Radikaali arkisto: Hitler ja pankkiirit: korko-orjuuden murtaminen

Kansallismieliset eurooppalaiset juhlivat tänään vapaustaistelun merkittävimmän ikonin, Adolf Hitlerin, 135-vuotissyntymäpäivää!

Talous

Marraskuun lopulla 1918 Adolf Hitler palasi Müncheniin, josta hän jatkoi sotilasleirille Baijerin Traunsteiniin. Leirin päättyessä huhtikuussa 1919 Hitler matkusti takaisin Müncheniin. Aluetta hallitsi tuolloin vallankumouksellinen puolanjuutalainen Kurt Eisner, todelliselta nimeltään Salamon Kosmanowsky.

Baijerin Freikorps-joukot tukahduttivat kommunistivallankumouksen 1.5.1919. Muutama päivä tämän jälkeen Hitler kutsuttiin 2. jalkaväkirykmentin edustajana politiikan kurssille. Luentojen tarkoituksena oli opettaa sotilaille yhteiskunnallista tietoisuutta, joka helpottaisi Münchenin vallankumouksellisten kommunistivihollisten toiminnan tiedustelua ja torjumista.

Yksi luennojista oli tohtori Gottfried Feder, joka oli siirtynyt rakennusinsinöörin töistä taloustutkijaksi. Hänen luentonsa nimi oli ”Korko-orjuuden kumoaminen”. Hitler oli lumoutunut kuulemastaan. Tämä oli hänen poliittisen uransa käännekohta. Hän kirjoitti Taisteluni-kirjassaan:

”Ensimmäistä kertaa elämässäni kuulin pörssi- ja lainapääomasta. Kuultuani Federin ensimmäisen esitelmän ymmärsin, että olin oppinut periaatteita, joiden ympärille voisi rakentaa uuden puolueen.

Federin nerokkuus perustuu tyyliin, jolla hän raadollisesti kuvailee pörssi- ja lainapääoman kaksoismerkitystä. Hän on todistanut, että tämä pääoma on aina riippuvainen korosta. Hän osasi esittää asiansa niin yksinkertaisesti ja vakuuttavasti, ettei kenelläkään ollut juuri mitään vastaan sanottavaa. Hänen kritisoijansakaan eivät kiistäneet koron ja pääoman suhdetta. He vain epäilivät, voitaisiinko Federin omaa mallia soveltaa käytännössä. Minulla ei ollut asiasta epäilystäkään.”

Ja myöhemmin:

”Ymmärsin välittömästi, että aihe on äärimmäisen tärkeä koko Saksan tulevaisuuden kannalta. Saksan resurssit ja vauraus voitaisiin pelastaa kansainvälisiltä sijoittajilta vain, jos maan talous ja pörssi erotettaisiin selkeästi toisistaan. Tämä ei tarkoittaisi hyökkäystä pääomaa vastaan sinänsä, sillä se voisi asettaa koko Saksan itsenäisyyden vaakalaudalle. Ymmärsin, mihin Saksa oli menossa; vaikeinta taistelua ei tultaisi käymään vihollisvaltioita vaan kansainvälistä pääomaa vastaan. Federin puhe oli kuin sotahuuto tulevaa taistelua varten.”

Gottfried Feder.

Lisäksi hän kirjoitti:

”Taistelusta kansainvälistä pörssi- ja lainapääomaa vastaan on tullut yksi ratkaisevimmista askeleista kohti Saksan taloudellista vapautta ja itsenäisyyttä.”

Muutama viikko myöhemmin Hitler sai esimiehiltään käskyn tutkia järjestöä nimeltä Deutsche Arbeiterpartei eli Saksan työväenpuolue. Hän osallistui kokoukseen, joka pidettiin müncheniläisessä Sterneckerbräu-oluttuvassa. Noin 20–25 oli yhteensä paikalla. Pääpuhujana toimi tohtori Feder.

Pian tämän jälkeen Hitler liittyi puolueeseen. Hän otti puolueen nopeasti haltuunsa ja muutti sen nimeksi NSDAP – Saksan kansallissosialistinen työväenpuolue. Federistä (joka kirjoitti puolueen 25 kohdan ohjelman) tuli puolueen taloudellisen ohjelman pääarkkitehti, kunnes hänet erotettiin talousministeriöstä 1934.

Noin 40 % Federin luomasta puolueohjelmasta käsittelee talous- ja raha-asioita. Alla muutamia tärkeitä kohtia.

”Yhteisön hyöty on tärkeämpi kuin yksilön; korko-orjuuden murtaminen on kansallissosialismin ydin.”

”Kun nämä periaatteet on saatettu käytäntöön, tulee positiivinen valtiomalli voittamaan nykyisen järjestelmän, jossa kansainvälisyys määrää ja jossa valtio, kansa ja talous on erotettu toisistaan. Tämä tulee merkitsemään yksilökeskeisyyden loppua ja yhteisen hyvän voittoa. Nykyinen valtiomalli on epäreilu työntekijöitä kohtaan ja se on pelkkä pankkiirien ja pörssikeinottelijoiden edunvalvoja. Nykyjärjestelmä johtaa korruptioon ja kannustaa kansalaisia tavoittelemaan rikastumista epärehellisesti. Valtaapitävät eivät välitä kansasta eikä valtio ole kyennyt yhdistämään kansaa. Rahanvalta on vallan rumin ilmentymä; se kontrolloi, korruptoi ja tuhoaa. Sen uhreja ovat valtio, kansa, yhteiskunta, moraali ja kulttuuri.”

”’Korko-orjuuden murskaaminen’ olkoon sotahuutomme. Korko-orjuudesta kärsii maanomistaja, jonka täytyy ottaa lisää lainaa voidakseen viljellä maataan. Hänen lainansa korko on niin suuri, että se tekee hänen työstään lähes kannattamatonta. Korko-orjuudesta kärsii kansalainen, joka ylivelkaantuu eikä selviä asuntovelastaan.

Korko-orjuudesta kärsii myös kansalainen, joka työskentelee kaupassa tai tehtaassa nälkäpalkalla, kun osakkeenomistaja nostaa osinkoja ja bonuksia, joiden eteen hän ei ole tehnyt lainkaan töitä. Orjuudesta kärsii myös keskiluokka, jonka palkasta valtaosa menee pankkilainojen korkojen maksamiseen.”

”Korko-orjuus on syy yhteiskunnan ongelmille: työ vastaan pääoma, veri vastaan raha, tuottava työ vastaan riisto. Kansamme ja rotumme kannalta on äärimmäisen tärkeää, että orjuus tullaan kumoamaan. Vain korko-orjuudesta vapautumalla Saksa palauttaa kunniansa ja itsenäisyytensä. Ja sama pätee koko maailmaan! Kyse ei ole vain taloudesta, vaan sivilisaatioiden hyvinvoinnista ja ihmisten onnellisuudesta. Korko-orjuus vaikuttaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja jokaiseen kansalaiseen. Meillä on kaksi vaihtoehtoa: Palvelemmeko kansaa vai tavoittelemmeko itsekkäästi vain omaa henkilökohtaista etuamme? Korko-orjuus on kaikkien sosiaalisten ongelmien syy.”

”Taloudellinen pääperiaatteemme: rahamarkkinoiden on oltava valtion kontrollissa. Suurliikemiehet eivät saa luoda omaa yksityistä valtakuntaansa. Siksi korko-orjuus on murrettava.”

”Valtiomme velkaantuminen voidaan katkaista vain kieltämällä pankeilta koronkiskonta.”

”Valtakunnanpankki (Reichsbank) ja muut korkoa perivät finanssi-instituutiot on kansallistettava.”

”Suuria julkisia hankkeita (vesivoima, rautatiet jne.) ei tule rahoittaa yksityisellä lainalla. Valtion on rahoitettava hankkeet korottomilla lainoilla tai painamalla omaa rahaa.”

”Valuutan vakaus on turvattava.”

”On perustettava valtiollinen pankki, joka toteuttaa rahareformin ja luo korotonta rahaa.”

”Verotus on uudistettava, jotta se palvelee valtion sosiaalisia ja taloudellisia periaatteita. Välilliset verot eivät saa näännyttää kuluttajia. Verotaso ei saa myöskään estää ihmisiä alkamasta yrittäjiksi.”

”Inflaatiota syntyy, jos rahaa painetaan liikaa kansan tuottamaan arvonlisäykseen nähden. Me saksalaiset muistamme sen. Inflaation torjumiseksi valtion on luotava korotonta rahaa samassa suhteessa kuin kansa luo työllään arvonlisäystä.”

”On täyttä hulluutta, että tänä päivänä on mahdotonta rakentaa suuria yrityksiä velkaantumatta. Ihanteellisessa yhteiskunnassa valtio voi luoda rahaa avustaakseen aloittelevia yrittäjiä, joilla on kannattava liikeidea.”

Feder nimitettiin valtionsihteeriksi valtakunnan talousministeriöön, kun kansallissosialistit nousivat valtaan 30.1.1933. Tohtori Hjalmar Schacht kuitenkin vastusti aktiivisesti monia Federin talousoppeja. Schacht oli nimitetty valtakunnanpankin johtajaksi maaliskuussa 1933. Schacht oli arvoituksellinen persoona. Hän syntyi Schleswig-Holsteinissa 1877, mutta hänen perheensä oli peräisin Unkarista. 1903 26-vuotias Schacht meni töihin Dresdner-pankkiin ja 1908 hänestä tuli vapaamuurari.

Hän opiskeli myös heprean kieltä, sillä hän uskoi, että juutalaisten kieltä oli osattava, jos tahtoi edetä pankkiiriuralla. Schacht tahtoi alusta lähtien tuhota Federin suunnitelmat. Schachtista tuli talousministeri elokuussa 1934 ja Feder irtisanottiin.

Voi olla, että Federin erottaminen johtui siitä, ettei Hitler ollut itse asiantuntija raha- ja talousasioissa. Kun hän tapasi Federin ensimmäisen kerran 1919, hän myönsi: ”Feder halusi minun oppivan lisää taloudesta, josta minulla ei ennestään ollut kovinkaan paljoa teoreettista tietoa.”

