SML: Puoluekokouksen video ja Tuukka Kurun puhe

Kansa on perheen tavoin orgaaninen kokonaisuus, joka muodostuu lukuisista yksilöitä yhteen sitovista säikeistä, muodostaen lukemattomien suomalaisten sukulinjojen verkoston. Tähän verkostoon synnytään, eikä liitytä hallinnon leimaamien paperinpalojen avulla.

Politiikka

Tervehdys arvon kokousväki. Tervetuloa Sinimustan liikkeen toiseen puoluekokoukseen, joka on osallistujalistan perusteella monelle myös ensimmäinen puoluekokous. Jälleen kerran käymme yhdessä läpi menneen vuoden toimintaa, rahavirtaa ja puoluehallituksen toiminnan säännönmukaisuutta ja laillisuutta. Edellisestä kerrasta poiketen me muodostamme tällä kertaa myös uuden puoluehallituksen, joka on voimassa kahden seuraavan vuoden ajan. Kun liikettä oltiin vasta yhdistyksen muodossa perustamassa, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi asettui Olavi Saarelainen, joka siirtyi rivijäseneksi korttikeräyksen ollessa loppusuoralla. Hänen paikkansa otti Lauri Hokkanen, jonka luova energia mahdollisti liikkeellemme sen nykyisen graafisen ilmeen, kuin myös nopeasti suosiota saavuttaneen sinimustan oman puheohjelman. Nyt Lauri on täyttänyt sen lupauksen, jonka vuoksi hän tämän työntäyteisen pestin alun alkujaan otti vastaan, ja nyt on vuorostaan hänen vuoronsa siirtyä eteenpäin, jättäen liikkeemme hallitukseen jälleen yhden työmyyrän mentävän aukon, joka tulee edustamaan liikettämme tulevissa koitoksissa varapuheenjohtajan roolissa. Kiitos sinulle näistä kaikista jaetuista hetkistämme, Lauri.

Olen varma, että tälläkin kertaa kyseisen paikan täyttää juuri sen kaltainen henkilö, joka tulee tekemään kansallismielistä politiikkaa pyyteettömästi ja puhtain motiivein – onhan toimintamme parlamentaarisesta olemuksestamme huolimatta leppymätöntä taistelua oman kansamme olemassaolon puolesta nyt ja tulevaisuudessa. Tässä mielestäni piilee myös liikkeemme olemassaolon ja tarkoituksen ydin – sen tehtävä on tarjota aidoille kansallismielisille toimijoille yksi työkalu lisää suuremman poliittisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaamiseksi. Sinimustan Liikkeen tarkoitus ei ole sulauttaa kaikkia yksittäisiä toimijoita oman keskitetyn hallintonsa alle, eikä se siksi suhtaudu mustasukkaisesti puoluetoiminnan ulkopuolista aktivismia kohtaan. Jokainen kansallismieliseksi kääntynyt suomalainen, oli hänen kääntymyksensä takana tuotettu musiikki, fyysinen kilvoittelu, taide, kirjoitettu teksti tai videoitu puhe, on kansallismielisen muutoksen kannalta ihan yhtä arvokas.

Liikkeemme polttoaineena toimiva kansallismielisyys ei ole vain yksi puoluepoliittinen lokero muiden aatteiden joukossa, vaan elävä ja kukoistava alakulttuuri, jonka näen heijastelevan valkoisen kantaväestön sisältä kumpuavaa eloonjäämisviettiä, jota mikään määrä toisen maailmansodan jälkeistä poliittista uudelleenohjelmointia ei ole saanut täysin tukahdutettua. Vastustajamme toteavat joskus nenäkkäästi, ettei kansallismielisyyteen liittyvä radikaali idealismi ole mitenkään yhteensovitettavissa modernin maailman yksilökeskeisyyttä ja rationalismia korostavan ideologian kanssa, ja tässä huomiossaan he ovat täysin oikeassa, joskin väärästä syystä.

Kansallismielisyys ja siihen sisältyvä sisäryhmäajattelu nojaa hyvin paljon ns. päivänselviin ja intuitiivisiin lainalaisuuksiin, jotka näkyvät ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa. Meidän maailmankatsomuksessamme kukaan ei ole vain irrallaan leijuva yksilö, vaan yksi jäsen hänen oman perheensä, sukunsa ja kansansa muodostamassa yhteisössä. Esimerkiksi vanhempien ja näiden lasten välinen yhteys tulee olemaan niin vihassa kuin rakkaudessa aina erilainen kuin kahden toisilleen tuntemattoman ihmisen välillä, eikä tämä sosiaalinen kiintymys ole poliittisin toimin siirrettävissä hallinnon haluamiin asioihin ja ihmisryhmiin. Moni liberaali voi julistaa pontevasti, että kaikki maailman ihmiset ovat täysin yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia, mutta jos heille ehdotettaisiin heidän omien jälkeläistensä vaihtamista joihinkin ulkopuolisiin lapsiin, heidän mielensä muuttuisi nopeasti. Kaikista liberaaleinkin ihminen ymmärtää syvällä sisimmässään sen, että heidän omassa lapsessansa on ”jotain”, joka tekee tästä heidän silmissään ainutlaatuisen arvokkaan, eivätkä he pysty selittämään tätä suhtautumistaan järjellä ainakaan siinä muodossa, miten hyötyajatteluun nojautuva liberalismi sen haluaa ymmärtää.

Liberaaleista poiketen me uskallamme sanoa suoraan, mikä tuon erityissiteen muodostaa. Siitä käytetään nimeä veriyhteys, ja se sitoo jokaisen ihmisen vuosituhansia vanhaan sukupolvien ketjuun. Jokainen ominaisuus, joka tällä hetkellä elävällä ihmisellä on, on periytynyt näiden edeltäjiltä, jotka ovat kyenneet kovalla työllä ja vaivannäöllä varmistamaan jälkikasvunsa menestymisen. Yksikin katkos tässä ketjussa olisi tarkoittanut sitä, että nykyisen elävä ja hengittävä ihminen olisi jäänyt syntymättä. Veri on merkki elämästä, ja se kätkee sisäänsä tarinoita ajoilta, jotka ovat nykyihmiselle tuntemattomia, vieraita, jopa pelottavia. Veri kätkee sisäänsä myös vaistot, jotka sotivat parhaimmillaan kaikkea sitä vastaan, mitä ihmiselle on maailmasta ja hänen omasta välittömästä ympäristöstään opetettu. Vaisto kertoo, että jokin asia omassa ympäristössä on vialla, vaikka vihamieliset ulkopuoliset tahot väittäisivätkin, että elämme lähestulkoon maanpäällisessä utopiassa.

Samalla tavoin, kun me tunnustamme veriyhteyden merkityksen perheen sisäisesti, me tunnustamme sen myös laajemmassa, kansallisessa, merkityksessä. Me emme tarvitse erillistä järjellistä perustelua sille, miksi esimerkiksi omista perheenjäsenistämme tulisi pitää huolta. Niin tulee tehdä, koska syvällä sisimmässään tiedämme sen olevan oikein. Samalla tavoin, kun huolehdimme niistä, jotka ovat välitöntä lähipiiriämme, meidän tulee huolehtia myös niistä, jotka ovat oman kansamme jäseniä. Kansa on perheen tavoin orgaaninen kokonaisuus, joka muodostuu lukuisista yksilöitä yhteen sitovista säikeistä, muodostaen lukemattomien suomalaisten sukulinjojen verkoston. Tähän verkostoon synnytään, eikä liitytä hallinnon leimaamien paperinpalojen avulla.

Meidän tulee ymmärtää niin perheen kuin kansankin todellinen luonne, jotta osaisimme puolustaa sitä oikealla tavalla. Kukaan ulkopuolinen ei muutu sukulaiseksemme maksettujen verojen tai työllisyyden perusteella, eikä vanhempiemme asuntoon murtautunut muukalainen muutu kenenkään meidän isäksemme tai äidiksemme vain siksi, koska hän majailee aamuyöstä vanhempiemme keittiössä. Tämä on se syy, miksi me emme puolueena juuri puhu talouskasvusta, maahanmuuttajien työllisyydestä tai integroitumisesta. Me koemme, että mikään lista taloudellisen hyödyn mittareita ei tee kenestäkään muukalaisesta meidän sukulaistamme, eikä siten myös kansamme edustajaa. Kansamme vähäisinkin edustaja on yksi meistä, siinä missä menestyneinkään ulkopuolinen ei ole. Kansa pitää hyväksyä sellaisena kuin se on, niin hyvässä kuin pahassa. Me emme odota suomalaisilta täydellisyyttä osana jotain globaalia kilpailua kaikkia muita kansoja vastaan. Me odotamme siltä ainoastaan suomalaisuutta, sillä se on se, mitä me olemme, emmekä kykene muuksi muuttumaan.

Kiitän vielä kerran teitä kaikkia paikallaolijoita, ja uskon että olemme valmiita siirtymään tämän tärkeän päivän seuraaviin haasteisiin.

Tuukka Kuru

Lähde: Sinimusta Liike

Aktivismi Filosofia Historia Kansallismieliset Kotimaa Lauri Hokkanen Olavi Saarelainen Politiikka Rotu Sinimusta Liike Tapio Rantanen Tuukka Kuru

Keskustelu

7 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Todellinen muutos

  Vastaa

  Mietin tuossa että kun perheistä ja syntyvyydestä on puhe niin nyt olisi näytön paikka. Kansallismieliset voisivat tehdä kukin pari lasta osaltaan. Näin varmistettaisiin kansallismielisten kappalemäärän vahvistuminen. Ja kun nämä muut eivät halua tehdä lapsia ”ilmastonmuutoksen nimissä”, niin maa on oleva kansallismielisten. 

  Ainoa kivi kengässä ovat nämä mun-rotuiset jotka pitäisi saada siivottua pois. Mutta eiköhän se järjesty aikanaan.

  • UR

   Vastaa

   Suomessa on nyt kova hinku saada lapset jo kolmivuotiaina varhaiskasvatuksen piiriin. Varsinkin maahantunkeutujia kaivataan sinne. Niihin ei vielä rahaa ole selvästikään tarpeeksi laitettu. Vuodessa tarvitaan 1400 työntekijää tarhoihin lisää. Valtio ei suostu näiden jatkokoulutuksien tukemiseen sosionomeiksi kuitenkaan. Yle näki jälleen suuria ongelmia, ja naisia — totta kai — syrjitään taas, varsinkin matalapalkka-aloilla. (Ylekin voisi jo pikkuhiljaa päättää onko niitä sukupuolia ja täten myös miesten ja naisten ammatteja olemassa vaiko ei.) Ongelma voidaan ratkaista ottamalla alkuun 5000 hoitajaa Filippiineiltä ja Thaimaasta sekä 5000 hoitajaa Nigeriasta ja Keniasta. Niistä saadaan parissa vuodessa sosiologian ja pedagogiikan tohtoreita. Eiköhän niillä päästä kivasti alkuun; rahaa kaikkeen saatanan järjettömään kun tuntuu riittävän. Milloinkohan tajuavat, että kun Suomen väkiluku saadaan takaisin sinne viiteen miljoonaan kuudesta (maahantunkeutujat pois), niin ei olekaan enää nuorison katuoireilua, eikä pulaa opettajista tai lastenvahdeista. Täällä on liikaa maahan kuulumatonta porukkaa — siinä yksinkertainen selitys. Turhia kuluja pitäisi karsia. Säästöt ovat nopeita, tuntuvia ja kerrannaisvaikutuksiltaan valtavia, sillä turhien varhaiskasvatettavien ja koulutettavien maahantunkeutujien poistaminen pyyhkii menoeristä pois KAIKKI niiden aiheuttamat, loputtomasti kasvavat rahareiät, mukaanlukien niiden hyysäämiseen tarvittavan valtavan armeijan turhat kulut kaikkinensa. Ei siis varhaiskasvatuksen hoitajapulaa, kun ei oteta maahan sataatuhatta uutta varhaiskasvatuksen tarvitsijaa joka vuosi. Onko liian yksinkertainen ratkaisu? Taitaa olla. Ja vihapuhettakin vielä. Asioitahan ei saa ratkaista, vaan EU-Suomen logiikalla jalan katketessa hypitään toinenkin jalka poikki ja sitten mennään liiterin taakse kuolemaan, ettei naapuri näe.

   • D2G

    Vastaa

    Itse en ollut tarhassa koskaan. En suostunut menemään. Samanlainen erakko olen nytkin. Minua pelotti aina ajatus lastenlaitoksesta, jossa kiusataan ja pakotetaan päiväunille. (Sitten minua pelotti armeija, joka oli lapsen mielessäni sota, jossa voi kuolla.) Samanlainen erakko olen edelleenkin. Kyllä minä ihmisten kanssa tulen toimeen, mutta joskus kaikki ahdistaa ja lappu paidan niskassa hiertää. Lukemaan opin siskon aapisella aivan itsekseni ennen kouluun menoa. Halutaanko kolmevuotiaat jo laittaa tavaamaan ja laskemaan yhteen ääneen taululta vai mitä älyprojektoreita mahtavatkaan käyttää 2023? Työvoimapulaa tässä varmaankin halutaan ratkoa. Pikkusiskollani tuli matematiikassa jo selvästi aikaisemmin yhtälöt: minun aikana ne alkoivat vasta seiskalla, siskolla jo ala-asteella. Ihmiset halutaan mahdollisimman nopeasti töihin ja elättämään neekereitä. Yhtä asiaa en vain tajua: kun neekereitä otetaan pahimmillaan jopa 50 000 vuodessa, niin miten siinä voi minkäänlainen opetussuunnitelmien kiristäminen ratkaista ongelmaa? Eikö niitä neekereitä voisi ottaa vähemmän? Tiedän (vaikken ymmärrä miksi), että niitä on pakko ottaa, joten niiden ottamatta jättäminenhän ei ole vaihtoehto. Vai onko näistä neekereistä tarkoitus kasvattaa jonkunlainen superneekerien sukupolvi, jotka sitten kouluttavat uusia maahan otettavia jatkossa? Veikkaan jonkunasteisia ongelmia olevan tulossa.

 • Snif

  Vastaa

  Ei kellään ole mielessä käynyt että suomi käytännössä kohtelee lapsiperheitä kuin roskaa, siis kantavästön. Joten kai sitä helvetti ählmit synnyttää kersoja kuin kanit kun noilla ei ole huolen häivää, kaikki elatus tulee koko iän tekemättä yhtään mitään.

  • Tulevaisuttanne rakentamassa

   Vastaa

   Itse ole eri mieltä. Tänä päivänä lapsiperheiden talous on turvatumpaa kuin koskaan aikaisemmin. Esim. ‑80 luvulla lapsiperheiden taloudellinen tuki oli paljon heikompaa kuin se on nyt. Ja silloin lapsia syntyi todella paljon enemmän kuin nyt.

   Ongelmana ovat nykynuoret jotka ajattelevat aivan eri tavalla kuin mitä silloin ajateltiin. Nykyään ajatellaan että lapset ovat kuin pahvikuvia jotka voidaan siirtää sivuun kun halutaan mennä ja tulla ja ”elää omaa elämää”. Aiemmin perustettiin perhe ja elettiin perheenä. 

   Myös krääsän ostamisessa on suuri ero. Ennen vanhaan vessarullista ja pahvilaatikoista sekä kävyistä tehtiin lähes mitä vain. Mielikuvitus kehittyi yhdessä käadentaitojen kanssa. Nykyään ostetaan kiina-krääsää jota käytetään hetken aikaa ja sitten viskataan roskiin.

   Myös pukeutumisella näyttää olevan suuri merkitys nykymaailmassa. Enää ei näy ”kurahaalareita” päiväkodeissa kun sinne ovat tunkeutuneet aurinkolasit otsalla seisovat napa-paita prinsessat huivit kauloissaan. Jotka räpläävät kännyköitään.

   Se mikä tässä eniten huolettaa on se että miten alas nykynuoriso romahtaa 30 vuoden päästä kun ne tajuaa ettei ole seuraavaa sukupolvea hoitamassa niitä vanhainkodeissa tai terveyskeskuksissa? Vai ottaako ne sitten itsemurhapillein kun rahat on loppu eikä elämä ole enää ”kivaa”?

 • Kansan tahto

  Vastaa

  1. Hallituksen tavoitteena on kansan vaihto, ja hallitus vain toteuttaa kansan tahtoa. Valkoiset vaihdetaan värillisiin, kansan tahdon mukaisesti. 

  2. ”Aate, joka valloittaa massoja, muuttuu materiaaliseski voimaksi” © Karl Marx a.k.a. Mordechai Levi.
  Valtaosa suomalaisista ei tosiasiallisesti pidä suomalaisuutta arvokkaana asiana eikä liikuta sormeakaan sen puolustamiseksi; päinvastoin, huomattava osa suomalaisesta väestöstä aktiivisesti osallistuu suomalaisen kansan vaihtamiseen värillisiin matuhinh. Luonnontieteellinen tosiasia on siinä, että oletusarvoisesti jokainen kansa ei ole selviytymisen arvoinen. Kun valtaosa suomalaisista päätti tehdä kansallisen itsemurhan, niin sille ei voi mitään. Suomen kansan kuoleman tahtoa on kunnioitettava.

  • JFK

   Vastaa

   ” huomattava osa suomalaisesta väestöstä aktiivisesti osallistuu suomalaisen kansan vaihtamiseen värillisiin matuhin”

   Kantasuomalainen väestö säilyy vain sillä, että kantasuomalainen mies pariutuu kantasuomalaisen naisen kanssa ja he laittavat alulle ja kasvattavat vähintään kolme isänmaallisia arvoja kunnioittavaa lasta. Tämän idealistisen toimintamallin heikoin lenkki on kantasuomalainen nainen.
   Jotta kantasuomalainen väestö todelllakin säilyisi, tarkoittaisi se käytännössä sitä, että kantasuomalaisen miehen pitää pariutua 120kg bruttopainoiseen feministiin, jolla on korulävistyksiä kasvoissa, tatuointeja ahterissa, jolla akuutti medikalisoitu mielenterveyskuntoutumisohjelma, muutama ex-matu-miessuhde sosiaalisena taakkana ja turvallisuusuhkana, jolta puuttuu perustaidot kodinhoidosta ja ruoanlaitosta, joka haluaa täysin estää mieheltä miehiset harrasteet, lihan syönnin, oluen juonnin, auton käytön. Joka osallistuu pride-marsseihin tekopenikset korvissa.
   Aika moni mies sanoo: ”Ei kiitos. Kuolkoon Suomi. En pariudu hirviön kanssa”.
   Suomen kansan säilyvyyden edellytys on se, että, joko suomalaiset naiset saadaan ryhdistäytymään ja tukemaan kyseistä tavoitetta, tai, että suomalaiset naiset korvataan ”kohtuullisen samangeenisillä”. Naisten on nyt tehtävä se päätös: Kumpaa tietä Suomi menee?

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi