Haastattelussa Werner Toivonen

Haastateltava on kirjoittanut ”Kansallissosialismi – Luonnonsuojeluaate” -teoksen, jonka voi ostaa Kielletyiltä Kirjoilta 25 euron hintaan.

Aktivismi

Et ole julkisuudessa tunnettu aktivisti, joten haluaisitko esitellä itsesi lukijoille?

Terve. Olen Werner Toivonen ja olen kolmikymppinen mies sekä teoksen ”Kansallissosialismi – Luonnonsuojeluaate” kirjoittaja. Olen ammatiltani ympäristöalan asiantuntijatehtävissä, joten kirjan aihepiiri on ilmeisen lähellä sydäntäni. Moni varmaan kategorisoisi minut ”ekofasistiksi”, mutta kuten kirjassani pyrin selvittämään, ”ekofasismi” on vain kansallissosialismin liikanimitys. Olen siis kansallissosialisti.

Elät ilmeisesti itse modernin maailman arkiset ongelmat huomioiden melko luontoon päin kallellaan olevaa elämää. Haluaisitko kertoa hieman tästä?

Pyrin henkilökohtaisessa elämässäni elämään mahdollisimman luonnonmukaista, perinteistä, ekologista ja omavaraista elämää pientilallani. Tavoitteenani on luoda pioneerihengessä eräänlainen kansallissosialistinen mallipientila, jolla voin konkreettisesti osoittaa sen, miten kotitalous voi elää merkityksellistä ja terveellistä elämää, edistää luonnon hyvinvointia, sekä tuottaa itse puhdasta ravintoa työvaltaisen ja ekologisesti kestävin menetelmin ja täten muuttua kuluttajasta tuottajaksi ja kansallissosialistisen yhteiskunnan selkärangaksi.
Oma henkilökohtainen unelmani kansallissosialismin lähitulevaisuudelle on maaseutupainotteinen rinnakkaisyhteiskunta.

Sisältääkö kirjoittamasi teos omaa tekstituotantoasi, vai onko kyseessä käännösteos?

Kirja jakautuu kolmeen osioon. Ensimmäinen 60-sivuinen osio käsittelee kansallissosialistisen maailmankatsomuksen luontofilosofiaa sekä erilaisia rodullisia luontosuhteita 2000-luvun näkökulmasta.
Teoksen toinen osio on massiivisin, kirjalle nimensäkin antanut ’Kolmannen Valtakunnan vihreä historiikki’ ja tämä osio on pituudeltaan 200 sivua.
Teoksen kolmas osio, pituudeltaan 70 sivua, taas sisältää käännöstöinä 11 ”vihreää” käännöstekstiä suoraan Kolmannesta Valtakunnasta sekä yhden tekstin suomalaisilta 1930-luvun kansallissosialisteilta.
Teoksen ensimmäinen ja toinen osio ovat täysin omasta kynästäni, kun taas kolmas osio käännöksiä. Toisin sanoen teoksessa noin 260 sivua on omaa tuotostani ja noin 70 sivua käännöksiä.

Mistä sait ajatuksen kirjoittaa yli 300-sivuisen teoksen ja mikä on teoksen tarkoitus?

Ajatuksen kirjalle sain huomatessani, ettei tällaista kirjaa ole vielä tehty oikeastaan millään kielellä. Kansallissosialismin ”vihreitä osa-alueita” on runsaasti käsitelty yksittäisinä ja erillisinä osa-alueina, muttei yhtä kokoavaa ja laajasti aihealuetta käsittelevää teosta ollut vielä olemassa. Muissa teoksissa on myös havaittavissa kansallissosialismivastaisten kirjailijoiden ymmärtämättömyys kansallissosialismin biologisista ja luonnonmukaisista perustuksista, joka taas on nähdäkseni keskeinen perusedellytys kansallissosialismin luonnonsuojelufilosofian ymmärtämiseksi. Koin, että tällainen kokoava teos pitäisi saada, ja että minulla on tästä nimenomaisesta aihepiiristä erityinen tietotaito ja myös kyvyt kirjoittaa kirja.
Teoksen tärkein ja pitkälti ainoa tarkoitus on yhdistää toisiinsa kahta kohtalonyhteydellä toisiinsa sidottua ihmisryhmää – luonnonsuojelijoita ja rotunationalisteja. On elintärkeää ymmärtää, miten rodullinen ja ekologinen kamppailu ovat monitasoisesti riippuvaisia toinen toisistaan, ja miten vain kansallissosialismi kokonaisvaltaisena biologisena maailmankatsomuksena voi yhdistää nämä kaksi yhden lipun alle.

Suurin osa teoksen käännösteksteistä on käännetty ensimmäistä kertaa ylipäätään yhtään millekään kielelle. Oliko alkuperäisten tekstien löytäminen minkälaisen työn ja tuskan takana?

Löysin digitoituja arkistoja, jotka sisälsivät 1930- ja 40-luvulla Kolmannessa Valtakunnassa painettuja luontojulkaisuja, joissa oli mukana myös paljon ideologisia kirjoituksia. NSDAP:n tuottamia julkaisuja, joista voi penkomisen kautta löytyä luontoaiheisia tekstejä, taas on saatavilla esimerkiksi archive.org-sivustolla.

Mitä pidemmälle kirjoitusprosessi eteni, sitä enemmän löysin käännettävää materiaalia, mutta johonkin raja oli vedettävä. Useita ”herkkupaloja” jäi toistaiseksi kääntämättä ja niiden osalta katsokaamme mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Käännöstyö oli lopulta kuitenkin koko kirjoitusprosessin hermoja raastavin osio. Keskeisin haaste kääntämistyössä oli Kolmannessa Valtakunnassa käytetty fraktuurafontti. Itselleni kyseinen fontti on äärimmäisen vaikeasti luettavaa, etenkin kun kyseessä on vieras kieli. Fraktuuraväsymyksen iskiessä kirjoitusprosessin viimeisen käännöstekstin kohdalla lopulta nöyrryin ja pyysin apua fraktuurafontin taitavalta toverilta, joka käänsi alkuperäistekstin saksasta englanniksi, jolloin itselleni jäi enää vain helpohko käännöstyö englannista suomeksi. Iso kiitos hänelle!

Voimmeko odottaa sinulta tulevaisuudessa kulttuurityötä tekstituotannon tai minkään muun kulttuurityön saralla?

Tietomääräni ja ymmärrykseni vihreiden teemojen lisäksi esimerkiksi omavaraisviljelystä ja kansallissosialistisesta pientilallisuudesta ovat aihepiireinä sellaisia, joista minulla voisi olla annettavaa.

Siirryn pian viettämään eräänlaista paimentolaiselämää takamaiden kesälaitumelle petovahinkojen minimoiseksi, jolloin teltassa vietettyinä suvi-iltoina minulta voi löytyä hyvää aikaa ja oikeaa mielenmaisemaa kirjoittamiselle. Se jääköön nähtäväksi.

Mitä lukijoiden kannattaisi tehdä luonnonsuojelun puolesta?

Esimerkiksi perinnebiotooppien niittotalkoita ja vieraslajien hävitystalkoita vaivaa krooninen työmiespula sekä osallistujien ikääntyminen, sillä monissa luontotalkoissa osallistujien keski-ikä ylittää eläkeikärajan. Näihin tapahtumiin kaivataan nuorta verta. Mikä sen kansallissosialistisempaa kuin niittää viikatteella esi-isiemmekin niittämää niittyä – veri ja maa!

Pentti Linkolan perustama Luonnonperintösäätiö ostaa lahjoitusvaroin metsää suojeltavaksi. Luonnonperintösäätiö on kansallismielisten suosima hyväntekeväisyyskohde ja itsekin annan mieluusti esimerkiksi joululahjaksi rahallisen lahjoituksen säätiölle. On kuitenkin ymmärrettävä mittasuhteet: Luonnonperintösäätiö on toistaiseksi 27 vuoden olemassaolonsa aikana suojellut 4700 hehtaaria metsää. Jotta metsien monimuotoisuuskatoa voitaisiin edes hidastaa, saati kokonaan pysäyttää, meidän tulee puhua useista sadoista tuhansista hehtaareista suojeltua metsää sekä koko metsätalousintensiteetin uudelleenarvioinnista.

Juutalaiskapitalistisen talouskasvukierteen katkaiseminen sekä totaalinen yhteiskunnallinen arvovallankumous kohti luonnon kanssa symbioosisuhteessa elävää yhteiskuntaa ovat luontomme kohtalonkysymykset. Tuet siis aitoa taistelua Suomen luonnon puolesta antamalla rahallisen tukesi kansallisradikaalin toiminnan hyväksi ja osallistumalla itse toimintaan. Myös kirjoittamani kirjan kaikki tuotot lahjoitetaan lyhentämättömänä kotimaiselle kansallisradikaalille toiminnalle, joten ostamalla kirjan tuet samalla kamppailua aidon ja kestävän luonnonsuojelun puolesta.