Rahauudistus toteutettiin kuitenkin osittain. Valtion työllistämis- ja varusteluohjelmien rahoittamiseksi perustettiin kaksi yhtiötä: Gesellschaft für Öffentliche Arbeiten (Öffa) sekä Metallforschung Gesellschaft (Mefo). Yhtiöt hyväksyivät Öffa- ja Mefo-seteleitä tavarantoimittajilta, jotka täyttivät valtion asettamat vaatimukset. Valtionpankki diskonttasi [diskonttaus merkitsee tulevaisuuden rahan nykyarvon selvittämistä. Suom. huom.] setelit käyttäen 4 % vuosittaista korkoa. Setelit olivat voimassa vain kolme kuukautta, mikä oli monien hankkeiden kannalta liian lyhyt aika. Siksi voimassaoloaikaa voitiin kolmen kuukauden välein pidentää yhteensä jopa viideksi vuodeksi.

Tammikuussa 1939 tilanne kärjistyi, sillä Schacht vastusti päätöstä, että valtio painaisi uusia Öffa- ja Mefo-seteleitä 3 miljardin Reichsmarkin [Saksan tuolloinen rahayksikkö. Suom. huom.] edestä. Hän väitti pelkäävänsä ”inflaatiota”. 7.1.1939 Schacht otti Hitleriin yhteyttä. Schachtin mukaan talousministeriöllä on oltava täysi päätäntävalta raha-asioissa. Armeijalla oli tuolloin hyvin paljon sananvaltaa, mikä ei miellyttänyt häntä. Hinta- ja palkkasääntelystä oli tehtävä tehokasta. Epäpätevä johto oli Schachtin mukaan erotettava. Hän tahtoi myös, että vain valtakunnanpankki saisi päättää pääoma- ja finanssimarkkinoista. Tämä olisi käytännössä tarkoittanut Göringin nelivuotissuunnitelman kumoamista.

Schachtia ei tuomittu Nürnbergin näytösoikeudenkäynnissä.

Schachtin vaatimukset olisivat voineet romuttaa Saksan talouden, jonka BKT oli 1933–1939 kasvanut 100 %. Tammikuussa 1933 Saksa oli ollut rutiköyhä ja raunioitunut maa, jossa asui yli kuusi miljoonaa työtöntä. Hitler kuitenkin teki Saksasta hyvinvointivaltion sekä koko Euroopan historian vauraimman ja voimakkaimman maan. Hitler ei suinkaan aikonut taipua valtakunnanpankin vaatimuksiin.

19.1.1939 Hitler erotti Schachtin, joka oli lopulta pelkkä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden työkalu. Hitler määräsi valtakunnanpankkia luomaan sen verran rahaa kuin valtio tarvitsi. Kiertoon tullutta rahaa voidaan pitää Federin oppien mukaisena, vaikka Öffa- ja Mefo-seteleissä olikin nimellinen vuosittainen korko.

Uusi valtakunnanpankkilaki saatettiin voimaan 15.6.1939. Lain mukaan pankista tuli nyt ehdottoman alisteinen valtiolle. Lain 3. artiklan mukaan pankkia tullaan johtamaan valtiojohdon valvonnassa. Hitleristä oli tullut Saksan kansallinen pankkiiri. Kuten Napoléon Bonaparte, joka myös haastoi kansainväliset koronkiskojat, Hitler joutui kärsimään itsenäisen talouspolitiikkansa väistämättömän seurauksen: kansainväliset rahoitusmarkkinat pakottivat valtiot hyökkäämään Saksaa vastaan. Täysin turha sota tulisi tuhoamaan Saksan ja sen kansan.

Tilanne kehittyi nopeasti. 31.3.1939 Englanti otti yhteyttä Puolaan ja lupasi, että Englanti olisi valmis turvaamaan Puolan koskemattomuuden, mikäli Saksa hyökkäisi sinne – tai mikäli Puola hyökkäisi Saksaa vastaan! Puola sai Englannin lupauksesta itseluottamusta eikä se ottanut kuuleviin korviinsa Hitlerin tarjouksia, kun tämä pyrki kumoamaan Versailles’n häpeärauhan saksalaisvastaisia päätöksiä.

Seuraavan viiden kuukauden ajan Puolan hallitus vain tehosti saksalaisvastaista politiikkaansa: vainosta ja hyökkäyksistä tuli arkipäivää 1,5 miljoonalle Puolassa asuneelle etniselle saksalaiselle. Puolalaiset tappoivat yhteensä yli 58 000 saksalaissiviiliä, ja väkivalta kärjistyi Brombergin [Bromberg kuului alueisiin, jotka riistettiin Saksalta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Suom. huom.] verilöylyssä 3.9.1939. Yhden päivän aikana murhattiin 5 500 saksalaista. Järkyttävään provokaatioon ei kuitenkaan tartuttu. Hitlerin oli kuitenkin lopulta tehtävä sotilaallinen interventio suojellakseen Puolassa asuvia saksalaisia.

30.8.1939 Hitler teki Puolalle ehdotuksen: 1919 vedetyt rajat säilytettäisiin, Danzig (jonka väestöstä 97 % oli saksalaisia) palautettaisiin Saksalle ja vajaan 100 kilometrin moottoritie ja junarata rakennettaisiin Länsi- ja Itä-Preussin välille (Schönlankesta Marienwerderiin). Lisäksi toteutettaisiin puolalaisten ja saksalaisten väestönvaihto. Kansainvälisten pankkiirien käskystä Britannian ulkoministeri lordi Halifax käski Puolaa kieltäytymään neuvotteluista Saksan kanssa. Näin toinen maailmansota syttyi. Saksa pakotettiin sotaan, joka johti kansainvälisten pankkiirien voittoon sekä eurooppalaisten veriseen tappioon.

Nykyään pankkiireilla on ylivalta-asema. Euroopan unioni, Brysselin komissaarit ja Frankfurtissa sijaitseva ”Euroopan” keskuspankki muistuttavat entistä enemmän Neuvostoliittoa. Velkakriisi ja euron mureneminen uhkaavat kuitenkin nyt niiden suunnitelmia, jotka haluaisivat viedä liittovaltiokehityksen loppuun asti. EU on murtumaisillaan.

Vaikka Hitler ei kyennytkään vapauttamaan Eurooppaa lopullisesti, ei hän tehnyt turhaa työtä. Meidän on opittava menneisyydestä sekä koronkiskonnan vaikutuksista. Tietoisuutta on levitettävä väsymättä, sillä tiedostamalla ongelmat voimme saavuttaa yksilöllisen ja kansallisen vapauden.

Adolf Hitler Finanssiala Gottfried Feder Historia Kansallissosialismi Kansallissosialistinen Saksa Korko-orjuus Koronkiskonta Pankit Pankkiirit Politiikka Radikaali arkisto Sionismi Talous Yhteiskunta

Keskustelu

31 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • TT

  Vastaa

  ”…hänet erotettiin talousministeriöstä 1934”. NSDAP:n historiasta olisi hyvä saada esille jokin asiallinen dokumentti. Oma teoriani on se, että puolueessa toimi alkuvaiheessa järkeviä ihmisiä kuten mainittu tohtori Gottfried Feder, mutta myöhemmin puolueen ottivat haltuunsa ne moninaiset kilipäät, joiden ansiosta kansallissosialismi on ollut helppo leimata sivistyksen vastaiseksi liikkeeksi. Kaikki kansallissosialismin hyvät saavutukset, joita Partisaanikin tuo esiin, on voitu hukuttaa sen nimissä harjoitetun kaaos- ja raakalaispolitiikan ja lopulta hävityn sodan vuoksi. Myös itse Hitler menetti tolkullisuutensa kaikessa siinä vallantäyteydessä, jonka vuoden 1933 vallankaappaus hänelle ja hänen sisäpiirilleen mahdollisti. Valtiaan ei ole mahdollista hillitä itseään, jos ei ole olemassa aitoa oppositiota hänen ylilyöntejään kyseenalaistamassa.

  • Olavi Mainio

   Vastaa

   Feder oli liian radikaali vuoden 1934 tilanteeseen. Mitään hirveän radikaalia ei voitu toteuttaa siinä vaiheessa, kun maan talous on murskana ja armeijaa ei ole. Ulkomaiden kanssa täytyi tulla toimeen. Myös kotimaan talouseliitin. Esim. juuri Schachtilla oli kaikkien näiden luottamus ja toisaalta oli selvää, että jokin hätäraha vaadittiin Saksan nostamiseen suosta.

   Putinistin mielestä siis kansallissosialismi on helppoa leimata sivistyksen vastaiseksi liikkeeksi. Tietenkin typerien valheiden perusteella. Itse en ymmärrä, miten se voitaisiin sellaiseksi leimata. Voi olla, että Feder ei edes kyennyt yhteistyöhön ja mihinkään reaalipolitiikkaan. Hitler on ilmeisesti sanonut, että joitain alkemisteja oli pakko laittaa pois. Ehkäpä Federillä oli liiaksi jalat irti maasta, vaikka perusideat olivat hyviä.

   Koska Hitler osasi luovia, hän ei saanut ulkomaita heti kimppuunsa eikä sitoja polttamalla Reichswehriä vastaansa ym.

   Pikemminkin tuntuu siltä, että Hitlerillä ei ollut tarpeeksi tiukkaa otetta Wehrmachtista myöhemminkään. Hän olisi tarvinnut enemmän valtaa, että olisi onnistunut. Talouden hän käänsi nousuun ja pääsi toteuttamaan autarkkisia ja talousdemokraattisia oppejaan. Ei luopunut hätärahasta. Olisi kyllä muutenkin saanut vastaansa ulkomaat. Mutta nyt siis Wehrmachtista ei saatu kitkettyä pettureita eikä sitä voitu vakoilla tarpeeksi.

   Kannattaa lukea Wagenerin kirja Hitlerin kanssa työskentelemisestä alkuvuosina. Kyllä siinä oltiin Federin oppien takana. Paljastavaa on, että tosiaan toivottiin saavan mahdollisuus edes muutamiin vuosiin rauhan aikaa, jotta maa voitaisiin nostaa taas kukoistamaan. Arvattiin, että suurvallat tulevat joka tapauksessa vastustamaan tätä.

 • Vähän faktaa sekaan

  Vastaa

  Mitenkäs Molotov/Ribbentrop sopimuksen salainen lisäpöytäkirja liittyy Saksan tekemään Puolan invaasioon, osaako kukaan kertoa? Aatu teki sopparin Isä Aurinkoisen kansssa ja sillä Suomikin vedettiin mukaan tulevaan operaatio Barbarossaan.

  • Sovitut maakaupat

   Vastaa

   No, jos luet kirjat ”Suomi myrskyn silmässä” niin ymmärrät euroopa vaiheta paremmin.

  • Putinisti

   Vastaa

   Ennen kuin Molotov-Ribbentrop sopimus oli tehty, puolalaiset murhasivat kymmeniä tuhansia etnisiä saksalaisia, jotka olivat Puolan kansalaisia. Se oli varma ansa, sillä kansallismielinen Hitler ei voinut vain seurata sivusta kuinka saksalaisia murhataan Puolassa.
   Putin oli oppinut tämän Historian opetuksen, ja kun ”ukrainalaiset” alkoivat murhaamaan venäläisia v. 2914 – hän ei lähettänyt armejan joukot, kuten teki Hitler, vaan salli venäläisten vapaaehtoisten virtauksen rajan yli ja toimitti aseavun (nk. ”Pohojinen Tuuli”).

   Tästä on tehty erinomaisen hyvä elokuva:
   https://t.me/cinepatriotico/321
   Niin hyvä elokuva, että juutalaiset tuomitsivat näyttelijöitä vankilaan sodan jälkeen.

   • Nimetön

    Vastaa

    Voit toki esittää lähteitä näille vangitsemisväitteillesi.

    • Putinisti

     Vastaa

     31.8.1944 Puolan kansallisen vapautuksen komitean päätöksellä nostettiin syytteet viittä näyttelijää vastaan heidän osallistumisestaan elokuvaan. 18. marraskuuta 1948 neljä heistä saapui Varsovan käräjäoikeuteen (heidän roolinsa on merkitty sulkeisiin):

     Wanda Szczepanska (vahtimestari elokuvateatterissa)
     Stefan Golczewski (kiusaaja, joka lopettaa haavoittuneen saksalaisen)
     Juliusz Luschewski (puolalainen maanviljelijä, joka tappaa saksalaisia siirtolaisia)
     Michal Pluchinsky (poliisi) [5]

     Boguslav Samborsky tuomittiin poissaolevana, ja Tadeusz Zelski kuoli jo vuonna 1944. Elokuvakriitikko Jerzy Teplitz ja näyttelijä Dobeslav Damentsky toimivat oikeudenkäynnissä asiantuntijoina. Syytetyt puolustautuivat kaikin voimin yrittäen todistaa rooliensa olevan merkityksettömiä, eivätkä he itsekään aivan ymmärtäneet elokuvan juonta, mutta tällä ei ollut juurikaan vaikutusta oikeuden päätökseen. Michal Pluchinsky sai 5 vuotta, Golchevsky ja Luschevsky — 3 vuotta kukin. Wanda Szczepanska, joka muun muassa järjesti myös puolalaisten näyttelijöiden lähdön Wienin studioon, sai 12 vuotta vankeutta[6].

     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Wanda_Szczepa%C5%84ska%2C_Stefan_Golczewski%2C_Juliusz_%C5%81uszczewski_i_Micha%C5%82_Pluci%C5%84ski_-_Film_nr_54_-_1948-12–01.JPG

     Lähde 6.: Stanisław Milewski. Sądowe rozliczenia okupacyjnych kolaborantów (cz. 2)

     • Nimetön

      Lähteessäsi ei ollut siis sanaakaan juutalaisista

  • Nimetön

   Vastaa

   Miksi tuota sopimusta edes pidetään jotenkin mielenkiintoisena asiana?

   Neuvostoliitto aikoi valloittaa koko Euroopan, ja onnistuikin siinä vain puoliksi Hitlerin takia, eikä kysellyt kenenkään lupia siihen.

 • Olemme varoissamme

  Vastaa

  No, tiedä sitten miten hommat oikein menee kulloinkin…

  Perinteisesti Saksa ja Itävalta ovat olleet henkilökohtaisia kärkimaita varallisuuden osalta. Hollanti on pitänyt johtoaasemansa jo 20 vuotta. 

  Mutta nyt Alliazen tekemän tutkimuksen mukaan Hollanti pitää yhä johtopaikkaa, 152 520€:n henkilökohtaisella varallisuudella keskimäärin henkeä kohti. Melko paljon.

  Saksa ja Itävalta ovat menettäneet paljon varallisuuttaan osakkeiden laskun sekä inflaation nousun johdosta.

  Ja yllättävää on että Suomikin mainitaan säästäväisenä maana jonka kansalaiset ovat tehneet oikeita asioita. Pankkitileillä oleva 11,3 miljardin euron varallisuus ei ole jäänyt huomaamatta. Mutta millä sijalla Suomi on, siitä ei ole mainintaa.

 • Jaruselski

  Vastaa

  Hitlerin oli kuitenkin lopulta tehtävä sotilaallinen interventio suojellakseen Puolassa asuvia saksalaisia. Saman teki Putin suojellakseen Venäjän kansalaisia itä-ukrainassa. 14000-tuhatta kuollutta ja puhutaan jostain Venäjän brutaalista huökkäyssodasta. Vaikuttaa siltä että polski on euroopan Israel jota jenkki siionistit suojelevat.

 • general

  Vastaa

  Velkaorjuudesta irtaantuminen ei sopinut kansainvälisille pankkiireille ja tämä oli todellakin perussyy Toisen Maailmansodan syttymiselle. Fiat rahaa painetaan myös tänä päivänä USA:ssa jotta voitaisiin aloittaa Kolmas Maailmansota Venäjää ja Kiinaa vastaan eli jälleen toistuu sionistien pankkimaailman vaatima sota.

  Saksa joutui kärsimään Toisen Maailmansodan seurauksena päättymättömän miehityksen USA:n toimesta ja tällä hetkellä Suomen sionistien ja vapaamuurarien johtama hallitus on hyväksymässä DCA-sopimuksen kautta USA:n miehityksen Suomessa. Emme ole olleet vuoden 1994 jälkeen itsenäinen valtio ja maanpetturit ovat edelleen vallassa! Vain sota pystyy puhdistamaan suomalaisen yhteiskunnan sionistien käsistä

 • pää määrää

  Vastaa

  Historiaa kuvaavasta artikkelista ryhtyy ajattelemaan kenen taskuista ovat peräisin valtioiden velat. Tässä suurin nykyajan huijaus onkin, rahat ovat vain kuvitelmaa, niitä voi olla vain tilastoissa.
  Tässä korkopolitiikan rosvous paljastuukin, korotmenevät jonkun taskuun. Siitä kai seuraa juutalaisten sanonta, käärinliinassa ei ole taskuja.

 • Jutikat on myrkkyä

  Vastaa

  Kappas vaan! Kommenttiani Molotov/Ribbentrop-sopimuksen salaisesta lisäpöytäkirjasta ja sen vaikutuksesta Saksan hyökkäämisestä Puolaan ei aiota julkaista. Mitenkähän on tämän laita? Vai onkohan niin, että täällä on käytössä samanlainen sensuuri kuin kasaarijutikoiden alustoillakin?

  https://www.youtube.com/shorts/hAAefCOkF4o?feature=share

  • Nimetön

   Vastaa

   muista lääkkeet

   • Jutikat on myrkkyä

    Vastaa

    Kiitos vaan, mutta elän täysin tasapainoista ja lääkevapaata elämää. Samaa ei voi sanoa kaikista tämän boksin kirjoittelijoista, joilla on sairaalloinen ryssäviha. Kuinka moni tietää, että valkoiset venäläiset ovat geneettisesti sukulaiskansaamme? Paljon lähempänä meitä kuin hurrit, saksalaisista nyt puhumattakaan. M/R‑sopimuksen salaisella lisäpöytäkirjalla Aatu ”lahjoitti” Suomen Isä Aurinkoiselle, se tosiasia ei millään valheella muuksi muutu. Aatu hoiti Suomen mukaan toiseen maailmansotaan saadakseen auki pohjoisen rintaman neukkulaa vastaan. Nyt on muuten tulossa sama tilanne kun jenkit ovat perustamassa tänne tukikohtiaan Venäjälle hyökkäämistä varten. Kuinka moni teistä hihkuu onnesta kun on kohta mahdollisuus päästä rintamalle kuolemaan jutikoiden hyväksi käytävässä sodassa?

    • Nimetön

     Vastaa

     Aa, eli Neuvostoliitto olisi aivan varmasti jättänyt Suomen sikseen ilman tuota sopimusta, ihan hyvää hyvyyttään? Hitto teillä putinisteilla on absurdit jutut 😀

    • Nimetön

     Vastaa

     Tuo sukulaisväitteesikin on täyttä potaskaa. Isovenäläiset poikkeavat suomalaisista ihan yhtä paljon kuin muutkin eurooppalaiset.

     Toki Venäjän alueella elää vieläkin suomensukuisia kansoja, joiden identiteettiä Putin polkee vuodesta toiseen.

     • Jutikat on myrkkyä

      Aatun sopimuksella varmistui se että Suomi vedettiin mukaan toiseen maailmansotaan. Aatu ja Isä Aurinkoinen jakoivat Puolan kahtia ja Aatu ”lahjoitti” Suomen ja Baltian maat Isä Aurinkoiselle, luvaten olla puuttumatta asiaan. Barbarossan pohjustamista. Hajoa siihen. Ja mitä tulee suomalaisten ja venäläisten yhteiseen geeniperimään, käsite suomalais-ugrilaiset kansat ei lienee tuttu kun opiskelut eivät aatteen paljon vuoksi kiinnostaneet. Autetaan vähän. https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/11310dbe-e2f5-43d3-943e-d8eabf560782 ”Suomalaiset ovat suomen kieltä puhuva itämerensuomalainen kansa ja etninen ryhmä, joka kuuluu suomalais-ugrilaisiin ja uralilaisiin kansoihin.” https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomalaiset Ja kuten sanoin, monilla kansallissosialisteilla on kova into toimia jutikoiden hyödyllisinä idiootteina ja ajaa sotimalla niiden maailmanvaltaa. Olen sitä mieltä että jokainen jolle jutikoiden etu on suomalaisten etua tärkeämpi ei ole suomalaisten puolella, olipa kyseessä sitten kristitty sionisti, kommunisti tai kansallissosialisti. Motiivikaan ei ratkaise, ainoastaan toteutuva päämäärä.

     • Plääh

      Vaikutat nimimerkkisi perusteella joltain provokaattorilta. MIksi valehtelet Molotovin ja Ribbentropin solmimasta sopimuksesta? Tosiasiassa Länsi oli luovuttanut Baltian ja Suomen Neuvostoliitolle. Saksa salli vain rajantarkistuksia ja muutaman tukikohdan rannikoille. Täyttä valloitusta ja bolshevisointia ei hyväksytty. Suomi oli Saksan tärkeä kauppakumppani eli intressipiiri ei tarkoittanut edes sen kaupan täättymistä. Tämän vuoksi NL uskalsi miehittää Baltian täysin vasta kesällä 1940, kun Saksa oli kiinni Ranskassa. Tämä bolshevisointi mainittiin yhtenä lukuisista sopimusrikkomuksista Saksan sodanjulistuksessa 1941

     • Nimetön

      Kysytään nyt vielä kerran: Eli ilman sopimusta Neuvostoliitto olisi valloittanut koko Euroopan, mutta ei Suomea?

      ”käsite suomalais-ugrilaiset kansat ei lienee tuttu kun opiskelut eivät aatteen paljon vuoksi kiinnostaneet. ”

      Jaahas, siellä on typoista päätellen näpytelty ihan kiihkon vallassa, vaiko peräti kännissä? 

      Ryssillä ja suomalais-ugrilaisilla ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Levität täyttä potaskaa, kuten lähteistäsikin voi päätellä – wikipedia ja iltalehti 😀

      Toivottavasti jatko-opintosi eivät kaadu heti pääsykokeisiin. Tekisi sulle ihan hyvää.

 • Neula ja laakeri

  Vastaa

  Tarvitaan vielä ainakin 100 vuotta ajallista etäisyyttä lisää 1930- ja 40-luvun tapahtumiin jotta valtavirran ajattelijat osaavat suhtautua Rautakansleri Adolf Hitlerin kirjoituksiin analyyttisen viileästi ja asiallisesti ilman mitään kiihkoilua. Mehän eletään vielä valitettavasti aivotonta holokaustihuutamisen aikaa. Sekin aika vielä koittaa jolloin historian tutkijat yksimielisesti nostavat Adolf Hitlerin sinne paikalleen mihin hän oikeasti kuuluu, eli suurten ajattelijoiden joukkoon!

 • Olavi Mainio

  Vastaa

  ”Voi olla, että Federin erottaminen johtui siitä, ettei Hitler ollut itse asiantuntija raha- ja talousasioissa.”

  Kyllä hänellä varmasti oli jo tuossa vaiheessa ihan eri tiedot kuin vuona 1919. Emme tunne irtisanomisen taustoja. Ehkäpä Feder ei hyväksynyt liian varovaista politiikkaa. Suhteita ei voitu lyödä poikki joka suuntaan heti.

  Schachtilla oli hyvät suhteet kv. finanssipiireihin. Hän oli saamieni tietojen mukaan hoitanut superinflaation jälkeen taloutta kuntoon väliaikaisella rinnakkaisvaluutalla.

 • Nimetön

  Vastaa

  Nimimerkkini kertoo että TIEDÄN ketkä ovat aina sotien takapirut ja toimin niitä vastaan. Totuus on niille pahinta myrkkyä ja siksi levitän sitä. Neulan ja laakerin lienee syytä käydä koulunsa loppuun: https://en.wikisource.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop_Pact#Secret_Additional_Protocol Article I
  In the event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States (Finland, Estonia, Latvia, Lithuania), the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and U.S.S.R. In this connection the interest of Lithuania in the Vilnius area is recognized by each party. Tuon tekstin perässä on alkuperäinen saksankielinen dokumentti allekirjoituksineen. Oli aikoinaan vilnalaisella palvelimella kokonaisuudessaan mutta nyt poistettu sieltä.

 • Jutikat on myrkkyä

  Vastaa

  Nimimerkkini kertoo keiden TIEDÄN olevan sotien arkkitehdit lähes jokaisen konfliktin takana, kuten nytkin Ukrainan. Neula ja laakerin kannattaisi käydä koulut loppuun tai ainakin opetella hakemaan tietoa netistä. Autetaas vähän vaikkei se tietenkään pysty tosiasioita tunnustamaankaan: Article I
  In the event of a territorial and political rearrangement in the areas belonging to the Baltic States (Finland, Estonia, Latvia, Lithuania), the northern boundary of Lithuania shall represent the boundary of the spheres of influence of Germany and U.S.S.R. In this connection the interest of Lithuania in the Vilnius area is recognized by each party.
  https://en.wikisource.org/wiki/Molotov%E2%80%93Ribbentrop_Pact#Secret_Additional_Protocol Tekstin perässä on muuten alkuperäinen saksankielinen dokumentti. Kaikki alkuperäiset dokumentit olivat vilnalaisella palvelimella mutta nyt ne on poistettu sieltä.

  • Plääh

   Vastaa

   Kiletämättä tämä uunitusnimimerkkisi on vielä provosoivampi. Haluatko viranomaisten sulkevan sivun, vaikka tosiasiassa ketään ei uunitettu?

   Et yksinkertaisesti tunne historiaa yhtään. Tuollaisesta sopimustekstistä pitää tietää, mitä intressipiirillä tarkoitettiin. Asiasta on lukemattomia todisteita. Suomen miehittämistä kokonaan ei hyväksytty eikä bolshevisointia. Myös Baltioassa tämä oli sopimuskrikkomus ja sodan syy. Ei sitä propagandasyistä lykätty kesään 1940. Silloin Suomikin oli suurimmassa vaarassa. Stalin harkitsi röyhkeää yllätysmiehitystä. Hitler joutui hoputtamaan Talvisodan lopettamista, kun oli ensin ollut kohteliaasti vaatimassa tätä talvella.

   Kaikki historiaa tuntevat tietävät, että ”vastoin kaikkia vakuutteluita” 1939 Venäjä alkoi heti jo lokakuussa tulkitsemaan itressipiiriä eri tavalla ja Talvisodassa juurikin oli huolestuttavaa Saksan kannalta tämä asenne Terijoen hallituksineen. Saksa vastusti sotaa ja piti lopulta sitä ylimitoitettuna voimankäyttönä. Berliinissä 1940 Molotov pyysi lupaa Suomen mmiehitykseen ja tulkitsi todellakin sopimusta sillä tavalla, jollaiseksi historiotsijat ovat halunneet sen väärentää. Hitlerkielsi tämän kysyttyään ensin, mitä tilien selvittäminen merkitsi. Saksan joukot Suomessa kesällä ehkä pelastivat Suomen. No ehkä STalin ei olisi uskaltanut uhmata Hitleriä, mutta liukuminen Saksan leiriin olisi saattanut tulla vaikeammaksi ilman.

  • Plääh

   Vastaa

   Kiletämättä tämä uunitusnimimerkkisi on vielä provosoivampi. Haluatko viranomaisten sulkevan sivun, vaikka tosiasiassa ketään ei uunitettu?

   Et yksinkertaisesti tunne historiaa yhtään. Tuollaisesta sopimustekstistä pitää tietää, mitä intressipiirillä tarkoitettiin. Asiasta on lukemattomia todisteita. Suomen miehittämistä kokonaan ei hyväksytty eikä bolshevisointia. Myös Baltioassa tämä oli sopimuskrikkomus ja sodan syy. Ei sitä propagandasyistä lykätty kesään 1940. Silloin Suomikin oli suurimmassa vaarassa. Stalin harkitsi röyhkeää yllätysmiehitystä. Hitler joutui hoputtamaan Talvisodan lopettamista, kun oli ensin ollut kohteliaasti vaatimassa tätä talvella.

   Kaikki historiaa tuntevat tietävät, että ”vastoin kaikkia vakuutteluita” 1939 Venäjä alkoi heti jo lokakuussa tulkitsemaan itressipiiriä eri tavalla ja Talvisodassa juurikin oli huolestuttavaa Saksan kannalta tämä asenne Terijoen hallituksineen. Saksa vastusti sotaa ja piti lopulta sitä ylimitoitettuna voimankäyttönä. Berliinissä 1940 Molotov pyysi lupaa Suomen mmiehitykseen ja tulkitsi todellakin sopimusta sillä tavalla, jollaiseksi historiotsijat ovat halunneet sen väärentää. Hitlerkielsi tämän kysyttyään ensin, mitä tilien selvittäminen merkitsi. Saksan joukot Suomessa kesällä ehkä pelastivat Suomen. No ehkä STalin ei olisi uskaltanut uhmata Hitleriä, mutta liukuminen Saksan leiriin olisi saattanut tulla vaikeammaksi ilman.

   • Jutikat on myrkkyä

    Vastaa

    Ja sittenpä Plääh antaa jotain konkreettista väitteidensä tueksi, tai ne ovat vain väitteitä. Revisionistit yrittävät pestä Saksan tekemiä rikoksia puhtaaksi ja yksi näistä on Saksan tekemä härski petos Suomelle, millä meidät vedettiin mukaan sotaan. Samaa ollaan tekemässä nytkin ja jutikat ovat jälleen takapiruina, suorittavan portaan ollessa omat maanpetturimme. Olen aiemminkin puolustanut aivan julkisesti myös kansallissosialistien sananvapautta, vaikken ideologiaa kannatakaan. Kommunistien sananvapautta taasen en puolla siksi, että ne haluavat valtaan päästyään kuristaa muiden sananvapauden hengiltä.

    • Plääh

     Vastaa

     Mikä ihmeen rikos Suomen hylkääminen olisi ollut?

     • Jutikat on myrkkyä

      Eli Pläähin sanaan vain on luotettava, koska mitään todisteita niiden tueksi ei ole. Toisin sanoen, Pläähin väite on valhe.

     • Plääh

      Onhanniitä todisteita Saksan diplomaattiarkisto pullollaan. Esitykseni on lähes valtavirtahistorioitsijoiden käsitys asioista. Bror Laurla kirjoitti asiat halki jo v. 1982 (Tie Talvisodan rauhaan). Siitä vain kirjastotädiltä pyytämään varastokamaa. Laurla ei kirjoittanut mitään omasta päästään.

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi