Jäsenen kynästä: Kansalaisten hätävarjeluoikeutta tulee laajentaa merkittävästi

Partisaani julkaisee Sinimustan Liikkeen jäsenen kirjoituksen.

Yhteiskunta

shooting, gun, handgun

Voit tukea puoluetta kirjoittamalla kannattajakortin osoitteessa https://puoluerekisteri.fi/puolue/26.

Suomalaisessa oikeuskäytännössä kansalaisten oikeutta puolustaa henkeä, terveyttä ja omaisuutta rajoitetaan kohtuuttomasti. Vallitseva tila ei ole kansan yleisen oikeustajun mukainen. Esittelen tässä kirjoituksessa nykyjärjestelmän keskeiset ongelmat ja kerron näkemykseni tilanteen korjaamiseksi.

Itsepuolustukseen eli lakitermein hätävarjeluun pitäisi Suomessa käyttää vähintä mahdollista voimaa. Tämä vaikuttaa ensikuulemalla hyvältä, mutta on käytännössä hyvin ongelmallinen periaate. On mahdotonta tietää, kuinka paljon voimaa hyökkäyksen lopettamiseen todellisuudessa tarvitaan. Oikeuskäytännössä ei esimerkiksi pääsääntöisesti hyväksytä paljain käsin tapahtuvan hyökkäyksen torjumista aseellisesti. Motivoituneen tai päihteiden vaikutuksen alaisena olevan hyökkääjän taltuttaminen ei ole helppoa. Mikäli hyökkäyksen uhri käyttää seurausten pelossa liian vähän voimaa, voi tämä johtaa puolustautujan kuolemaan tai vakavaan vammautumiseen.

Väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvan kehossa käynnistyy stressireaktio, ja tämän seurauksena kognitiivinen päätöksentekokyky heikkenee. Tällöin tulee tehneeksi helposti toimia, jotka jälkikäteen oikeussalissa vaikuttavat liioittelulta. On kohtuutonta vaatia väkivaltatilanteeseen joutuvan pystyvän toimimaan varovaisesti ja hyökkääjäänsä mahdollisimman vähän vahingoittaen.

Toinen merkittävä ongelma on se, että laissa on määritelty hätävarjeluoikeus epämääräisesti. Pelkästään laissa olevan yhden virkkeen mittaisen lyhyen lainkohdan perusteella on mahdotonta sanoa, mikä on hyväksyttävää ja mikä ei. Kansalaisen pitäisi selvittää asia lukemalla korkeimman oikeuden ennakkopäätöksiä ja oikeustieteellistä kirjallisuutta, mikä on selvästi kohtuuton vaatimus.

Oikeuskäytännössä vakiintunut linja näyttäytyy paikoittain absurdilta ja selvästi kansalaisen oikeustajun vastaiselta. Eräässä tapauksessa (KKO:2016:97) raiskauksen yrityksen kohteeksi joutunut nainen löi hyökkääjäänsä kerran veitsellä rintaan, mikä johti hyökkääjän kuolemaan. Korkein oikeus tuomitsi naisen hätävarjelun liioitteluna tehdystä taposta vankilaan. Oikeus katsoi, että ei ollut oikeutettua käyttää väkivaltaa, joka johtaa varsin todennäköisesti toisen osapuolen kuolemaan. Oikeuden mielestä puolustautuminen olisi pitänyt tehdä vähemmän vaarallisella tavalla. Jos nainen olisi pyrkinyt vain vammauttamaan veitsellä, olisi todennäköistä, että hänen päällään ollut suurempikokoinen hyökkääjä olisi saanut veitsen haltuunsa.

Yllä oleva tapaus ei istu yleiseen oikeustajuun. Suuri enemmistö kansalaisista varmasti katsoo, että tappavan voiman käyttäminen oli täysin oikeutettua, ja hätävarjeluun turvautuneen rankaiseminen ei ole oikeus eikä kohtuus.

Lainkuuliaisen kansalaisen edun täytyy mennä rikollisen edun edelle. Mikäli ehdotus johtaa siihen, että useampia rikollisia kuolee ja vammautuu hätävarjelutilanteissa, olen sen valmis hyväksymään. Rikollinen ottaa rikolliseen tekoon ryhtyessään riskin siitä, että hän joutuu oikeuksiaan puolustavan kansalaisen voimankäytön kohteeksi.

Ratkaisu on lainsäädännön muuttaminen niin, että hätävarjeluun oikeuttavat tilanteet ilmaistaan selkeästi laissa. Näin kansalainen tietää ennalta varmemmin, mitä hän saa tehdä. Oikeusistuimet eivät voisi myöskään tulkita lakia lainsäätäjän tahdon vastaisesti, kun se kirjoitetaan tarpeeksi selkeästi. Olen ottanut ehdotukseeni mallia Yhdysvalloista, erityisesti sen konservatiiviosavaltioista, joissa kansalaisen oikeutta puolustaa itseään on perinteisesti arvostettu.

Lakiin tulisi lisätä lista rikoksista, joiden estämiseksi uhrilla tai sivullisella olisi oikeus automaattisesti käyttää tappavaa voimaa. Tähän listaan kuuluisivat törkeiden henkeen, terveyteen ja vapauteen kohdistuvat rikokset sekä ryöstö- ja raiskausrikokset. Lisäksi tappavaa voimaa saisi käyttää aina kun on perusteellinen epäily siitä, että se on ainoa tapa estää oma tai jonkun muun kuolema tai vakava vammautuminen.

Itseään ja muita sekä yksityisomaisuutta saisi muissa tapauksissa puolustaa muuten kuin tappavalla voimalla oikeudettoman hyökkäyksen estämiseksi tai pysäyttämiseksi tai omaisuuden suojaamiseksi. Tällöin vähimmän mahdollisen voiman sijasta voitaisiin käyttää tehokkaita puolustuskeinoja, jotka lopettavat hyökkäyksen nopeasti. Humalaiselle hyökkääjälle ei tarvitsisi maksaa korvauksia, mikäli tältä sattuu murtumaan nenä tai ranne.

Arvokonservatiivina pidän kotia ja kotirauhaa suuressa arvossa. Kotirauhan suojaamiseksi kannatan monista Yhdysvaltain osavaltioista tuttua ”linnadoktriinia”. Tämä tarkoittaa sitä, että asuntoon rikollisesti tunkeutuvan henkilön voidaan olettaa pyrkivän väkivallan kohdistamiseen asunnossa oleskelevia kohtaan, jolloin tappavan voiman käyttäminen tunkeutujaa vastaan on sallittua. Ampuma-aseen käyttäminen kotiin tunkeutuvia murtomiehiä vastaan olisi siis hyväksyttävää.

Eräässä oikeustapauksessa (KKO:2019:22) kolme lyömäaseilla ja ampuma-aseella varustautunutta hyökkääjää tunkeutui asuntoon ja kohdisti väkivaltaa asukkaaseen. Asukas puolustautui veitsellä, ja alemmissa oikeusasteissa hänet tuomittiin kolmesta hätävarjelun liioitteluna tehdystä tapon yrityksistä. Korkein oikeus vapautti äänin 4–1 hänet kahdesta näistä ja jätti tuomitsematta rangaistukseen yhdestä. Yhdelle hyökkääjälle hän joutui kuitenkin maksamaan korvauksia. Ehdotukseni mukaisen lain perusteella syytteitä kotiaan puolustavaa vastaan ei olisi nostettu, eikä hänen olisi tarvinnut maksaa hyökkääjilleen korvauksia. Linnadoktriinin mukaisesti hyökkääjiä vastaan olisi saanut käyttää tappavaa voimaa heti heidän tunkeuduttuaan asuntoon.

Nämä uudistukset selkeyttäisivät tilannetta ja laajentaisivat kansalaisten hätävarjeluoikeutta merkittävästi. Aiemmassa esimerkissä raiskausyrityksen kohteeksi joutunut olisi ollut oikeutettu käyttämään tappavaa voimaa, eikä hän olisi saanut tuomiota. Lisäksi uuden lainsäädännön tuoma oikeusturva kannustaisi sivullisia puuttumaan väkivaltatilanteisiin ilman pelkoa oikeudellisista seurauksista.

Lisäksi kansalaisilla pitää olla mahdollisuus hankkia tarpeellinen välineistö itsepuolustusta varten. Lainkuuliaisilla kansalaisilla tulisi olla mahdollisuus saada ampuma-ase itsepuolustustarkoitusta varten, mikä ei nykyään ole mahdollista. OC-sumutteen ja vastaavien tuotteiden eli kansanomaisesti pippurisumutteen ostaminen ja hallussapito pitäisi olla lupavapaata.

Nämä muutokset hätävarjelusäännöksiin ovat yleisen oikeustajun mukaisia toisin kuin nykytila. Lisäksi hätävarjeluoikeuden laajentaminen sekä itsepuolustusvälineiden saatavuuden parantaminen luovat pelotteen rikollisille, mikä osaltaan ennaltaehkäisee rikoksia.

Olli Huovinen

Lähde: Sinimusta Liike

Aktivismi Ampuma-aseet Aseet Aseluvat Hätävarjelu Hyvinvointi Itsepuolustus Kansallismieliset Kansallismielisyys Kotimaa OC-sumute Päihteet Politiikka Raiskaus Rikos Rotu Sinimusta Liike Talous Teknologia Tiede & luonto Uutiset Yhdysvallat Yhteiskunta

Keskustelu

13 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Markku Heksamakkara

  Vastaa

  Tsekeissä sallittiin aseenkanto itsepuolustustarkoituksessa.

  ”1. 10. 2021
  ”Ústava České republiky:
  Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon.”

  Mitäs täällä koti-Suomessa? Tehdään videoita missä raiskaaja talttuu jedivoimilla ja kieltosanoilla.

 • pää määrää

  Vastaa

  Suomi on muuttunut suuntaan, josta Olli Huovinen on huolissaan ja esittää selkeässä kirjoituksessaan tarpeellisia muutoksia lakiin. Äänestäkää häntä.

  Olen saanut johtavalta viranomaiselta neuvon, jos joku uhkaa terveyttäsi, kannattaa ennen ottaa pieni tuomio kuin vammautua. Neuvon saamisesta on parikymmentä vuotta.
  Nykyään ilmeisesti itsepuolustuksessa aiheutetuista vammoista joituu korvaukseen ja linnaan. Lain pykäliä on alettu soveltaa rikollisia suosivasti, jota on esimerkiksi pikkurikosten julkaisematta jättäminen ja rikosen tehneen nimen salaaminen. Esimerkiksi rattijuoppojen nimet tulisi paljastaa, sehän on yksi keino torjua tätä ongelmaa.

 • Hienoja

  Vastaa

  Hienoja ideoita, mutta valitettavasti ei tule koskaan toteutumaan Suomessa. Vihervasemmisto virkamiehet torppaavat nämä aivan varmasti. Että se siitä sitten.

  • 3%

   Vastaa

   Sosialistit ja kommunistit eivät halua ikinä myöntää kansalle oikeutta puolustaa itseään, koska se olisi este kansan alistamiselle ja sortamiselle

 • TT

  Vastaa

  Kannatan periaatteellisesti kaikkea kansalaisten omavaraisuuden lisäämistä. Suomi ei ole sivistysmaa ennen kuin kansalaisilla on laajat aseenkanto-oikeudet. Lupien perään kyselijät olisi lupa ampua. Nykyisissä olosuhteissa mennään koko ajan väärään suuntaan ja kansalaisista pyritään tekemään holhottavia lapsia ison ’nanny’-holhousvaltion syliotteessa. Erilaisten määräysten ja sääntöjen määrä on lisääntynyt viime aikoina mielipuolisuuteen asti. Keskusvalta etääntyy kansasta ja hamuaa silti rajusti valtaa kansalaisten yli. Lähestymme totalitarismin loppuvaihetta, jossa jopa hengitysilman määrää kohta mitataan. Kaikki Suomessa on aivopesty joko kommunismiin tai fasismiin. On toki paljon asioita, joissa tarvitaan myös vahvaa keskusvaltaa kuten puolustusvoimien tai julkisen infrastuktuurin ylläpito. Moni maksaa mielellään kohtuullisia veroja, kun näkee, että varoja käytetään järkevästi ja kansalaisiin luotetaan. Nykyiset veroprosentit ovat täysin mielettömät ja pitävät yllä monia rappioilmiöitä kuten WOKE-yliopistot tai haittamaahanmuuton ylläpito.

 • Että näin

  Vastaa

  Erinomainen ja selkeä kirjoitus.
  Monessa muussakin pykälässä olisi hyvä ottaa muualta mallia ja soveltaa se käytäntöön.
  Nyt on meneillään muutos, joka antaa rikollisille paremman suojan kuin rikoksen uhreille.
  Lillukanvarsia (esim.vihapuhe) kyllä näperretään ja niihin käytetään resursseja aivan kohtuuttomasti, kun yritetään poliittisin syin suojata tiettyä osaa joutumasta lain vaikutuspiiriin, jolloin siitä tehdään mahdollisimman löyhätulkintainen.
  Kuten on huomattu, mitä isommat edellä sitä pienemmät perässä, ihan valtion johto rikkoo tietoisesti lakeja saamatta niistä mitään sanktiota ja pykäliä ”tulkitaan” näille eduksi ettei vain jouduta vastuuseen, loppu hukkuu tyhjään toistettavaan jargoniaan.
  Monessa laissa juuri on liikaa ns. tulkinanvaraa, niiden pitäisi olla pääsääntöisesti hyvin täsmällisiä kriteereiltään.

 • Snif

  Vastaa

  Käytännössä tuo heijastuisi myös rikollisien koveneviin otteisiin.

  • peke

   Vastaa

   Tuskinpa otteet kovenisivat. Virossa annettiin kokeneille harrastajille aseenkanto-oikeus. Kantoluvan saa vasta testien jälkeen. Eipä kulunut kauaakaan, kun rikolliset oppivat sen, että ihmisillä saattaa olla ase takin alla. Tästä seurasi se, että suomalaiset viinaan menevät turistikin saivat olla rauhassa pelkäämättä ryöstöjä. 

   Viron poliisi on kiittänyt julkisesti aseenkantajia katukuvan rauhoittumisesta.

   Suomessa todellakin rikollisia hyysätään ja uhreilla ei ole mitään oikeuksia. Asian pitää olla niin, että ryöstön alkava rikollinen menettää kaikki kansalaisoikeutensa ja uhri saa puolustautua kaikin mahdollisin keinoin. On täysin naurettavaa, että esimerkiksi heikompi nainen ei saa puolustaa itseään isompaa miestä vastaan veitsellä, aseella tms. kun ilma puolustautumisvälinettä naisen henki on vaarassa.

 • Neurologi Nykänen

  Vastaa

  Jälleen oikein. Ja oikein perusteellisen oikein. Missä voin allekirjoittaa kannattajakortin..? Ai pahus, olen jo tehnyt sen.

 • 3%

  Vastaa

  Omaa ja läheisten henkeä, omaa kotia ja omaisuutta tulisi aina olla oikeus puolustaa kaikilla mahdollisilla keinoilla ilman pelkoa seuraamuksista. Rikollisten oikeudet minimiin. Nuhteettomille, ei mielenterveysongelmaisille kansalaisille oikeus kantaa itsepuolustukseen soveltuvaa asetta.
  Vapaassa maassa kansalaisella on oikeus kantaa asetta ja puolustaa henkeään. Viranomaiset eivät pysty suojelemaan ketään tosi tilanteessa. Heidän tehtävänsä on rikosten jälkiselvittely.
  Suomeen pitäisi myös perustaa pikatuomio-istuin, jossa rysän päältä kiinni saadut rikolliset tuomittaisiin rangaistukseen välittömästi.
  Rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset ja ulkomaalaistaustaiset pitäisi aina palauttaa kotimaahansa tai sinne mistä tulivat alunperin Suomen puolelle

 • pakastebroileri

  Vastaa

  ”Olen saanut johtavalta viranomaiselta neuvon, jos joku uhkaa terveyttäsi, kannattaa ennen ottaa pieni tuomio kuin vammautua. Neuvon saamisesta on parikymmentä vuotta.”

  Niinpä niin, mieluummin raudoissa kuin laudoissa. Jos kotiini tullaan luvatta raamit kaulassa pyssyjen ja puukkojen kanssa aiheuttaen suoran uhan, joka kohdistuu henkeen ja terveyteen, en varmasti uhraa ajatustakaan hyökkääjän hyvinvoinnille. Sen takia hätävarjelulaki on syvältä. Paniikkitilanteessa ja adrenaliinimyrskyssä ihminen suojelee vaistomaisesti henkeään kaikilla keinoilla.

 • Late

  Vastaa

  Erittäin hyvä kirjoitus ja ehdottomasti samaa mieltä. En mä seurauksista välitä jos mun kotiin joku tunkeutuu. 2 pientä/nuorta lasta ja emäntä joiden henki, turvallisuus ja hyvinvointi menee kaiken edelle joten ei liene epäselvää etten jätä mitään arvailujen varaan jos jonkun tuntemattoman kodistani löydän. Kannatan täysin vapaita keinoja perheen ja oman hengen suojeluun. 9mm tulppa polvessa pysäyttää kovimmassakin piri skitsoissa olevan hörhön. Ny joutuu turvautuun pesariin ja nyrkkirautoihin joilla kodinpuolustus vaatii kovempia keinoja kuin polvitönkötys

 • Jani Närvänen

  Vastaa

  kirjoituksen alussa mainittu tilanne että kansalaisen pitäisi perehtyä aikaisempiin, eri oikeusasteiden päätöksiin on tosiaan kohtuuton vaatimus jonka lisäksi tulisi huomata myös se tosiasia että jokainen käsittely on yksilöllinen. valamiehistö, tuomari ovat erilaisia ja asiaan vaikuttaa myös kuinka esitutkinta on tehty ja millaisessa valossa todistusaineisto ja tutkintamateriaali esitellään syyttäjän toimesta. oikeuden käsittelyissä on liikaa muuttujia että yksittäinen kansalainen ilman syvempää lain tuntemista voisi mitenkään muodostaa pitävää käsitystä aikaisemmista istunnoista/tuomioista.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi

  shooting, gun, handgun