Aktivismi Historia Juutalaiset Kansallismieliset Kansallismielisyys Kansallissosialismi Kansallissosialistinen Saksa Kapitalismi Kotimaa Kulttuuri Luonnonperintösäätiö Luonnonsuojelu Omavaraisuus Pentti Linkola Rinnakkaisyhteiskunta Rotu Syväekologia Tiede & luonto

Keskustelu

21 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • Ehdotus seuraavaksi

  Vastaa

  No niin, yhtä kannatettavaa kuin vanhan vaaliminen on tulevaisuuden rakentaminen.

  Kirjoittaja mainitsi että hänellä on ”pientila”. Nyt kirjoitustehtäväksi toivoisin ”Kansallissosialistin kotitarveviljely” käsikirjaa. Siis yksinkertaista kirjaa jossa kerrotaan miten viljellään erilaisia kasveja. Alkaen ihan mullasta (kukkamulta/kasvuturve/oma maa…) kasteluun (kuiva/kostea/märkä) ja lannoitukseen (idätys/sirkkalehtivaihe/taimet/…) ja lannoitteet ja niiden määrät (nokkosvesi/tuhkavesi/virtsa/kanankakka/hevosenlanta/Neko/Substral…). Puhumattakaan maaperästä (takapiha/niitty/kukkalaatikko…) ja sen happamuudesta sekä kalkkipitoisuudesta.

  Meillä on paljon ihmisiä joita kotitarveviljely kiinnostaa mutta jotka eivät syystä tai toisesta siinä kovinkaan helposti onnistu. Paljon on kirjoja joissa kerrotaan asioista mutta esim idätys kuunkierron mukaan ja kasvatus talvisaikaan ovat suht abstrakteja käsityksiä. Jotka ovat esi. hrtonomeille tuiki tavallisia ja yleisessä tiedossa.

  Tällainen kaikenkattava alkuteos olisi poikaa. Se voisi olla samaa kokoluokkaa ja esitykseltään yhtä avoin kuin ”Biodynaaminen viljely”.

 • TT

  Vastaa

  Luonnonmukaisuuden palauttamisessa ei Suomessa tarvitsisi turvautua radikaaleihin muutosohjelmiin. Voitaisiin oikeastaan puhua palautumisesta normaaliin elämänmenoon, esimerkiksi 1950-luvun Suomen yhteiskuntarakenteeseen, jossa maaseutu on yhä runkoväestön asuinpaikka ja kaupungistunut väkikin elää viihtyisissä pikkukaupungeissa. Näin jää pois suurkaupunkien muodostama kasvualusta kaikenlaiselle mädätykselle. Esimerkiksi 1940-luvun Suomi oli valtavan elinvoimainen ja pitkälti omavarainen yhteiskunta, joka pystyi laittamaan sotilaallisesti kampoihin naapurin suurvallalle. Nykyisin homma ei onnistu muuten kuin persettä jenkeille myymällä.

 • Minä

  Vastaa

  Miksi pitäisi olla jotain sosialismia? Vapaa yhteiskunta on kansalaisten tahtoon perustuva ja mm. luonnon arvostaminen on vapaalle ihmiselle itsestäänselvä asia. Vapaa ihminen on vastuullinen, eikä hän toimi miten sattuu. Sekopäisyys ja vastuuttomuus ei ole merkki sisäisestä vapaudesta.

  Mikään sosialismi tai muukaan järjestelmä missä ihmiset tehdään jonkin aatten tai systeemin alamaisiksi ei tee hyvää yhteiskuntaa. Sellainen on aina jonkin asteista tyranniaa. Joidenkin mielestä vaan sattuu olemaan niin, että aina pitää olla jokin valta pitämässä ihmisiä alamaisinaa, vaikka se johtaa aina henkisesti huonosti voivaan ihmiseen, koska ihminen ei voi silloin olla vapaa.

  Tyranniaa, vaikkapa joidenkin mielestä ihanteellista kansallissosialismia, haluavat ihmiset, jotka eivät ymmärrä mitä on vapaus ja miten keskeisen tärkeää se on ihmisen hyvinvoinnille. He haluavat suoraan tai epäsuorasti hallita toisia. He eivät ole vapaita, eivätkä halua toistenkaan olevan vapaita. Heidän käsityksensä vapaudesta on jonkin aatteen luoman hiekkalaatikon sisällä oleva vapaus. He uskovat sen olevan ainoa ratkaisu yhteiskunnan toimivuudelle, koska he eivät itse kykene todelliseen vapauteen, vaan haluavat kaikkien elävän leikatuin siivin.

  • Perusta

   Vastaa

   Sosialismi on työväen olojen parantamista. Se on kannatettavaa. Mutta se on sana joka usein ”tiedetään” väärin.

  • Plääh

   Vastaa

   Et pärjää yksin vihollisillesi. Et ole oikeasti edes vapaa. Kuvittelet vain olevasi. Valta on vihollisella ja se on aivopessyt sinut uskomaan, että muun voiman edustaja olisi ”vapauden uhka” tms

 • Minä

  Vastaa

  TT – 40-luvulla Suomi oli maatalousyhteiskunta ja miehet olivat keskimäärin varsin hyväkuntoisia ja vahvoja. Siihen aikaa aseistus oli hyvin erilaista ja miesten määrällä oli paljon merkitystä. 40-luvulla Suomi sai apua Saksalta ja pysyi sen avun ansiosta itsenäisenä. Suomi ei ollut Jatkosodassa ihan yksin. Jos olisi ollut ihan yksin, olisi NL miehittänyt Suomen.

  Nykyisin miehet eivät ole keskimäärin samalla tavalla lihaksikkaita, eikä aseistuskaan ole samalla tavalla yksinkertaista. Aseet ovat monimutkaisia ja kalliita ja tulevat yhä kalliimmaksi sekä monimutkaisemmiksi. Olemalla liittoutumaton, on hyvin yksin. Leikkimällä puolueetonta, pettää itseään, sillä puolueettomuus ei suojele miltään, eikä vaikuta mitenkään turvallisuuteen.

  Nato-jäsenyys on sitä, että ei olla yksin ja saadaan parhaita aseita, vieläpä alennuksilla. Saadaan yhteistyökumppaneita puolustuksen vahvistamiseksi. On paljon, mitä Suomen taloudella ei saada hankituksi, mutta sellaista apua löytyy ja se on kullankallista, jos tulee idästä aseistettuja siirtolaisia ilman papereita suuremmissa määrin. Aivan kuten Jatkosodassa, Suomi sai Saksalta sellaista, mitä omin avuin ei olisi voitu saada. Tuon lisäksi erittäin tärkeä asia ovat huoltoyhteydet ja kun Ruotsi on Natossa, ovat huoltoyhteydet niin hyvät kuin ikinä voivat olla.

  Nato-jäsenyys ei alista Suomea jonkin ulkoisen vallan alle, eikä vie itsenäisyyttä. Katsokaamme vaikka Norjaa ja Tanskaa, jotka ovat olleet kauan Natossa. Ovat hyvin itsenäisiä ja jopa vauraita.

  • Nationalisti

   Vastaa

   Nato on yksi pahimpia asioita mitä tässä maassa on tapahtunut, kieroilulla, valehtelemalla, pettämällä ja pelottelulla Suomi sinne vietiin.
   Jos luet Naton perusarvoja mitä tulee esim. kansallismielisyyteen, niin yksikään kansallismielinen ei voi millään perusteella puolustaa tuota jenkkisionistien johtamaa terroriklubia.

 • Pekko

  Vastaa

  Pieni muotoinen kotitarve viljely on hyvä harrastus, mutta nykyisessä maailmassa elantoa et tule pientilallisena hankkimaan. Elämme markkina taloudessa, maanviljelykin on teho viljelyä, suomen kansan ruokkii 1000 suurinta tilallista. nykyiset viljalajikkeet eivät kasva ilman väkilannotteita ja juurekset ovat myös jalostettu kasvamaan teholannoituksella. Jos palaisimme 50 luvulle, jättäisimme tehoviljelyn hyödyntämättä, tämä kansa kuolisi parissa vuodessa nälkään. Ei yksinkertaisesti olisi sellaista siemen viljaa jota pystyisi ilman väkilannotteita kasvattamaan. Myös tieto ja taito menneistä ajoista on kadonnut, ainakin valta osalla ihmisistä. Mutta harrastuksena tälläinen puuhailu on mitä parasta

  • Puolestapuhuja

   Vastaa

   Äläpäs nyt…

   Jokainen joka tarvitsee niin minulta saa alkuperäisviljaa jonka juuret ulottuvat 1800-luvulle. Kaikkia viljalajeja. Se kasvaa parimetristä kortta ja kasvaa lannoittamattomassa maaperässä tehden isomman tähkän kuin nykyviljat.

   Mitä tulee juureksiin niin jos esim. yksi kaali maksaa sen 10c/kpl niin kannattaa miettiä onko se kannattavaa. Kun hintatasoa vertaa kaupan hintoihin niin yleensä kuulee idiotismin:”Jos vähänkään laskee työlleen tuntipalkkaa…”. Vaikka asia pitäisi ajatella niin että:”Montako tuntia pitää tehdä töitä että kyseisen summan saa säästettyä”. 

   Meillä on kotitarveviljelyssä vielä pari aspektia joita kansa ei tule miettineeksi. Se että kotitarveviljely pitää yllä viljelytaitoa joka on elämää ylläpitävää taitoa yhdessä siementuotanon kanssa. Toiseksi, se pitää hintatasoa jotenkuten kurissa kun syksyllä/kesällä kaikki taloudet eivät olekkaan hankkimassa satokauden tuotteita. Vaan osa jää varastoitaviksi ja pakateiksi.

   Jos minun talouteni syö nelisen kuukautta vuodessa omaa tuotantoa niin se on merkittävä säästö ja merkittävä omavaraisuus. Ja siihen kannustan kaikkia. Sitäpaitsi, aina se voittaa lasin lääppimisen ja TV:n katselin.

  • Aaro Partanen

   Vastaa

   olisin kiinnostunut yhteistyöstä. Joskus harrastin 3–12 ha aloilla juhannusruista ja nauriita maatiaispetunoita yms. nyt voisi aloittaa uudelleen huoltovarmuus harrastuksen.

 • Minä

  Vastaa

  Nationalisti – Natolla ei ole mitään perusarvoja, se on sotilasjärjestö. Mitä se puhuu ”perusarvoista” on se, mitä kussakin ajassa poliitikot laittavat sen puhumaan. Nato on jäsenmaidensa väline, ei mikään itsenäinen toimija. Kauhukuvasi perustuvat lähinnä mielikuvitukseen, eivät todellisuuteen. Maailmassa pelataan peliä vallasta, eikä se asia muutu millään, ellei kaikissa maissa politiikka muutu. Turha kuvitella, että USA olisi pahempi kuin vaikkapa Venäjä tai Kiina, asia on itse asiassa päinvastoin. Maailma olisi pahempi paikka, jos Kiina olisi maailman merkittävin valta. Siitä seuraisi kiinalaisen politiikan toteutuminen siellä ja rtäällä eli diktaturia. Pitää olla realisti, ei tunnekuohuissa hyppivä idealisti.

  • Serbia & Libya

   Vastaa

   Älä puhu paskaa!

   ”Kauhukuvasi perustuvat lähinnä mielikuvitukseen, eivät todellisuuteen. ”

   Naton jokainen operaatio on kohdistunut nimenomaan kansallismielisiä valtioita vastaan, jotka ovat vähänkin hiekoittaneet juutalaisten maailmanvalloitusaikeita.

   Serbian siviilikohteidenkin pommitus oli natotermein ”humanitaarinen operaatio”…

 • Minä

  Vastaa

  @Perusta – Sosialismi on vain kuvitelmissa ja juhlapuheissa työväen olojen parantamista. Neuvostoliitto oli hyvä esimerkki siitä, mitä se on käytännössä. Länsimaissa työläisten olot ovat olleet ilman sosialismia paremmat. Venezuela kaatoi taloutensa sosialismilla. Pohjois-Korea on olevinaan yhden sortin sosialistinen. Kiina on yhden sortin sosialistinen maa. Missään ei ole esimerkkiä siitä, miten sosialistinen maa olisi hyvä kansalle. Sen perusvirhe on sama kuin toisen sortin sosialistisella, kansallissosialistisella, kansalaisilla ei ole vapautta, vaan ainoastaan jonkin eliitin tarjoama pieni hiekkalaatikko, jossa saa vapaasti touhuta, mutta siihen se sitten rajoittuu. Ilman vapautta ei kansa voi hyvin, eikä sitä tosiasiaa poista se, että joku sosialismin nimissä järjestää kaikille leipää ja sirkushuveja. Se on edelleen diktaturia, jossa ihmisen vapaus on varastettu.

  • Nimetön

   Vastaa

   ”kansalaisilla ei ole vapautta, vaan ainoastaan jonkin eliitin tarjoama pieni hiekkalaatikko, jossa saa vapaasti touhuta, mutta siihen se sitten rajoittuu. Ilman vapautta ei kansa voi hyvin, eikä sitä tosiasiaa poista se, että joku sosialismin nimissä järjestää kaikille leipää ja sirkushuveja. Se on edelleen diktaturia, jossa ihmisen vapaus on varastettu.”

   Eihän tämä poikkea kapitalismista mitenkään.

  • Pekko

   Vastaa

   Sosialismissa on pyrkimys siihen että ihmisen hyvinvointi on kaiken keskipiste, tässä ei onnistunut kansallissosialismi eikä kommunismi. Kapitalistinen markkinatalous perustuu pääoman jatkuvaan kasvuun eli ihmisen liha ja veri muutetaan työn kautta tavaraksi, eli raaka-aineen arvo kasvaa, kun sitä työstetään. Ihminen on silloin osa tätä tuotteen valmistus prosessia. Hänen hyvin voinnilla ei ole merkitystä, ainoastaan pääomalla on siis arvoa, ihmisellä ei. Kapitalismi on siis luonnonvoima, jota eliitti hyödyntää omiin tarkoitus periinsä, sosialismissa tämä voima pyritään jakamaan kaikille. Ihmisen pahin synti on ahneus ja laiskuus, siksi sosialismi ei ole toiminut. Mutta evoluutio kehittää ihmiskuntaa ja sosialismi tulee voittamaan kapitalismin kunhan ihminen itse on siihen valmis.

   • Plääh

    Vastaa

    Kommunismi ei oikeasti pyrkinyt kuin juutalaisen kansan menestyksen turvaamiseen. Kansallissosialismi nähdäkseni onnistui hyvin pitämään kansan tyytyväisenä ja tukemaan johtoa. Kuten vanhassa (Hitler-eine Karriere) dokkarissa sanotaan, ”Saksan kansa näyttäisi olleen onnellinen hänen kanssaan”,

 • Minä

  Vastaa

  @Nimetön – En puhukaan minkään ismin puolesta, joten niihin viittaaminen on turhaa. Silti länsimaissa on ollut ihminen vapaampi kuin erilaisissa sosialistisissa maissa. Niissä hiekkalaatikot ovat pienempiä ja länsimaissa voi omaa hiekkalaatikkoaan suurentaakin. Oikeasti vapaassa yhteiskunnassa ei ole mitään ismiä ja vapaus on mahdollisimman suuri. Oikeasti vapaa yhteiskunta ei perustu joidenkin ylläpitämään valtaan, se perustuu vapaaseen tahtoon. Se tosin edellyttää ihmiseltä riittävää kypsyyttä vapauteen, mutta millään ismeillä ei siihen suuntaan päästä.

  • Nimetön

   Vastaa

   Toivottomuutesi sen kuin kasvaa…

   Mitään kaipaamaasi ”oikeasti vapaata yhteiskuntaa” tai ”edes jotenkin toimivaa demokratiaa” ei ole ikinä ollut olemassa, eikä niitä tule. Siinä mielessä olet itsekin ismin orja, tajusit sitä itse tai et.

   Kapitalismi on AINA pääoman diktatuuria, eli sinun tulee olla dollarin ja talouskasvun uskollinen palvelija saadaksesi paremman aseman.

 • Minä

  Vastaa

  @Nimetön – Poikkeaa tuo sanottu kapitalismista paljonkin. Kapitalistisessa yhteiskunnassa voit luoda itsellesi omalla työlläsi paremman aseman. Sosialistisessa sinun tulee olla puolueen uskollinen palvelija saadaksesi paremman aseman. Kapitalistinen ei ole diktaturia olettaen, että yhteiskunnassa vallitsee edes jotenkin toimiva demokratia. Sosialistisissa ei ole toimivaa demokratiaa johtuen niiden diktatuurisesta luonteesta.

 • Minä

  Vastaa

  @Nimetön – Roiku sinä ismeissä, ethän ole osannut muista puhuakaan. Et vaan ymmärrä, mitä oikeasti vapaa yhteiskunta tarkoittaa, joten et voi myöskään tajuta miten sitä kohti voi päästä. Siksipä luulet, että kaikki on vain jotain ismiä.

 • Plääh

  Vastaa

  Kapitalistinen yhteiskunta nimenomaan on juutalaisblokin valtaa. Enenevässämäärin nimenomaan vain juutalaiset tai liittolaiset saavat menestyä. Pian se on mahdollista vain harvoille. Nytkin pitää ollajokin pride-rainbow tai antifa tuhoa ayrityksesi jne

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi