Yle Watch: Kansallismielisyyden vajoaminen lännen liberalismin vahtikoiraksi

Julkaisemme Yle Watchin kannanoton.

Kolumnit

Lähde: Yle Watch

Julkisen keskustelun polarisoitumisesta huolimatta lännessä ei ole aitoa poliittista vastavoimaa, sillä ainoana merkittävänä oppositiona pidetyt oikeistopopulistitkin allekirjoittavat pääpiirteissään vuoden 1945 jälkeen hallitsevaan asemaan päässeen liberaalidemokraattisen YK-dogman. Kun liberalismin ideologinen serkku kommunismi romahti 1990-luvun alussa, poliittis-taloudellisen eliitin sorvaama läntinen arvopohja saavutti lopullisesti hegemonisen aseman massojen mielissä. Atomistisen individualismin ja tasapäisen lauma-ajattelun ristisiitos on ollut puolestaan välttämätöntä kaikkialle tunkeutuvalle markkinalogiikalle, jonka totaalisuus on synnyttänyt vallanpitäjille hyödylliseksi osoittautuneen yleisen apatian. Näköalattomassa ”viimeisen ihmisen” ilmapiirissä kansalaiset kokevat, ettei toteutettavissa olevia vaihtoehtoja nykyiselle elämänmuodolle voisi olla olemassakaan.

Ajatus lännestä ei ole maantieteellinen vaan kulttuurinen entiteetti, joka syntyi vasta Ranskan vallankumouksen jälkimainingeissa. Itse asiassa käsite länsi modernissa merkityksessään yleistyi niinkin myöhään kuin viime vuosisadan alussa tarkoittaen liberalismiin sitoutuneita teollisuusmaita läntisellä pallonpuoliskolla. Amerikkalaisen ideologian läpitunkemana länsi teki selvän pesäeron yli tuhatvuotiseen eurooppalaiseen traditoon, jonka erottamattomana osana ovat olleet myös Itä-Eurooppa ja Bysantti. Kun siis puhutaan läntisen arvojen puolustamisesta, siinä suljetaan pois huomattava osa eurooppalaista kulttuuria ja traditiota keskittymällä historiallisesti nuoreen ja lähinnä vain poliittis-ideologisen elittin kannattamiin abstrakteihin universaaleihin ideoihin.

Kaikki valtapuolueet Länsi-Euroopassa ovat sitoutuneet lännen arvoihin™, mutta silti media jaksaa syyttää oikeistopopulistia puolueita ”länsimaisen tradition” (sic) pettämisestä, koska ne ei eivät suvaitse mitä mielettömämpiä muotiaatteita. Kaiken päivänpoliittisen loisikiehunnan ja arvokeskustelun keskellä oikeistopopulistien ainoa valtavirrasta ratkaisevasti poikkeava näkemys on subjektiiviseen oikeuteen perustuvan maahanmuuton vastustaminen. Tässäkin modernit protestipuolueet asettavat itselleen poliittisesti korrektin populistisen varauksen sallimalla värisokean ja siten antirasistisen maahanmuuton, mikäli se on ”työperäistä”.

Vaikka läntisten oikeistopopulistien massoihin olennaisesti vetoava primus motor on maahanmuuttovastaisuus, pyritään siinä toimimaan lopulta vain konservatiivisena jarruna, hidastamaan loputtomalta vaikuttavaa kolmannen maailman invaasiota. Viimeksi minimitason vaatimus pysäyttää kehitysmaista tuleva maahanmuutto kokonaan ja palauttaa jo täällä olevat rotumuukalaiset takaisin kotimaihinsa on kuultu brittiläisen National Frontin puolueohjelmassa 1970-luvulla ja ranskalaisen Jean-Marie Le Penin puheissa Front Nationalen puoluekokouksissa 1980-luvun lopulla. Sen jälkeen maailmankatsomuksellinen nationalismi on vesittynyt Länsi-Euroopassa pelkäksi hyvinvointipopulismiksi ja populistipuolueiden valitukseksi ”haittamaahanmuutosta”.

Sitoutuminen nykyparlamentarismiin on pakottanut kansallismielisinä esiintyvät puolueet hyväksymään peukaloidun järjestelmän ehdot, jotka käytännössä kieltävät väestökysymyksen asettamisen poliittiselle asialistalle esimerkiksi kansanäänestyksen muodossa. Äänettömästi lausutun kiellon taustalla on demokraattisen prosessin ulkopuolelta indoktrinoidut moraaliset tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus-opit. Vaikka tie on tukossa demokratian irvikuvaksi muodostuneessa perustuslaillisessa parlamentarismissa, populistit esittävät vaaleista toiseen olevansa ratkaisu päättymättömälle muukalaisinvaasiolle. Käytännössä populistipuolueet ovat painotuksista riippuen pohjimmiltaan joko sosiaalidemokraatteja tai keskustaoikeistolaisia hyvinvointipopulisteja, mikä näkyy luonnollisesti myös hallitusvastuun poliittisissa ratkaisuissa.

Oman maailmankatsomuksen rajallisuudesta tai puutteesta johtuen populistipuolueet ovat yhteiskunnallisissa kysymyksissä imeneet itseensä vallitsevan järjestelmän teknokraattisen lähestymistavan. Siksi maahanmuutto esitetään yhtenä, joskin tärkeänä, ongelmana muiden joukossa, jonka ”ratkaisun” jälkeen länsimaalaiset voisivat jatkaa turvallista laiskanpulleaa elämäänsä. Jos populistit olisivat rehellisiä äänestäjilleen, heidän pitäisi myöntää, että kehitysmaista tulviva maahanmuutto on olennainen osa globaalikapitalismin ansaintalogiikkaa. Länteen suuntautuvaa invaasiota ei voi irroittaa nykymuotoisesta ryöstökapitalismista ellei koko nykyistä järjestelmää hylätä ja muokata muuksi. Vasta spekulatiivisen finanssikapitalismin romuttamisen, kulutuskeskeisen elämänmuodon uudelleen arvioinnin ja tasa-arvo doktriinin korvaamisen jälkeen voidaan maahanmuuttokysymys ratkaista realistisesti ja kestävästi.

Euroopan oikeistopopulisteista aatteellisesti köykäisintä osastoa edustaa SMP:n raunioille kyhätty Perussuomalaiset-puolue. Sillä ei ole juuri minkäänlaista maailmankatsomuksellista visiota ellei sellaiseksi lasketa 1980-luvulle jäädytettyä nostalgista hyvinvointinationalismia, jossa kaikilla on töitä, verotus siedettävää ja ulkomaalaisia vähän katukuvassa. Nykymuodossaan puolueen ohjelma on sekoitus Kokoomuksen juhlapuheissaan toitottamaa alhaisten verojen markkinaliberalismia ja sosiaalidemokraattien unelmaa täystyöllisyydestä. Konkreettisten tulosten valossa median paljon parjaaman puolueen maahanmuuttovastaisuuskin on ollut pelkkää vastatuuleen syljeskelyä, eikä Perussuomalaiset kannata enää edes virallisesti EU:sta eroamista.

Persujen kohdalla puheet valeoppositiosta eivät ole vailla perusteita. Viimeisten ulkopoliittisten takinkääntöjen perusteella Persut ovat alkaneet muistuttaa Keskustaa, puoluetta, joka tunnetaan pahamaineisesta opportunismistaan. Media nosti tarkoituksellisesti PS:n johtajaksi naisen, helposti ohjailtavan Riikka Purran, jonka johdolla Perussuomalaisista on tullut Kokoomuksen farmiliiga. Vastaavasti entisen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon viime aikaiset ulostulot kertovat miehen palanneen punavihreille juurilleen ympäristökysymyksessä, jossa hän haluaisi ”vihreän siirtymän” avulla noudattaa Maailman talousfoorumin ja YK:n Agenda 2030:n totalitaristisia tavoitteita.

Puolueen nykykurssissa ei kyseenalaisteta lainkaan amerikkalaisjohtoista globalismia ja kulttuuri-imperialismia, vaan atlantistinen Halla-aho haluaa sitoa suomalaiset viimeiseen mieheen puolustamaan lännen eliitin etua; Ylen uutisessa Jussi Halla-aho sai ulkoasiainvaliokunnalta moitteet puheistaan lännen sotilaallisesta väliintulosta – Halla-aho: Kierroksia saattoi olla liikaa, vanha siviilipalvelusmies lietsoo Naton ja siinä sivussa Suomen aggressiota Venäjää vastaan, vaikka Suomen ja Venäjän välillä vallitsee tiettävästi edelleen 78-vuotta kestänyt rauhantila. Provosoinnillaan Halla-aho pyrkii saamaan Suomen ja Venäjän välit niin huonoksi, että ainoaksi vaihtoehdoksi jää liittyminen Natoon ja sitä kautta pääseminen Yhdysvaltojen helmojen taakse kalistelmaan sapelia itänaapurille. Suomen ajaminen venäläiseen rulettiin on entiseltä puheenjohtajalta omituista peliä, kun tietää kuinka Perussuomalaiset ovat perustelleet jyrkästi kääntynyttä Natokantaansa insinöörimäisellä pragmatismilla, sillä samalla, jolla se on kehuskellut kaikkea muutakin politiikkaansa.

Suurin äänestäjämassa Persuissa koostuu entisistä sosiaalidemokraateista, jotka ovat nähneet kuinka vanha valtionhoitajapuolue ei puolusta enää tavallisten työläisten etua. Tätä liikkuvaa äänestäjäjoukkoa kiinnostaa pääasiassa taloudelliseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset toisin kuin Perussuomalaisten vähemmistönä ja ulkopuolella toimivia maailmankatsomuksellisia kansallismielisiä. Tämä aatteellinen vähemmistö pitää itseään korruptoituneiden hallintojen ja manipuloivan median itseoikeutettuna vastavoimana.

Näin varmasti olikin kunnes vuonna 2020 syntyneen koronaepidemian jälkeen suuri osa myös heistä ryhtyi kannattamaan globalistien talutusnuorassa olevan valtion ylimitoitettuja koronatoimia. Ihmiset, jotka aiemmin paljastivat rutiininomaisesti valtamedian päivittäisiä valheita ja pimityksiä alkoivatkin heihin iskeneen koronahysterian seurauksena luottaa kaikkeen mitä media kertoi koronasta ja kannattaa poliitikkojen toinen toistaan rajoittavampia pakkotoimia. Se sama media ja ne samat poliitikot, jotka olivat edistäneet maahamuuttoa ja normalisoineet lgbt-agendaa, olivat monien kansallismielisten mielestä nyt mitä suurimman luottamuksen arvoisia ainoan oikean tiedon välittäjiä!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa on saanut huomattavan osan kansallismielisistä kannattamaan liberaalien ja neokonservatiivisten sotahaukkojen hellimää tarinaa, jossa sodassa on kyse länsimaisen arvopohjan puolustamisesta. Tietokirjailija Marko Meretvuo on viimeisimmässä Uuden Suomen kirjoituksessaan todennäköisesti oikeassa siinä, että sodan syyn palauttaminen moraaliseen hyvä-paha asetelmaan hämärtää kaiken ymmärräksen tapahtumien monisyisyydestä. Venäläisten sotatoimien tuomitseminen on toki täysin oikeutettua ja kannatettavaa, mutta lapsi menee pesuveden mukana silloin kun invaasio selitetään yksiselitteisesti Putinin ja venäläisten ”pahuudella” tai ”demokratiavastaisuudella”.

Kummallisia petikumppanuuksia suosivassa kaoottisessa nykymaailmassa kaikki osapuolet syyttävät toisiaan vihollisen sätkynukkeina toimimisesta. Suomessa kansallismieliset ovat syyttäneet Johan Bäckmanin kaltaisia Venäjän asiamiehiä maanpetturuudesta mikä oikein onkin. Valitettavasti samassa kiihkossa jokaista sotaa tasapuolisen analyyttisesti arvioivaa kutsutaan yksiselitteisesti Venäjän hyödylliseksi idiootiksi. Tähän riittää jo Natoon liittymisen negatiivisten puolien esiin tuominen. Tilanne on tätä nykyä niin absurdi, että monet kansallismieliset natottajat pitävät jopa maahanmuuttokielteistä mutta Nato-vastaista toveriaan pahempana vihollisenaan kuin matuinvaasiota ajavaa atlantistia.

Taistolaisten junttauspolitiikkaa seuraten kovan linjan Natoa kannattavat kansallismieliset ovat sitä mieltä, että ellet ole puolellamme olet meitä vastaan. Ongelma ei ole siinä, että jotkut kiihkoilevat moraalisella uskonvarmuudella sotilasliiton puolesta, vaan siinä, että he vaativat sokeasti samaa muilta. Kansallismielisten vaatimukset maahanmuuttokeskustelun aidosta moniäänisyydestä eivät pädekään enää silloin kun aiheeksi nousee sotilaallinen liittoutuminen.

Kaiken syyttelyn tuoksinassa osalle kansallismielisistä tuottaa kuitenkin suuria vaikeuksia tunnistaa omaa hyväuskoisuuttaan, jota atlantistiset anglosionistit käyttävät häikäilemättä hyväkseen. Suomessa näitä hyödyllisiä idiootteja on vetänyt rajuimmin kölin alta epäisänmaallinen Kokoomus perussuomalaisten nykyjohdon tukemana. Vain dollaria (euro on tälle alisteinen) isänmaanaan pitävä Kokoomus näkee kaukaisessa sodassa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuhota Suomen itsemääräämisoikeuden viimeiset rippeet. Tähän projektiin näyttävät liittyvän mukaan monet kansallismieliset, jotka kuvittelevat kykenevänsä vielä toteuttamaan kansallisromanttisia tavoitteitaan Ukrainan sodan ja Naton liittymisen jälkeen.

Päättely menee tässä suurin piirtein niin, että ensin on tuhottava Venäjä, mieluiten myös väestöllisesti, jonka jälkeen voidaan palata nyt jo pilkallisen ironisesti puhutun globo-homo-kysymyksen ratkaisuun. Suomalaisnationalistien haaveet eivät poikkea juuri ukrainalaisista aateveljistään, jotka eivät ole Svoboda-puolueen yhtä edustajaa lukuunottamatta saaneet yhtäkään edustajaa parlamenttiin. Siksi kaiken hyvän uskotaan tapahtuvan sen jälkeen kunhan Putin on saatu ensin poljettua suonsilmäkkeeseen. Tässä lyhytnäköisessä opportunismissa unohtuu ikävä kyllä kokonaiskuva, jossa yksittäiset sodat kuten Ukrainan invaasio on vain pieni yksityiskohta menossa olevassa suuressa katastrofissa, joka johtuu pitkälti globaalikapitalismin kroonisesta kriisistä ja sen kontrolliin liittyvistä harhauttavista hallintayrityksistä.

Loogisessa kehikossa, jossa mitkä tahansa keinot oikeuttavat päämäärän, sorrutaan väistämättä omien periaateiden hylkäämiseen ja jossa myös tavoite korruptoituu lopulta tunnistamattomaksi. Tämä näkyy jo nyt maanisesti Ukrainan sodasta ja Nato-jäsenyydestä päivät pääksytysten kirjoittavien kansallismielisten somevaikuttajien ulostuloissa. He ovat esimerkiksi alkaneet tuomita lgbt-vastaisuutta vain siksi, että Venäjä kansallisen itsesuojelun nimissä hylkii sitä. Vastaavasti historiaa tulkitaan joustavasti niin, että Neuvostoliiton kanssa sotaa Suomea vastaan käyneet nykyiset Natomaat olivat ”moraalisesti oikeassa”, koska sodassa nujerrettiin natsit ja siinä sivussa ”pahojen” kanssa yhteistyötä tehnyt Suomi. Pääasia, että päästään edes jälkikäteen historian oikealle puolelle, mitäpä siitä, että myös Neuvostoliito/Venäjä oli samassa rintamassa Lännen ”edistysvoimien” kanssa.

Tällaisia keskusteluja seuratessa alkaa uskoa, että kovan luokan kansallismielisistä on tullut parissa kuukaudessa vuotavasilmäisiä humanisteja. Oma tragikoominen lukunsa ovat äärioikeiston liepeillä viihtyvät kotikutoiset misantroopit, jotka nyt kauhistelvat sotaa ja haluavat Naton pelastavan heidän turvallisuutensa itsemurhayksiöissään. Nämä keskiolutkommandot kuuluvat siihen suurempaan kansalaisjoukkoon, joka seuraa Venäjän ja Ukrainan välistä sotaa kuin mitäkin väkivaltaista jääkiekko-ottelua, tosin sillä erotuksella, että tuomari istuu omassa kotikatsomossa.

Jopa muiden Euroopan kansallismielisten tukeminen lopetetaan, mikäli ne ovat esittäneet joskus jossain sivulauseessa Venäjän näkökulmaa ymmärtäviä mielipiteitä. Viimeisin esimerkki tästä on maamme monien kansallismielisten yhtyminen äärivasemmiston ja sionistioikeiston riemuun Ranskan presidentinvaalituloksen johdosta, jonka vuoksi he voivat lukea tyytyväisinä Ylen uutista Elinkeinoelämän edustajat huokaisivat helpotuksesta, kun Ranskan vaalitulos selvisi – ”Le Pen olisi ollut kriisi”. Vaalituloksen perusteella radikaaleina esiintyvät maamme kansallismieliset haluavat tuhoisan status quon jatkuvan Euroopassa vain siksi, että vesittynyttä kansallismielisyyttä edustava Marine Le Pen olisi saattanut presidenttinä laittaa kapuloita rattaisiin valtavalla kiireellä puuhatun Naton jäsenhakemuksen hyväksymiselle.

Mitä tulee maamme äärioikeistolaisten paheksumiin Le Penin Venäjä-kytköksiin, voidaan tässäkin syyttää ensisijassa heidän uusina petikaveinaan toimivia tolkun liberaalioikeistolaisia puolueita, jotka sulkivat vuonna 2016 silloisen Front Nationalin pankkitilit, jonka jälkeen läntiset pankit eivät suostuneet antamaan lainaa puolueen toiminnan pyörittämiselle. Kun Ranskan demokratuuri yhdessä lännen pankkimafian kanssa esti lainansaannin, se ajoi Le Penin hakemaan lainaa Venäjältä, mikä puolestaan sai puolueen antamaan russofiilisiä lausuntoja. Tästä huolimatta lukuisten kansallismielisten mielestä syyllistä (mikä oli lopulta rikos?) ei pidä etsiä länsimaisia arvoja kannattavista demokratuuripuolueista ja pankkiirimafiosoista vaan ainoastaan ”ryssän morsian” Le Penistä.

Läntisten populistipuolueiden tuomitsevat puheet rivistä liuenneista Venäjän asiamiehistä ovat olleet sikäli hyödyllisiä, että niillä voidaan siirtää keskustelu pois itsestä. Neuvostoliiton vastaisessa taistelussa Nato tuki operaatio Gladion puitteissa vuosikymmenien ajan monia äärioikeistolaisia järjestöjä, nimekkäimpänä italialaista uusfasistipuolue MSI:tä. Sittemmin Nato alkoi 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä rahoittaa Stepan Banderan innoittamia ukrainalaisia äärioikeistojärjestöjä.

Nartionalistien toive siitä, että Yhdysvaltojen antama tuki puolisotilaallisille organisaatioille ja puolueille johtaisi Ukrainassa tai jopa Suomessa ”kansalliseen uudelleenheräämiseen” perustuu poliittisen realismin puutteeseen. Globalistien otteessa oleva Amerikka saattaa jopa mielellään tukea nationalisteja ja peluuttaa näin kansakuntia toisiaan vastaan, mutta loppupeleissä Yhdysvallat ei suo mahdollisuutta kansalliselle riippumattomuudelle, koska sen tavoitteena on saada maapallon resurssit ylikansallisten voimien haltuun.

Siksi ei olisi mitenkään yllättävää, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ja Nato ovat viime vuosina tukeneet Venäjävastaisia populistiliikkeitä Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsidemokraatit ovat jo pitkään olleet Naton kannalla ja Venäjävastaisia. Perussuomalaisista ei voi sanoa mitään muuta varmaa kuin sen, että viimeistään nyt puolue on lännen isojen poikien suojeluksessa. Itseään ruokkivassa silmittömässä Venäjävihassaan valtavirran populisteista ja riippumattomina esiintyvistä nationalisteista on tullut kuin varkain euro-atlanttisen imperialismin edustajia ymmärtämättä sitä kenties itsekään.

Kolumnit Kotimaa Nato Politiikka Ulkomaat Yhteiskunta Yle Watch Yleisradio

Keskustelu

22 kommenttia

Partisaani ei väitä eikä takaa, että kommenttien sisältämä tieto olisi virheetöntä tai täydellistä.

 • otto suni

  Vastaa

  Jälleen aivan erinomainen analyysi. Voin todeta, että ei ole mitään lisättävää!

  otto suni

  • Tehdäänkehitysmaayhdessä

   Vastaa

   Kyllä lisäisin SML takinkäännön Ukrainan tapauksessa. Puolueohjelma vs varustekeräys Ukrainaan. Miten meni noin niinku omasta mielestä?

 • Terveisiä Volgan mutkasta

  Vastaa

  Artikkelissa mainittu kiihkoilu on hyvä syy lopettaa koko somen seuraamisen, ja käyttää aikansa johonkin kehittävämpään harrastukseen. Jos suurin piirtein et vaadi koko Venäjän tuhoamista, olet ryssien trolli. Pääsee vähemmällä vaivalla, kun antaa lapsenmielisten mölytä keskenään omassa kuplassaan. 

  Tilanne on kieltämättä hysteerinen. Jos mainitsee, että Venäjällä asuu venäläisten lisäksi suomalaisten sukulaiskansoja, niin luultavasti sekin on joidenkin mielestä propagandaa.

 • Köyttä myytävänä

  Vastaa

  ”…lietsoo Naton ja siinä sivussa Suomen aggressiota Venäjää vastaan, vaikka Suomen ja Venäjän välillä vallitsee tiettävästi edelleen 78-vuotta kestänyt rauhantila.”

  Venäjä aiheutti vuoden 2015 siirtolaisvyöryn Eurooppaan Syyriassa riehumalla. Se oli Venäjän kosto vuoden 2014 pakotteista. Siirtolaisase yllätti Euroopan housut kintuissa. Valko-Venäjä yritti tehdä pakotteet saatuaan saman Puolalle, mutta Puola pisti kunniallisesti vastaan.

  Eurooppa nousee, vaikka Venäjä kuinka kävisi informaatiosotaansa ja kuumaa sotaansa juutalaisoligarkkiensa rahoituksella, mitä tämäkin roskamedia propagandallaan tukee. 

  Eurooppa tulee vielä johtamaan koko maailmaa. 

  ELÄKÖÖN VOITTO!

  • Nationalisti

   Vastaa

   Eiköhän sen aiheuttanut Yhdysvallat ihan itse monivuotisella operaatiollaan ja ”demokratian” viemisellä, ihan niin kuin aiemmatkin pakolaisliikehdinnät.
   Ja miten ne tapahtumat Syyriassa nyt tähän vaikuttaa, kun iso osa tulijoista oli muun muassa irakilaisia?
   Kannattaa tutkia kuinka paljon niistä tulijoista todellisuudessa oli syyrialaisia.

   Mutta, eiköhän se Itäraja ollut Suomen näkökulmasta se suurin ongelma vuoden 2015 rotumuukalaisvyöryssä, jos uskot valtamediaa. Siitähän he jaksavat naurettavalla uutisoinnillaan muistuttaa tänäkin päivänä.
   Todellisuudessa se ongelma oli länsiraja, sieltä tuli porukkaa oikein urakalla, mutta valtamedia ei asiaa mainitse vahingossakaan, jos se olisi vaikka suomalaisilta unohtunut.

 • Tekijämies

  Vastaa

  Naton ongelma on se, että sen pitäisi tuhota Venäjä mahdollisimman nopeasti ja jatkaa siitä Kiinaan saakka, mutta millä resursseilla?

  Venäjällä on ohjuksia, joita Naton ilmapuolustus ei pysäytä. Tätä ei näköjään Natokiihkoilijat ole vielä ymmärtäneet. Natosta on vain nopeaan hyökkäyssotaan tällä hetkellä.

  Jos Eurooppa ei ei edes pärjää ilman Venäjän energiaa ja raaka-aineita, niin miten se kykenisi täysimittaiseen hyökkäyssotaan Venäjää vastaan?

 • Nationalisti

  Vastaa

  Erittäin hyvä analyysi, tässä tulee monin paikoin ne pohdinnat esille, joita itsekin olen paljon miettinyt viime aikoina.

  ” Persujen kohdalla puheet valeoppositiosta eivät ole vailla perusteita. Viimeisten ulkopoliittisten takinkääntöjen perusteella Persut ovat alkaneet muistuttaa Keskustaa, puoluetta, joka tunnetaan pahamaineisesta opportunismistaan. Media nosti tarkoituksellisesti PS:n johtajaksi naisen, helposti ohjailtavan Riikka Purran, jonka johdolla Perussuomalaisista on tullut Kokoomuksen farmiliiga. Vastaavasti entisen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon viime aikaiset ulostulot kertovat miehen palanneen punavihreille juurilleen ympäristökysymyksessä, jossa hän haluaisi ”vihreän siirtymän” avulla noudattaa Maailman talousfoorumin ja YK:n Agenda 2030:n totalitaristisia tavoitteita.”

  Ne ihmiset, jotka sanovat itseään kansallismielisiksi ja tosissaan äänestävät Persuja, koska luulevat sen olevan ainoa keino muutokseen, heille voi vain nauraa.
  Persut ovat niin monesti kääntäneet takkiaan ja harjoittaneet toistuvaa populismiaan, puolue on luopunut kaikista niistä ”periaatteista”, joilla se kusetti äänestäjiä vaaleissa.
  Viime aikaiset ulostulot ovat viimeistään paljastaneet sen, että kyseessä on valeoppositio, joka myötäilee globalistieliittiä, mutta samaan aikaan se yrittää pitää kulissiaan yllä äänestäjille ”radikaalista muutosvaihtoehdosta”. Gallupien mukaan kannatus on rajussa laskusuunnassa ja itse näen sen vain positiivisena asiana, osa on toki siirtynyt kannattamaan muita puolueita, mutta uskon ison osan olevan sen verran ärsyyntyneitä, kun Persut ovat jälleen kerran pettäneet, että se antaa mahdollisuuksia uusille puolueille kannatuksen nostamiseen.

  ” Valitettavasti samassa kiihkossa jokaista sotaa tasapuolisen analyyttisesti arvioivaa kutsutaan yksiselitteisesti Venäjän hyödylliseksi idiootiksi. Tähän riittää jo Natoon liittymisen negatiivisten puolien esiin tuominen.”
  Tätä ihmettelen suuresti ja tällä tavalla ajattelevia ihmisiä voi kuvailla yhdellä sanalla: retardi.
  Vielä muutama kuukausi sitten sai täysin normaalisti tuoda esiin Naton ja varsinkin Yhdysvaltojen maailmalla tekemiä kamaluuksia.
  Niin kuin esimerkiksi valheellisin perustein suoritettu hyökkäys Irakiin.
  Miksi silloin Yhdysvaltoja kohtaan ei kohdistettu laajoja pakotteita ja suljettu heitä läntisen maailman ulkopuolelle?
  Libyan Gaddafi oli portti muukalaisinvaasion estämiseen Euroopassa, Jenkit halusivat päästä eroon Gaddafista.
  Esimerkkejä on vaikka millä mitalla.
  Mitä on tapahtunut, kun Jenkit ovat vieneet ”demokratiaa” muun muassa moniin Lähi-idän maihin?
  Sillä on vahvistettu Israelin hegemoniaa ja Eurooppa on kohdannut mittavia pakolaisongelmia.
  Tätäkö ne ”kansallismieliset” haluavat tukea? Sionistista liberaalipolitiikkaa ja ylikansallisia järjestöjä, on teillä ”arvot” kohdillaan.

  Ihmetyttää myös suomalaisten varaukseton suhtautuminen valtamediaan, ennen valtamedia valehteli käytännössä kaikesta mahdollisesta ja nyt he sitten kertovat absoluuttisen totuuden.
  Kuinka yksinkertaisia ihmiset voivat ollakaan? Valtamedia on vuosikausia lobannut Natoa ja valtaosa on osannut suhtautua kriittisillä näkemyksillä kyseiseen asiaan ja on ylipäätänsä ollut normaalia käydä keskustelua aiheesta, nyt monelta on jäänyt kokonaan rationaalinen ajattelu, aiheesta ei saa käydä normaalia ja avointa keskustelua, vaan laumasieluna huudetaan globalistien agendaa, mitään omia mielipiteitä ei enää omisteta.
  Merkittävä osa on nähnyt parin vuoden jälkeen koronakusetuksen lävitse, mitenköhän suomalaiset reagoivat, kun Nato-kiimaa laantuu ja realismi nousee pintaan.

  • GLGL

   Vastaa

   Hyvä kommentti.

   Jo viime PS:n puoluekokous antoi viitteitä, että kaikki ei ole ihan kohdallaan. Puhejohtajavaali herätti ihmetystä monella paikallaolleista (annettujen äänien vähyys). Purran NATO-kannan määrätietoinen panttaaminen paljasti, että pj-kuvion taustalla on sovittu agenda.

   Orpon innon voinee selittää sellaisella teorialla, että joku on kuiskutellut petterin korvaan, että NATO:n toimarin, kapeaharteisen stoltenberg:n, siirryttyä pankkiiriksi, siihen pestiin voisi petterillä olla sauma, mutta vain, jos Suomi menee NATOon.

 • TT

  Vastaa

  Hyvää pureskeltavaa niille, joilla vielä on omat aivot tai ne eivät ole ylikuumentuneet rajujen psyop-operaatioiden ja sotapsykoosien kurimuksessa. Aivot on tarkoitettu ajatteluun eikä pelkästään ulkoa annetun ohjelmoinnin tunnekiihdytetyksi prosessoriksi. 

  Ekofilosofi Pentti Linkola totesi kirjassaan ’Johdatus 1990-luvun ajatteluun’ karusti, että jokainen ajattelija on väkisinkin toisinajattelija. Ajattelukyky on harvinainen lahja tai pikemminkin kirous. Linkola oli jo noina melko kesyinä aikoina totaalisen kyllästynyt virallisten poliittisten ohjelmien pakkosyöttöön. Jopa Kekkonen joutui Linkolan arvostelun kohteeksi, koska hän ei pitänyt Kekkosen teollistamis- ja talouskasvuvimmasta, joka johti mm. pohjoisten jokien osalta ympäristötuhoon, soiden ylimitoitettuun raivaukseen, peltojen paketointiin ja maaltapakoon 1960-luvulta lähtien. Teollisen kasvun pakkomielle oli noihin aikoihin oman aikansa ”virallinen narratiivi” ja Linkolan tapaiset jarrumiehet olivat ”disinformaation levittäjiä”.

  Kansallismielisyys 2000-luvun Suomessa on vaatinut jääräpäistä kykyä torjua valtavirran narratiivit pitäytyä toisinajatteluun ja kykyä asettua aitoon oppositioon. Massojen paine on kuitenkin sortanut suuren osan tätä rintamaa ja nyt sitä on laajoin joukoin siirtynyt W.H.O:n bio-kyberturvallisuusvaltion kannattajiksi koronassa sekä globohomo-aseveljeksi suhteessa Natoon ja USA:han. Jopa EU:n kritisointi unohtuu ja Davosin resetti-miehet kelpaavat Venäjän vastaiseen rintamaan. Omassa alkuperäisessä positiossa ei jakseta seisoa ja onkin totta, että siellä on nykyisin varsin yksinäistä. Suurin osa valitse mieluummin vauhkoilevan idiootin osan massahurmoksessa kuin yksinäisyyden. Tämä on kai aivan sama, sillä elämme nähtävästi tietokonesimulaatiossa tai videopelissä, joka on tarkoitettu meitä huvittamaan kaikessa päättömyydessään.

 • suomalaisasiamies

  Vastaa

  Nyt auttaa enää vaan separatismi. Ruotsi jaettava mamujen takia tai se jaetaan myöhemmin sodan kautta. Näin kävi Ukrainassa. Jossa olis kannattanut jakaa rauhassa. Sama Suomessa. Irti eurokommunismista.

 • Plääh

  Vastaa

  Onko tämä nyt siis persujen vastainen kirjoitus vai miksi puoli kirjoitusta on persuista?

  Kyllä Naton kielteiset puolet ja tavoitteet ja arvot on mainittu lukuisten nettikeskustelijoiden taholta. Kas kun itse olen lukenut yleensä ihan järkevien tyyppien keskustelua eikä kaikki suinkaan ole kirjoituksessa esitetyn kaltaista ”junttaamista” tai mustavalkoisuutta. Pikemminkin se on harvinaisempaa ja sitä esiintyy molemmilla puolilla. Tässäkin kirjoituksessa meuhkataan keskiolutjuopoista ja laiskanpulskeista itsemurhayksiöiden väestä.

  Kirjoituksesta saa sen kuvan, että kirjoittajien mielestä ne, jotka tukevat Ukrainaa, ovat luopuneet periaatteistaan, koska Venäjä edustaa kristinuskoa ja konservatismia ja kansallismielisyyttä ja Länsi homoja, matuja ym. Tämä on sikäli vaarallinen harha, että Venäjää johtaa selkeästi sama juutalaismafia kuin Länttäkin. Toisaalta Ukrainassa on paljon konservatiiveja ja kansallismielisiä ja ihmetellä täytyy, miksi heitä vedetään koko ajan muutenkin lokaan, vaikka siellä taistellaan kulttuurin ja kansakunnan säilymisestä kansanmurhaajia vastaan. Ihmettelen, etteivät Leninin patsaat tai Neuvostoliiton liputherätä mitään huolta näissä Venäjäjn tukijoukoissa.. Sillä Venäjän tukeminenhab tuossa paistaa melko suoraan läpi. Lopussa itksetään, kuinka uusia ja uusiakansallismielisiä ryhmiä vastustaa Venäjää ja väitetään, että kaikki nämä saavat rahaa CIA:lta tms. Ihmettelen myös motkotusta ”Bandera-henkisistä liikkeistä”. Nämä ja sotapsykoosittelut ja natsittelut tuntuvat tulevan suoraan Venäjän propagandasta.

  Mielestäni kirjoittajat eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta ja kuinak vaarallista SUomen on jäädä ilman suojaa Venäjää vastaan.

  Niin Venäjän vakiopropagandaa on myös syyttely slaavien kansanmurhasta. Siellä väitetään ja vasemmisto on aina väittänyt natsien pyrkineen slaavien tuhoamiseen ja syyllistyneen tuhoamissotaan. Tässä kirjoituksessa syyytellään kansallismielisiä tahdosta tuhota Venäjä jopa väestöllisesti. Tämä on aivan pöyristyttävää ja naurettavaa syyttelyä ja tilanteessa, jossa Venjä suorittaa Ukrainan kansakunnan ja kulttuurin kansanmurhaa. Myös molemmissa maailmansodissa nimenomaan Venäjän armeija teki rikoksia, Puna-armeija syyllistyi Saksassa tuhoamissotaan ja suunnattomiin rikoksiin.

  Niin ihmettelen myös syvästi sitä, kuinka tässä solvausten ja kiihkoiluiden säestyksellä raivokkaasti otetaan kantaa Venäjän puoelsta ja haukutaan melko suoraan ukrainalaiset ja ukrainalaismieliset ryhmät, vaikka nimenomaan venäjä koko ajan sotii fasismia ja natsismia vastaan ja vastustaa nationalismia ja puhuu avoimesti ”natsien tappamisesta”

 • Seppo Lehto

  Vastaa

  Jotenkin kummeksuin, onko tämä juttu kirjoitettu miehittäjä-Ryssän rosvoamalla tehtaankatu 1 Helsinki tontilla mahorkan savussa?
  Seppo Lehto https://Aluepalautukset-hallitusohjelmiin.blogspot.com
  PS: Ryssä miehittää edelleen alueitamme kuten Ukrainaa ja monia muitakin, joten valheellista puhua rauhasta

  • Nationalisti

   Vastaa

   Tämä juttu on kirjoitettu kansallismielisestä näkökulmasta, omia ajatuksia käyttäen, eikä niin, että laumasieluna toitotetaan globalistien agendaa.
   Siinä myös mainitaan eräs kohta, jossa mainitaan miten Nato-kiimassa elävät yrittävät kääntää kaiken Nato-vastaisuuden ryssien ”putinismiksi”, luepa se uudestaan, sehän on kuin sinulle tarkoitettu.

   Asiallinen analyysi, kirjoittaja selkeästi tietää mistä puhuu.

 • ValhallaX

  Vastaa

  YleWatch, laatua kaikissa kirjoituksissa, joka kerta.

  Oma, hieman eri sävyinen, kantani on, että kansallismielisyyskin, kuten koko yhteiskunta, on sionismin saastuttama. Valkoisen ihmisen pahin vihollinen on, yksiselitteisesti, sionismi.

  Sionismi ei koskaan, siis ei koskaan, tuota mitään muuta kuin vahinkoa valkoisille ihmisille ja valkoisille kansoille. Ei edes vahingossa. Sionismi hyökkää aina, koko voimallaan, meitä vastaan, väsymättä, ja törkeästi.

  Sionismi on ideologiosta tappavin, sillä kommunismi oli ja on puhdasta sionismia. Sionismi ei pyri koskaan mihinkään hyvään, se kysyy aina vain tämän kysymyksen: ”Onko se hyväksi juutalaisille?” Ja jos on, silloin mikä tahansa perversio, mikä tahansa kansanmurha, miktä tahansa sota, mikä tahansa taloudellinen perikato, on yksinkertaisesti hyvä.

  Me valkoiset ihmiset emme ymmärrä, että sionismi ei neuvottele, se jyrää kaikki sen vastustajat, hitaasti, mutta varmasti. Sionismin kanssa ei voi olla koskaan dialogia, sitä ei voi hyväksyä missään muodossa, kaikki dialogi sen kanssa on alistumista orjuuttajan edessä. Jos tarinat maan ulkopuolisesta vihamielisestä liskokansasta olisivat totta, naamion alta paljastuisi – sionisti. Jos taas paimentolaiskansojen jumaltarinoissa olisi jotakin totuuteen viittaavaa, sionisti olisi se Perkele ja Paholainen, jolla pelotellaan ja Sionismi on se Helvetti, jolla pelotellaan.

  Sionismi on ideologia, joka ei pyri missään universaaliin hyvään, vaan aina ja vain, hyvään vain pienelle joukolle ylimielisiä itseään muita parempina pitäville ihmisille. Näettekö koskaan sionismin tai sionistin uhraavan yhtään mitään ns. universaalien arvojen eteen? Ette näe, sionisti on itsekäs, narsistinen, tuhoa täynnä oleva ihminen, joka piiloutuu kuin kameleontti milloin minkäkin itse kehittämänsä narratiivin taakse.

  Sionisti ei näe kaunista, ei tunnista aitoa hyvää, sionistin maailmassa kaunis on yhtä kuin kallis, tai köyhyys on kaunista, jos sionisti näkee sitä ympärillään, alistamissaan kansoissa ja alistamissaan ihmisissä.

  Sionisti ei tämän vuoksi jää koskaan historiaan positiivisten saavutusten vuoksi, sillä niitä ei ole ja niitä ei tule.

  Taas kerran, juuri nyt, juuri näinä päivinä, sionismi murhaa valkoisia ihmisiä Ukrainassa, jossa sionismi taistelee viimeiseen ukrainalaiseen asti ja päämääränä on lopulta taistella miljoonien valkoisten kuolemaan asti niin Ukrainassa kuin Venäjällä ja, jos vain mahdollista, myös Lännessä, mukaan lukien Suomessa. Tätä on sionismi, tätä haluaa sionisti, globalisti, ahne , kyltymätön riidankylväjä, loputon sodanlietsoja, naisten ja lasten pommittaja, Beirutin teurastaja, valkoisten maiden väestönvaihtaja, velalla orjuuttaja, Kurjuuden Keisari, bolsevikki, teurastaja – Sionisti.

  • Plääh

   Vastaa

   Kylmä sota nähtiin taannoin pohjimmiltaan sionistijuutalaisten ja kommunistijuutalaisten taisteluna. Toiset taas trotskilaisten ja stalinistien juutalaisten kamppailuina. Toiset itä- ja länsijuutalaisten. Vähänkin järjissään oleva ymmärtää, että kyse on näytöksestä, sillä on vain yksi juutalaisuus ja juutalaisvaikuttajat vetelevät naruista tapahtumien taustalla

   • ValhallaX

    Vastaa

    Me valkoiset emme voi koskaan ymmärtää sionismin syvintä pahuutta, sillä me emme kykene sellaiseen pitkäjänteiseen ja johdonmukaiseen, vuosisatoja ylittävään, pahuuteen. Sionismia voi verrata esim. Tsingis Kaaniin sillä erotuksella, että Tsingis Kaan oli lempeä verrattuna näihin sionisteihin suoraan Helvetistä.

    Esimerkiksi nyt sionisti ajaa maailmaa Kolmanteen Maailmansotaan, kyynisesti ja loputtomalla sionistimedian propagandalla. Heidät pitäisi tuomita kaikissa oikeuksissa ja raskaimmin heidät pitäisi tuomita heidän mediansa tunnottoman pahuuden takia. He eivät ole meistä, mistä sitten ovatkin, mutta meidän maailmastamme nämä itsekkäät, ahneet sonnat eivät ole.

    • Zardex

     Vastaa

     Niimpä, ja heidän suojelunsa, jota moraaliseen velvoitteeseen vedoten ovat vaalineet, on johtanut siihen, että alhaisimmat ja saastaisimmat kieroilijat meidän joukossamme, ovat saaneet yksinoikeuden kavuta johtoasemiin, huolellisten ja perusteellisten toimijoiden tullessa karsituksi aina jonkin sortin antisemistismista, vaikkapa pankkijärjestelmän kritiikistä.
     Juuri tämän takia, historiallisten totuuksien vääristely, mahdollistaa heidän valtansa jatkumon.
     Juuri tämän takia, olisi seistävä totuuden puolella, Ukrainan korruptioitunutta hallintoa ja Venäjä-vihan lietsontaa vastaan, koska vain totuus on ase, joka näitä globalisteja vastaan toimii. Kun tarttuu valheeseen aseena, pelaa aina niiden pussiin, jotka pyrkivät johtamaan maailmaa valheilla.

     • Plääh

      Sanoisin kyllä, että Venäjä se vasta kunnostautunut on valehtelemisessa

 • Plääh

  Vastaa

  Putin ei taistele sionismia, vaan natsismia vastaan

  • Jani K

   Vastaa

   Ei taistele myöskään Nato sionismia vastaan.

   Eikö silloin olisi omatunnon puolesta parempi tuhoutua Suomen lipun alla kuin Nato lipun alla?

   Toiseksi kummaksun pelkoa siitä, että Venäjällä olisi mitään intressiä ylipäätään hyökätä Suomeen joka pysyy puolueettomana tässä leikissä. 

   Toisaalta, olemme jo niin cuck tilanteessa, että ei kai tässä ole enää vaihtoehtoja kuin mennä aisurin roolissa loppuun asti.

   Kaikki edellä mainitut, kun vaatisivat, että Suomessa olisi tiedostava kansa ja vahvat päättäjät. 

   Nyt ei näin ole.

 • ValhallaX

  Vastaa

  Kyllä asia on niin, että jos koko maailman johtava sionistimedia eli USA:n totaalisesti korruptoitunut media ja sen totaalisesti korruptoitunut hallinto ja sen dementtinen idioottipresidentti sionistien talutusnuorassa vastustavat Venäjää, niin johtopäätös on selvä: Venäjä toimii globaalin sionismin vastaisesti ja näin se on nyt tässä asiassa (sen muista toimista riippumatta) valkoisen ihmisen asialla.

  Sionismi on mestari provosoimaan, luomaan vihaa, ja yllyttämään sotaan. Sionismi ei koskaan lepää, sen tarve on tuoda maailmaan epävakautta, riitaa, tuhoa ja kurjuutta, muuten sen inhat johtajat eivät saa tarvitsemaansa vapautta orjuuttaa, ryöstää ja tuhota.

  Jos katsoo asiaa objektiivisesti, Venäjä on USA:han verrattuna lähes vapaa sionismista, vaikka, tietenkin, venäläiset juutalaiset tekevät kaikkensa muuttaakseen tämän asiantilan ja orjuuttaakseen mysö Venäjän loputtomalla tyhjästä luodulla rahalla, jotta tämäkin maa saadaan tuhoon, loputtomiin idioottimaisuuksiin, BLM-orjuuteen, partaisia miehiä puhumassa pienille lapsille peräaukkoyhdynnöistä, loputtomiin Gay Pride-marsseihin jne. Mutta tämän sodan tarkoitus on tuhota molemmat suuret valkoiset maat, nämäkin on saatava polvilleen, kuten Länsi. Huulet punattuina, rivosto polvilleen, kun herrakansa valitsee, mitä orjille annetaan, mitä sallitaan ja kuka saa elää, kuka saa kuolla. Siinä kaikki.

  Sotakiihkoilijat ovat nyt sionistinen ase valkoisia kansoja vastaan, meidän rotumme kuoleman asianajajia. Se on suuri häpeä, ehkä kammottavin virhe koko itsenäisen Suomen historiassa. Me pyydämme kuulaa kalloomme, ydiniskuja maahamme, neekeriarmeijaa kaduillemme, loputonta dystooppista tuhoa vieraiden rotujen orjina. Häpeä Suomi!

  • Plääh

   Vastaa

   Venäjä haluaa natsismista vapaan maailman kuten sionismikin. Venäjä tappaa kaikki valkoiset nationalistit j aorjuuttaa venäläiset nationalistit. Kyllä Venäjä on täydessä juutalaisvallassa. Se on osa tätä suurta nollausta, josta tämä sota on osanen. Mutta jos Venäjä hyökkää, on sitä vastaan puolustauduttava. Sen tukeminen on sota-aikana maanpetos ja rauhan aikana silkkaa typeryyttä

 • Vastaa

  Kommentit julkaistaan viiveellä eivätkä näy heti.

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

  Lue seuraavaksi