimi oligopolististen yritysten tavoin, vaan pikemminkin kuin yksityiset torppari-isännät tai kiinteistöt.1

  Se, että keskuspankkien taseet, eivät voitot, ohjaavat talousjärjestelmää, selittää sen, mitä tapahtui 12. elokuuta 2020. Kuultuaan synkän uutisen rahoittajat ajattelivat: ”Hienoa! Englannin keskuspankki painaa paniikissa vielä lisää puntia ja kanavoi ne meille. Aika ostaa osakkeita!” Kaikkialla lännessä keskuspankit painavat rahaa, jota rahoittajat lainaavat yrityksille, jotka sitten käyttävät sitä ostaakseen takaisin osakkeitaan (jonka hinnat ovat irronneet voitoista). Samaan aikaan digitaaliset alustat ovat syrjäyttäneet markkinat yksityisen varallisuuden louhinnan paikkana. Ensimmäistä kertaa historiassa lähes kaikki tuottavat ilmaiseksi suuryritysten pääomaa. Sitä tarkoittaa tavaroiden lataaminen Facebookiin tai liikkuminen Google Mapsiin linkitettynä.

  https://diem25.org/techno-feudalism-taking-over/

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi